Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу РЕЛІГІЄЗНАВСТВО для підготовки фахівців заочної форми навчання за ОКР ( бакалавр) за напрямом «Економіка та підприємництво»


НазваМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу РЕЛІГІЄЗНАВСТВО для підготовки фахівців заочної форми навчання за ОКР ( бакалавр) за напрямом «Економіка та підприємництво»
Сторінка1/11
Дата17.03.2013
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра філософії та політології

Затверджую

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_____________

«____» __________ 2011 р.

Методичні рекомендації

до організації самостійної роботи

з курсу РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

для підготовки фахівців

заочної форми навчання за ОКР (бакалавр)

за напрямом «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни нормативна

Ірпінь 2011

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році.

Автори: Гурська Л.І., к.ф.н., доцен

Христокін Г.В., к.ф.н., доцент


Рецензент: Синяков С.В., д.ф.н., професор

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри філософії та політології

протокол №___ від “___” ______200_р.
Завідувач кафедри_____________________Воробйова Л.С., к.ф.н., доцент
Розглянуто і схвалено:


на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №__ від “___”______________20__р.

Голова вченої ради

юридичного факультету_________________Самілик Г.М., к.ю.н., доцент
Декан заочного факультету ______________Бриштіна В.В., к.е.н., доцент

Завідувач навчально-методичного відділу_______________Бойко О.О.


Реєстраційний №_______

З М І С Т


 1. Зміст.................................................................................................................. 3

 2. Пояснювальна записка з методики проведення семінарських занять.........4

 3. Структура навчальної дисципліни...................................................................9

 4. Тематичний план (для заочної форми навчання) ........................................10

 5. Зміст методички за змістовими модулями...............................................11-61

 6. Форми і методи контролю оцінювання знань (для заочної форми навчання)................................................................................................................62

 7. Тематика наукових робіт...............................................................................63

 8. Контрольні питання з навчальної дисципліни.............................................65

11. Рекомендована література.........................................................................66-71
Пояснювальна записка з методики

самостійної роботи
Завдання самостійної роботи:

 1. Головна мета самостійної роботи це вирішення комплексу завдань навчального, герменевтичного, виховного спрямування, т.б. вірного розуміння певних знань, чіткого їх засвоєння та перетворення в елемент світогляду, який допомагає формуванню особистості студента.

 2. Самостійна робота слугує не тільки розширенню поінформованості студента, але й утвердженню світоглядних знань, що формують особистість.

 3. Вивчити лекційний чи самостійний матеріал на високому теоретичному і практичному рівні. Вдосконалювати попередні знання, поглиблювати розуміння наукових проблем, розуміти їх актуальність для сьогодення.


Цілі самостійної роботи:

 1. Навчитися добре володіти знаннями, розуміти їх предметний зміст, розкривати їх структуру, елементи, форми.

 2. Навчитися теоретично аналізувати матеріал, виділяти головне і вторинне, бачити сутність проблеми, прослідковувати зв`язки і відношення в проблемі.

 3. Вчитися мислити конкретно, точно, послідовно, логічно. Враховувати всі компоненти певної проблематики. Уважно ставитися до коректного подання матеріалу, не порушуючи його структуру і зміст.

 4. Критично ставитися до нетворчого сприйняття та засвоєння знань, вчитися сприймати матеріал синтетично і органічно не розриваючи його з власним світоглядом, а намагаючись пов`язати з попереднім знанням.

 5. Самостійно мислити, навчитися висловлювати і відстоювати власний погляд на проблему, захищати своє бачення шляхів її вирішення.

Для реалізації поставлених завдань необхідно: безпосередньо, самостійно і предметно вивчати проблему за першоджерелами, літературними текстами, документами; знати рівень сучасної її розробки в науці, перспективи подальшого її вивчення; вміти порівнювати і зіставляти різні погляди і напрями, давати їм оцінку; визнавати свої помилки, приймати іншу точку зору, якщо вона більш обгрунтована.
В процесі самостійної роботи:

формується активна життєва позиція, відбувається становлення світогляду і рис особистості;

відбувається ознайомлення з новим матеріалом, розширюється загально-гуманітарний кругозір, стверджуються власні погляди на проблему;

виробляється необхідне вміння критичного аналізу джерел, діяльності людей.

формується участь студента в важливих феноменах, явищах і проблемах історії та сучасності, проникнення в глибинний їх зміст, особисте їх засвоєння і переживання;

вироблення вмінь і навичок практичного використання знань.

Використання літератури і джерел під час самостійної роботи: студенти можуть вільно користуватися літературою (джерелами, монографіями, статтями, публікаціями), цитувати, проводити посилання, якщо вони самостійно опрацювали цей матеріал вдома і зробили певні висновки. Відповідь в такому випадку оцінюється краще.

Матеріал предмета слід пов`язувати з дисциплінами: загальна історія, психологія, психологія підприємництва, соціологія, культурологія, політологія, логіка, література, історія економічних вчень, філософські спецкурси.

Тематичний план

(релігієзнавство)

Розділ 1. Релігія як культурно-історичний феномен.

 1. Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії

 2. Суспільство та релігія: аспекти взаємодії.

Розділ 2. Історичні форми релігії.

  1. 2.1. Походження релігії, основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.

  2. 2.2. Національно-державні релігії країн Сходу: Китаю, Індії, Палестини.

Розділ 3. Світові релігії.

3.1. Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями.

3.2. Християнство: виникнення, вчення, організація.

3.3. Православ’я.

3.4. Католицизм.

3.5. Протестантизм. Сучасний неопротестантизм.

3.6. Іслам: походження, віровчення, культ.

3.7. Релігії в Україні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка