Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 «Будівництво»


Скачати 391.74 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 «Будівництво»
Сторінка1/3
Дата20.03.2013
Розмір391.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»

для студентів напряму підготовки

6.060102 – «Будівництво»,

6.060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси»,

6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

денної форми навчанняПолтава 2011
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 25 с.

Укладачі: Т.О. Щетініна, старший викладач кафедри економіки підприємства; В.В. Бойко, асистент кафедри економіки підприємства

Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, зав. кафедри економіки підприємства, професор, кандидат економічних наук

Рецензент: В.Д. Чернадчук‚ д. юр. наук‚ доцент.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № від 2011 р.

Редактор

20.61.12.01

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль1

Основи конституційного, адміністративного, цивільного та господарського права України

Тема 1 Основи конституційного права України

Питання:

 1. Поняття громадянства України. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина..

 2. Система органів законодавчої та виконавчої влади: повноваження, завдання і функції.

 3. Місцеве самоврядування в Україні.

 4. Система судових органів.

Завдання 1

Надайте юридичну консультацію, посилаючись на норми чинного законодавства: Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід дотриматися ще, аби стати громадянином України?
Завдання 2

Переглянувши публікації друкованих ЗМІ, наведіть, посилаючись на джерело, 5 прикладів забезпечення громадянських (особистих) і політичних прав громадян України. Прокоментуйте їх, посилаючись на норми чинного законодавства.
Завдання 3

Знайдіть помилки у тексті: Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадянина Шаробури громадянства України у зв'язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у французький іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці. Прокоментуйте, посилаючись на норми чинного законодавства.
Завдання 4

Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають, то за якими підставами?
а) дитина, що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні;
б) дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне проживання до Німеччини;
в) особа без громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 1939 році;
г) дитина (громадянин Росії), що була усиновлена, коли батько громадянин Росії, а мати - громадянка України;
д) дитина, батьки якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні;
е) громадянин України встановив опіку над своїм товаришем, громадянином Білорусії, який проживає в Україні і визнаний недієздатним;
є) громадянин Німеччини, що придбав в Україні готельний комплекс;
ж) громадянин Росії визнаний судом батьком дитини, що народилася в Україні у громадянки України.
Завдання 5

До паспортного столу Жовтневого райуправління внутрішніх справ м. Києва звернулась громадянка України П. із заявою про зміну громадянства її дитини. У заяві зазначалося, що 04.12.1989 р. П. одружилася з громадянином Швеції К. і в шлюбів 1991 р. народила дитину В. Дитині було надане громадянство Швеції (за згодою матері). У серпні 1998 р. шлюб був розірваний, і П. разом з дитиною повернулася в Україну. На підставі зазначеного громадянка П. просить змінити громадянство дитини, надавши їй громадянство України.

Чи має право дитина обирати громадянство? Дайте обґрунтовану відповідь на заяву громадянки.
Завдання 6

Громадянин А. отримав відстрочку від служби в Лавах Збройних Сил України строком з 18 до 23 років. Щоб уникнути служби він написав заяву про вихід з громадянства України. В заяві вказав, що майнових заборгованостей перед фізичними, юридичними особами немає. Чи буде йому дозволено вихід з громадянства. Дайте відповідь, посилаючись на чинне законодавство України.

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.

 3. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.

 4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

 5. Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.

 7. Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

 8. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

 9. Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

 10. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.

 11. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

 12. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.

 13. Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220

 14. Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121

 15. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

Тема 2 Основи адміністративного права України

Питання:

 1. Поняття, предмет і методи адміністративного права України.

 2. Адміністративні відносини: поняття. Основні ознаки, суб’єкти, об’єкти, зміст.

 3. Поняття державної служби. Правовий статус державного службовця.

 4. Адміністративні правопорушення та адміністративні стягнення.

 5. Адміністративне судочинство.

Завдання 1

Голова Волинської обласної держадміністрації видав рішення про дострокове звільнення з посади голову держадміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Завдання 2

Державною адміністрацією Жашківського району Черкаської області підготовлені і подані на затвердження районної Ради народних депутатів Правила торгівлі на ринку. Чи правомірні дії державної адміністрації?

Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність?

Завдання 3

Державною адміністрацією Буринського району Сумської області відмовлено у реєстрації молодіжної громадської організації на тій підставі, що її статут передбачає членство в ній при досягненні тринадцятирічного віку. Чи правомірне це рішення?

Завдання 4

За скоєння адміністративного правопорушення о 2220 до громадянина С. було застосовано адміністративне затримання. Які документи повинні бути складені при цьому? До якого часу громадянина С. повинні відпустити?

Завдання 5

Визначте, в якому випадку слід застосувати адміністративне стягнення:

а) Громадянин В. пошкодив у лісовому розсаднику кілька лісових культур.

б) Громадянин Р. здійснив незаконну порубку чагарників у заповіднику.

в) Громадянин Н. здійснив незаконну порубку дерев у лісі, що не заподіяло істотної шкоди.

г) Громадянин Г. порушив правила полювання.

д) Громадянин Ц. полював на птахів, занесених до Червоної книги України.

е) Громадянин Ш. полював на одному з об'єктів природно-заповідного фонду без заподіяння істотної шкоди.

Завдання 6

Перед Вами 12 тверджень. Визначте, чи є серед них помилкові? Відповідь обґрунтуйте:

- Всі особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, повинні подати відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

- До державних службовців можуть застосовуватися тільки ті дисциплінарні стягнення, які передбачені Законом "Про державну службу".

- Державний службовець не має права працювати за сумісництвом.

- При прийнятті на державну службу може встановлюватися стажування терміном до 2 місяців.

- Граничний вік перебування на державній службі однаковий для всіх осіб.

- Існує 8 основних категорій державних службовців і встановлюється 10 рангів державних службовців. Ранги присвоюються незалежно від категорії.

- Всі ранги державним службовцям присвоюються Кабінетом Міністрів України.

- Державна служба припиняється тільки на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

Список рекомендованої літератури

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.

 2. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.

 3. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.

 4. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

 5. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

 6. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

 7. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

 8. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

 9. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 10. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

 11. Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

 12. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

Тема 3 Основи цивільного права України

Питання:

 1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які регулюються нормами цивільного права.

 2. Суб’єкти цивільно-правових відносин: громадяни і юридичні особи.

 3. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 4. Право власності і його законодавчий захист.

 5. Поняття цивільно-правової угоди і цивільно-правового договору. Види договорів: договір купівлі-продажу, договір найму (оренди).

 6. Поняття спадкування. Спадкування за законом і за заповітом. Черговість спадкування за законом..

Завдання 1

Вийшовши на пенсію, громадянин Ф. вирішив зайнятися сільським господарством. Для цього він придбав автомобіль ГАЗ. Щоб зібрати гроші, Ф. взяв гроші у борг. Але через місяць після придбання автомобіля у фірми “Укравто” у нього зіпсувався двигун. Відремонтувати двигун не вдалося, і Ф. звернувся з претензіями до фірми “Укравто”, яка відмовила в задоволенні претензії, тому що дефект припущено заводом, та запропонувала звернутися безпосередньо на Горьковський автозавод. До кого може звернутися громадянин Ф., до продавця чи до виготовлювача товару?
Завдання 2

Громадянин Н. здав до хімчистки своє зимове пальто із штучного хутра. Коли через два тижні він отримав замовлення, виявилося, що пальто після чистки непридатне до використання, бо тканина підкладки не витримала хімічної обробки. На вимогу Н. відшкодувати його збитки адміністрація хімчистки відмовила, мотивуючи це відсутністю своєї вини у тому, що сталося. Що можна порадити Н. у цьому випадку?
Завдання 3

Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені угоду, за якою він став власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові П. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Н. автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі. Чи відповідають угоди вимогам законодавства?
Завдання 4

Костянтин У. домовився з Оксаною М. про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Але наступного дня, коли він прийшов до продавця, виявилося, що велосипед продано Валерію Д., який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав передачі купленого ним велосипеда. Хто правий у цій ситуації?
Завдання 5

Після загибелі в автокатастрофі батьків п’ятнадцятирічний Віктор жив із своєю бабусею, яку було призначено опікуном. Але найбільше часу він проводив разом із своїм однолітком Сергієм та його батьком Н. Через рік на день народження Н. Віктор подарував батькові друга зібрання творів відомого письменника. На заперечення Н. Віктор запевнив, що це його власність, яка перейшла до нього у спадщину від батьків. Але через деякий час бабуся звернулася з вимогою до Н. повернути книги, мотивуючи це відсутністю своєї згоди на подарунок. Хто правий у цій ситуації?

Завдання 6

Працюючи у геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, громадянин Ф. дістав важку травму. Побоюючись за своє життя, він вирішив залишити заповіт. Написавши заповіт, він звернувся до начальника експедиції з проханням засвідчити його. Той, прочитавши заповіт вголос, висловив обурення щодо його змісту – своє майно Ф. заповідав не дружині, а сторонній особі, але після наполягань Ф. засвідчив документ. Чи відповідає ця процедура вимогам закону?

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.

 3. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 4. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. –776 с.

 5. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

 6. Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.

 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.

 8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.

 9. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка