Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль Предмет, методи і завдання дисципліни


Скачати 82.67 Kb.
НазваМодуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль Предмет, методи і завдання дисципліни
Дата19.03.2013
Розмір82.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

Самостійна робота студентівмодуль 1. суб’єкти інфраструктури товарного ринку
Змістовний модуль 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

 1. Сутність та складові процесу виробництва.

 2. Засоби та предмети праці - призначення, відмінності від товару.

 3. Взаємозв'язок та взаємодія фаз суспільного відтворення.

 4. Походження та сутність терміну "інфраструктура".

 5. Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

 6. Характеристика економічних категорій, що складають понятійну основу дисципліни.

 7. Функції дисципліни "Інфраструктура товарного ринку".

 8. Генезис дисципліни.


Змістовний модуль 2. Сучасна характеристика ринку.

 1. Сучасні визначення ринку. Матеріальна основа ринкових відносин.

 2. Констатуючі параметри та атрибути ринку.

 3. Передумова формування та умови функціонування ринкових відносин.

 4. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.

 5. Предмет ринкового процесу.

 6. Завдання та головні ознаки класифікації ринків.

 7. Підготовка реферативних матеріалів з Інтернет-ресурсів згідно індивідуального навчального завдання.


Змістовний модуль 3. Товарний ринок – середовище маркетингу.

 1. Товарний ринок в інтегрованій структурі ринку, місце та значення.

 2. Об’єкти, суб’єкти та ринкові процеси середовища товарного ринку.

 3. Зовнішнє та внутрішнє регулювання товарного ринку.

 4. Основні види ринкових процесів на товарному ринку та їх взаємозв'язок з економічним розвитком країни.

 5. Характеристика маркетингової діяльності на товарному ринку.


Змістовний модуль 4. Інфраструктура товарного ринку: сутність, завдання та проблеми розвитку.

 1. Сучасні визначення інфраструктури та її диференціація.

 2. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку (ІТР).

 3. Класифікація елементів інфраструктури товарного ринку (ІТР).

 4. Особливості продукту економічної діяльності суб’єктів ІТР.

 5. Охарактеризуйте функції ІТР стосовно складових товарного обігу.

 1. Функції окремих складових інфраструктурного комплексу товарного ринку.

 2. Місце та роль маркетингових посередників в інфраструктурному комплексі товарного ринку.

 3. Показники оцінки стану та розвитку складових ІТР.

 4. Показники оцінки обсягів діяльності ІТР та їх визначення.

10. Охарактеризуйте маркетингову концепцію розвитку суб’єктів ІТР.

11. Сучасні проблеми розвитку ІТР та шлях їх вирішення.
Змістовний модуль 5. Макроорганізація оптової торгівлі.

1. Господарсько-торговельна діяльність - основа економічної діяльності суб’єктів ІТР.

2. Оптова торгівля - основа складова господарсько-торговельної діяльності.

 1. Охарактеризуйте склад суб’єктів оптової торгівлі.

 2. Основні завдання оптової торгівлі в сфері торгового обігу.

 3. Характеристика функцій оптової торгівлі стосовно товаровиробників (постачальників).

 4. Взаємодія оптової торгівлі з роздрібними торговцями і організованими покупцями.

7. Особливості оптової торгівлі товарами виробничо-технічного призначення.

 1. Класифікаційні ознаки та форми оптової торгівлі.

 2. Головні чинники, що впливають на вибір форми оптової торгівлі.

 1. Диференціація видів оптової торгівлі.

 2. Сутність інтегрального показника обсягу оптової торгівлі.

 3. Характеристика відносних показників оптової торгівлі.

 4. Сутність та значення товарних запасів в оптовій торгівлі.

14. Показники оцінки стану та структури товарних запасів в оптовій торгівлі.
Змістовний модуль 6. Підприємства оптової торгівлі.

 1. Головні ознаки підприємства оптової торгівлі.

 2. Класифікація підприємств оптової торгівлі.

3. Функції підприємств оптової торгівлі по обслуговуванню товарного обігу.

4. Склад робіт оптового підприємства за видами діяльності.

5. Методи визначення потреби та попиту наявних та потенційних покупців.

 1. Методи визначення величини товарного запасу.

 2. Система управління товарними запасами.

 3. Технологічний процес складського оброблювання товарів.

 4. Алгоритм здійснення оптової закупівлі товарів.

10. Методи визначення загального обсягу закупівлі товарів та партії замовлення.

 1. Критерії вибору партнерів товаровиробників (постачальників).

 2. Організація приймання товарів за кількістю і якістю.

 3. Маркетингові рішення в процесі оптового продажу товарів.

 4. Організація оптового продажу товарів.

 5. Методи оптового продажу товарів.


Змістовний модуль 7. Послуги підприємств оптової торгівлі.

 1. Сутність та види послуг підприємств оптової торгівлі.

 2. Методи визначення складу та обсягу виробничо-технічних послуг.

 3. Чинники розвитку транспортно-експедиторських послуг.

 4. Методи визначення цін на виробничо-технічні та транспортно-експедиторські послуги.

 5. Характеристика фінансових показників діяльності підприємств оптової торгівлі.

 6. Сутність первісної ціни товару (собівартість) та порядок її визначення.

 7. Витрати підприємства оптової торгівлі: склад та класифікація.

 8. Стратегічна модель прибутку оптового підприємства.

 9. Розв’язання і письмове оформлення задачі згідно індивідуального навчального завдання.


Змістовний модуль 8. Торговельно-посередницька діяльність на товарному ринку.

 1. Зміст та види торгівельно-посередницької діяльності на товарному ринку.

 2. Види торговельних посередників та відмінності їхньої діяльності від оптових торговельних підприємств.

 3. Торговельно-посередницькі структури та особливості їхньої діяльності.

 4. Правове забезпечення торговельно-посередницької діяльності.

 5. Комісійна торгівля як форма внутрішньої торговельно-посередницької діяльності.

 6. Види та особливості консигнаційної торгівлі.


Змістовний модуль 9. Комерційне посередництво на товарному ринку.

 1. Сутність посередницької діяльності та її види.

 2. Типи посередників та їх функції.

 3. Організаційно-правові форми торговельно-посередницьких структур.

 4. Зобов'язання та права посередників.

 5. Мотивація та винагорода посередників.

 6. Зміст монопольної агентської угоди.

 7. Посередники з переважним правом (правом "першої руки").

 8. Умови співробітництва простих посередників.


модуль 2. функції інфраструктури товарного ринку
Змістовний модуль 10. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність.

 1. Сутність та значення інформаційної діяльності в сучасній ринковій економіці.

 2. Зміст організаційно-комерційної діяльності.

 3. Особливості продуктів інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.

 4. Види інформаційних послуг.

 5. Бази даних, як підґрунтя інформаційної діяльності.

 6. Характеристика основних суб’єктів організаційно-комерційної діяльності.

 7. Подібність та відмінність оптових ярмарків та виставок (виставок-ярмарків).

 8. Умови надання та порядок оплати організаційно-комерційних послуг.

 9. Методичні підходи до оцінки ефективності інформаційних та організаційно комерційних послуг.


Змістовний модуль 11. Роздрібна торгівля.

1. Роздрібна торгівля як провідний вид ринкових процесів та форма господарсько-торговельної діяльності.

 1. Ознаки роздрібної торгівлі.

 2. Форми роздрібної торгівлі.

 3. Головні функції роздрібної торгівлі.

 4. Послуги роздрібних магазинів.

 5. Класифікація ознаки та типологія магазинів роздрібної торгівлі.

 6. Організаційно-правові форми суб’єктів роздрібної торгівлі.

 7. Основні вимоги до організації та оформлення підприємств роздрібної торгівлі.

 8. Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі.

10. Стратегічні моделі управління ресурсами та прибутковістю підприємств роздрібної торгівлі.

 1. Права споживачів та їх законодавчий захист.

 2. Зобов'язання роздрібної торгівлі щодо інформаційного забезпечення споживачів.

 3. Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі.

 4. Зобов'язання роздрібної торгівлі щодо контролю якості товарів їх нормативно-правове забезпечення.


Змістовний модуль 12. Товарні біржі.

 1. Визначення біржової торгівлі та товарної біржі.

 2. Функції товарної біржі, як форми організованого оптового ринку.

 3. Організаційно-комерційні функції товарної біржі.

 4. Види бірж та класифікація товарних бірж.

 5. Принципи діяльності товарної біржі. Права товарних бірж.

 6. Правові засади створення та організації діяльності товарних бірж.

 7. Організаційна структура товарної біржі.

 8. Права та обов'язки членів товарної біржі.

 9. Організація процесу біржової торгівлі.

 1. Форми те методи проведення біржових торгів.

 2. Зміст біржової угоди та види біржових угод.

 3. Порівняльна характеристика форвардних та ф’ючерсних контрактів.


Змістовний модуль 13. Брокерська діяльність на товарній біржі.

 1. Роль та завдання брокерської діяльності на товарній біржі.

 2. Характеристика діяльності окремих видів брокерів.

 3. Організація роботи брокерів та її правове оформлення.

 4. Діяльність брокера по підготовці та виконанню біржової угоди.

 5. Ризики та винагорода брокерів.

 6. Підготовка реферативних матеріалів з Інтернет-ресурсів згідно індивідуального навчального завдання.


Змістовний модуль 14. Лізинг.

1. Визначення та економічне значення лізингу.

2. Переваги та види лізингу порівняно з банківським фінансуванням інвестицій.

3. Суб’єкти, об’єкти та предмет лізингової діяльності.

4. Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу.

5. Фінансовий лізинг - визначення та особливості.

6. Чистий та "мокрий" лізинг - переваги та умови застосування.

7. Розв’язання і письмове оформлення задачі згідно індивідуального навчального завдання.
Змістовний модуль 15. Економічні основи лізингу.

1. Зміст та послідовність укладання лізингової угоди.

2. Організація виконання лізингової угоди.

3. Нормативно-правове забезпечення прав та обов'язків лізингодавця.

4. Права та обов'язки лізингоодержувача.

5. Правове регулювання міжнародного лізингу.

6. Зміст та призначення лізингових платежів.

7. Класифікація лізингових платежів.

8. Методика розрахунку окремих складових лізингового платежу.

9. Економічне обґрунтування та оцінка доцільності лізингової операції.

Схожі:

Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку
Сутність інфраструктури товарного ринку. (Роль та місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі. Порівняльний аналіз особливостей...
1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Змістовний модуль Кредитно-розрахункові правовідносини. Інтелектуальна власність. Спільна діяльність
Закон України «Про міжнародне приватне право»
Змістовий модуль І. Поняття, предмет, методи міжнародного приватного права. Міжнародна купівля продаж
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 (ТЕМИ 1-2) ТЕМА 1
Система базових рішень, цілеспрямованих дій зі створення та виведення на ринок інноваційного товару це
Експертна система (ЕС)- це обчислювальна система, яка використовує...
Основною характеристикою ЕС є здатність за вимогою пояснити свою лінію міркувань у зрозумілому вигляді. Основними компонентами ЕС...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка