Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка8/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Список рекомендованої літературиБовуа Д. Російсько-польська війна за освіту в Україні (1863 – 1914 рр.)

// Пам’ять століть. – 2001. – № 5. – С. 42 – 70.

Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 – 90-х рр. XIX ст. – К.: Наук. думка, 1980. – 155 с.

Гуз А. М. Діяльність земських установ України в галузі народної освіти та культури // Вісн. Історія / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Ред.-вид. центр „Київ. ун-т”, 1997. – Вип. 36. – С. 51 – 54.

Дудко В. Статті для журналу „Основа” (1861 – 1862), заборонені цензурою // Київ. старовина. – 1997. – № 5. – С. 71 – 102.

Калініна Л. Роль історії народних училищ в керівництві освітнім процесом (друга половина XIX ст.) // Історія в шк. – 2000. – № 2. – С. 7 – 11.

Катренко А. М. Національно- культурна та політична діяльність Київської громади (60 – 90-ті роки XIX ст.) / А.М. Катренко, Я.А. Катренко. – К.: Б. в., 2003. – 180 с.­­

Кравченко Т.М. Народний учитель на Харківщині у другій половині XIX – на початку XX ст. // Вісн. Харків. держ. ун-ту. № 401. Історія України.: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В.І. Танцюра (відп. ред.) та ін.. – Х.: Основа, 1998. – Вип. 2. –

С. 285 – 291.

Лисенко О.В. Просвіти Наддніпрянської України у дожовтневий період. – К., 1990. – 34 с. – (Препринт 6).

Луценко Є. М. З історії музичної освіти України (друга половина XIX ст.)

// Зб. наук. пр. / Київ. держ. ін-т культури / Відп. ред. О.В. Котова – К.: Б. в., 1994. – Ч. 2. – С. 46 – 52.

Матях В. М. Біля витоків „Киевской старины” (До 110-річчя виходу першого номера журналу) // Укр. іст. журн. – 1992. – № 1. – С. 142 – 150.

Миллер А. М. „Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). С.Пб.: Алетейя, 2000. – 260 с.

Нариси історії „Просвіти” / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. мельник та ін. – Л.; Краків; Париж: Просвіта, 1993. – 232 с. (Попул. енцикл. „Просвіти”; 4.1).

Онопрієнко В. Перша кафедра української історії // Київ. старовина. – 1994. – № 4. – С. 76 – 81.

Побірченко Н. С. Офіційні змагання громадівців за рідну мову, школу, літературу, підручники (друга половина XIX – початок XX ст.) // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 117 – 126.

Поліщук М. С. Стан початкової освіти на Правобережній Україні в

60 – 90-х рр. XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 69 – 74.

Поліщук М. С. Учительські семінарії в Правобережній Україні в другій половині XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1994. – № 4. – С. 54 – 60.

Потульницький В. Світогляд українського лівобережного панства у другій половині XIX ст. // Київ. старовина. – 2000. – № 4. – С. 32 – 38.

Сарбей В. Національне відродження України. – К.: Вид. дім „Альтернативи”, 1999. – 336 с. (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 9).

Сухенко Т. В. Жіноча середня освіта в Україні (XIX – початок XX ст.)// Укр. іст. журн. – 1998. – № 5. – С. 63 – 74.

Чорна Л. В. Південно – Західний відділ Російського Географічного товариства – науковий і просвітницький центр громадівського руху // Наук. вісн. / Ізмаїл. держ. пед. ін-т. – Ізмаїл: Б. в., 2000. – Вип. 9. – С. 48 – 51.

Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (XIX в.). – К.: Наук. думка, 1991. – 172 с.

Методичні рекомендації
Характеризуючи культуру України другої половини ХІХ ст., необхідно враховувати економічні, соціальні, політичні, ідеологічні наслідки процесів капіталістичної модернізації, якої зазнавало українське суспільство в указаний час. Це пояснить стрімкий розвиток освітньої сфери, науки, літератури. Усе вищезазначене слід підтвердити та проілюструвати найбільш визначними прикладами, це стосується і становища та розвитку театру, музики, образотворчого мистецтва, архітектури. Треба показати глибинний демократичний потенціал української культури цього періоду.

Тема 20. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
План (орієнтовний)


  1. Розвиток капіталізму в промисловості та сільському господарстві, його особливості.

  2. Діяльність українських політичних партій. Революція 1905 – 1907 рр. в Україні.

  3. Підготовка європейських держав до Першої світової війни та Україна. Хід війни.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка