Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка9/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Питання для самоконтролю знань:


Задача1. Порушення місцевого кровообігу в вогнищі запалення мають таку послідовність:

A. Спазм артеріол, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, стаз.

B. Спазм артеріол, венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, стаз.
С. Венозна гіперемія, артеріальна гіперемія, спазм артеріол, стаз.

D. Стаз, артеріальна гіперемія, венозна гіперемія, спазм артеріол.

E. Артеріальна гіперемія, спазм артеріол, стаз, венозна гіперемія.
Задача 2. При моделюванні запалення на брижі жаби спостерігали крайове стояння лейкоцитів та їх еміграцію через судинну стінку. Який фактор є провідним у цьому процесі?

A. Вплив хемотаксичних речовин

B. Збільшення онкотичного тиску в осередку запалення
С. Зниження онкотичного тиску в судинах

D. Зменшення гідростатичного тиску в судинах

E. Збільшення гідростатичного тиску в судинах
Задача 3. Під час огляду шкіри лікар помітив у хворого запальний процес (піодермію) у вигляді круглих підвищень червонуватого кольору, оточених зоною гіперемії. Які медіатори запалення зумовили цю клінічну ознаку?

A. Гістамін, гепарин


B. Інтерлейкін-1

C. Лейкотрієни

D. Тромбоксан А2

E. Лізосомальні ферменти

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:


 1. Патологічна фізіологія /За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця.- К.: Вища шк., 1995. - С. 211-236.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 228-240.

 3. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології /За ред. Ю.В.Биць, Л.Я.Данилової. -К.: Здоров'я.,2001. - С. 91-103.

 4. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / видання друге, доопрацьоване і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2007. – 512 с.

Заняття 14

Тема: Фагоцитарна реакція та характеристика ексудатів при запаленні. Проліферація.

Знати:

 • причини та механізми збільшення судинної проникності у вогнищі запалення;

 • фактори, що сприяють ексудації;

 • роль лейкоцитів і продуктів їх розпаду у вогнищі запалення;

 • патогенез основних порушень обміну речовин при запаленні;

 • стадії фагоцитозу і їх механізм.

Вміти:

- оцінити склад і властивості ексудатів, значення ексудату для перебігу запалення;

- диференціювати стадії фагоцитозу на препаратах експериментальних тварин;

- пояснити суть біологічної теорії запалення І.І. Мечнікова

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:


 1. Артеріальна, венозна гіперемія, стаз.

 2. Механізми транскапілярного транспорту речовин.

 3. Еміграція лейкоцитів; послідовність виходу різних форм лейкоци

тів у вогнище запалення.

 1. Лізосоми, їх будова і функція.

 2. Види, будова і функція лейкоцитів.

 3. Загальне поняття про фагоцити.

Контрольні питання теми:

Ексудація: визначення поняття, механізм утворення ексудату.

Види ексудатів: назвати, дати характеристику окремим видам ексудатів. Значення ексудації в процесі запалення.

Фагоцитарна реакція при запаленні. Пояснити патогенез окремих стадій:

а) наближення;

б) прилипання;

в) поглинання;

г) перетравлення.

 1. Біохімічні та фізико-хімічні порушення у вогнищі запалення: загальна характеристика метаболізму. Пояснити механізм виникнення "пожежі обміну”.

 2. Проліферація, загальна характеристика.ПРОТОКОЛ № 14 Дата_______________
Самостійна аудиторна робота студента.

Дослід 1. Вивчити фізико-хімічні властивості ексудату. Визначити рН ексудатів, отриманих при діагностичній пункції.

A. У двох щурів з асцитом проведено діагностичну пункцію, отримано 3 мл асцитичної рідини. Визначити за допомогою індикаторів рН кожної рідини. Зробити висновки щодо характеру запалення, при якому взято ексудат.

Б. Результати двох досліджень рН серозного випоту – 5,32 і 7,35. В якому випадку його треба вважати транссудатом, а в якому - ексудатом?

B. Ознайомтеся з характеристиками різних видів ексудату і виділіть серед них ті, які належать до:

- геморагічного (І); гнійного (II); серозного (III); фібринозного (IV)

Сумістіть у відповіді латинські індекси з арабськими.
Індекс: Характеристики:

1. Велика кількість білків (до 35%), переважно з високою молекулярною масою альбумінів, глобулінів, багато нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів.

2. Багато фібриногену у вигляді дуже тонких білуватих ниток, помірний вміст лейкоцитів і лімфоцитів, місцями утворення білуватої плівки.

3. Вершкоподібна маса жовто-зеленого кольору з неприємним запахом, значним вмістом білка (близько 35% і більше) і лейкоцитів, у тому числі загиблих (гнійних тілець), трапляються рештки некротизованих тканин, живі і загиблі мікроорганізми.

4. Вміст альбумінів глобулінів, лейкоцитів, великої кількості еритроцитів і мікроорганізмів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Вивчити фагоцитоз пташиних еритроцитів у перитонеальному ексудаті.

За добу до заняття у щура моделюють асептичне запалення вводячи внутрішньоочеревинно стерильний м'ясопептонний бульйон. В разі відсутності м'ясопептонного бульйону можна ввести 0,2 мл 3,5% розчину формаліну, виникає також асептичне запалення і в перитональному ексудаті скупчується багато макрофагів.

На початку заняття вводять за допомогою шприца в черевну порожнину щура 1 мл 3% зависі пташиних еритроцитів в ізотонічному розчині натрію хлориду, підігрітому до 38°С. Прокол голкою зробити на глибину 0,8-1см у положенні тварини донизу, відтягнувши одну із лапок назад і трохи вбік. Завись еритроцитів вводити повільно, після введення легенько помасувати черевце щура, щоби еритроцити перемішались з ексудатом. Через 15-20 хв. (при тому самому положенні щура) пастерівською піпеткою взяти із черевної порожнини 0,5 мл ексудату з домішкою зависі пташиних еритроцитів. З ексудату готують мазки, фарбують їх за Романовським. Пташині еритроцити, шо мають характерну овальну форму і містять ядро, є об'єктом фагоцитозу.

Зробити висновок про те, які стадії фагоцитозу спостерігали під мікроскопом.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка