МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка7/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Тема № 27

План

 1. Поняття та ознаки множинності.

 2. Характеристика одиничного злочину (продовжений, триваючий, злочини, що кваліфікуються за наслідками, скадові злочини).

 3. Види множинності.

Практична частина

Задача 1

14-річний Оборський вступив у банду і в її складі вчинив кілька нападів на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено грошей на суму в особливо великих розмірах. Враховуючи вік неповнолітнього суд замінив Оборському покарання у вигляді позбавлення волі на більш м’яке – арешт, строком 60 днів.

Чи правильно поступив суд?

Задача 2

До робітниці Бем прийшов брат. Він, як завжди, був п'яним, і як завжди, вимагав грошей на спиртне та загрожувавфізичною розправою. Готуючи вечерю на кухні, Бем слухала його п'яні погрози мовчки, не обертаючись. Коли ж раптом відчула його наближення, інстинктивно різко обернулася, тримаючикухонний ніж. Брат наразився на ніж грудьми і упав на підлогу.Бем негайно викликала швидку допомогу, однак до її прибуттявід заподіяної рани серця брат помер.

Чи має Бем нести відповідальність за смерть брата?
Список рекомендованих джерел:

 1. Бажанов М.И. Множественость преступлений по уголовному праву Украины / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Харк. центр. Изучения организав. преступности. - X.: Право, 2000. - 128 с.

 2. Бузынова С. П. Множественность преступлений и ее виды: (Уголовно-правовое исследование). Пособие / Гос. ком. СССР по нар. образованию. – М.: ВЮЗИ, 1988.

 3. Дагель П. С. Множественость преступлений. – Владивосток: ДВГУ, 1961

 4. Семернева Н. К., Новоселов Г. П., Николаева З. А. Множественность преступлений. – Свердловск: СвЮИ, 1990.

 5. Созанський ТА. Види множинності злочинів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективі! та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». - 2003. - Вип. 2(1). - с 120- 124.

 6. Стрижевська А.А. Деякі питання повторності, сукупності та рецидиву злочинів за Кримінальним кодексом України 2001 р. // Науково-практичні коментарі. - 2002. -- № 3. - с 113 - 115.

 7. ФрісПЛ. Множинність злочинів. Лекція. - Івано-Франківськ: Сімик, 2002.-31 с.


Тема № 28

Практична частина

Задача 1

Шамшуров і Андреєв зустріли ввечері на вулиці Коцюбу,яка поверталася з роботи, і вирішили її зґвалтувати. Вони втягли ту до порожньої квартири будинку, поклали на ліжко і почали роздягати, тримаючи за руки, ноги і затискуючи рота. Коцюба вчинила опір, вирвала руку, кричала, витягла з куртки ножиці і вдарила ними Шамшурова. У цей час у двері квартири хтось постукав. Шамшуров і Андреєв, злякавшись, що їх можуть затримати, вистрибнули у вікно і втекли.

Визначте стадію вчинення злочину?

Задача 2

Гаврилова, яка була вагітною, вирішила позбутися дитини. Після народження вона викинула її з вікна восьмого поверху гуртожитку, в якому проживала. Судово-медична експертиза встановила, що дитина народилася мертвою.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Гаврилової, враховуючи, передбачені кримінальним законом стадії вчинення злочину?

Список рекомендованих джерел:

 1. Бажанов М.І. Повторюваність злочинів як вид множинності злочинів: (Конспек лекцій) /Укр. юрид. акад. - X.: Укр. юрид. акад., 1993. - 15 с.

 2. Жук П.Ф., Кириленко О.І. Поняття продовжуваного злочину та його ознаки // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 2000. - Вип. 3. - с 181 - 191.

 3. Кириленко О.І. Види повторності злочинів у кримінальному праві України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 2001. - Вип. 4 (17). - с 202 - 208.

 4. Кириленко О.І. Підстави кримінальної відповідальності за повторні злочини // Вісник Запорізького юридичного інституту - 2002. - Вип. 1.-С. 142- 151.

 5. Кириленко О.І. Про поняття кримінального професіоналізму як різновиду повторності // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». - 2003. - Вип. 2 (1). - с 164 - 167.

 6. Ришелюк A.M. Про поняття, ознаки і сферу дії продовжуваного злочину // Правова держава / Інститут держави і права імені В.М. Ко-рецького НАН України. - К.: «Наукова думка», 1992. - Вип. 1. - с 117-122.

 7. Стрижевська А. Визначення змісту поняття «повторність злочинів» // Прокуратура, людина, держава. - 2004. - № 5 (35). - с 57 - 62.

 8. Стрижевська А.А. Поняття повторності злочинів за Кримінальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. -№11(37). - с 93-107.


Тема № 29

Практична частина

Задача 1

Горбатюк робив ремонт в квартирі Іванчуків і побачив дорогі антикварні речі. В нього виник задум здійснити крадіжку, про який він розповів знайомим Галкіну і Рокоту. Про це стало відомо органам міліції. Обґрунтуйте, чи є підстави вважати зазначене діяння стадією вчинення злочину, якщо так, то якою?

Задача 2

Власенко – «злодій в законі» - після звільнення з місця позбавлення волі створив злочинну організацію, яка контролювала злочинність в місті. За структурою організація була поділена на групи, кожна з яких займалася своїм видом злочинної діяльності. Власенко виплачував щомісячно значні грощові суми депутату міської Ради Вовчуку та начальнику МВ УМВС Лисенку за прикриття.Сам власенко безпосередньої участі в злочинах не брав, а всі накази передавав через радників. Визначіть форму співучасті та види співучасників.

Список рекомендованих джерел:

 1. Берзін П.С., Стрижевська А.А. Питання про сукупність злочинів та цивільних деліктів, що пов’язані з порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 324-330. – Персональний внесок здобувача: постановка проблеми та обґрунтування кримінально-правової кваліфікації сукупності злочинів.

 2. Бідюкова М.С. Сукупність злочинів та її основні ознаки // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - Сімферополь. 2005. - Вип. 7. - с 68 - 73.

 3. Блум М. И. Некоторые вопросы квалификации совокупности преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. – Рига, 1980. – С. 3-12.

 4. Блум М. И. Понятие и признаки совокупности преступлений. // Вопросы уголовного права и процеса. – Рига: ЗИНАТНЕ, 1969. – С. 5-45.

 5. Малков В. П. Совокупность преступлений: (Вопросы квалификации и назначения наказания). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1974.

 6. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003.

 7. Никифоров А. С. Совокупность преступлений. – М.: Юрид. лит., 1965.

 8. Созанський Т. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 2 (15). – С. 167-171.

 9. Стрижевська Анжела Анатоліївна. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 201арк. — Бібліогр.: арк. 187-201.


Тема №30

Практична частина

Задача 1

Коров викрав накладні (документи), а потім отримав за ними на складі автозапчастини. Тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.357 КК України «Викрадення….документів» та ч.2 ст. 185 КК України «крадіжка». До якої ознаки складу злочину слід віднести документи в обох випадках? Рішення мотивуйте.

Задача 2

15-річний Оборський вступив до злочинної організації і в її складі взяв участь у кількох нападах на інкасаторів, під час яких двох із них було вбито і викрадено велику суму грошей. Оборського засуджено за ч. 1 ст. 255 КК. – створення злочинної організації. Чи правильно вирішено справу? Рішення мотивуйте.

Список рекомендованих джерел:

 1. Батиргареєва В. Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз // Право України. - 2004. - № 5. - с 158 - 162.

 2. Батиргареєва В. Щодо підстав формування нового поняття рецидиву злочинів // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - Вип. 4 (35). - с 187-198.

 3. Батиргареєва B.C. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством в Україні і зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Вісн. Акад. прав, наук України. - 2004. - № 1(36). - с 147-157.

 4. Бірюченський О. Рецидивна злочинність: упущення суддів // Юридичний вісник України. - 1996. - № 28 (54), 10 - 17 липня. - с 28 - 31.

 5. Грузд А.В. Особо опасный рецидивист и особо опасный рецидив // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 1992. - Вип. 26. - с 43 - 47.

 6. Захаров В.Ф. Новий Кримінальний кодекс України та рецидив злочину // Держава і право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. - 2002. - Вип. 15. - с 413 - 416.

 7. Зелінський А. Про відповідальність за рецидив у новому кримінальному законодавстві // Право України. - 1996. - № 5. - с 60 - 63.

 8. Платонов А.А. Рецидив преступлений как обстоятельство, отягчающее наказание // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - 2003. - № 4. - с 94 - 101.

 9. Стрижевська А.А. Питання загальної характеристики рецидиву злочинів за чинним КК України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». - 2004. - № 2 (2). Додаток 2.-с 170-177.


Тема №31

Практична частина

Задача 1

Барко з ревнощів, знаходячись в нетверезому стані, вбив свого знайомого Рубльова. Після скоєння вбивства він побачив на руці вбитого коштовний годинник і забрав його. Барко був засуджений за скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів (п.6, ч.2, ст..115 КК України). Адвокат в касаційній скарзі просив перекваліфікувати дії Барка на ч.1 ст.115 КК України. Здійсніть аналіз суб’єктивної сторони злочину, який вчинив Барко. Чи має бути задоволене клопотання адвоката? Рішення мотивуйте.

Задача 2

Шведов підмовив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник або Ганжа влазили до квартир через кватирку вікна і передавали викрадені речі Шведову. На час вчинення крадіжок Крупнику і Ганжі не виповнилося 14 років. Яку роль виконував кожен із учасників крадіжки відповідно до ст. 27 КК України?

Список рекомендованих джерел:

 1. Басай В Д., Фріс ПЛ. Деякі питання діяльності правоохоронних органів в екстремальних умовах // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, (Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету). Випуск VII - Івано-Франківськ, 2001. - с 154-165.

 2. Блинська С. Обставини, що виключають злочинність діяння в зарубіжному та українському законодавствах // Міліція України. - 2003. – № 6.-с. 26-27.

 3. Блинська С.Г. Обставини, що виключають злочинність діяння в зарубіжному та українському законодавствах (продовження) // Міліція України. - 2003. - № 8. - с 24-26.

 4. Блинська С. Обставини, що виключають злочинність діяння в зарубіжному та українському законодавствах // Міліція України. - 2003. - № 9.- с. 20 -21.

 5. Красницький І.В. Поняття і значення обставин, що виключають злочинність діяння у кримінальному праві України і Франції: порівняльний аналіз // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2003. - с 420 - 423.

 6. Мантуляк Ю. Конкуренція кримінально-правових норм про обставини, що виключають злочинність діяння // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 7. - с 53-61

 7. Спільні риси та відмінності права на необхідну оборону та права працівників міліції на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2005. - № 1 (20). - с 27 - 32.

 8. Примаченко В. Проблеми визначення обставин, що виключають злочинність діяння // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2005. - № 1 (20). - с 285 - 290.

 9. Фріс П. Л. Обставини, що виключають злочинність діяння. Лекція. -Івано-Франківськ: Сімик, 2002. - 44 с.

 10. Храмов СМ. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, в уголовном законодательстве различных стран // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. - 2003. - № 2 (11). - с 226 - 232.

 11. Шафіков Е.Р. Застосування табельної вогнепальної зброї співробітниками органів внутрішніх справ: теорія та практика // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4 (12). - с 190-197.

Тема № 32

Практична частина

Задача 1

П'яні Скрипник, Гришко і Поросюк близько 2-ї години ночі на вулиці порушували громадський порядок, кричали, лаялись. Міліціонер Саленко, який ніс службу з охорони громадського порядку, почав вимагати, щоб вони припинили хуліганські дії. Але ті не лише не виконали його вимог, а почали з ним сперечатись, ображали його, висловлюючись при цьому нецензурними словами. Саленко умовляв їх розійтись. Хулігани продовжували на нього наступати, а Гришко з блискучим предметом у руці наблизився впритул і робив спроби його схопити. Саленко відступав, продовжуючи вимагати від хуліганів припинити свої дії. Вбачаючи безпосередню загрозу нападу і боячись, що хулігани заволодіють його зброєю, Саленко, попередивши, що стрілятиме, зробив два попереджувальні постріли в повітря. У той момент, коли Гришко ще раз спробував схопити Саленка, останній вистрілив утретє і попав у Скрипника, який стояв поруч з Гришком. Від отриманого поранення Скрипник у лікарні помер.

Чи підпадають дії Саленка під обставини, що виключають злочинність діяння?

Задача 2

Робітник заводу «Автоливмаш» Присидько, скориставшись відсутністю касира, проник у приміщення каси підприємства, звідки таємно викрав гроші, в сумі 5 тис. гривень.

Чи є дії Присидька злочинними, враховуючи ознаки злочину і чи є підстави для притягнення вказаного працівника до кримінальної відповідальності?
Список рекомендованих джерел:

 1. Берзин П. К вопросу о законодательном определении «несмертельного оружия самообороны» // Підприємництво, господарство і право. -2002. - № 6. - с. 60-63.

 2. Володарський В. Необхідна оборона, перевищення її меж: деякі випадки кваліфікації // Право України. - 2000. - № 6. -с 93 - 94.

 3. Гориславський К. Деякі аспекти розвитку права необхідної оборони в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2002. -Вип. 2(17).-с 212-220.

 4. Гориславський К.О. Самозахист чи необхідна оборона? // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Донецьк, 27 квітня 2001 року. - Д.: ДІВС, 2001. - с 344 - 349.

 5. Гусар Л. Поняття меж необхідної оборони // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 11 (53). - с 73 – 78.

 6. Лупіносова О.М. Поняття та види перевищення меж необхідної оборони
  // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип. 32. – С. 220-224

 7. Остапенко Л.А. Поняття суспільно-небезпечного посягання, яке надає право на необхідну оборону від нього // Держава і право. - 2003. -Вип. 21.-с 500-510.

 8. Поцелуйко Л.В. Системний аналіз інституту необхідної оборони // Сучасна українська наукова думка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (6-10 червня 2005 p.). - К., 2005. с. 34-35.

 9. Притула В. Деякі проблеми інституту необхідної оборони за кримінальним правом України /'/ Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2003. - с 441 - 443.

 10. Притула В. Поняття перевищення меж необхідної оборони за Кримінальним кодексом України 2001 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. - с 265 - 268.

 11. Самойленко О.М. Умови правомірності необхідної оборони // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2006. – Вип. 29. – С. 508-519.

 12. Шамлій Н.О. Необхідна оборона та проблеми визначення меж її допустимості в кримінальному праві України // Держава і право. - 2004. -Вип. 22. - с. 534 - 539.

 13. Шамлій Н.О. Розвиток інституту необхідної оборони в кримінальному праві України // Держава і право. - 2003. - Вип. 19. – с. 456 - 461.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка