МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка4/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема №12

Практична частина

Задача 1

Клименко в парку здійснив замах на зґвалтування Свиридової, погрожуючи їй ножем. Втікаючи від Клименка, Свиридова впала і вдарилась головою до каміння, внаслідок чого втратила свідомість та скотилась на проїздну частину дороги під колеса вантажної машини, яка була запаркована. Водій Рудик, який незабаром підійшов до машини, сів за кермо, завів двигун та розпочав рух. В результаті наїзду Свиридова одержала тяжкі тілесні ушкодження.

Здійсніть аналіз суб'єктивної сторони злочину. Кого з названих осіб слід притягнути до кримінальної відповідальності?

Задача 2

Михайлів, з помсти, вирішивши знищити майно свого сусіда, підпалив його хату. Коли почалася пожежа, Михайлів перелякався відповідальності і став заливати вогонь водою. Пожежу було ліквідовано. Але вогнем було завдано матеріальної шкоди на незначну суму.

Дайте кримінально-правову характеристику поведінці Михайліва.

Список рекомендованих джерел:

 1. Авраменко О.В. Суб'єктивна сторона злочинів // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. Частина 1, Львівський юридичний інститут--2005. - с 192 - 195.

 2. Зинчежо И.А. Субъективная сторона составных преступлений.// Актуальные вопросы правотворческой и правоприменительной деятельности. - Тематический сборник научных трудов. - Киев, 1992. - с. 88-92.

 3. Мартенко О. Психологічний аналіз кримінально-правових категорій: предмет та межі // Право України. - 2004. - № 5. -- с. 78 - 82.

 4. Суб'єктивна сторона злочину: Метод посібник для студентів /В А. Ломако, В.І. Борисов, В J. Касинюк, Л М, Кривоченко; Укр. держ. юрид. акад. - X.: Укр. держ. юрид. акад., 1993. - 33 с.

 5. Фріс П. Л. Суб'єктивна сторона злочину. Лекція. - Гваио-Франківськ: Сімик, 2002. - 51 с.

 6. Хавронюк М.І. Дещо про мету, мотив і спрямованість суспільно небезпечного діяння // Життя і право. - 2004. - № 4, - с. 60 - 64.

 7. Хавронюк М.1. Дещо про мету, мотив і спрямованість суспільно небезпечного діяння // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - с 58 - 65.

 8. Шеховцова Л.І, Емоційний стан особи як факультативна ознака суб'єктивної сторони складу злочину: постановка проблеми // Держава і право. - 2004. - ІЗип. 25. - с. 497 -- 502.

 9. Шеховцова ЛІ. Основні проблеми взаємодії емоційного стану особи, яка вчинила злочин, з іншими ознаками складу злочину // Держава і право. - 2004. - Вин. 27. - с 528 - 533.

 10. Шеховцова Л.1. Проблеми визначення сутності та місця емоційного стану особи, яка скоїла злочин, за кримінальним законодавством України // Вісник Запорізького державного університету. - 2004. - № 1.-с. 181 - 183.


Тема №13

Практична частина

Задача 1

Неповнолітній Федин був засуджений за вчинення крадіжки наручного годинника. При цьому суд кваліфікував його дії як вчинені повторно у зв'язку з тим, що раніше Федин декілька разів вчиняв крадіжки індивідуального майна, однак від кримінальної відповідальності був звільнений із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

Визначте правильність кваліфікації судом дій Федина.

Задача 2

Доменка було притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що він проник у квартиру Ковбаса, де викрав пістолет системи "ПМ", яким того було нагороджено в Афганістані. Після вчинення крадіжки Доменко вчинив напад на водія приватного таксі Лютова, щоб заволодіти автомашиною, яку мав намір в подальшому використати під -час запланованого ним розбійного нападу. Під час нападу на Лютова Доменко вбив його з викраденого пістолета "ПМ".

Вирішіть питання про максимальний розмір покарання, який суд може застосувати до Доменко?

Список рекомендованих джерел:

 1. Гавриш В.В. Поняття відмежування формування умисл, виявлення умислу від готування до злочину: практичний аспект // Правова політика української держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, пресв’яченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010 – с. 195-198

 2. Денисов С.Ф., Киценко Д.М. Розвиток інституту класифікації злочинів у кримінальному законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. - 1999. - Вип. З (8). - с 187 - 199.

 3. Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1955.

 4. Иванов В. Д. Ответственность за покушение на преступление. – Караганда: Караганд. ВШ МВД СССР, 1974.

 5. Караулов В. Ф. Стадии совершения преступления. – М.: ВЮЗИ, 1982.

 6. Красницький І.В., Шутяк Л.С. До питання ефективності кримінально-правової політики у сфері диференціації відповідальності за незакінчений злочин // Правова політика української держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, пресв’яченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010 – с.127-129.

 7. Маслак Н.В. Питання кримінальної відповідальності за незакінчен-чений злочин в історії кримінально-правової науки // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті (До Міжнародного дня науки за мир і розвиток): Тези наук. доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 25-26 грудня 2002р.) / За ред. М.І.Панова. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2003. - с 135-137.

 8. Тихий В. Стадії злочину як інститут кримінального права // Тернопільська Академія народного господарства. Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Вип. 4. – Тернопіль, 2002. – С. 232-237.

 9. Тихий В. П. Питання застосування норм Кримінального кодексу України щодо стадій злочину // Законодавство України. – 2002. – № 1. – С. 69-73.

 10. Тихий В. П. Відповідальність за незакінчений злочин // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 6. – С. 128-136.

 11. Тихий В. П. Стадії вчинення злочину: Конспект лекцій. – Х.: НЮАУ, 1996.

 12. Фріс П. Л. Стадії вчинення злочину. Лекція. - Івано-Франківськ: Сі-мик, 2002. - 44 с.

 13. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2000.-Вип. 91.-с 95-99.

 14. Шевчук А.В. Стадії вчинення злочину: Автореф. дис....к.ю.н. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 20 с


Тема №14

Практична частина

Задача 1

Григоренко був притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки колективного майна. Слідчий кваліфікував його дії як вчинені повторно на підставі того, що раніше, 12 років тому, Григорович був засуджений за вчинення крадіжки особистого майна громадян до 3 років позбавленння волі.

Чи правильно кваліфіковані слідчим дії Григоренка?

Задача 2

Мишко був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом на 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Через два місяці після вступу вироку в законну силу він знову незаконно заволодів транспортним засобом, за який його було засуджено на 5 років позбавлення волі.

Після вступу вироку в силу було встановлено, що до засудження за перший угон, Мишко вчинив крадіжку індивідуального майна, за яку вироком суду його було засуджено до 2 років позбавлення волі.

З’ясуйте порядок і терміни призначення покарання Мишку ?

Список рекомендованих джерел:

 1. Тихий В. Закінчений та незакінчений злочин. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (коментар статей 13,16 Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. -2004. -№ 2. – с. 104 - 109.

 2. Тихий В.П. Відповідальність за незакінчений злочин // Вісник Академії правових наук України. - 1996. - Вип. 6. - с 128 - 137.

 3. Тихий В.П. Проблеми відповідальності за незакінчений злочин // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Київ, жовтень 1998. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. - 1998. - с 261-262.

 4. Шевчук А.В. Готування до злочину та особливості відповідальності за готування // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. - О.: «Юридична література». - 2001. -Вип. П.-с. 536-544.

 5. Шевчук А.В. Незакінчений злочин: поняття, види та особливості кваліфікації // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2004. - Вип. 236.-с 117-119.

Тема №15

Практична частина

Задача 1

Під час гри в теніс Цапенко штовхнув сина Тесленка і той упав. Між Тесленком і Цапенком виникла сварка, в ході якої, Царенко, у присутності громадян та дітей, які були у дворі, нецензурно образив Тесленка. Останній у відповідь двічі ударив кулаком Цапенка, спричинивши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Чи є в діях Тесленка елементи складу злочину ?

Задача 2

Михайлів, з помсти, вирішивши знищити майно свого сусіда, підпалив його хату. Коли почалася пожежа, Михайлів перелякався відповідальності і став заливати вогонь водою. Пожежу було ліквідовано. Але вогнем було завдано матеріальної шкоди на незначну суму.

Дайте кримінально-правову характеристику поведінці Михайліва.

Список рекомендованих джерел:

 1. Маслак Н. Чи потребують змін положення КК щодо відповідальності за готування до злочину? (за матеріалами опитування експертів -практичних працівників) // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 10. - с 119 - 121.

 2. Маслак Н.В. Види готування до злочину // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2003. - № 3. - с 142 - 148.

 3. Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину: Автореф. дис... к.ю.н. / Національна юридична академія України їй. Ярослава Мудрого. - X.: 2005. - 19 с.

 4. Маслак Н.В. Щодо можливості готування до злочинів проти громадської безпеки // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: Матер. міжнар. наук. - гіракт, семінару (Харків, 1-2 жовтня 2002р.) / Ред-кол.: Сташис В.В. (голов, ред.) та ін. - X.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - с 85-88.

 5. Тихий В. Готування до злочину (коментар статті 14 Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 3. - с 70 - 72.


Тема № 16

Практична частина

Задача 1

Ракова було засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення умисного вбивства з обтяжуючими обставинами. В порядку помилування цю міру покарання йому було замінено позбавленням волі на строк 25 років .

Чи відповідає чинному законодавству обране Ракову покарання?

Задача 2

Осокін зайшов в торговий зал овочевого магазину і скориставшись відсутністю продавця, схопив з прилавка два кавуни, які спробував викрасти, але був затриманий.

Вирішіть питання про відповідальність Осокіна.
Список рекомендованих джерел:

 1. Вапсва Ю.А. Непридатний замах: за і проти // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - Вип. -9.-е. 190-193.

 2. Гембара О. Замах на злочин як вид незакінченого злочину // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». - 2003. - Вип. 2 (1). - с 65 - 68.

 3. Дякур МД. Еволюція законодавчого визначення замаху на злочин // Наука і життя: Українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція (20-25 квітня 2005 p.). - К., 2005. - с. 49-50.

 4. Дякур МД. Інститут замаху на злочин в кримінальному праві зарубіжних країн // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і права їм. В.М.Корецького НАН України 2005. Т.2. - с 464-467.

 5. Дякур МД. Об'єктивні ознаки замаху на злочин // Динаміка наукових досліджень - 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-230 червня 2005 року). Том 43. Право. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - 5.

 6. Дякур МД. Суб'єктивні ознаки замаху на злочин // Сучасна українська наукова думка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (6-Ю червня 2005 p.). - К., 2005. - с. 29.

 7. Коржансъкий М. Замах негідними засобами // Юридичний вісник України. - 1996. - № 1-2 (27-28) 10-17 січня. - с 3.

 8. Навроцький В.О. Злочини, при вчиненні яких замах неможливий. // Концепція формування законодавства України. II міжрегіональна науково-практична конференція (Запоріжжя, листопад 1997 p.). Наукові статті та доповіді. - Запоріжжя: Запорізький державний університет, юридичний факультет. - 1998. - с 134-138.

 9. Тихий В. Замах на злочин (коментар статті 15 Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 4. - с 91 - 94.

 10. Шевчук А.В. Замах на злочин та його ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2001. - Вип. 105. - с 92 - 96.

 11. Шевчук А.В. Поняття і види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2001. - Вип. 125.-с. 101-104.


Тема № 17

Практична частина

Задача 1

Раніше судимий сімнадцятирічний Андрієнко зустрів на дискотеці свою знайому 15-літню Олексієнко. Після танців, супроводжуючи її додому, в парку він повалив дівчину на землю та погрожуючи ножем, спробував зґвалтувати. Олексієнко під час боротьби змогла вихопити з рук Андрієнка ніж та нанести ним удар в груди нападникові. Від одержаного поранення Андріяш помер на місці.

Чи підлягає Олексієнко кримінальній відповідальності?

Задача 2

Волошина була засуджена на 7 років позбавлення волі за вчинення крадіжок, за ч.5 ст.185 КК України. У зв¢язку з тим, що на утриманні засудженої знаходиться дитина 1,5-річного віку суд вирішив застосувати до неї ст. 83 КК України.

Дайте правовий аналіз вироку суду.

Список рекомендованих джерел:

 1. Гродецкий Ю.В. Динамика правоотношений при добровольном отказе от доведения преступления до конца // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 1998. -Вип. 35.- с 118-124.

 2. Гродецкий Ю.В. Мотивация поведения при добровольном отказе // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 1999. - Вип. 39. - с 128 - 134.

 3. Гродецкий Ю.В. Некоторые вопросы терминологии в науке уголовного права и в законодательстве о добровольном отказе // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 2000. - Вип. 41. - с 168 - 172.

 4. Гродецький Ю.В. Добровільна відмова в організованих групах // Конституція - основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: Тези доп. та наук, повідомлень учасників наук.конф. молодих учених (м. X., 30 червня 2001р.) За ред. М.І.Панова. - X.: Нац.юрид.акад. України, 2001. - с 167-170.

 5. Клименко СВ. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від вчинення злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 6. - с 296 - 303.

 6. Клименко СВ. Кримінально-правові наслідки добровільної відмови від учинення злочину // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2002. - № 2. - с 137 - 143.

 7. Марцовенко Д.В. Добровільна відмова при незакінченому злочині // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. - 2004. - Вип. 5. - с 125 - 133.

 8. Шевчук А.В, Питання добровільної відмови від вчинення злочину - завдання ефективної боротьби з організованою злочинністю і корупцією. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. - К., 2005. - № 11. - с 157-164.

 9. Шевчук А.В. Розмежування добровільної відмови від вчинення злочину та дійового каяття // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. -Чернівці: Видавництво «Рута», 2001. - Вип. 121. - С 109 - 112.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка