Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки


Скачати 374.38 Kb.
НазваМіністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Сторінка1/5
Дата23.03.2013
Розмір374.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти України

приазовський державний технічний університет

методичні вказівки

Для виконання контрольних робіт №1,2

з англійської мови

студентами заочного відділення спеціальності РУП

(Російсько-український переклад)


Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу

протокол № 17 від 26.VI.03

Маріуполь ПДТУ 2003

Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності російсько-український переклад (РУП).


Укладач : В.А. Яковлева, ст. викладач
Рецензент : Т.О. Костіна, ст. викладач
Відп. за випуск : Л.М. Лазаренко, доцент.

Пояснювальна записка
Матеріал посібника організований по семестрам наступним чином : спочатку кожного розділу визначений учбовий матеріал , яким потрібно оволодіти перед виконанням семестрового контрольного завдання.

Контрольне завдання містить вправи зі зразками виконання та тексти.

Всі тексти мають коментарі найбільш складних слів та виразів. Існують контрольно тренувальні вправи для додаткової роботи над закріпленням окремих граматичних тем та лексики.

В кінці розділу визначені тексти для читання,перекладу та запитань до текстів, на які потрібно дати усні відповіді.

Варіант контрольного завдання необхідно виконувати відповідно останній цифрі шифру.

Якщо шифр закінчується на 1-2 виконують варіант № 1, на 3 - 4 - № 2, на 5 - 6 - № 3, на 7 - 8 - № 4, на 9 - 0 - № 5.

Виконувати контрольні завдання необхідно в окремому зошиті.

На обгортці зошиту напишіть своє прізвище, № контрольного завдання, шифр, прізвище викладача,який перевірятиме контрольну роботу.

До того , як почати виконувати контрольне завдання студент повинен опрацювати значений учбовий матеріал.

Виконуючи контрольне завдання , студент повинен дотримуватись наступних правил:

1) Писати охайно , чітким почерком.

2) Для зауважень залишити поля.

3) Для рецензії залишати першу чистою першу сторінку зошиту.

4) Переписувати в зошиті умови вправ.

5) Перекладаючи з англійської мови на українську, писати кожне речення з нового рядка, при цьому англійські речення писати зліва, переклад справа.

Якщо в контрольному завданні існують помилки , необхідно їх виправити ,а недостатньо засвоєні теми додатково опрацювати.

Контрольно – тренувальні вправи необхідно виконувати в окремому зошиті як самостійну роботу з наступним контролем їх виконання на усному заліку

Підручники та посібники, які рекомендуються студентам - заочникам.
1. Петрова А.В. «Самоучитель по английскому языку»

М. «Высшая школа» 1991 г.
2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. «Практическая грамматика английского языка»

К. «Методика» ,1996 г.
3. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукъянова Н.А. «Учебник английского языка»

М. 1994 г.
4. Верба Г.В., Верба Л.Г. «Довідник з граматики англійської мови»

К. «Радянська школа», 1983 г.


Перший семестр.
Для вірного виконання контрольної вправи №1 необхідно засвоїти слідуючи розділи курсу.

Учбовий матеріал першого семестру включає наступні розділи курсу англійської мови.
1. Іменник.

Утворення множини. Артиклі і прийменники як показники іменника.

Вираження відмінкових відношень за допомогою порядку слів і прийменників.

Загальний та присвійний відмінки.
2. Прикметник.

Ступені порівняння прикметників.
3. Числівник.

Кількісні та порядкові числівники.
4. Займенник.

Особові, присвійні, питальні, вказівні, безособові, заперечні займенники.
5. Дієслово.

Теперішній час ( Present ), майбутній час ( Future ), минулий ( Past ) групи Indefinite в активному стані дійсного способу. Дієслова « to be », « to have » в Present ,Past і Future.

Наказовий спосіб і його заперечна форма.
6. Просте поширене речення.

Прямий порядок слів в розповіднім, спонукальнім реченнях в ствердній і заперечній формах. Зворотний порядок слів в запитальному реченні.

Зворот « there is ( are ) ».
7. Основні випадки словотворення.

Контрольна робота № 1
1. Перепишіть та перекладіть письмово текст на українську мову ( відповідно з вашим варіантом ).
2. Дайте письмово відповіді після тексту.
3. Прочитайте текст контрольної роботи вголос

( виконання цього завдання перевіряється викладачем на усному заліку ).
4. Випишіть з тексту всі дієслова та іменники з закінченням -s (-es) і визначте граматичні функції цього закінчення.

Зразок виконання.
Student’s n-s -закінчення множини.

Works v-s -закінчення з особи однини.

( Present Indefinite ).

the student’s book - книга студента – закінчення присвійного відмінку іменника в однині.

the students books - книги студентів – закінчення присвійного відмінку іменника множини.
5. Випишіть з тексту сполучення виражене іменником , та перекладіть їх на українську мову.
Зразок виконання
The Mariupol University – маріупольській університет

The bus stop - автобусна зупинка
6. Випишіть з тексту два односкладових і два багатоскладових прикметника, перекладіть їх на українську мову та утворіть вищий та найвищий ступені порівняння.
7. Випишіть з тексту всі дієслова у формі інфінітива. Перекладіть їх на українську мову.

Утворіть форми Past Indefinite і Past Participle.

Зразок виконання


Indefinite

Переклад

Past Indefinite

Past Participle

to speak

розмовляти

spoke

spoken

to translate

перекладати

translated

translated


ВАРІАНТ 1
KYIV
Kyiv, the capital of Ukraine, is a large political, industrial and cultural center.

It is the seat of the Supreme Rada and Cabinet of Ministers.

Kyiv is situated on the river Dnepr, the longest river of Ukraine, 50 km long.

Kyiv is one of the most ancient cities.

Its history goes back to the fifth century. It was called “the Mother of Russian cities”. Its population is about 2,5 million people.

Kyiv is famous for its beauty, for its wonderful broad avenues, lots of chestnut trees and flowers.

Tourists are attracted by numerous places of historical interest in Kyiv.

They are Kyiv-Petchersk Lavra, St. Sophia’s Cathedral, the yolden yate, the monuments to Shevtshenko, to Bogdan Hmelnitsky and Prince Vladimir.

Kyiv the largest center of national science and culture.

The Kyiv Shevtchenko Opera and Ballet House, the Kyiv Ivan Franko Drama Theatre are well know all over the country. Fifteen museums, many concert-halls, palaces of culture, film-studios, the circus make Kyiv a large cultural center in Ukraine.

The finest museum in Kyiv are the State Historical Museum, the Museum of Ukrainian and Russian Art, the State Museum of Books and Book Printing memorial museums devoted to outstanding personalities.

Kyiv is the most important Ukrainian center of education and science with its Academy of science, more than 20 higher educational institutious, many scientific reseach institutes.

NOTES
1. Supreme Rada - Верховная Рада

2. to be situated - бути розташованим

3. to be called - називатися

4. to be famous for - бути відомим

5. lots of - богато

6. places of interest - памятки

7. all over the country - по всій країні

8. well known - загальновідомий

9. scientific research institute - науково-дослідний інститут
ANSWER THE QUESTIONS
1. What is Kyiv ?

2. Where is it situated ?

3. What characterizes Kyiv as ancient city ?

4. What is the population of Kyiv ?

5. What is Kyiv famous for ?

6. Kyiv is are cultural center, isn’t it ? Ground your answer.

7. What palaces of interest of Kyiv do you know ?

8. Is Kyiv a big education center ?

9. Have you ever been to Kyiv ?

10. What are your impressions of Kyiv ?


ВАРІАНТ 2
MARIUPOL
I live in Mariupol. It’s my native town, I was born there.

Mariupol is situated on the Azov seashore. It was founded in 1778.

Before the revolution it was a small town with narrow streets and one – storeyed buildings.

Now Mariupol is a big industrial center. Its population is over 500 thousand people.

There are several metallurgical and heavy- engineering plants in Mariupol. Besides, there are some factories which produce different goods.

Mariupol is a big seaport. Many ships from different countries come to the port every day.

In our town there are many educational establishments: 2 institutes, about 20 technical and vocational schools, more than 50 secondary schools.

There are different possibilities for rest and leisure in Mariupol: beautiful parks and beaches, sport clubs and cinemas.

There are many libraries, a Drama theatre and the Museum of Local Lore at the people’s disposal.

Mariupol is rather beautiful but we have a lot of problems, the acutest one is the ecology.

Air and water pollution in our town makes the environment more and more dangerous for people’s lives.

We must do our best to improve the situation and to solve this problem.

NOTES


 1. to be born - народжуватись

 2. to be situated - бути розташованим

 3. to be founded - бути заснованим

 4. one-storied - одноповерховий

 5. educational establishment - навчальний заклад

 6. vocational school - професійне училище

 7. heavy engineering Plant - завод тяжкого машинобудування

 8. Museum of local lore - краєзнавчий музей

 9. at the people’s disposal -у розпорядженні людей

 10. environment - навколишнє середовище

 11. to do one’s best - зробити усе можливе


ANSWER THE QUESTIONS


 1. Where do you live ?

 2. Where were you born ?

 3. Where is Mariupol situated ?

 4. When was it founded ?

 5. What is it now ?

 6. What is its population ?

 7. What can you say about Mariupol as an industrial center ?

 8. What educational establishments are there ?

 9. What is the acutest problem of Mariupol ?

 10. What must we do to solve this problem ?


ВАРІАНТ 3
SEVASTOPOL
In translation from Greek Sevastopol means “a magnificent city “,”city of glory”.

That is really so Sevastopol’s history has many glorious chapters.

Everybody knows about the defense of Sevastopol during the Crimean war ( 1853-1856 ).

The selors, soldiers and the entire population fought against the enemy.

Lev Tolstoy wrote about it in his “Sevastopol Sketches”.

We know and remember the defense of Sevastopol in the Great Patriotic War.

It continued for205 days and cost the nazi invaders 300.000 officers and men.

After the fascist invasion Sevastopol was in ruins.

There were only a few buildings in the center of the city.

Today Sevastopol stretches for dozen of kilometers.

Sevastopol is a naval city. Its yards build passengers ships and repair merchant vessels.

They build powerful floating cranes as well.

Sevastopol is also a research center.

Scientists of the country’s oldest Institute of biology of Southern Seas investigate the world Ocean.

They have modern expeditionary ships at their disposal.

A museum-city is yet another name of Sevastopol Monuments of culture, memorials, obelisks and sculpture groups form an organic part of its image.

There is an entry in the visitor’s book of the Panorama of the 1854 - 1855 defense of Sevastopol: “Malakhov Hill is a small hill, but what a good view opens from it of Russia, the whole Soviet Union, entire history of its people and their historic exploit.”
NOTES
1. Sevastopol sketches - Севастопольські оповідання

2. yard - корабельня

3. as well - також

4. to have at one’s disposel - мати в розпорядженні
ANSWER THE QUESTIONS
1. What does the name Sevastopol mean in Greek ?

2. Has the Sevastopol’s history many glorious chapters ?

3. What is one of them ?

4. How long does the defense of Sevastopol continued ?

5. What was Sevastopol like after the fascist invasion ?

6. What is it now ?

7. What do its yards build ?

8. What can you say about Sevastopol as a research center ?

9. Why is it called a museum-city ?

10. Have you ever been to Sevastopol ?

ВАРІАНТ 4
LONDON
London is the capital of the Great Britain, its political, economic, cultural, and commercial center. It is situated on both sides of the Thames, which is navigable all the year round.

London is a very old city. It is more than twenty centuries old.

The population of London is about ten million.

London consist of many parts. The most important are: the West End, the City and the East End.

The heart of the capital is the City.

The territory of the City is only about one square mile, but it is the financial and business center of the country. It contains almost all important English banks and offices.

The West End of London is-famous for its beautiful monuments and places, fine parks, fashionable shops and big hotels.

The East End is quite different from the West End. It is the district of factories, plants and docks. The narrow streets and poor houses of the East End present a contrast to the homes of the rich people in the West End.

There are many places of interest in London.

One of them is Trafalgar Square with the Nelson monument 185 feet high. Buckingham Palace is the royal residence.

Westminster Abbey is one of the most beautiful buildings in London.

It contains the memorials of many famous citizens of Britain.

Across the road from Westminster Abbey are the Houses of Parliament, the seat of British government.

The tower of London is one of the most interesting places in London. It was a fortress, a royal residence, a prison, now it is a museum.

London is famous for its green parks.Hyde Park is the most popular of them. It is the greatest park in London as well.

London is the center of Britain’s cultural life.

There are many museum and art galleries in London.

The National Gallery, the Portrait Gallery, the National History Museum and many others are there.

NOTES
1. to be situated - бути розташованим

2. all the year round - круглий рік

3. places of interest - пам’ятки
ANSWER THE QUESTION
1. What is London ?

2. Where is it situated ?

3. How old is it ?

4. What parts does it consist of ?

5. What is city ?

6. What is the West End famous for ?

7. What are the most famous places of interest in London ?

8. Where is the royal residence ?

9. What is the seat of British government ?

10. Speak about London as the cultural center ?
  1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом „БСВ”
МІНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Міністерство освіти і науки України
України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної...
МІНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом „ВТ”
МІНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом „ЕМС”
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка