Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”


НазваМіністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З „ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
Сторінка6/13
Дата17.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тема 16. Культура України першої половини XIX ст.План (орієнтовний)


  1. Розвиток освіти та науки. Ліцеї, гімназії, семінарії. Львівський, Харківський та Київський університети.

  2. Розвиток української історичної науки, мовознавства та етнографії. Література.

  3. Образотворче мистецтво. Архітектура, музика і театр.

  4. Формування національної інтелігенції. Зростання національної свідомості.Список рекомендованої літературиБіленький С. Російська словесність в університеті св. Володимира: між наукою і політикою // Пам’ять століть – 1999. – № 4. – С. 96 – 99.

Бутник – Сіверський Б.С. Роль Петербурзької Академії художеств у розвитку мистецької освіти на Україні в першій половині XIX ст. // Вісн. АН УРСР. – 1958. – № 10. – С. 27 – 36.

Кавко А.К. "Руська трійця" и славянские культуры // Сов. cлавяноведение. – 1987. – № 6. – С. 88.

Кашуба М. Особливості розвитку української духовної культури в XIX ст.

// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювіл. зб. на пошану Феодосія Стеблія. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – Вип. 9. – С. 103 – 113.

Кравченко В. Українське культурно-національне відродження другої половини XVIII – 40-х років XIX ст.: Пошуки нової концепції // Історія: Тези та повідомл. 3-го міжнар. когресу україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 ). – Х.: Око, 1996. – Ч. 1. – С. 95 – 99.

Мальцева Л.Г. Викладання історії в Київському університеті в 30 – 50-і роки XIX ст. // Укр. іст. журн. – 1985. – № 3. – С. 96 – 101.

Півоваров О.В. Роль Харківського університету у керівництві середньоосвітніми навчальними закладами (1805 – 1835 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. пр. молодих вчен. / Під ред. С.І. Посохова. – Х.: ХДУ, 1988. – Вип. 3 . – С. 145 – 148.

Прісовський Є. Перший український журнал // Київ. старовина. – 1993. –

№ 4. – С. 67 – 69.

„Руська трійця” в історії суспільно – політичного руху і культури України

/ Відп. ред. Ф.І. Стеблій. – К.: Наук. думка, 1987. – 338 с.

„Русалка Дністрова”: Док. і матеріали / Упоряд.: Ф.І. Стеблій та ін.; Відп. ред. Ф.І. Стеблій. – К.: Наук. думка, 1989. – 544 с.

Сергіенко Г.Я. Кирило – Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі // Укр. іст. журн. – 1996. – № 1. – С. 14 – 27.

Чижевський Д. Значення Харківського університету в українському духовному житті // Кур’єр Кривбасу. – 1997.– № 73 – 74. – С. 98-102.

Шамаєва К.И. Музыкальное образование на Украине в первой половине XIX в.: На материалах Волынской, Киевской, Подольской, Полтавской, Черниговской губерний. – К.: Киев. гос. консерватория, 1992. – 187 с.

Шип Н.А. Интеллигенция на Украине ( XIX в.). К.: Наук. думка, 1991. – 172 с.

Шип Н.А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України ( XIX – початок XX ст.) // Укр. іст. журн. – 1999. – № 2. – С. 63 – 76.

Шип Н.А. Культурно-національне питання на Україні у XIX ст. // Там само. – 1991. – № 3. – С. 25 – 33.
Методичні рекомендації
Перша половина ХІХ ст. – це пробудження національного життя в Україні, становлення національного руху, прискорення націотворчих процесів. Водночас з тим це глибока системна криза суспільного ладу. Названі моменти обов’язково слід враховувати, розкриваючи досягнення культури України означеного періоду. В освітній сфері слід показати розвиток вищої освіти, здобутки вітчизняної історичної науки, літератури, оцінити на кращих зразках розвиток образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру. Важливо при цьому висвітлити процеси формування української інтелігенції, бо саме ця верства доклала значних зусиль у пробудженні національної свідомості українців та розвитку національного руху.
Тема 17. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.
План (орієнтовний)


  1. Скасування кріпосного права. Реформи 60 – 70-х років. Соціально-економічний розвиток у пореформений період.

  2. Антиукраїнська політика російського царизму. Валуєвський циркуляр. Емський указ.

  3. Український культурно-національний рух. Українофіли. Діяльність громад. М. Драгоманов. Виникнення українських товариств і партій.

  4. Російський революційний рух в Україні та національне питання.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка