МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка6/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема № 23

Практична частина

Задача 1

З метою заволодіння грошима Плотникової, Русіна і Каталова вирішили її отруїти. Вони придбали отруту, призначену для троєння гризунів, і Каталова дала її Плотниковій під виглядом ліків від шлункових захворювань. Прийнявши порошок, та почала блювати. Ніяких інших наслідків не настало. Судово - медичною експертизою встановлено, що порошок був непридатним для отруєння людини.

Чи є дії злочинними і яку стадія вчинення злочину вони утворюють ?

Задача 2

Чижів, знаходячись вдома, почув під вікнами крик з проханням про допомогу. Виглянувши у вікно він побачив, що два нетверезих чоловіки чіпляються до дівчини та наносять її руками удари. Чижів вибіг на вулицю та застосувавши прийоми кинув одного з чоловіків на землю, від чого той одержав легкі тілесні ушкодження.

Чи підлягає Чижів кримінальній відповідальності ? Рішення мотивуйте.

Список рекомендованих джерел:

 1. Альошин Д.П. Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск. - с 173-178.

 2. Валуйская М.Ю. О сходстве и различии действий соучастников в умышленном убийстве // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - 2000. - Вип. 43. - с 165 - 169.

 3. Жаровська Г.П. Класифікація співучасників та її підстави // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Правознавство. - Чернівці: Видавництво «Рута», 2002.-Вип. 147. - с 109-113.

 4. Жаровська Г.П. Кримінально-правова характеристика співучасників злочину // Ерліхівський збірник. Щорічник наукових праць: Матеріали міжнародної конференції «Сутність, цілі та засоби в праві» (Чернівці, 3-5 травня 2001 p.). - Вип. 3. - Чернівці: Рута. -2001.-е. 169-172.

 5. Жаровська Г.П. Проблема лідерства в злочинних групах // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук, праць. - Вип. 161: Правознавство. - Чернівці: Рута. - 2003. - с 115-118.

 6. Жаровська Г.П. Щодо проблеми диференціації опосередкованого виконавця // Тези доповідей і повідомлень IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (Острог, 28-29 квітня 2005) -Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005 р. - с 324-325.

 7. Кваша О.О. Відповідальність за злочинну організаторську діяльність за новим Кримінальним кодексом України // Правова держава. -2002. - Вип. 13. - с 325 - 334.

 8. Кваша О.О. Об'єктивні ознаки діяльності організатора злочину // Право України. - 1999. - № 1. - с 106-108.

 9. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. - 216 с

 10. Кваша О.О. Організатор злочину: (Кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис.х.ю.н. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 1999. - 18 с

 11. Кваша О.О. Організатор злочину в інтерпретації чинного Кримінального кодексу України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Щорічний бюлетень КІВС. - К: КІВС; МП »Леся», 2003 р. - № 8. - с 121-129.

 12. Столбовий В.П., Капітанчук С.А. Правова характеристика організатора, керівника, лідера організованих злочинних угрупувань // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. - с 135 - 146.

 13. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: Автореф. дис... к.ю.н. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2005. - 14 с

 14. Ус О.В. Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство // Право і безпека. - 2003. - № 2'3. - с 148 - 152.

 15. Ус О.В. Объективные признаки подстрекательства // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 69. - с 141-147.

 16. Ус О.В. Особливості добровільної відмови підбурювача // Нове законодавство України та питання його застосування: Тези доп. Та наук, повідом, учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. МЛ. Панова. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - С. 119-122.

 17. Ус О.В. Підбурювання до злочину та ексцес співучасника // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2005. - Вип. 71. - с 125-130.

 18. Ус О.В. Подстрекательство и провокация взятки// Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - с 289-291.

 19. Чаплинський К.О. Поняття і класифікація організаторів злочинної діяльності та їх місце в структурі кримінального формування //Держава і право. - 2002. - Вип. 17. - с 406 - 411.


Тема № 24

Практична частина

Задача 1

Прокопенко, повертаючись додому, зустрів біля будинку сусіда Карпика. Через неприязні стосунки між ними вкотре виникла сварка. Коли Карпик почав його ображати, принижувати рідних Прокопенко, під впливом сильного душевного хвилювання завдав Карпику середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст.122КК). Після цього, Прокопенко з’явився в міліції і повідомив про факт побиття. На досудовому слідстві Прокопенко активно сприяв розкриттю злочину, а під час судового розгляду заявив, що він щиро кається у вчиненому.

Чи може суд за вказаних обставин призначити Прокопенку покарання, якщо так, то які правила повинен застосувати даний орган і яке остаточне покарання може бути призначено ?

Задача 2

Дмитришин, тренер з кікбоксингу, за плату тренував членів озброєної організованої злочинної групи, яка здійснювала розбійні напади на заможних громадян, займалася вимаганням майна та «вибиванням» боргів. Він же підмовив свого товариша Онищенка, майстра спорту зі стендової стрільби, проводити тренування цієї групи зі стрільби з різних видів зброї. Про те, що вони тренують членів злочинної організації, Дмитришин та Онищенко знали, але правоохоронним органам про злочини, які вчинила організована група не повідомили.

Чи має місце співучасть між Дмитришином, Онищенком та злочинною групою?

Список рекомендованих джерел:

 1. Багрій-Шахматов Л.В. Співвідношення організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. - 2000. - Вип. 8. - с 33 - 43.

 2. Бондаренко Н.А. Уголовно-правовое значение совершения преступления группой лиц // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. Сб. науч тр. - Од.; 2003. - с. 145 - 148.

 3. Головкін О.В. Форми співучасті, які охоплюються поняттям групової злочинності // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - 2004. -№ 9. - 186 - 194.

 4. Головкін О.В. Кримінально-правові ознаки групового злочину // Держава і право. - 2004. - Вип. 22. - с 517 - 524.

 5. Гуторова Н.О. Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект): Автореф. дис... к.ю.н./ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., - 1996. - 23 с.

 6. Єфремов С Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. - 2003. - N° 7. - с 95 - 99.

 7. Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. - 2001. - № 3. - с 28 - 34.

 8. Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. - 2002. - № 5. - с 37 - 42.

 9. Іваненко І.В. Група осіб, що діє без попередньої змови між собою: проблематика визначення // Вісник Запорізького державного університету - 2005. - № 1. - с 161 - 163.

 10. Іваненко І.В. Сутність поняття «попередня змова» та специфіка його розуміння у сучасному контексті // Держава і право. - 2004. - Вин. 26. - с 448- -453.

 11. Іваненко І.В. Характеристика окремих структурно-якісних ознак організованих форм злочинної діяльності // Держава і право. - 2004. -Вип. 23. - с. 426 - 433.

 12. Кваша О.О. Організована злочинність: поняття та характерні ознаки // Держава і право. Щорічник наукових праць молодих вчених. - Вип. 2. - К.: ІнЮре, 1998-1999. - с 314-321.

 13. Кваша О.О. Суспільна небезпека організованої злочинності // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». -Хмельницький: В-во ХГУ11, 2003. - 239-241.

 14. Коржанський М.Й. Група осіб як суб'єкт злочину // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2005. - № 1 (23). - с 3 - 9.

 15. Коржанський М.Й. Група осіб як суб'єкт злочину // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Львів] 8-9 квітня 2005 року. - Л., 2005. -Частина 2. - с 202 - 207.

 16. Мантуляк Ю. Основні ознаки організованої групи. Окремі питання визначення змісту // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6. - с 25 - 27.

 17. Мельников А. Визначення групи осіб як суб'єкта злочину // Право України. - 2004. - № 2. - с 86 - 89.

 18. Мельников A.M. Види злочинних груп // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2004. - № 1 (14). - с 262 - 269.

 19. Мельников A.M. Деякі особливості групового вчинення злочину // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2004. - № 2. - с 232 - 238.

 20. Мельников A.M. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб: Автореф. дис... к.ю.н./ Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2004. - 20 с.

 21. Мельников A.M. Щодо питання про класифікацію злочинних угруповань. - Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. -2004.-№1.- с 119-128.

 22. Панчак ОТ. Види організованих груп за кримінальним правом України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». Львівський юридичний інститут. 8-9 квітня 2005 року. - 2005. - Ч. 1. - с 284 - 290.

 23. Стадник С.В. Проблеми визначення поняття злочинної організації // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. -Вип. 2. - с 194 - 202.

 24. Столбовий В.П., Вознюк А.А. Кримінально-правове розмежування організованої злочинної групи та злочинної організації // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. - 2005. -Вип. 1.-с 35-43.

 25. Українець Віталій Васильович. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації. : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2009.

 26. Фріс П.Л. знов про відповідальність за організовану злочинну діяльність//Право України. - 1995-№ 1. - с. 39-42.

 27. Фріс П.Л. Питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. // Право України - 2004, № 12 - с 101 105.

 28. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. (Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету). Випуск І. - Івано-Франківськ -Коломия, 1997. - с 127-139.

 29. Фріс П.Л. Організована злочинність - загроза державності України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наук, статей викладачів юридичного факультету. - Вип. III - Івано-Франківськ, 1999. - с 96 - 102.

 30. Хавронюк М.І. Визначення поняття «злочинна організація» у кримінальних кодексах України та інших держав Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». Львівський юридичний інститут. 8-9 квітня 2005 року. - 2005. - Ч. 1. – с. 30 - 37.

 31. Хавронюк М., Мельник М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) // Право України. - 2000. - № 4. - с 59 - 64.

 32. Чаплинський К.О. Поняття та ознаки організованих злочинних груп // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. -Вип.4.-с.83-91.


Тема № 25

Практична частина

Задача 1

Під час обідньої перерви троє грабіжників в масках та з газовими пістолетами проникли в банк і погрожуючи ними касиру пред’явили вимогу видати гроші. Касир розгубилася і в порушення відомчих інструкцій відкрила сейф та видала їм 18 000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку діям касира.

Задача 2

Під час зґвалтування Бобер, щоб подолати опір потерпілої, побив її, що призвело до середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 152 КК України – «Зґвалтування», тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства.

Визначте основний та додатковий об’єкт посягання?

Список рекомендованих джерел:

 1. Багрий-Шахматов Л.В., Ковитиди О.Ф. Основания и пределы ответственности соучастников преступлений // Актуальні проблеми держави та нрава / Одеська національна юридична академія. - О. -1998, - Вип.5.-с. 186- 196.

 2. Демидова Л. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією // Право України. - 2003. - № 1. - с 102 - 104.

 3. Ковитиди О.Ф. Неудавшееся соучастие в преступлении //Весы Фемиды. - 1998. - № 1. - с. 15-17.

 4. Навроцький В.О. Кваліфікація невдалої співучасті. // Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки - 2002. - № 2.

 5. Навроцький В.О. Кваліфікація злочинів, вчиненених у складі злочинних організацій // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України. Матеріали міжнародного науково-практичнього семінару 1-2 жовтня 2002 p., М.Харків. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - с 160-163.

 6. Савченко Д.А. О совершенствовании системы норм уголовного права Украины, регулирующих ответственность соучастников преступления // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. К. - 1993. - с. 436 - 438.

 7. Ус О.В. Індивідуалізація покарання підбурювача до злочину // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук, повідом, учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. M.I. Панова. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - с. 132-135.

 8. Фріс П.Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України. - 1995. - № 1. - с 39 - 41.

 9. Фріс П.Л. Питання кваліфікації злочинів за ознакою їх вчинення в складі організованої злочинної групи // Малий і середній бізнес. - № 1-2 - 2000 - с 69-75.

 10. Фріс П.Л. Діяльність організованої злочинності в сфері незаконного обороту пам'яток культури та мистецтва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, (Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету). Випуск 11, - Івано-Франківськ, 1998. –с. 154-162.Тема № 26

Практична частина

Задача 1

Гречко у серпні 2001 року, перебуваючи на дискотеці, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 206 КК України (в редакції 1960р.). На час розслідування справи, дане діяння, у зв’язку із набранням чинності КК 2001 року, було декриміналізовано.

Який закон підлягає застосуванню і яким правилом слід керуватися в даному випадку?

Задача 2

Козаченко з метою вчинення крадіжки з магазину зателефонував туди сторожу Мартику і повідомив, що у його дружини почалися пологи. Коли той побіг додому, залишивши магазин без охорони, Козаченко підійшов до магазину, але крадіжку вчинити не зміг, бо в цей час біля магазину перебувала група підлітків, які розпивали спиртні напої і співали.

Як кваліфікувати дії Козаченка, виходячи із стадій вчиненого злочину ?

Список рекомендованих джерел:

 1. Гродецький Ю.В. Добровільна відмова при співучасті: Автореф. дис.к.ю.н. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2002. - 20 с.

 2. Гуторова И.О. Добровільна відмова і звільнення від кримінальної відповідальності учасника організованої злочинної групи.// Проблеми провадження правових реформ в Україні. 36. статей молодих вчених. X.. Національна юрид.акд. України.1996. с. 101-106.

 3. Климеко С.В. Добровільна відмова співвиконавця від вчинення злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004, - № 10 (36). - с 115 - 120.

 4. Ковитиди О.Ф. Добровольный отказ от соучастия в преступлении // Весы Фемиды. - 1998. - № 2. - с. 15-17.

 5. Орловський Р.С. Особливості добровільної відмови при пособництві. // Проблеми законності. Вип. 37: Респ.міжвідом.наук.зб. - X.: Нац. юрид.акад. України, 1999. – с. 189-193.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка