Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами


Скачати 24.51 Kb.
НазваПредмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Дата18.04.2013
Розмір24.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1. Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами.


Предметом курсу “Економіка регіонів” є вивчення економічних категорій, закономірностей розвитку, основних принципів та форм організації регіональних економічних відносин, що виникають між суб’єктами господарювання на загальнодержавному, міжрегіональному та регіональному рівнях. Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу з проблемами регіональної економіки.

Таким чином, предмет регіональної економіки у широкому сенсі є складним та багатогранним. Його основними складовими є:

Економіка окремого регіону;

Економічні зв’язки між регіонами;

Регіональні системи (національна економіка як система взаємодіючих регіонів);

Розміщення продуктивних сил;

Регіональні аспекти економічного життя.

Методи. Прикладом загально наукових методів слугують діалектичний та системний методи пізнання. Їх застосування дає змогу досліджувати продуктивні сили як складну динамічну систему, вся сукупність елементів якої перебуває у певних взаємозв’язках і відносинах, утворюючи єдину цілісність. До міждисциплінарних методів належать історичний і математичний, що використовуються для аналізу динаміки розвитку процесів або явищ. До спеціальних методів можна віднести статистичний і картографічний, що застосовуються для конкретно-наукових досліджень. Методи наукових досліджень, що утворюють методико-технічний рівень, дають змогу виконувати техніко-економічні розрахунки різної складності. Наука використовує широкий спектр сучасних методів дослідженя (балансові, нормативні, регіонального аналізу, економіко-статистичні, оптимізаційного моделювання, економіко- математичні, техніко-економічного обгрунтування та ін.).

Завдання курсу полягає у наданні знань про комплексний, міждисциплінарний характер аналізу регіональних соціально-економічних процесів; одержанні базових знань з теорії та практики використання різноманітних інструментів управління економікою регіону; забезпеченні опанування методами та навичками аналізу та оцінки економічної політики за умов ринкової економіки для окремих регіонів держави враховуючи їхню специфіку.

Це необхідно майбутньому спеціалісту для того, щоб:

1. Правильно, об'єктивно оцінювати процеси, які відбуваються в економіці.

2. Розуміти зміст, особливості, тенденції розвитку економічних відносин, особливості цих відносин на загальнодержавному, міжрегіональному та регіональному рівнях.

3. Вміти розробляти, вирішувати регіональні економічні проблеми на різних рівнях.

Зв’язок. Рпс взаємодіє з іншиими науками – природничими, географічними та технічними. Економ теорія вивчає ек закони та категорії, якими користується РПС. РПС також використовує результати досліджень галузевих економік, ек-ки природокористування, ек статистики, ек і соц георафії, кібернетики, картографії... А РПС збагачує їх власними категоріями та ек характеристиками тер розвитку.

Схожі:

Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
4. Законодавство, що регулюють засади організації та функціонування...
Предмет та система курсу “Судові та правоохоронні органи” і його співвідношення з іншими навчальними дисциплінами
1. Вступ до курсу історії держави і права України Предмет і завдання...
Адже саме право є одним із найважливіших знарядь забезпечення справедливості прав і інтересів людини, це частина культури народу,...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
1. Предмет, методи дослідження та завдання курсу історії укр культури
Матеріальними умовами його життя і виявляється у його побуті, ідеології, освіти, свідомості, життєвій активності, досягненнях науки,...
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
1. Місце системного аналізу у сучасній науці і практиці. Предмет...
Витоки системного аналізу з’явилися з початком воєнного мистецтва, торгівлі і виробництва. Але стартовий етап встановлення – перша...
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка