Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу


НазваМетодичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Сторінка1/6
Дата28.10.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Методичні вказівки та рекомендації

до самостійного виконання контрольної роботи

з курсу

«Соціологія»
Короткий словник соціологічних термінів

(для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

базових та інженерних факультетів)
Затверджено:

на засіданні кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін

протокол № 5 від 28.12.2007
Завідувач кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін

канд. істор. наук, доц.

___________ С.Я. Зуйко


Алчевськ

ДонДТУ

2007

УДК-316 (076)

Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів (для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання базових та інженерних факультетів)

/Укл.: Кайнара О.М., Андрієнко О.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – с.
Укладачі Кайнара О.М., доц.

Андрієнко О.В. ст. викл.
Відповідальний за випуск Зуйко С.Я,, доц

УДК-316 (076)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
П е р е д м о в аВ умовах становлення в Україні громадянського суспільства, правової держави, демократичної політичної системи вивчення курсу «Соціологія» стає одним із важливих чинників гуманізації соціально-економічних відносин, формування демократичних орієнтирів у студентів.

Головне призначення пропонованої тематики контрольних робіт і методичних рекомендацій до них з курсу «Соціологія» полягає в тому, щоб допомогти студентам-заочникам, майбутнім фахівцям різних сфер суспільної діяльності, оволодіти систематизованими первинними науковими знаннями про соціальне життя, які склали б основу їхньої демократичної політичної культури. Вони сприятимуть формуванню здатності самостійно аналізувати соціальні явища і процеси, визначати своє місце в них.

Теми пропонованих контрольних робіт обіймають найважливіші, вузлові проблеми соціології.

Основним методом вивчення курсу «Соціологія» студентами-заочниками є самостійна робота, яка передбачає допомогу і контроль з боку викладача. Важливе місце при цьому відводиться контрольним роботам.

Контрольна робота з соціології виконується на основі самостійного вивчення студентом рекомендованої літератури. Написання контрольної роботи розвиває у студента навички самостійного мислення, вивчення, узагальнення та викладу соціологічного матеріалу. Контрольна робота є звітом про виконану самостійну роботу, дає можливість визначити глибину засвоєння студентом теоретичного і фактичного матеріалу конкретно обраної ним теми.

В контрольній роботі студент повинен всебічно розкрити основні питання теми, показати їх знання, а також вміти пов’язувати теоретичні проблеми з сучасною соціологічною практикою, з соціальними подіями в Україні і світі.

У відповідності з навчальним планом студенти-заочники виконують одну контрольну роботу. До кожної теми надається план контрольної роботи, який має три питання і список рекомендованої літератури. Список літератури може бути доповнений самим студентом за рахунок нових публікацій, в тому числі і в періодичній пресі.

Вибір теми контрольної роботиНомер теми контрольної роботи обирається за останньою цифрою особистого шифру студента. Наприклад, шифр 0002005, то обраний студентом номер контрольної роботи може бути 5, 15, 25, 35. Якщо шифр 0002021, то можливо обрати номер теми серед таких варіантів: 1, 11, 21, 31.

Студент обирає на свій розсуд одну із тем під цими номерами. В тому випадку, коли потік, на якому читається даний курс, невеликий за кількістю студентів, викладач може запропонувати вибір тем контрольних робіт за номерами студентів у списку академічних груп.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний...
Уміщені контрольні роботи з „Історії України” та методичні рекомендації до їх виконання
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
Методичні вказівки до розрахункової частини
Розрахункова частина до курсової роботи складається з комплексної контрольної роботи
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка