Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка14/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Контрольні питання теми:


 1. Основні етапи порушення жирового обміну. Назвати порушення всмоктування жиру: причини. механізм, наслідки.

 2. Ліпемія

2.1. Визначення поняття. Види:

 1. Аліментарна

 2. Транспортна

 3. Ретенційна

3. Ожиріння:

 1. Визначення поняття: ступені, принципи класифікації.

 2. Аліментарне ожиріння: причини, механізми розвитку.

 1. Дисрегуляторне: етіологія та патогенез.

 2. Метаболічне ожиріння: етіологія та патогенез.

4. Атеросклероз

4.1. Визначення поняття, морфологічні та клінічні прояви.

4.2. Роль факторів ризику в етіології атеросклерозу.

4.3. Патогенез атеросклерозу: основні ланки

5. Експериментальні моделі атеросклерозу.
Самостійна аудиторна робота студента.

ПРОТОКОЛ № 19 Дата _________________


Дослід. Визначення вмісту бета-ліпопротеїнів (ЛПНЩ) у сироватці крові кроликів з експериментальною гіперхолестеринемією.

Аліментарну гіперхолестеринемію у кроликів відтворюють шляхом додавання холестерину до звичайного корму. Виражена гіперхолестеринемія розвивається у тварин через 2-3 місяці при щоденному вживанні 0,2г холестерину на 1 кг маси.

Принцип методу. При додаванні гепарину до сироватки крові утворюється гепарин-ліпопротеїновий комплекс, який осаджується в присутності кальцію хлориду. Каламуть, що з'явилась, вимірюється фотометрично.

Методика визначення. У пробірку вносять 2,0 мл 0.02% розчину кальцію хлориду і додають 0,2 мл досліджуваної сироватки, перемішують скляною паличкою, визначають оптичну густину (D1) на фотоелектроколориметрі при червоному світлофільтрі по відношенню до дистильованої води. Потім додають 0,04 мл розчину гепарину (1мл містить 1000 ОД), ретельно перемішують, рівно через 4 хв повторно проводять визначення оптичної густини (D2). Екстинція дещо збільшується. Різниця (D2-D1) припадає на оптичну густину, обумовлену ЛПНІЦ. Паралельно проводять дослідження з сироваткою контрольної тварини.

Розрахунок проводять за формулою: (D2-D1)10 = г/л ЛПНЩ=

Роблять заключения і висновки, відповідаючи на наступні питання:

 1. Які відмінності у показниках контрольної та дослідної тварини?

 2. Яка роль гіперхолестеринемії?


Завдання. Вивчити основні експериментальні моделі ожиріння:

 1. Експериментальні моделі первинного ожиріння

 2. Експериментальні моделі вторинного церебрального ожиріння

 3. Експериментальні моделі вторинного гормонального ожиріння

 4. Експериментальні моделі місцевого ожиріння.


Література:


Основна:

 1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка і Ю.В. Биця. - К.: Вища шк. 1995 - С. 270-284.

 2. Патофізіологія: підручник /М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, Г.М.Бутенко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2008. – С. 330-343, 355-363.

 3. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях.-Вінниця: Нова книга. 2007. – 512 с.

Додаткова:

1. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології /За ред. Ю.В.Биць. Л.Я.Данилової. - К.: Здоров′я. 2001. - С. 128-141.

2. Патологічна фізіологія /За ред. Проф. М.С.Регеди, проф. А.І.Березнякової. Підручник для студентів – Львів, Магнолія, 2011. – 490 с.

ЗАНЯТТЯ 20

Тема. Порушення водно-електролітного обміну.
Актуальність теми: Зміна кількості води та електролітів в організмі веде до по­рушення хіміч­них і фізико-хімічних процесів, об’ємних співвідношень між кров’ю, клітинами та позаклітинним простором. Патологія водно-електролітного обміну прояв­ля­ється розвитком гіпо-, гіпергідратації та набряком, які супроводжують перебіг багатьох за­хворювань. Тому для майбутніх лікарів необхідним є вивчення меха­нізмів регуляції обміну рідини та електролітів в організмі, розвитку набряків різної етіології, механізм виникнення основних змін з боку нервової системи та серцево-судинної системи при гіпер- та дегідратації.

Знати:

 • роль води та електролітів в організмі;

 • визначення поняття набряк і загальні патогенетичні механізми набряків;

 • загальні принципи профілактики та корекції водно-електролітного обміну, лікування набряків.

Вміти:

 • назвати етіологічні фактори та аналізувати патогенез найбільш частих форм набряків (запальних, серцевих, ниркових, токсичних, алергічних, кахектичних);
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка