Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка2/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

А · 4000 · 200 · 108 = А · 1012 = А Т/л , де


80 100 100

А –кількість еритроцитів у 5 великих квадратах;

4000 – об’єм малого квадрата складає 1/4000 мм3;

200 – розведення крові;

80 – кількість порахованих малих квадратів;

108 – множник для перерахунку кількості еритроцитів у одиниці СI.

Т – тера - 1012 .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 3. Підрахунок кількості лейкоцитів.

У пробірку наливають 0,4 мл 3% розчину оцтової кислоти (підфарбованої метиленовою синькою). За допомогою капілярної піпетки набирають 0.02 мл крові та виливають її на дно пробірки. Суміш перемішують, а потім заповнюють камеру Горяєва. Підраховують кількість лейкоцитів у 100 великих квадратах сітки. Розраховують кількість лейкоцитів у 1 л крові.
Х = А · 4000 · 20 · 106 = А Т /л , де

1600 · 1 20
А – сума лейкоцитів у 100 великих квадратах;

1600 – кількість підрахованих малих квадратів;

1/4000 – об’єм малого квадрата в мм3;

20 – ступінь розведення крові;

106 – множник для перерахунку кількості лейкоцитів у одиниці

СI.

Г – гіга - 109;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю знань:

Задача 1. При огляді хворого виявлена некротична ангіна, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла. Хворий є працівником радіологічної лабораторії. Про що свідчать зміни у ротовій порожнині? Які захисні механізми організму виявилися пригніченими і чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2. У хворого після проведення курсу променевої терапії загальна кількість лейкоцитів становоть 2,8 ·109 /л. Лейкоцитарна формула: базофіли – 0%, еозинофіли – 2%, нейтрофіли: мієлоцити – 0%, юні – 0%, паличкоядерні – 3%, сегментоядерні – 75%, лімфоцити – 12%, моноцити – 8%. Зробіть висновок про стан гемопоезу. Які зміни у лейкоцитарній формі ви виявили? Обгрунтуйте їх.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3. Внаслідок пошкодження одного з реакторів АЕС стався викид в атмосферу радіоактивних продуктів. У зоні підвищенї радіації опинилося троє людей. Орієнтовно вони одержали по 3-5 Грей. Їх негайно доставили у клініку. Яких наслідків слід чекати у потерпілих? Коротко охарактеризуйте послідовність патологічних змін для вияснення важкості ураження?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4. Яка тканина має найбільшу радіочутливість?

А. Кровотворна.

В. М’язова.

С. Нервова.

Д. Епітелій шкіри.

Е. Епітелій статевих залоз.
Задача 5. Від чого залежить висока радіочутливість клітини, тканин?

А. Послаблення синтезу ДНК.

В. Активізація гліколізу.

С. Високої мітотичної властивості клитин.

Д. Ступеня диференціації.

Е. Кількості мітохондрій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література.

 1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця, -К.:Вища щк., 1995. – С. 37-45, 51-60.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 41-46, 54-62.

 3. Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібн.- Вінниця: Нова Книга, 2007.— С. 32-36.

 4. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології. /За ред. Ю.В. Биця. Л.Я.Данилової. –К.:Здоров’я, 2001 – С. 14-22.

ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Роль спадковості та конституції в патології.

Навчальні цілі:

Оцінити значення спадковості у розвитку патологічних процесів. Аналізувати патогенез спадкових захворювань у дітей, розпізнавати закономірності їх проявів, користуватися різноманітними методами виявлення і обгрунтувати засоби профілактики та лікування.

Знати:

-закономірності та типи передачі спадкових ознак у поколіннях;

-різницю між спадковими і вродженими формами патології та фенокопіями;

-головні причини і загальні механізми виникнення спадкових захворювань;

-генні мутації як причини спадкових хвороб.

Вміти:

-класифікувати спадкові хвороби патології;

-оволодіти методами генетичного обстеження і вміти використовувати їх при аналізі генетично обумовлених захворювань;

-аналізувати генеалогічні карти, диференціювати статевий хроматин, інтерпретувати каріологічні дані.

Завдання до самостійної позааудиторної роботи:

 1. Будова та функція генетичного апарату.

 2. Типи спадкування.

 3. Мутація, визначення поняття, мутагенні фактори.

 4. Що таке індукована та спонтанна мутація?

 5. Генні мутації як причина спадкових хвороб.

 6. Методи дослідження спадковості у людини.

 7. Роль генетичного моніторингу у профілактиці спадкової патології

Контрольні питання теми:

 1. Поняття про внутрішні фактори хвороби.

 2. Поняття “спадкові“, ”вроджені хвороби” та ”спадкова схильність”

 3. Етіологія спадкових хвороб. Класифікація мутагенних факторів. Види мутацій.

 4. Класифікація спадкових хвороб. Типи передачі.

 5. Спадкові хвороби, зумовлені зміною кількості аутосом, їх прояви.

 6. Патогенез спадкових хвороб, зумовлених зміною кількості статевих хромосом.

 7. Поняття про ензимопатії. Види ензимопатій. Механізм їх розвитку, прояви.

 8. Патологія внутрішньоутробного розвитку. Критичні періоди розвитку плода. Роль тератогенних факторів.

 9. Методи діагностики спадкових хвороб.

 10. Загальні принципи попередження та лікування спадкових захворювань.

 11. Поняття “конституція”. Класифікація конституційних типів.

 12. Діатези, їх види, етіологія і патогенез.


ПРОТОКОЛ № 4 Дата _______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Дослідження статевого хроматину (тільця Барра) в епітеліальних клітинах слизової оболонки порожнини рота.

Готується мазок – відбиток із слизової оболонки порожнини рота. На злегка підсушений мазок наносять краплю 1% розчину ацетоорсеїну. Покривають краплю покривним склом так, щоб фарба рівномірно розтіклася по мазку. Не допускають потрапляння пухирців повітря під скло. Надлишок фарби знімають фільтрувальним папером. Вивчають препарат під малим збільшенням мікроскопа (об’єктив х20, окуляр х10). Знаходять скупчення клітин і переводять на імерсійне збільшення (об’єктив х90,окуляр х10). Рахують інтерфазні ядра і відмічають, скільки їх містять тільця Барра. Підраховують 100 клітин. Для аналізу необхідно відбирати неушкоджені клітини з круглими або овальними ядрами, з рівною ядерною оболонкою та ніжною хроматиновою структурою. Статевий хроматин розміщений під ядерною оболонкою, має форму напівмісяця або трикутника.У жінок - 28% усіх ядер епітеліальних клітин містять статевий хроматин, а у чоловіків - 0-1%.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дослід 2. Вивчення каріотипу при хромосомних хворобах.

До заняття заздалегідь виділяють з крові лейкоцити шляхом осадження еритроцитів за допомогою 10% желатини. В стерильних боксах лейкоцити поміщають у спеціальне середовище для культивування тканин.Потім культуру поміщають у термостат при температурі 37˚С на 3 доби. Лімфоцити у культурі починають ділитися. Після додавання колхіцину (руйнує ахроматинові фігури мітозу) клітини переносять на предметне скло і фарбують ядерними барвниками (ацетоорсеїн, за Романовським-Гімза). На занятті під мікроскопом вивчають каріотип на стадії метафази, коли хромосоми розміщені в одній площині (метафазна пластинка). Звертають увагу на розміри хромосом. В залежності від місця знаходження центромери і довжини плеча хромосоми знаходять наступні типи хромосом: метацентричний тип – центромера в центрі хромосоми, обидва плеча однакові; субметацентричний тип – центромера ближче до одного з кінців хромосоми, плечі хромосоми мають різну довжину; акроцентричний тип – центромера займає місце на кінці хромосоми.

За готовими малюнками-схемами вивчають особливості каріотипу при

синдромах Шерешевського-Тернера, Патау, Едвардса, трисомії по Х та хворобі Дауна. Відмічають у протоколі, за якою парою та типом хромосом є порушення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Визначити вміст фенілпіровиноградної кислоти у сечі.

Для виявлення фенілпіровиноградної кислоти у сечі використовують індикаторні папірці типу “Біофан”, які оброблені буферним розчином півторахлористого заліза.Кінець папірця опускають у сечу і через 30 сек. оцінюють результати дослідження. Проба вважається позитивною при забарвлені у зелений колір.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю знань.

Задача 1. При обстеженні букального епітелію хлопчика був виявлений статевий хроматин. Для якої хромосомної хвороби це характерно?

А. Хвороба Дауна.

В. Трисомія за Х-хромосомою.

С. Синдром Шершевського-Тернера.

Д. Гіпофосфатемічний рахіт.

Е. Синдром Клайнфельтера.
Задача 2. Хвора звернулася у травпункт з приводу нагноєння різаної рани. Лікар для очищення рани від гнійних виділень промив її 3% розчином перекису водню. При цьому піна не утворилася. З чим повязана відсутність дїї препарату?

А. Неглибока рана.

В. Низька концентрація Н2О2.

С. Спадкова недостатність каталази.

Д. Спадкова недостатністьфосфатдегідрогенази еритроцитів.

Е. Наявність у рані гнійного вмісту.
Задача 3. Дитина хвора на фенілкетонурію, страждає на розумову відсталість. Який механізм буде головним у розвитку пошкодження центральної нервової системи?

А. Збільшення екскреції з сечею фенілкетонових тіл.

В. Підвищення синтезу тирозину.

С. Зниження синтезу тиреоїдних гормонів.

Д. Зниження синтезу мелаліну.

Е. Накопичення у крові фенілаліну і фенілкетонів.
Задача 4. Які методи допомагають діагностувати аномалії статевих хромосом?

А. Вивчення каріотипу.

В. Біохімічні дослідження.

С. Дерматогліфіка.

Д. Вивчення статевого хроматину.

Е. Генеалогічний.
Задача 5. Який метод дослідження дозволяє своєчасно діагностувати фенілкетонурію?

А. Клінічне обстеження.

В. Масовий скрінінг за допомогою тесту Гатрі.

С. Визначення каріотипу.

Д. Визначення статевого хроматину.

Е. Дерматогліфіка.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н.Зайка і Ю.В.Биця. К.:Вища шк., 1995.- С. 65-85.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 85-109.

 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник.- Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 41-47.

 4. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології /За ред. Ю.В.Биця, Л.Я.Данилової. - К.:Здоров’я, 2001- С. 22-30.

ЗАНЯТТЯ № 5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка