Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів


Скачати 78.53 Kb.
НазваХімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Дата13.11.2013
Розмір78.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Тема: Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів.

Мета: Сформувати уявлення про хімічні властивості кислот, особливості взаємодії металів з кислотами; ознайомити учнів із рядом активності металів, сформувати уявлення про реакцію заміщення; сформувати вміння застосовувати ряд активності металів для прогнозування можливості перебігу хімічних реакцій; розвивати навички складання хімічних рівнянь реакцій, розв’язку задач; розвивати логічне мислення учнів, продовжити формування вмінь експериментувати, спостерігати, аналізувати досліди, робити висновки; розвивати вміння застосовувати одержанні знання в повсякденному житті.

Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення досліду, розв’язування задач і вправ).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: «Електрохімічний ряд напруг металів», періодична система Д.І.Менделєєва, мультимедійний проектор, відеофрагменти дослідів, лабораторний посуд, розчин хлоридної кислоти, індикатори (лакмус, метилоранж, фенолфталеїн)

Хід уроку:
І. Організаційний етап.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. В кожному рядку знайти речовину, яка відрізняється від двох інших. Вказати ознаку відмінності.
- CaO, H2SO4, HCl
- NaOH, MgCl2, Ca(OH)2
- KOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2
- H2CO3, H2SO3, HNO3
2. Доповніть «пелюстки» формулами речовин (естафета між рядами учнів)
О

ОН

Н

3. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:
1. Na2O + H2O = A. Na2SO4 + H2O
2. NaOH + SiO2 = Б. NaOH
3. NaOH + H2SO4 = B. Na2SiO3 + H2O
4. NaOH + AlCl3 = Г. NaCl + Al(OH)3

4. Вказати пропущенні формули речовин у схемах хімічних перетворень:
1. … + HCl  CuCl2 + H2O
2. Mg(OH)2 + … MgSO4 + H2O
3. K2O + H2SO4  … + H2O
4. Al(OH)3  … + H2O

5. Вказати правильне чи неправильне твердження (робота за картками «Так» чи «Ні»):
1. Індикатор – речовина, яка змінює забарвлення під дією кислот і лугів (Так)
2. У розчині лугу лакмус набуває червоного кольору (Ні)
3. Реакція нейтралізації – реакція між основою і сіллю (Ні)
4. Розчинні у воді основи розкладаються при нагріванні (Ні)
5. З солями взаємодіють лише луги (Так)
6. Основні оксиди взаємодіють з кислотами (Так)
7. У розчині лугу фенолфталеїн набуває синього кольору (Ні)
8. Основний і кислотний оксиди взаємодіють між собою (Так)
9. Основи – сполуки йонної будови (Так)
10. Валентність кислотного залишку визначається за кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти (Так)

III. Мотивація і актуалізація опорних знань.
- Що є спільного між гранатом, лимоном, томатом, квашеною капустою та кефіром?
- В присутність яких сполук обумовлює кислий смак цих продуктів ?
- Про що свідчить зміна забарвлення чайної заварки при додаванні до чаю лимона?
- Що є ознакою проходження хімічної реакції ?
(Лимонна кислота взаємодіє з речовинами, які обумовлювали забарвлення чайної заварки)

Повідомлення теми уроку
Повідомлення завдань уроку:
- розглянути хімічні властивості кислот;
- розвивати вміння застосовувати одержанні знання в повсякденному житті.

Епіграф уроку:
«Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці»
Гордон Драйден
ІV. Пояснення нового матеріалу.
Розчини кислот мають кислий смак, але в лабораторії пробувати речовини на смак категорично забороняється – це може призвести до опіків і отруєнь.
- Як же хіміки визначають наявність кислот в тих чи інших розчинах ?
Визначимо, як змінюють колір відомі вам індикатори в присутності кислот.
- Ой, діти, про що нас попереджає червоне світло світлофора ?
Він нагадує нам про правила техніки безпеки при роботі з кислотами. Пригадаємо їх.
Учні в парах виконують лабораторний дослід «Дія кислот на індикатори».
(Учні висловлюють свої спостереження, порівнюють зміну кольорів індикаторів в кислому і лужному середовищах, записують спостереження в зошит)
Зазирнемо в XVII ст., коли було відкрито індикатори.

Повідомлення учня з презентацією:

Вперше індикатори відкрив в 17 ст. хімік і фізик Роберт Бойль. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, Бойль провів тисячі дослідів. Ось один із них. В лабораторії горіли свічки, в ретортах щось кипіло, у цей час випадково зайшов садівник. Він приніс кошик із фіалками. Бойль дуже любив квіти, але необхідно було розпочати дослід. Він взяв декілька квіток, понюхав і поклав на стіл. Дослід розпочався, відкрили колбу, із неї пішла їдка пара. Коли дослід закінчився, Бойль випадково глянув на квіти, вони диміли. Щоб врятувати їх, він занурив їх в стакан з водою. І – що за дива – фіалки, їх темно-фіолетові пелюстки, стали червоними. Випадковий дослід? Раптове відкриття? Роберт Бойль не був би справжнім вченим, якби не дослідив цей випадок! Він провів серію дослідів з різними кислотами і рослинами різних кольорів. Виявилось, що й васильки, й троянди, тюльпани, мальва й квіти інших рослин змінювали своє забарвлення під дією різних кислот. Особливо цікавою виявилась фіолетова настоянка лакмусового лишайника. У розчинах кислот вона набувала червоного кольору, а в розчинах лугів – синього. Такі властивості Бойль назвав індикаторами, що в перекладі з латини означає «показники». Саме індикатори допомогли великому вченому відкрити нову кислоту – фосфорну і чорні чорнила, які виготовляли і використовували протягом цілого сторіччя.
Одним із давно відомих індикаторів є лакмус. Він був відомий вже в Давньому Єгипті і Давньому Римі, де його використовували в якості фіолетової фарби – замінника дорогої пурпурової. Потім рецепт приготування лакмусу був загублений. Лиш на початку 14 сторіччя у Флоренції знову була відкрита фіолетова фарба орсейль, тотожна лакмусу, до того ж спосіб її приготування протягом багатьох років був таємницею.
В 19 сторіччі на зміну лакмусу прийшов більш дешевий синтетичний барвник – лакмоїд – який відрізняється від природного лакмуса за будовою, але подібний з ним за зміною забарвлення: в кислоті він червоний, у лузі – синій.

- В яких сферах людської діяльності використовують індикатори?
Повідомлення учня з презентацією:

Перш ніж продукти харчування потраплять на прилавки магазинів, вони проходять контроль на визначення у їхньому складі кислотності. Виявляється, кислотність визначають у хлібобулочних виробах, молоці, молочнокислих продуктах, сирові, соках, в солодких напоях, в мінеральній воді, морозиві, рибі, і навіть в жуйці!
Виготовлення мила, кремів, шампунем, декоративної косметики, пральних порошків, засобів для чищення теж вимагає визначення кислотності.
Будь-який агроном знає, що на врожайність сільськогосподарських культур впливає кислотність грунту: одні рослини краще ростуть на кислих грунтах, інші – на лужних.

Чи замислювались ви над тим, чому золоті прикраси «не бояться» води і кислот?
У багатьох хімічних реакціях беруть участь метали. Метали можуть взаємодіяти з усіма класами неорганічних сполук. Однак різні метали проявляють різну активність в хімічних взаємодіях, і від цього залежить чи буде відбуватись реакція. Чим більша активність металів, тим енергійніше він реагує з іншими речовинами. За активністю всі метали можна розташувати у ряд, який називається рядом активності металів. Цей ряд вперше вивчив видатний вчений М.М.Бекетов.
Відеофрагмент («Взаємодія металів з розчином хлоридної»)
Обговорення відеофрагменту, запис рівнянь реакцій:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
Cu + HCl =
Метали, які в ряду Бекетова перебувають до водню будуть витискувати атоми Гідрогену з розчинів кислот, а ті метали, що після водню – Ні.
Реакція заміщення – реакція між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються нові проста і складна речовини.

Назвіть шлях, який складають метали, що не витісняють водень з кислот (робота учнів з рядом активності металів):
Cu Zn Ca
Hg Mg Al
Ag Fe Ba
Назвіть шлях, який складають метали, що витісняють водень з розчинів кислот:
Zn Ba Pt
Cu Na Cr
Sr Hg Cd
Допишіть рівняння можливих реакцій:
Mn + HCl 
Cd + H2SO4 
Au + HI 
Al + HBr 
Hg + HCl 
З цією хімічною властивістю кислот пов’язано використання деяких металів. Ніобій і Тантал називають металами хірургів. З цих металів виготовляють медичні інструменти, оскільки на них не діють жодні розчини, в яких обробляють цей інструмент. Ніобій і Тантал не подразнюють живої тканини, не взаємодіють з кров’ю і клітинними соками і завдяки цьому приживаються в організмі. Тому їх використовують для з’єднання зламаних кісток, латають ними проломаний череп, з них виготовляють тонкі нитки, якими зашивають порвані сухожилля, кровоносні судини і навіть нерви!

В тваринному світі зустрічаються більш вражаючі приклади. Так, крокодил перетравлює за декілька місяців проковтнуті залізні наконечники списів і 15 см стальні гачки. Як це можна пояснити, використовуючи тему сьогоднішнього уроку ?
(Залізні вироби під дією шлункового соку (HCl) розчиняються в шлунку)
Розв’язок задачі:
Яка маса залізного виробу може розчинитися в шлунковому сокові крокодила, якщо в ньому міститься 3,65 г хлоридної кислоти ?


Відеофрагмент «Взаємодія кислот з оксидами металів»
(запис рівнянь на дошці)

Відеофрагмент «Взаємодія кислот з основами»
(запис рівнянь на дошці)
- Як називається реакція між кислотою і основою ?
NaOH + H2SO4 =

Реакцію нейтралізації використовують для лікування печії. Якщо шлунок виділяє значну кількість HCl, то надлишок кислоти потрапляє до стравоходу, подразнюючи його стінки і викликаючи відчуття, яке називається печією. З цією метою необхідно надлишок кислоти нейтралізувати, вживаючи при цьому мінеральну воду «Боржомі» чи «Поляну квасову», яка має лужну реакцію.

V. Закріплення нового матеріалу:
Тестування:
1. Яким буде забарвлення лакмусу в кислоті:
а) синім
б) червоним
в) фіолетовим
2. В яких випадках буде виділятися водень при змішуванні:
а) цинк та хлоридна кислота
б) срібло та сульфатна кислота
в) мідь та ортофосфатна кислота
3. Прізвище вченого, який вперше відкрив індикатори:
а) М.М.Бекетов
б) Д.І. Менделєєв
в) Р. Бойль
4. Вибрати реакцію заміщення:
а) MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
б) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2
в) Ca(OH)2 + 2HBr = CaBr2 + 2H2O
5. Вибрати реакцію нейтралізації:
a) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O
б) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
в) Al2O3+ 6HBr = 2AlBr3 + 3 H2O
6. Вкажіть метал, який не взаємодіяти з розчином кислоти:
а) ртуть
б) кальцій
в) марганець

- Чи замислювались ви, чому картини стародавніх майстрів, наприклад, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, мають таку темну палітру?
У старовину багато картин писали масляними фарбами, до складу яких входили деякі сполуки плюмбуму, наприклад – свинцеві білила. Під дією сірководню, що є у повітрі, свинцеві білила перетворювалися на чорний PbS, тому картини поступово тьмяніли:


У 1850р. цю проблему вирішили: був налагоджений промисловий випуск цинкових білил, які при реакції з сірководнем утворювали білий осад. Використовуючи знання сьогоднішнього і минулих уроків, допоможіть митцям добути цинкові білила в хімічній лабораторії за поданою схемою:
Zn  ZnCl2  Zn(OH)2  ZnO

Обговорення епіграфу уроку
VI. Інструктаж щодо виконання домашньої роботи
VII. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок

Лист контролю навчальних досягнень учнів
Прізвище та ім’я ________________________________________________

Кількість усних відповідей:
Робота за картками:
Відповіді біля дошки:
Повідомлення:

Схожі:

8 клас Тема: Х
Мета: Розглянути хімічні властивості кислот: взаємодія кислот з оксидами металів, взаємодія кислот з солями. Формувати навички складення...
Хімічні властивості кислот
Навчально-виховні цілі: повторити й привести в систему здобуті знання про кислоти, розвивати уміння поводитися в природному середовищі...
Нестандартний урок у 10 класі з теми «Загальні властивості металів» Цілі
Цілі: узагальнити, поглибити й закріпити основні теоретичні знання теми будова, тип зв'язку, фізико-хімічні властивості, способи...
Семінарське заняття «Хімічні властивості кислот»
Опитування проводить консультант по запитанням коректуючої частини уроку (не виключається можливість консультантам самостійно ставити...
Тема: “Кислоти, їх склад, назви, класифікація”
Мета: Сформувати уявлення про кислоти, ознайомити учнів зі складом, формулами, назвами та класифікацією кислот; розвивати вміння...
Урок хімії у 8 класі Тема: Хімічні властивості кислот
Виховувати екологічне мислення, відповідальність за свої вчинки і їх наслідки, культуру мови, толерантність, компетентне відношення...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
Хімічне кафе «Кислоти»
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про склад, фізичні, хімічні властивості, застосування та одержання кислот; формувати вміння...
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній...
Металів, особливості будови атомів, будови речовин. Розширити уявлення щодо видів хімічного зв’язку введенням поняття про металічний...
Урок Тема: Жири як естери. Хімічні властивості жирів. Поняття про гідрування жирів
Форми і методи роботи: груповий, взаємоперевірка, мозковий штурм, фронтальне опитування, рефлексія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка