МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Сторінка1/10
Дата23.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДніпропетровськИЙ державнИЙ УНіверситет

внутрішніх справМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»Дніпропетровськ – 2012
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №__ засідання кафедри

загальноправових дисциплін ННІ юридичного факультету від __ _____2011р.

Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять з дисципліни «Адміністративне право + М. Адміністративна відповідальність» // Доненко В.В., Поліщук В.Г. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 2011. – 47 c.
Рецензенти:

Доктор юридичних наук, доцент

Кандидат юридичних наук

©Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011

АНОТАЦІЯ


Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Він здійснюється у наступних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Якщо основні навчальні заняття у вищих навчальних закладах здійснюються у формі лекцій, практичних, семінарських, індивідуальних занять та консультацій, як правило, в навчальному закладі, то самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять і необов’язково у навчальному закладі, така робота може бути проведена в домашніх умовах, бібліотеках, комп’ютерних класах (лабораторіях) та інших місцях. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адміністративне право», регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента відведеного для вивчення даної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над дисципліною “Адміністративне право” визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Адміністративне право в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ забезпечена необхідною кількістю підручників, навчальних та методичних посібників, практикумів, крім того при її здійсненні студент має право використовувати конспект лекції викладача з відповідної тематики. Для самостійної роботи студента рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять з «Адміністративне право ».

На початку вивчення курсу, після проведення перших занять з дисципліни «Адміністративне право», студент повинен засвоїти, що ця галузь права представляє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін, яка становить сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі публічного адміністрування в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку. Тобто, це галузь правової системи України, яка покликана регулювати особливу групу суспільних відносин, головна особливість яких полягає у тому, що вони виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з організацією і функціонуванням системи виконавчої влади на території України.

Вивчення дисципліни слід розпочинати з того, що ця дисципліна, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі. Якщо раніше адміністративне право традиційно розглядалося як система норм, спрямована на врегулювання відносин у галузі державного управління, то сьогодні його роль і призначення істотно змінилися. Перехід від державоцентристських до людиноцентристських пріоритетів в адміністративно-правовому регулюванні зумовили зміну акцентів у спрямуванні адміністративно-правового регулювання, виділили у системі суб’єктів адміністративно-правових відносин на перший план громадянина з його правами, законними інтересами, свободами.

Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з ХVІІІ століття, а за деякими історичними джерелами - ще з часів появи перших держав. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалося з публічною владою держави, із взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.

Подолавши свого часу предметну обмеженість власного джерела – так званого “поліцейського права”, (а саме, обмеженість питаннями охорони громадського порядку і безпеки), адміністративне право, поряд з конституційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного – на відміну від приватного – права.

Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. У той же час адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, які конкретизують багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права – це необхідна умова і засіб реалізації Конституції у найважливіший сфері функціонування публічної влади – сфері виконання законів та інших правових актів держави.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка