ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ


Скачати 27.68 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Дата16.03.2013
Розмір27.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ

 1. Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання. психологія як наука і навчальний предмет, її значення.

 2. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Місце психології в системі наук.

 3. Методи психології: характеристика основних (спостереження, експеримент) та допоміжних методів (бесіда, анкетування, інтерв’ю, соціометрія, психолого-педагогічний експеримент, аналіз процесу і результатів діяльності).

 4. Поняття про особистість. Біологічне і соціальне в структурі особистості.

 5. Психологічні характеристики особистості і стійкість, єдність, активність.

 6. Спрямованість особистості: потреби, мотиви, інтереси, моральний ідеал, переконання.

 7. Поняття про діяльність. Структура діяльності.

 8. Види діяльності: ігрова, трудова, навчальна.

 9. Поняття про уміння і навички, їх значення. Процес утворення умінь і навичок. Взаємодія навичок.

 10. Звички: позитивні і негативні. Боротьба з негативними і виховання позитивних звичок.

 11. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги.

 12. Види уваги: мимовільна, довільна, після довільна.

 13. Основні властивості уваги: зосередженість, стійкість, переключення, розподіл, обсяг.

 14. Розвиток і виховання уваги у школярів.

 15. Загальне поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів.

 16. Види відчуттів, класифікація їх.

 17. Властивості відчуттів: якість, інтенсивність. Пороги відчуттів і чутливості аналізаторів. Адаптація.

 18. Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання.

 19. Основні види та властивості сприймання.

 20. Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи пам‘яті.

 21. Асоціації, їх види: прості і складні. Прості асоціації: за схожістю, за суміжністю, за контрастом.

 22. Процеси пам’яті.

 23. Види пам’яті, їх класифікація. особливості рухової, музичної та обраної пам‘яті.

 24. Індивідуальні відмінності пам’яті: швидкість, точність, міцність, готовність до відтворення. Типи пам’яті: наочно-образний, словесно-логічний, проміжний. Розвиток і виховання пам’яті у дітей.

 25. Поняття про мислення. Фізіологічні основи мислення і мовлення. Зв’язок мислення і мовлення.

 26. Операції мислення і порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація.

 27. Основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи.

 28. Індивідуальні особливості мислення (якості розуму) самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість, критичність. Розвиток мислення і мовлення у дітей.

 29. Поняття про уяву. Значення уяви в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи уяви.

 30. Види уяви: мимовільна і довільна, творча і відтворююча; мрія як особливий вид уяви. Розвиток уяви у дітей.

 31. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічні основи почуттів і емоцій. Зовнішнє вираження емоцій і почуттів.

 32. Особливості емоцій: позитивні і негативні емоції, астенічні і астенічні, настрій, афекти, стреси, пристрасті.

 33. Поняття про волю, її значення в житті та навчальній діяльності. Фізіологічні основи вольових дій.

 34. Види вольових дій: мимовільні і довільні. Аналіз вольових дій.

 35. Вольові якості особливості: самостійність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка, мужність, сміливість, дисциплінованість.

 36. Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту.

 37. Психологічна характеристика темпераментів.

 38. Врахування темпераментів в навчально-виховній роботі.

 39. Поняття про характер. Фізіологічні основи характеру. Типове та індивідуальне в характері.

 40. Риси характеру. Формування характеру і шляхи його виховання.

 41. Поняття про здібності. Здібності і діяльність. Природні передумови розвитку здібностей.

 42. Види здібностей. Ранній прояв здібностей у дітей.

Схожі:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
Перелік питань до семестрового екзамену з МФВ
Предмет теорії та методики фізичного виховання. Характеристика основних понять теорії та методики фізичного виховання
РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену...
Перелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Види та зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення, його місце в системі мовної підготовки учнів
Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Прийняття управлінських рішень»

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для підготовки до іспиту зз
Право на участь в публічних слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на НПС
Перелік питань до екзамену
Ринок праці: причини безробіття і проблеми раціонального використання трудових ресурсів України
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Бюджетне право» для груп П-301-303
Розгляд та затвердження Проекту державного бюджету та Проекту Закону України про Державний бюджет України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка