МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка3/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема № 8

Практична частина

Задача 1

Сторож магазину Богуцький ввечері повертався додому із зарядженою рушницею. Проходячи повз двір Покотило, він почув крик жінки, а підійшовши ближче, побачив, що п'яний Мельник намагається побити Покотило. Щоб не допустити цього, Богуцький вирішив вистрілити вгору. Мельник, побачивши Богуцького, кинувся до нього і несподівано ударив його ногою в живіт. Від удару Богуцький впав на землю, мимоволі натиснувши на спусковий гачок рушниці. Стався постріл, яким Мельника було вбито.

Проаналізуйте об’єктивну сторону вчиненого діяння?

Задача 2

Барко з ревнощів, знаходячись в нетверезому стані, вбив свого знайомого Рубльова. Після скоєння вбивства він побачив на руці вбитого коштовний годинник і забрав його.

Барко був засуджений за скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів (п. 6, ч.2, ст. 115 КК України). Адвокат в касаційній скарзі просив перекваліфікувати дії Барка на ч. 1 ст.115 та 185 КК України .

Здійсніть аналіз суб'єктивної сторони злочину, який вчинив Барко. Чи має бути задоволене клопотання адвоката?

Список рекомендованих джерел

 1. Беньківський В. О. До питання про злочин та його структуру // Держава і право / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 15. – С. 447-451.

 2. Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

 3. Гонтарь И. Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве: Вопросы теории и правотворчества. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997.

 4. Дутка Г. Предмет злочину // Право України. – 2001. – № 4. – С. 98-101.

 5. Козлов А. П. Понятие преступления. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. Коржанский Н. И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации). – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.

 6. Лащук Є.В. Висвітлення предмета злочину в постановах Пленуму ВСУ // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2001. – Вип.. 4. – с. 443-447.

 7. Лащук Є.В. Класифікація предметів злочинів // Теорія і практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: тези доп. наук. – практ. конф.: У 2-х ч. Ч.1. – К., 2002. – с. 77-78.

 8. Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України: Автореферат. Дис… к.ю.н. (або сама дисертація) / Національна академія внутрішніх справ України. – К.: 2005. – 21 с.

 9. Лащук Є.В. Предмет як факультативна ознака об’єкта злочину // Вісник Запорізького державного університету: юридичні науки. – Запоріжжя, 2001. – с. 253-258.

 10. Лащук Є.В. Про поняття предмета злочину // Держава та право очима молодих дослідників: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету ім. Т.Шевченка (29-30 листопада 2001 року). – К., 2003. – с. 446-449.

 11. Матусовський Г. Юридична характеристика злочинів // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право. – 1998. – Вип. 2 (13). – С. 120-125.

 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-е вид., переродл. та доповн./ За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007

 13. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Загальна частина: Курс лекцій. – К.: 2000

 14. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). – К.: Атіка, 2001.

 15. Таций В. Я. Обьект и предмет преступления в советском уголовном праве. – X.: Изд-во при Харьков. гос. ун-те, 1988.

 16. Тацій В. Я. Предмет і об’єкт злочину в кримінальному праві України: Навч. посібник. – Х.: Вища школа. Изд-во при ХТУ, 1994.

 17. Панов М., Тихий В. Поняття злочину (коментар до Кримінального кодексу України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 1. – С. 88-95.

 18. Улезько С. И. Предмет преступления, предмет общественного отношения. предмет преступного воздействия // Материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конференции «Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники». – М.: МКСЭСТ, 2004. – С. 178-182.

 19. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.


Тема № 9

Практична частина

Задача 1

Раніше судимий Войтенко зробив своїй знайомій пропозицію вийти за нього заміж. Однак вона відмовила йому, зіславшись на те, що кохає і вже дала згоду вийти заміж за Кузенка. Войтенко вирішив вбити Кузенка. З цією метою він придбав пістолет та патрони, який зберігав у своїй квартирі. Проте, позбавити життя Кузенка він так і не зміг тому, що зброю в нього вилучили працівники міліціїв.

Чи підлягає Войтенко кримінальній відповідальності?
Задача 2

У приміщенні диспетчерської гаража між Поповим, Щипіним та Товстим виникла суперечка, через конфлікт, який тягнувся кілька років. Коли Щипін і Товстий почали бити Попова, він схопив металеву заготовку (вагою 7 кг) і з метою вбивства обох наніс нею Щипіну удар по голові, а коли той упав, двічі вдарив по голові Товстого. Від одержаних травм Щипін і Товстий померли на місці події.

Варіант. Під час нанесення удару Щипін відхилився, і заготовка ковзнула по голові, внаслідок чого він упав, втратив свідомість, але залишився живим.

Ознайомтеся із ст. 115 КК. Скільки злочинів вчинив Попов і чиє в його діях множинність, якщо так, то яка?
Список рекомендованих джерел

 1. Акоев К. Л., Кауфман М. А. и др. Обьективная сторона преступления (факультативные признаки). – М., 1995.

 2. Анисимов Г.Н. Способ совершения преступления как уголовно-правовая категория // Актуальные проблемы становления государственности в Украине: Крат. тезисы докл. и науч. сообщ. Межрегиональной научной конфиренции молодых ученых и соискателей / Отв. Ред. Н.И. Панов. – Харьков: Укр. юрид. акад., 1995. – с. 44-46.

 3. Багіров С.Р. Причинний зв’язок у кримінальному праві: огляд стану проблеми // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – К.: КІВС, 2002. - №7. – с. 166-171.

 4. Беньківський В.О. Проблемні питання об’єктивної сторони злочину // Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – с. 62-64

 5. Грищук В. К. Способи вчинення злочину: насильство, напад, обман // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 1996. – Вип. 4-5. – С. 328-332.

 6. Єпур Г.В. Об’єктивна сторона складу злочину // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім.. 10-річчя незалежності України. – 2000. – Вип. 3. – с. 137-142.

 7. Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1977. Ковалев М. И. Проблемы учения об обьективной стороне состава преступления. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991.

 8. Кудрявцев В. Н. Обьективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1960.

 9. Кудрявцев В. Н. Противоправное бездействие и причинная связь // Сов. гос. и право. – 1967. – С. 28-36.

 10. Лемешко О.М. Характеристика злочинної бездіяльності // Держава та право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: «Юридична книга». – 2001. – Вип.. 10. – с. 421-423.

 11. Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.

 12. Матусовський Г. Юридична характеристика злочинів // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право. – 1998. – Вип. 2 (13). – С. 120-125.

 13. Миколенко О.М. Суспільно-небезпечні наслідки як факультативна ознака складу злочину // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. - №2. – с. 98-101.

 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-е вид., переродл. та доповн./ За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007

 15. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Загальна частина: Курс лекцій. – К.: 2000

 16. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). – К.: Атіка, 2001.

 17. Оробець К.М. Структура об’єктивної сторони складу злочину // Митна справа. – 2005. - №4. – с. 50-53.

 18. Сичов П. Обстановка вчинення злочину: проблемні питання осудності // Право України. – 1998. - №6. – с. 106-107.

 19. Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1977.

 20. Ярмыш Н. Н. Действие как признак обьективной стороны преступления (проблеми психологической характеристики). – Х.: Основа, 1999.

 21. Фріс П.Л. Об’єктивна сторона злочину. Лекція. – Івано-Франківськ: Сімик, 2002. – 36 с.

 22. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.Тема №10

Практична частина

Задача 1

Карпик знаходився у ворожих стосунках із своєю тещею Боднаренко. Після чергової сварки він вирішив її отруїти. З цією метою, в незнайомого чоловіка він придбав отруту, яку підсипав в їжу тещі. Однак смерть не настала. Пізніш було з'ясовано, що під виглядом отрути Карпику було продано порошок крейди.

Чи підлягає Карлів кримінальній відповідальності?

Задача 2

Волокітін - машиніст тепловоза та його помічник Дробиш працювали понад дозволеного часу вночі. На перегоні Волокітін запропонував Дробишу відпочити з тим, щоб потім той підмінив його. Після того, як Дробиш заснув, Волокітін через деякий час теж заснув на робочому місці і не побачив червоного світла семафору. В результаті сталася аварія, яка спричинила тяжкі наслідки.

Чи є в діях Волокітіна та Дробиша співучасть у злочині, якщо так, яка її форма?

Список рекомендованих джерел

 1. Беро М.И. История развития понятия невменяемости: Учебно-методическое пособие.Донецк:УкрНТЭК,2001.

 2. Бурдін В.М. Окремі питання суб’єкта злочину в кримінальному праві // Вісник Львівського університету. Скрія юридична. – 2003. – Випуск 38. – с. 399-405.

 3. Воробей П.А. Суб’єкт злочину: Логіко-правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – с. 75-76.

 4. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. - Л.: ЛГУ, 1968.

 5. Лунц Д. Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии- М.: Медицина, 1996.

 6. Магарін М.С. Бараненко Д.В. Суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України / Під ред. д.ю.н., професора С. Л. Срельцова. О.: Астропрінт, 2001.

 7. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: Монографія / Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ. – О.: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2003. – 281 с.

 8. Музика А.А Примусові заходи виховного і медичного характеру. К.: НАВСУ,1997.

 9. Орлов В. С. Субьект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1958.

 10. Орымбаев Р. Специальный субьект преступления. - Алма-Ата: Наука. 1977.

 11. Приходько Т. Н. Проблемы уменьшенной вменяемости в уголовном праве.- О.: Маяк, 1998.

 12. Трахтеров В. С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк). X.: Укр. юрид. академия. 1992.

 13. Устименко В.В. Специальный субьект преступления. - Х.: Вища школа,1989.

 14. Устименко В.В. Суб’єкт злочину і особа злочинця // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 58. – с. 97-102.

 15. Фріс П.Л. Суб’єкт злочину. Лекція. – Івано-Франківськ: Сімик, 2002. – 40 с.

 16. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

 17. Хавронюк М.І. Деякі проблеми визначення суб’єкта злочину за Кримінальним кодексом України // Проблеми пенітенціарної теорії та практики. – 2004. - №9. – с. 134 – 148.


Тема №11

Практична частина

Задача 1

Шешурак в ресторанах знайомився з громадянами, які знаходилися у відрядженнях, і пропонував їм свою квартиру для тимчасового проживання. Одного разу він розповів Довбенку, з яким познайомився таким чином, що проживає з дружиною, але хоче розірвати з нею шлюб. Після того, як він відвів Довбенка до своєї квартири, а сам пішов ночувати до своїх батьків, Довбенко убив дружину Шешурака і викрав з квартири ювелірні вироби, 1000 долларів США та значну суму в гривнях.

Чи має місце співучасть в діях Шешурака та Довбенка?

Задача 2

Тилипко був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що знаходячись в нетверезому стані з хуліганських спонукань вбив Гришка.

В ході слідства з’ясувалось, що Тигипко учасник ліквідіції аварії на Чорнобильській АЕС і хворіє на променеву хворобу.

Призначаючи покарання, які обставини повинен врахувати суд ?

Список рекомендованих джерел:

 1. БараненкоДВ. Спеціальний суб'єкт злочину за новим кримінальним законодавством України // Правова держава. - 2002. - № 5. - с 81 - 87.

 2. Бурдін В.М. Окремі питання суб'єкта злочину в кримінальному праві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2003. - Випуск 38. - с 399-405.

 3. Дудоров О. Проблеми юридичної особи як суб'єкта злочину та її вирішення у проектах КК України // Вісник Академії правових наук України. - X.: Право. - 1999. - Вип. 2 (17). - с 133 - 142.

 4. Каргатан Н. Визначення суб'єкта злочину // Вісник прокуратури. -2000.-№3. - с 41-42.

 5. Крупко Д. Застосування норм Загальної частини Кримінального кодексу до питання про відповідальність бухгалтерів // Юридична Україна. - 2003. - № 10. - с. 73 - 77.

 6. Куц В.М. Теоретико-прикладні аспекти проблеми суб'єкта злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - X. - 1996. -Вип. 1.-с 17-23.

 7. Меркулова В. Удосконалення кримінального законодавства щодо жінок, які вчинили злочин // Право України. - 2002. - № 6. - с 118-122.

 8. Меркулова В.О. Визначення об'єктів кримінально-правового захисту: міркування щодо чинника статевої належності суб'єкта злочину // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - Вип. 4.- с 52 -61.

 9. Меркулова В. О. Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності: Монографія / Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ. - О.: НДРВВ ОЮЇ НУВС, 2003. -281с.

 10. Меркулова В.О. Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності): Автореф. дис... д.ю.н./ Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К.,2003- -33 с.

 11. Осадчий В.І., Кісілюк Е.М. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості». Львівський юридичний інститут. 8-9 квітня 2005 року. - 2005. - Ч. 1.-с 64-71.

 12. Романюк О. Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб. Міф чи реальність? // Вісник прокуратури // 2003. - № 12 (30). – с. 41-47.

 13. Стрельцов Є.Л. Спеціальний суб'єкт злочину у новому Кримінальному кодексі України // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р. - X., 2002. - с 59 - 61.

 14. Терентьев В.И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины: Монография / Одесская нац. юрид. акад., Николаев, учеб. центр Николаев, 2004. - 189 с.

 15. Терентьев В.І. Загальне поняття спеціального суб'єкта та його класифікація // Актуальні проблеми політики: Збірник наук, праць ОНЮА. - Одеса, 2000. - Вип. 7. - с 196-201.

 16. Тучков С.С. Урахування особливостей суб'єкта при кваліфікації злочинів, способом вчинення яких є підроблення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми взаємодії судових та правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства». 28 - 29 травня 2004 р. м. Запоріжжя: У 2 ч. - Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2004. - Ч. 1. - с 162 - 165.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка