Предмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів


НазваПредмет, завдання і методи патологічної фізіології. Значення експериментального методу в патофізіоло­гічних дослід­женнях. Моделювання патологічних про­цесів
Сторінка27/27
Дата13.08.2013
Розмір2.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Патофізіологія серцево-судинної системи, травлення, печінки, нирок.

1. Недостатність серця: визначення поняття, принципи класифікації. Причини перевантаження серця об'ємом та опором. Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного навантаження.

2. Гіпертрофія серця, її патогенез (за Ф.Меєрсоном). Особливості гіпертрофованого міокарда.

3. Міокардіальна недостатність серця. Етіологія, патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарду. Експериментальне моделювання.

4. Недостатність вінцевого кровообігу: визначення поняття, причини і механізми розвитку, клінічні прояви. Механізми ішемічного і реперфузійного пошкодження кардіоміоцитів.

5. Ішемічна хвороба серця: види, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Патогенез проявів та ускладнень інфаркту міокарда.

6. Аритмії серця. Експериментальне моделювання. Причини, механізми порушень автоматизму, збудливості, провідності, типові електрокардіографічні прояви.

7. Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада серця, прояви та наслідки.

8. Артеріальна гіпертензія: визначення поняття, принципи класифікації. Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія. Гемодинамічні варіанти.

9. Причини і механізми розвитку вторинних артеріальних гіпертензій, експериментальне моделювання.

10. Первинна артеріальна гіпертензія як мультифакторіальне захворювання; сучасні уявлення про етіологію та патогенез гіпертонічної хвороби.

11. Причини і механізми порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез, експериментальні моделі карієсу та пародонтиту. Причини, механізми порушень слиновиділення.

12. Загальна характеристика порушень моторної і секреторної функції шлунка. Патологічна шлункова секреція, її типи. Роль нервових та гуморальних механізмів у порушенні секреції.

13. Етіологія, патогенез виразкової хвороби шлунка та/або дванадцятипалої кишки.

14. Етіологія, патогенез симптоматичних виразок шлунка та/або дванадцятипалої кишки. Експериментальні моделі виразок.

15. Порушення порожнинного травлення в кишках; причини, механізми, прояви. Розлади, пов'язані з порушенням виділення жовчі та із секреторною недостатністю підшлункової залози.

16.Панкреатити: види, причини: патогенез гострого панкреатиту. Панкреатичний шок.

17. Порушення всмоктування. Причини і механізми мальабсорбції, патогенез основних клінічних проявів.

18. Кишкові дискінезії. Причини і механізми розвитку печії, блювання, метеоризму, закрепів та проносу.

19. Кишкова непрохідність: види, етіологія, патогенез.

20. Недостатність печінки: визначення поняття, принципи класифікації, причини виникнення, експериментальне моделювання.

21. Типові порушення вуглеводного, білкового, ліпідного, водно-електролітного обмінів, обміну вітамінів і гормонів, системні порушення в організмі при недостатності печінки.

22. Причини, механізми, клінічні прояви недостатності антитоксичної функції печінки. Патогенез печінкової коми.

23. Недостатність екскреторної функції печінки: причини, механізми, клінічні прояви. Порушення обміну жовчних пігментів при різних видах жовтяниць. Холемічний і ахолічний синдроми.

24. Порушення гемодинамічної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, клінічні прояви. Патогенез асциту, гепатолієнального і гепаторенального синдрому.

25. Причини та механізми порушень процесів фільтрації, реабсорбції та секреції в нирках. Функціональні проби для з'ясування порушень ниркових функцій.

26. Причини та механізми розвитку кількісних і якісних змін складу сечі: олігурія, анурія, поліурія; гіпостенурія, ізостенурія: протеїнурія, гематурія, циліндрурія, лейкоцитурія.

27. Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі.

28. Етіологія, патогенез гострого та хронічного дифузного гломерулонефриту.

29. Синдром гострої ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, клінічні прояви. Нефротичний синдром.

30. Синдром хронічної ниркової недостатності: визначення поняття, причини та механізми розвитку, клінічні прояви. Патогенез уремічної коми.

31. Загальні прояви недостатності ниркових функцій. Патогенез набряків, артеріальної гіпертензії, анемії, порушень гемостазу, кислотно-основного стану, остеодистрофії.
Патофізіологія регуляторних систем (ендокринної, нервової) та екстремальних станів.

1. Типові порушення діяльності ендокринних залоз, їх причини та механізми розвитку. Порушення прямих та зворотних регуляторних зв′язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій.

2. Залозисті ендокринопатії. Причини та механізми порушень біосинтезу, депонування та секреції гормонів.

3. Периферійні розлади ендокринної функції. Розлади транспорту та інактивації гормонів. Порушення рецепції гормонів.

4. Порушення функції гіпоталамо-аденогіпофізарної системи. Етіологія та патогенез основних проявів.

5. Порушення функції гіпоталамо-нейрогінофізарної системи. Етіологія та патогенез основних проявів.

6. Недостатність кори наднирників, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.

7.Гіперфункція кори наднирників. Первинний та вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви.

8. Хвороба та синдром Іценка-Кушінга, етіологія та механізми проявів.

9. Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.

10. Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів.

11. Ендемічний зоб: види, етіологія, патогенез; порушення функціонального стану щитоподібної залози.

12. Недостатність функцій прищитоподібних залоз. Основні прояви, етіологія і патогенез.

13. Гіперпаратиреоз:етіологія, патогенез основних проявів.

14. Порушення функції статевих залоз: первинні та вторинні стани гіпер- і гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви.

Стрес. Визначення поняття, причини та механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби адаптації”.

Загальна характеристика патології нервової системи, принципи класифікації порушень її діяльності. Особливості розвитку типових патологічних процесів у нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар′єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС.

Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-, термо-, пропріо-, і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного мозку.

Біль. Принципи класифікації. Соматичний та вісцеральний біль. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю: теорія розподілу імпульсів, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми.

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні і центральні паралічі та парези: причини, механізми, прояви. Спінальний шок.

Порушення трофічної функції нервової системи. Нейрогенні дистрофії. Структурні, функціональні та біохімічні зміни в денервованих органах і тканинах.

Причини і механізми порушень електрофізіологічних процесів у нейронах. Порушення функції іонних каналів, порушення нейрохімічних процесів. Механізми патологічного збудження і патологічного гальмування нервових центрів.

Пошкодження нейронів як причина порушень інтегративних функцій нервової системи.

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку. Внутрішньочерепна гіпертензія.

Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика.

Причини та механізми розвитку шокових станів, клінічні та патофізіологічні прояви.

Кома: визначення поняття, різновиди; причини і механізми розвитку коматозних станів.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Схожі:

План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
Тестових завдань з патологічної фізіології по підготовці
У чоловіка 40 років після травми рогівки і тривалого лікування на оці утворилось більмо. Як називається таке закінчення хвороби?
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
Астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства КОНСПЕКТ...
КОНСПЕКТ УРОКУ Предмет астрономії. Ії розвиток та значення в житті суспільства. Методи та засоби астрономічних спостережень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛНГВІСТИЦІ
Описано основні процедурні ланки контекстуально-інтерпретаційного методу, методу діалогічної інтерпретації, когнітивного картування...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Хімічні властивості кислот. Поняття про ряд активності металів
Методи: пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрація, відео дослід, комп’ютерні презентації), практичні (проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка