МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка10/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема № 44

Практична частина

Задача 1

Проаналізуйте ст.ст.296, 289 та 263 КК, проаналізуйте об’єктивну їх сторону та визначте які додаткові ознаки включає даний елемент складу злочину та з’ясуйте їх значення.

Задача 2

Під час обідньої перерви троє грабіжників в масках та з газовими пістолетами проникли в банк і погрожуючи ними касиру пред’явили вимогу видати гроші. Касир розгубилася і в порушення відомчих інструкцій відкрила сейф та видала їм 18 000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям касира.

Список рекомендованих джерел:

 1. Колосова К. Система покарань у новому Кримінальному кодексі України // Юридичний вісник України. - 2001. - № 26. - 30 червня – 6 липня.

 2. Лихова С.Я. Актуальні питання щодо системи покарань у КК України у світлі Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини.//Держава і право, випуск 11, К, 2001. - с 441-444.

 3. Марченко Нінель Валеріївна. Додаткові покарання та особливості їх призначення. : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2009.

 4. Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку етносу // Держава та регіони. Серія: Право. - 2005. - № 1. - с 33 - 38.

 5. Смирнов С. Будет ли усовершенствована отечественная система наказаний // Зеркало недели. - 1997. -1-7 февр. (№ 5). - с. 6.

 6. Тютюгин В.И. К вопросу о системе наказаний и порядке их назначения в проекте УК Украины // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 2000. - Вип. 45. - с 154 - 162.

 7. Тютюгин В.И. О соотношении видов наказаний по степени их строгости // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 1992. - Вип. 26. - с 47 - 52.

 8. Тютюгин В.И. Некоторые вопросы системы наказаний в проекте УК Украины // Сборник тезисов докладов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской государственной юридической академии в 1993 году. Харьков. - 1994. - с. 128-130.

 9. Федоров В.Н. О создании эффективной системы наказания в новом Уголовном кодексе Украины // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. - К. - 1993. - с. 452 - 454.

 10. Фролова О. До загальнотеоретичних засад інституту системи покарань // Право України. - 1995. - № 9-Ю. - с. 36 - 39.

 11. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, праові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): [Навч. посібник для студентів гуманіт. і сусп. вищ. навч. закладів]. - К.: Вид-во»АртЕк. -1997. - 205 с

 12. Фролова О.Г. Проблеми розвитку системи кримінальних покарань // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. - К. - 1993. - с 455 - 458.


Тема № 45

Практична частина

Задача 1

Гречко був засуджений за ч.2 п.6 ст.115 КК до довічного позбавлення волі. Після відбуття ним 15 років мати Гречка подала суду клопотання про заміну засудженому довічного позбавлення волі на більш м’яке покарання.

Яке рішення може мати місце в даному випадку?

Задача 2

Волін і Потоцький прийшли на залізничний вокзал з метою скоєння крадіжки. Знаходячись в залі очікування, вони побачили, як два чоловіки доручають жінці з дитиною подивитись за їх валізою. Скориставшись неуважністю жінки, вони вкрали валізу. В безлюдному місці, роздивляючись валізу, вони почули звук годинникового механізму. Волін і Потоцький віднесли валізу в міліцію, де в ній було знайдено та знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Як з'ясувало слідство, цей пристрій виготовили Павленко і Сидоренко, які мали намір здійснити вибух у поїзді для дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Хто з названих осіб підлягає кримінальній відповідальності? Зясуйте стадії вчинення суспільно-небезпечних діянь.

Список рекомендованих джерел:

 1. Бурдін В.М. Штраф як вид покарання за КК України // Життя і право. - 2004. -№ 6. - с 51-60.

 2. Книжечко О.О. Штраф при умовному засуджені // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Спецвипуск - с 159 - 161.

 3. Мартиросян А. Штраф: вид наказания и мера административного воздействия // Юридический вестник. - 1999. - № 1. - с. 46 - 48.

 4. Попрас В. О. Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 135-138.

 5. Попрас В. О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 14 / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.

 6. Попрас В. О. Загальні засади призначення штрафу як виду покарання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 38-42.

 7. Попрас В. О. До питання про визначення розмірів штрафу як виду покарання // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 р.] – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т, 2005. – С. 50-51.

 8. Попрас В. О. Штраф як вид покарання за злочини у сфері господарської діяльності // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. конференції / Ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2006. – С. 43-45.

 9. Попрас В. О. До питання про місце штрафу в системі покарань // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25.05.2007). – К.: Нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 92-94.

 10. Попрас В. О. Питання удосконалення санкцій КК України при визначенні штрафу як додаткового покарання // Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 року / Упорядники А. П. Гетьман, О. В. Петришин. – Х.: Право, 2007. – С. 36-37.

 11. Смирнов АЛ. Штраф у кримінальному праві України // Право і безпека. - 2005. - Вип. 4'4. - с 168 - 171.Тема № 46

Практична частина

Задача 1

Мишко був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом на 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Через два місяці після вступу вироку в законну силу він знову незаконно заволодів транспортним засобом, за який його було засуджено на 5 років позбавлення волі.

Після вступу вироку в силу було встановлено, що до засудження за перший угон, Мишко вчинив крадіжку індивідуального майна, за яку вироком суду його було засуджено до 2 років позбавлення волі.

З’ясуйте порядок і терміни призначення покарання Мишку ?

Задача 2

Панфілов під час сварки з матір'ю своєї дружини Сич на ґрунті неприязних стосунків завдав їй молотком два удари по голові, спричинивши закриті переломи кісток склепіння й основи черепа, від чого Сич через 25 днів померла в лікарні.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть Сич настала від гнійного запалення легенів, чому сприяло тривале пасивне положення її тіла під час перебування в лікарні у зв'язку із травмою голови, а також ряду патологічних змін з боку серцево-судинної системи.

Чи є об’єктивна сторона в діянні Панфілова і якими ознаками вона характеризується?

Список рекомендованих джерел:

 1. Бурдін В.М. Арешт як вид кримінального покарання // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 3-4 (7-8).-с 215-219.

 2. Шинкарьов Ю.В. Обумовленість введення арешту до сучасної системи покарань України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. праць. – Х.: АПНУ вид-во “Право”, 2004. – Вип. 7. – С. 203 –208.

 3. Шинкарьов Ю.В. Короткострокове позбавлення волі як історичний етап становлення арешту у системі покарань України // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2004. – Вип. 4. – С. 131–137.

 4. Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання за часів царату // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2005. – Вип. 5. – С. 125–132.

 5. Шинкарьов Ю.В. Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України // Вісник національного ун-ту внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Вип. 30. – С. 116–121.

 6. Шинкарьов Ю.В. Відповідність введення кримінального покарання у виді арешту до національного законодавства тенденціям розвитку системи кримінальних покарань у світі // “Актуальні проблеми політики”. Зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2006. – Вип. 28. – С. 460–462.

 7. Шинкарьов Ю.В. Поняття арешту як виду кримінального покарання // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – Харків, 2005. – Вип. 6. – С. 113–120.

 8. Шинкарьов Ю.В. Щодо соціальної обумовленості становлення покарання у виді арешту // Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во національного ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 67–69.

 9. Шинкарьов Ю.В. Особливості призначення покарання у виді арешту // Другі юридичні читання. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. Національний пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Ін-т держави і права імені В.М. Корецького. Київськ. ун-т права, громадська організація “Феміда”. – Київ. – 18 травня 2005. – С. 288–290.

 10. Шинкарьов Ю.В. Особливості призначення кримінального покарання у виді арешту неповнолітніх в Україні // Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 22


Тема № 47

Практична частина

Задача 1

Михайлів, з помсти, вирішивши знищити майно свого сусіда, підпалив його хату. Коли почалася пожежа, Михайлів перелякався відповідальності і став заливати вогонь водою. Пожежу було ліквідовано. Але вогнем було завдано матеріальної шкоди на незначну суму.

Дайте кримінально-правову характеристику поведінці Михайліва.

Задача 2

Павлик проник у приміщення комерційної фірми "Арсен". Завдавши тілесні ушкодження охороннику Литвиненку, він зв'язав його електропроводом та замотав голову шторами. Після цього зламав металевий сейф, вкравши з нього 1250 доларів США. Литвиненко помер від асфіксії.

Під час слідства Варин не визнав себе винним у вбивстві Литвиненка пояснюючи це тим, що не думав, що потерпілий може задихнутись.

Дайте повний аналіз суб'єктивної сторони злочину.

Список рекомендованих джерел:

 1. Аніканова Л.І. Громадські роботи в реалізації елементів прогресивної системи виконання кримінальних покарань // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2004. - № 4 (18).-с 344-352.

 2. Баулін Ю.В. Виправні роботи за проектом КК України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2001. - № 6. - с 199-203.

 3. Богатирьов І.Г. Місце та роль виправних робіт без позбавлення волі у кримінальному законодавстві // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. - 2002. - № 6. - с 133-140.

 4. Вартилецька І. Громадські роботи як вид покарання// Юридичний вісник України. - 1996. - № 42 (68). - 17-23жовтня. - с 4.

 5. Вартилецька ІА. Актуальні проблеми відбуття покарання у вигляді виправних робіт в умовах становлення ринкових відносин //Ефективність роботи по профілактиці правопорушень серед молоді (матеріали круглого столу 19 - 20 листопада 1993). - К.. Київська міська рада народних депутатів. - 1993. - с 23-25.

 6. Вартилецька І А. Виправні роботи без позбавлення волі в Україні: теоретичні аспекти та практика застосування на сучасному етапі проблеми: Автореф. дис... к.ю.н. / Українська акад. внутр. справ-К. - 1997. - 19 с.

 7. Вартилецька І.А. Виправні роботи в системі кримінальних покарань: історія та сучасність // Домашній адвокат України. - 1995. - № З (9). - с 14-15.

 8. Вартилецька І.А. Деякі питання розвитку кримінального законодавства України про виправні роботи // Удосконалення кримінального законодавства України: 36. наук, праць. - К.: УАВС України. -1996.-с 69-71.

 9. Вартилецька І А. Перспективи розвитку законодавства України про застосування заходів кримінально-правового впливу, пов'язаних з суспільною працею //Державно-правова реформа в Україні. Наукове видання. Матеріали науково-практичної конференції. - листопад 1997 року. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. - 1997. - с 270-273.

 10. Вартилецька ІА. Покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі мають відповідати принципам законності та гуманізму // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. -1997.-Вип. 2.-с 164-166.

 11. Вартилецька ІА. Примусові роботи в системі покарань: історія та сучасність //Актуальні проблеми сучасної пенітеціарної політики України. Матеріали науково-нрактичної конференції. К., 25-26 травня 1995 р. - К. КІВС при УАВС. - 1996. - с 124-129.

 12. Кирись Б. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. - 2004. - Вип. 39. - с 399 – 406

 13. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення // Право України. - 2003. - № 11. - с 97 - 101.

 14. Павленко В.Г. Кримінальне покарання у вигляді громадських робіт: практика застосування судами України //Держава і право. - 2004. -Вип. 25. - с 493 - 497.

 15. Павленко Вадим Георгійович. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як виду покарання : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — К., 2007. — 199арк. — Бібліогр.: арк. 180-199.

 16. .Яценко С.С. Виправні роботи як вид покарання: конституційний і міжнародно - правовий аспекти// Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. 7 Актуальні проблеми вдосконалення національного законодавства України: Матеріали наук. - практ. конф., присвяченої 10-й річниці незалежності України, 25-26 квітня 2001 р. - К.: Правові джерела, 2001. - с 97-101.

Тема № 48

Практична частина

Задача 1

Сталенко почув уночі, що хтось ходить по горищу його будинку. Він зарядив рушницю, вийшов на подвір'я і крикнув: «Хто там?» Невідомий зіскочив з горища і сховався за рогом будинку, а потім кинувся на Сталенка. Останній вистрілив у нього і вбив. Убитим виявився Федоренко, неодноразово раніше судимий за крадіжки.

Чи підпадають дії Сталенка під обставини, що виключають злочинність діяння ?

Задача 2

Тракторист Лещев, перебуваючи у стані сп'яніння, посадив до кабіни трактора Новикова, який теж був напідпитку. Під час руху Новикову стало погано, і він попросив Лещева зупинитися. Той почав зупиняти трактор, але Новиков, не дочекавшись повної зупинки, на ходу відкрив двері кабіни і випав з неї, вдарившись при цьому об землю, внаслідок чого отримав розрив селезінки, інші тілесні ушкодження, а згодом помер.

Чи є в діях Лещева вина і чи підпадають вони під ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК?

Список рекомендованих джерел:

 1. Горох О. П. Проблеми застосування покарання у виді конфіскації майна // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2004. - № 9. - с 148 - 155.

 2. Гуторова II. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2003. - с 391 - 394.

 3. Кирись Б.О. Конфіскація майна як вид покарання за Кримінальним кодексом України 1960 р. // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. - 2005. - Вин. 1. - с 10 -- 26.

 4. Мельникова-Крикун В.М. Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вин. 29. - с 61 - 65.

 5. Мельнікова-Крикун В.М. Спеціальна конфіскація // Право і безпека. -2005. - Вип. 4'4. - с 89 - 92.

 6. Собко Ганна Миколаївна. Конфіскація за кримінальним законодавством України : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2008.

 7. Янович P.M. Щодо тлумачення ст. 59 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - с 168 - 170.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка