МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка5/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема № 18

Практична частина

Задача 1

17-річний Оборський вступив у банду і в її складі вчинив кілька нападів на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено грошей на суму в особливо великих розмірах. Оборський був звільнений від кримінальної відповідальності відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

Чи правильно поступив суд?

Задача 2

Горбача було засуджено за крадіжку до 3-х років позбавлення волі. Суд враховуючи його сімейний стан звільнив від покарання з випробуванням до 3 років.

Через який строк його можна вважати не судимим?

Список рекомендованих джерел:

 1. Васильєв А.А. До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві // Вісник Національного університету внутрішніх справ. -2004.-Вип. 25.-е. 182-186.

 2. Васильєв АЛ. Моделі осудності у кримінальному праві //' Актуал. пробл. сучасної науки в дослідженнях молодих учених: 36. наук. пр. -X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. - 2005. - с. 127 - 129.

 3. Васильєв АЛ. Проблеми осудності у кримінальному праві: Автореф. дис... к.ю.н. / Національний університет внутрішніх справ України. X., 2005. - 19 с.

 4. Гончар Т.О. Питання осудності та неосудності неповнолітніх: проблеми та перспективи // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)», - 2003. - Вип. 2(1). - с 68 - 70.

 5. Гончар Т.О. Питання осудності та неосудності неповнолітніх: проблеми та перспективи // Правова держава. - 2003. - № 6. - с. 78-82.

 6. Гуторова И.О. Осудність як ознака суб'єктів злочинів проти державних фінансів // Проблеми законності, - 2001. - Вип. 50. - с 125 -129.

 7. Зайцев О.В. Співвідношення осудності, неосудності та обмеженої осудності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 20. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - с 395-399.

 8. Лень В.В. Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця: Автореф. дис... к.ю.н. / Національний університет внутрішніх справ. - X., - 2003. - 21 с.

 9. Лень В.В. Окремі ироблемні питання, пов'язані з вчиненням особами злочинів у стані неосудності та особливості їх примусового медичного лікування // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2003. - № 1. - с. 166 - 170.

 10. Мартенко О.Л. Про можливості та межі вдаємодії юридичної психології та кримінального права // Держава і право. - 2004. - Вин. 22. - с 490 – 496.

 11. Орловська НА. Осудність та її види: Порівняльний аналіз законодавства України та інших держав: Автореф. дис....к.ю.н. / Одеська національна юридична академія. - О., 2001. - 20 с

 12. Трубников В.М., Васильєв Л.А. Формула вменяемости и формула невменяемости: их соотношение и значение для уголовной ответственности // Право і безпека. - 2002. - № 3. - с. 96 - 103.


Тема № 19

Практична частина

Задача 1

Гречко у серпні 2001 року, перебуваючи на дискотеці, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.206 КК (в редакції 1960р.). На час розслідування справи, дане діяння, у зв’язку із набранням чинності КК 2001р. було декриміналізовано.

Який закон підлягає застосуванню і яким правилом слід керуватися в даному випадку ?

Задача 2

Громадянин Португалії Порушив правила безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті пішохода в м. Києві. Він був затриманий і притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.286 КК України.

Який принципи дії кримінального закону в просторі був застосований і дайте його характеристику?

Список використаних джерел:

 1. Беньківський В.О. Деякі теоретичні питання вини // Держава і право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. -2000. - Вип. 7. - с 392 - 396.

 2. Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. -2004.-№2.-с 91-94.

 3. Вереша Р. Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 4. - с 98 - 103.

 4. Вереша Р.В. Вина в фінальній кримінально - правовій теорії // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 18. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - с 324 - 329.

 5. Вереша Р.В. Дослідження окремих проблем вини в науці радянського кримінального права (друга половина 70-х - початок 90-х років XX століття) // Держава і право. - 2004. - Вип. 23. - с 491 - 496.

 6. Вереша Р.В. Об'єктивна теорія вини в кримінальному праві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 17. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - с 369 - 373.

 7. Вереша Р.В. Питання вини в межах оціночної кримінально - правової теорії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - № 2. - К, 2002. - с 64 - 66.

 8. Вереша Р.В. Питання вини в нормативній кримінально-правовій теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2003. - № 54. - с 144 - 146.

 9. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Автореф. дис... к.ю.н./ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К., - 2004. - 18 с

 10. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. - К.: Атіка, 2005. - 224 с.

 11. Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 464 с.

 12. Вереша Р.В. Спірні питання оціночної теорії вини в науці кримінального права (радянський період) // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки. -2002. - Том 20, частина 2. - 349 - 352.

 13. Воробей И,А. Теорія і практика кримінально - правового ставлення в вину: Автореф. дис....д.ю.н. - К., 1999. —32 с.

 14. Красницька І. Питання ставлення в вину в кримінальному праві України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)»-. - 2003. - Вип. 2 (1). - с 82 - 85.

 15. Павликіаський В.І. Проблеми встановлення форми та змісту вини в злочинах з формальним складом // Право і безпека. - 2004. - Вин. 3'4. - с 95 - 97.

 16. Смирнов А.А. Провина у кримінальному праві України: проблеми визначення // Право і безпека. - 2005. - № 4'2. - с 32 - 35.

 17. Ткачук А.Л. До питання про витоки вини як правової категорії // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. - О. - 2000. - Вип. 1З. - с 144 - 148.

 18. Ус О.В. Проблемы вины яри подстрекательстве к преступлению // Проблеми законності.. - 2003. - Вип. 64. - с. 121 - 126.

 19. Хавронюк М. Деякі проблеми встановлення вини // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - с 79 - 86.Тема №20

Практична частина

Задача 1

Через власну неуважність сорока під час керування автомобілем виїхав на тротуар і смертельно травмував пішохода, тобто скоїв злочин передбачений ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами , які керують транспортними засобами»

В цьому випадку автомобіль виступає об’єктом , предметом, чи знаряддям вчинення злочину ?

Задача 2

Під час роботи в радіомайстерні Урюпін випадково доторкнувся до паяльника, з яким тільки-но працював Отрошко. Від несподіваного опіку та болю Урюпін різко відсмикнув руку і наніс ліктем удар в око Федорову, який сидів позаду. Внаслідок травми Федоров втратив зір на одне око.

Чи є дії Урюпіна злочинними. Аргументуйте відповідь?

Список рекомендованих джерел:

 1. Ломако В.А. Зміст умислу і його види. Конспект лекцій. - X., 1991. – 17 с.

 2. Мартенко ОЛ. Психологічний зміст умисної вини // Держава і право. - 2004. - Вип. 27. - с 521 - 527.

 3. Различие между прямым и косвенным умыслом. // Юридическая практика. - 1997. - №. 3 (37), март

 4. Шевчук А.В. Умисел: проблеми відмежування видів за інтелектуальною стороною // Верховенство права у процесі державотворення прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 p.). - Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. - с 360-362.


Тема №21

Практична частина

Задача 1

Під час зґвалтування Бобер, щоб подолати опір потерпілої, побив її, що призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Дії були кваліфіковані за ч.1 ст. 152 КК України – «Згвалтування», тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства.

Визначте основний та додатковий об’єкт посягання?

Задача 2

Коров викрав накладні (документи), а потім отримав за ними на складі автозапчастини. Тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 357 КК «Викрадення…документів» та ч.2 ст. 185 КК «Крадіжка».

До якої ознаки складу злочину слід віднести документи в обох випадках ?

Список рекомендованих джерел:

 1. Багіров С.Р. Загальна характеристика необережних злочинів за Кримінальним кодексом України // Держава та регіони. Серія: Право. -2003.- № 1(17).-с 71-75.

 2. Багіров С.Р. Загальна характеристика необережних злочинів за Кримінальним кодексом України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - К: КІВС, 2003. - № 8. - с 115-120.

 3. Багіров С.Р. Причинний зв'язок у кримінальному праві: огляд стану проблеми // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. / Редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) і ін. – К.: КІВС, МП Леся, 2002. – № 7. – С. 166–171.

 4. Вереша Р. Визначення змісту злочинної недбалості у кримінальному праві України // Право України. - 2005. - № 7. - с 116-121.

 5. Злочинна необережність: Карно - правове та кримінологічне дослідження / [І.П. Лановенко, Ф.А. Лопушанський, О.М. Костенко та ін.; Відп. ред. І. П. Лановенко, Ф. А. Лопушанський ]; АН України, ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Наук, думка, 1992. - 217 с

 6. Музика А., Багіров С. Диференціація відповідальності за необережні злочини з урахуванням різновидів детермінаційних зв'язків // Право України. - 2004. - № 7. - с 114 - 118.

 7. Нежурбіда С. Щодо питання про інтелектуальний момент злочинної самовпевненості // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть». 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - 428 с - с. 48.

 8. Нежурбіда СІ. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи протидії: Автореф…. дис. к.ю.н. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2001. -20 с.

 9. Нежурбіда С.І. Мотивація поведінки особи при вчиненні необережних злочинів // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 1999. - Вип. 70. – с. 96 - 99.

 10. Нежурбіда С.І. Питання усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння при злвчинній самовпевненості // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2003. - Вип. 180. - с 110 - 114.

 11. Нежурбіда С.І. Проблеми вдосконалення законодавчого визначення злочинної необережності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 105. Правознавство. - Чернівці: «Рута», 2001. – с. 96-98


Тема №22

Практична частина

Задача 1

Крипко, який працював токарем на заводі, перебуваючи в стані сп’яніння вночі проник у приміщення продуктового магазину, де викрав алкогольні напої та консерви на суму 320 грн. тобто вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.185 який карається позбавленням волі на строк до 6 років.

Колектив заводу, враховуючи що Крипко ніколи не порушував дисципліни, не вчиняв правопорушень заявив клопотання про передачу його на поруки.

Чи підлягає клопотання задоволенню? Що передбачає чинне кримінальне законодавство з приводу розв’язання даного клопотання?

Задача 2

Старший черговий підстанції електромережі Попов, одержавши повідомлення про обрив проводів на одному з будівельних майданчиків, не вимкнув струм у лінії, а направив для усунення пошкодження чергових електромонтерів Бакатіна та Довбню. На територію майданчика самовільно проникли діти, і один з них — Сашко, доторкнувшись до обірваного проводу, помер на місці від ураження електричним струмом.

Ознайомтеся зі статтями 271 і 272 КК. Чи є в діянні Попова об’єктивна сторона злочину і якого?
Список рекомендованих джерел:

 1. Бажанов М.И. О применении статьи 19 УК Украины - «О соучастии» // Право України. - 1994. - № 9 (в соавт.).

 2. Гуторова Н.О. Соучастие в преступлении по уголовном управу Украины / Учеб. пособие. - X.: Рубикон, 1997. - 102 с.

 3. Дуванський О. Деякі проблеми співучасті за КК України // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 9 (51). - с. 29 - 32.

 4. Дуванський О. Проблеми кваліфікації співучасті // Юридичний вісник України. - 2005. - № 19 від 14 травня.

 5. Жаровська Г.Б. Співучасть у злочині за кримінальним правом України: Автореф. due... к.ю.н./ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., - 2003. - 19 с

 6. Жаровська Г.Б. Співучасть у злочині: об'єктивні та суб'єктивні ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2000. - Вип. 100. - с 91 - 96.

 7. Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2002. - Вип. 154. - с 103 - 107.

 8. Жук В., Кузнецов В., Смаглюк О. Тлумачення має відповідати законові // Юридичний вісник України. - 2005. - № 35 від 3 вересня.

 9. Заруцький О. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини від злочинних посягань, що скоюються у співучасті // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. - Львів:Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. - с 360 -361.

 10. Ковідіті О.Ф Об'єктивні та суб'єктивні ознаки інституту співучасті у злочині по карному праву України // Адвокат. - 1999. - Січень.

 11. Ковітіді О.Ф. Інститут співучасті у кримінальному праві Україн: Атореф. дис... канд. юрид. наук / Університет внутрішніх справ. — X, 1999. -19с.

 12. Мельничук Тетяна Володимирівна. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2009.

 13. Соловій Я.І. Оцінка законодавчого визначення інституту співучасті з позиції теорії // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». - 2003. - Вип. 2 (1). - с. 124 - 127.

 14. Тростюк З.А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у КК України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». Львівський юридичний інститут. 8-9 квітня 2005 року. - 2005. - Ч. 1. - с. 134 -144.

 15. Ус О.В. Інститут співучасті в кримінальному законодавстві України: порівняльно-правовий аспект // Проблеми законності. - 2003. - Вий. 59. –с. 115 -121.

 16. Федоров В.М. Институт соучастия в новом Уголовном кодексе Украйни // Сб.научных трудов Донецкого института внутренних дел. - Донецк., 2001., - с. 11-13.

 17. Федоров В.М, Институт соучастия по новому УК Украины й некоторые проблеми борьбы с организованной преступностью // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. Сб. науч тр. - Од.: 2003. - с. 121 - 125.

 18. Фріс П.Л. Співучасть у злочині. Лекція. - Івано-Франківськ: Сімик, 2002. -64 с.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка