Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка6/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Знати:


 • характер порушень кровообігу в органах і тканинах при тромбозі та емболії;

 • класифікацію основних видів емболії;

- місцеві та загальні наслідки тромбозу та пристосувальні реакції, шо виникають при даних видах патології;

Вміти:


 • пояснити патогенез тромбозу на основі сучасних уявлень про механізми гемостазу;

 • обгрунтувати патогенетично заходи невідкладної терапії при тромбоемболії життєвоважливих органів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Сучасні уявлення про зсідальну і протизсідальну систему крові: поняття про систему регулювання агрегатного стану крові та колоїдів.

 1. Загальні уявлення про центральний та периферичний кровообіг і кола кровообігу.

 2. Роль причин та умов у виникненні патологічних процесів, місцеве та загальне в патогенезі.

Контрольні питання теми:

  1. Тромбоз: визначення поняття, види тромбів. Їх характеристика.

  2. Етіологія тромбозу: причини та та умови тромбоутворення.

  3. Патогенез тромбозу: механізм розвитку клітинної та плазматичної фаз тромбоутворення. Наслідки тромбозу.

  4. Емболія: визначення поняття, класифікація.

  5. Емболія малого кола кровообігу: прояви та механізм розвитку.

  6. Емболія великого кола кровообігу: прояви та механізм розвитку.

  7. Емболія ворітної вени: прояви та механізм розвиткуПРОТОКОЛ № 11 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студентів.

Дослід 1. Вивчити процес утворення пристінкового тромба в судинах брижі кишечника жаби.

Знерухомлену жабу поміщають на дощечку спинкою догори таким чином, щоб її правий бік у його середній третині знаходився біля бокового круглого отвору дощечки. Ножицями пошарово розрізують шкіру, м'язи, очеревину на правій боковій поверхні черевної стінки в середній та задній її третині. Із вскритої таким чином черевної порожнини обережно, не травмуючи нутрощів, витягують петлю тонкого кишечника, брижу якої розправляють над боковим отвором дощечки. Кишечник розмішують по краю отвору і фіксують до дощечки шпильками, які вколюють під гострим кутом, головками назовні. При підготовці препарату слідкують, щоб петля кишечника не була перекручена, а брижа не була сильно натягнута. При використанні в досліді жаби-самки, не можна брати замість брижі маткові труби, вони розташовані у верхній частині черевної порожнини, на відміну від кишки дуже тонкі, слабо пігментовані, об'ємні, з короткою блідою брижею. На виготовленому препараті під малим збільшенням вивчають картину нормального кровообігу в судинах брижі жаби. Знаходять місце злиття двох середнього калібру вен з прозорими стінками та рівномірним, але не дуже швидким кровотоком (найбільш наочні результати бувають коли кришталик солі розмістиш в розгалуженні судин з різною швидкістю кровотоку). Далі кінчиком препарувальної голки, яку злегка змочують у воді, захоплюють кришталик натрію хлориду (крупнозернистої кухонної солі) і під контролем ока (через мікроскоп) розміщують біля обраної для спостереження судини:. Спостерігають на протязі 10-40 хв зміни в кровотоці і процес утворення тромба.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Експериментальна жирова емболія судин жаби.

Знерухомлену жабу поміщають на дощечку черевцем догори. Анатомічним пінцетом захоплюють складку шкіри над грудиною та зрізають її у вигляді трикутного шматочка. Потім розсікають м'язи і ребра спочатку з однієї а потім з другої сторони грудини з подальшим видаленням їх на рівні плечового пояса. Після вскриття грудної клітки оголюють серце, з якого обережно знімають перикард. На оголене серце накладають змочений ізотонічним розчином натрію хлориду тонкий шар вати. Жабу перевертають на дощечці спинкою догори і готують препарат язика (див. заняття №10). Потім жабу обережно припіднімають за задні лапки і в порожнину шлуночка серця вводять шприцом 0,1-0.3 мл вазелінового масла. Препарат язика швидко поміщають під об'єктив мікроскопа.. Досліджують пересування емболів у просвіті судин і розвиток розладів кровообігу в тканині язика жаби.

Аналогічні розлади можуть спостерігатися у брижі кишечника та у плавальній перетинці тварини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Вивчити прояви та механізм розвитку повітряної емболії малого кола кровообігу у щура.

Щура наркотизують внутрішньоочеревинним введенням гексеналу (0,3 мл 5% розчину на 100г маси). Фіксують до дощечки черевцем догори. Оцінюють колір шкірних покривів, підраховують частоту дихання, записують вихідну електрокардіограму. У венозний синус вводять за допомогою шприца 1.0-1.5 мл повітря. Відмічають час появи клінічних ознак емболії малого кола кровообігу: ціаноз, зміни характеру дихання і показників ЕКГ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. У хворого, 70 років, перебіг атеросклерозу ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, гангреною пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення найбільш імовірно пов'язаний з:

A. Адгезією, агрегацією та аглютинацією тромбоцитів.

B. Активацією протромбінази.

С. Перетворенням протромбіну в тромбін.

D. Перетворенням фібриногену в фібрин.

E. Зниженням синтезу гепарину.
Задача 2. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення периферичного кровообігу виникло у хворого?

A. Тромбоемболія коронарних судин.

B. Тромбоемболія легеневої артерії.

С. Тромбоемболія судин головного мозку.

D. Тромбоемболія дрібних гілок легеневих артерій.

E. Тромбоемболія ворітної вени.
Задача 3. У пілота на висоті 14000м трапилося аварійне порушення герметизації кабіни літака. Що загрожує життю пілота?

A. Емболія стороннім тілом.

B. Тромбоемболія.

С. Повітряна емболія

D. Жирова емболія

E. Газова емболія

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література:


 1. Патологічна фізіологія /3а ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця. - К.: Виша шк..1995. – С. 197-203.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 210-219.

 3. Атаман О.В. Патофізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / видання друге, доопрацьоване і доповнене.- Вінниця: Нова Книга. 2007. – 512 с.

Заняття 12

Тема: Типові порушення мікроциркуляції.

Знати:

 • основні форми порушення мікроциркуляції їх причини, прояви та механізми розвитку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка