МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Сторінка14/15
Дата08.04.2013
Розмір1.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема № 65

Практична частина

Задача 1

Доменка було притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що він проник у квартиру Ковбаса, де викрав пістолет системи "ПМ", яким того було нагороджено в Афганістані. Після вчинення крадіжки Доменко вчинив напад на водія приватного таксі Лютова, щоб заволодіти автомашиною, яку мав намір в подальшому використати під -час запланованого ним розбійного нападу. Під час нападу на Лютова Доменко вбив його з викраденого пістолета "ПМ".

Вирішіть питання про максимальний розмір покарання, який суд може застосувати до Доменко?

Задача 2

Ракова було засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення умисного вбивства з обтяжуючими обставинами. Відбувши 20 років, в порядку помилування, йому цю міру поркарання було замінено на позбавлення волі на строк 25 років.

Чи відповідає чинному законодавству обране ракову покарання?

Список рекомендованих джерел:

 1. Гончар Т.О. Проблема вдосконалення законодавства щодо порядку примусового лікування обмежено осудних осіб // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - Вип. 1. - с. 49 - 52.

 2. Жук І. В. Криміногенні чинники наркотизму в структурі злочинів неповнолітніх: питання примусового лікування / І.В. Жук // Актуальні проблеми вдосконалення кримінального, кримінально-виконавчого та адміністративного законодавства у сфері захисту прав дітей : наук.-практ. конф., 21–22 черв. 2007 : тези вист. – Кіровоград, 2007. – С. 93–98.

 3. Зільберблат Г., Ревенюк О., Жабокрицький С, Войтюк Г., Чеченюк JL, Черняховський І. Примусове лікування хронічних алкоголіків та наркоманів. Нові підходи до старої проблеми // Вісник прокуратури. -2002.-№5(17).-с.88-93.

 4. Митрофанов І. Окремі питання правового регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини // Юридична Україна. - 2005. - № 5. - с 77 - 80.

 5. Музика А.А. Наукове тлумачення ст. 96 КК, або кого можна примусово лікувати в Україні // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали міжнародної конференції «Проблеми коментування кримінального закону». - 2004. - № 2 (2). Додаток 2. -с. 65 - 71.

 6. Орловська НА. Деякі проблеми дотримання прав людини під час здійснення примусового лікування /'/ Актуальні проблеми держави і права. - 2002. - Вип. 14.- с. 63 - 66.

 7. Юношев О.В. Актуальні проблеми примусового лікування наркоманів, що скоїли злочин // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. - 2002. -Вип. 3. - с 187 - 194.

 8. Юношев О.В. Етимологія категорії примусового лікування як кримінально-правового інституту // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 2. - с 37 - 44.

 9. Юношев О.В. Категорія примусового лікування від наркоманії та її семантичний аналіз // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2003, - № 3. - с 139 - 149.

 10. Юношев О.В. Примусове лікування від наркоманії як кримінально-правовий інститут: міжнародний досвід // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2003. - № 1 (13). - с. 161 - 165.

 11. Юношев О.В. Примусове лікування неповнолітніх, що скоїли злочин: деякі кримінально-правові та кримінологічні проблеми // Сучасні правові проблеми профілактики та розкриття злочинів, які скоюються неповнолітніми. Міжвузівська науково-практична конференція. -Донецьк, 2002. - с 50 - 56.

 12. Юношев О.В. Примусове лікування як захід, що попереджує злочинність // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності -- Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. - 2000. - Вип. 3. - с 46 - 55.

 13. Юпошев О.В. Примусове лікування як кримінально-правовий інститут: за і проти // Держава і право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. - К. - 2002. - Вип. 18. - с 292 - 295.

 14. Юношев О.В. Проблеми застосування примусового лікування як кримінально-правового інституту // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2002. - № 2. - с 143 - 149.Тема № 66

Практична частина

Задача 1

Панфілов під час сварки з матір'ю своєї дружини Сич на ґрунті неприязних стосунків завдав їй молотком два удари по голові, спричинивши закриті переломи кісток склепіння й основи черепа, від чого Сич через 25 днів померла в лікарні.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть Сич настала від гнійного запалення легенів, чому сприяло тривале пасивне положення її тіла під час перебування в лікарні у зв'язку із травмою голови, а також ряду патологічних змін з боку серцево-судинної системи.

Чи є об’єктивна сторона в діянні Панфілова і якими ознаками вона характеризується?

Задача 2

В 16-річному віці Сименко був засуджений за крадіжку майна строком на 6 років. Через півтора року, після відбуття покарання він подав клопотання про зняття з нього судимості. Суд відмовив в клопотанні.

Чи правельно поступив суд?

Список рекомендованих джерел:

 1. Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. - Серія юридична. - 2001. - Вип. 36. - с 472 - 477.

 2. Бурдін В. Проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001. - с 200 - 203.

 3. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Автореф. дис....к.ю.н. - К., 2002. - 19 с

 4. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 240 с

 5. Бурдін В.М. Позитивний аспект кримінальної відповідальності неповнолітніх //Конституція - основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: Тези доп. та наук, повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. X., ЗО червня 2001 р.) /За ред. М. І. Панова. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - с. 172-175.

 6. Васильєв АЛ. Проблеми притягнення до відповідальності неповнолітніх осіб, які відстають у психічному розвитку // Актуал. пробл. сучасної науки в дослідженнях молодих учених: 36. наук. пр. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. - 2003. - с. 9 - 11.

 7. Васильєв АЛ. Психічні аномалії неповнолітніх та їх вплив на кримінальну відповідальність // Наук. вісн. Юрид. акад. Міністерства внутрішніх справ. - 2003. - № 3 (12). - с 271 - 276.

 8. Гончар Т.О. Особливості кримінальної відповідальності, та покарання неповнолітніх за чинним Кримінальним кодексом України // Правова держава. - 2002. - № 5. - с 89-93.

 9. Кирєнко с. Кримінально-правова охорона неповнолітніх новим КК-старі проблеми // Право України. - 2002. - № 6. - с 39-42

 10. Кирєнко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: Автореф. дис... к.ю п./ Київський національний університет ш. Тараса Шевченка. - К., - 2003. - 23 с

 11. Костенко О. Питання кримінальної відповідальності неповнолітніх // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції «Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)». - 2003. - Вин. 2 (1). - с,240 - 242.

 12. Магарин Н.С. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за новим кримінальним законодавством України //' Правова держава. - 2002. - № 4.

 13. Мойсеева О. Правовий захист неповнолітніх (За матеріалами нового кримінального кодексу України) // Право України. - 2001. - № 9. - с 59-60

 14. Паневін В. Кримінальна відповідальність неповнолітніх // Закон і бізнес. - 2003. - 1 березня (№ 8). - с. 8.

 15. Сердюк П.П. Розділ XV КК України (Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх) - концептуальний підхід чи хиби законодавчої практики? /У Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Матеріали науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх». - 2004. - Вин. 1 (1). Додаток. - с 200 - 205.

 16. Соловій Я.І. Теоретичні обгрунтування гуманізації вікової осудності неповнолітніх// Проблеми гуманізації підіотовки працівників ОВС в умовах Європейської інтеграції: тези доп. міжнар. наук. - пракї. конференції. - К.: НАВСУ. 2003. - с 86 - 92.

 17. Туляков В.О., Хлицова 01. Деякі нормативні проблеми протидії злочинності неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 8, - с 51 -- 52.

 18. Тютюпт В.И. Некоторые вопросы реализации норм об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних / 7 Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць, - 2004. -Вип. 8. - с 47 - 50.

 19. Юзікова ТІ.С. Проблема крнмінально-правового захисту інтересів неповнолітніх. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет. -1999. - 171 с

 20. Ягодинський В. Вирішення кримінальних справ про суспільно - небезпечні діяння, вчиненні особами, які не .посягли віку кримінальної відповідальності // Право України. 2001. - № 11. - с 92- 95.


Тема № 67

Практична частина

Задача 1

З привласнення чужого майна в особливо великих розмірах неповнолітнього Горобця, згідно санкції статті, засуджено до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією майна, яке є його власністю. Серед майна був жилий будинок у сільській місцевості.

Дайте кримінальну-правову характеристику рішенню суду.

Задача 2

Колесника, що працював заступником декана одного з факультетів медичного інституту, визнано винним у одержанні хабара, вчиненому повторно. За ч.2 ст.368 КК України його засуджено до позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виховними функціями, на строк 3 роки, позбавлено звання капітана медичної служби запасу, вченого звання доцента та наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дайте оцінку рішення суду.

Список рекомендованих джерел:

 1. Бурдін В. Правова природа примусових заходів виховного характеру за Кримінальним кодексом України /'/ Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2000. - Вип. 2 (13). - с 178 - 184.

 2. Бурдін В.М. Окремі питания застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх злочинців //Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвеції про захист прав людини та основних свобод). Тези наукових доповідей та повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених / За ред. проф. М. І. Понова. - X.: Національна юридична академія України, 2000. - с 157-160.

 3. Гізшнук С.В. Забезпечення основних прав та свобод неповнолітніх при застосуванні примусових заходів виховного характеру // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 8. - с 37 - 40.

 4. Ковітіді О. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. -2004. - № 3. - с 96 - 100.

 5. Ковітіді О.Ф. Щодо питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 8. - с 41 - 43.

 6. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру // Право України. - 1999. - № 10. - с 29 - ЗО.

 7. Лемешко ОМ. Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб за чинним кримінальним законодавством // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. -2004. - Вип. 8. - с 44 - 46.

 8. Палюх Л.М. Деякі питання щодо підстав та умов застосування примусових заходів виховного характеру за кримінальним судочинством України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2004. - Вип. XII/ - с. 199 - 205.

 9. Палюх Л.М. Інститут застосування примусових заходів виховного характеру у світлі міжнародно-правових актів та основних тенденцій ювенальної юстиції // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. - 2005. - Вип. 3. - с 71 - 82.

 10. Смирнов А.А. Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) // Право і безпека. - 2004 - № 3'2. - с. 112 - 115.

 11. Ямкова О.О. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми держави і права. - 2002. -Вип. 15. - с 85 - 92.

 12. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 20 с


Тема №68

Практична частина

Задача 1

Ракова було засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення умисного вбивства з обтяжуючими обставинами. В порядку помилування цю міру покарання йому було замінено позбавленням волі на строк 25 років .

Чи відповідає чинному законодавству обране Ракову покарання?

Задача 2

В ухвалі суду в справі Тошина зазначено: «Вина Тошина у вчиненні умисного вбивства способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і хуліганства повністю підтверджена, але у зв’язку з тим, що він вчинив ці дії у стані неосудності, кримінальна справа відносно нього підлягає закриттю, а сам Тошин – госпіталізації до психіатричного закладу із посиленим наглядом».

Дайте оцінку наведеному витягу з ухвали суду.

Список рекомендованих джерел:

 1. Антипов А. Проблеми застосування до неповнолітніх певних видів кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 8. - с 134 - 137.

 2. Березовська Н.Л. Виправні роботи та їх застосування до неповнолітніх // Актуальні проблеми держави і права. - 2002. - Вип. 15. - с 25 - 29.

 3. Березовська Н.Л. Загальні питання застосування до неповнолітніх покарання у вигляді виправних робіт // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. - 2002. - Вип. 16. - с 632 - 636.

 4. Бурдін В.М. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. - Л.: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2003. - с 382 - 385.

 5. Бурдін В.М. Особливості умовного незастосування покарання до неповнолітніх злочинців //Вісник Львіського інституту внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 2. - с 147-153.

 6. Бурдін В.М. Проблемні питання застосування кримінальних покарань до неповнолітніх // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. - Вип. 8. - с 53 - 55.

 7. Голіна В.В., Емельянов В.П., Петрюк П.Т. Проблеми призначення покарання за злочини, вчинені неповнолітніми з психічними аномаліями // Держава та регіони. Серія: Право. - 2005. - № 1. - с 84 - 89.

 8. Сахарук Т.В. Проблеми призначення покарання неповнолітнім // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. - 2004. -Вип. 8. - с 56 - 59.

 9. Яцун О. Призначення покарання неповнолітнім // Вісник прокуратури. - 2003. - № 4. - с 103 - 105.

 10. Яцун О. Застосування до неповнолітніх позбавлення волі // Вісник прокуратури. - 2003. - № 12. - с 106 - 108.

 11. Яцун Олександр Сергійович. Особливості кримінального покарання неповнолітніх : Дис... канд. наук: 12.00.08 - 2009.


РОЗДІЛ 3: РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


 1. Бондаренко НА., Мирошниченко НА., Терентьсв В.И. Уголовное право Украины. Общая часть. Конспект лекций. - Одесса-Николаев. -2001. -83 с.

 2. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. для студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

 3. Кримінальне право України Загальна частина: Підручник для студентів вигд. навч. закладів / [М.І. Бажанов, ІО.В. Баулін, В.І. Борисов, Гав-риш СБ., Кривоченко Л.М., Ломако В А., Панов М.І.,Сташис В.В., Тацій В.Я., Тихий В.П.];/ За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, ВЯ.Тація. - К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2001. - 413 [1] с.

 4. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посібник / Михайлов Олександр Євгенович. Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 279 с

 5. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. - метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Іванов Юрій Феодосійович. Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с

 6. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. - метод, посіб. / Якимчук М. К., Нежурбіда С І. Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2004. — 100 с

 7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, В. М. Володько). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична Думка, 2004.

 8. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. - метод, посіб. / Дудченко Оксана Сергіївна, Полулях Василь Володимирович. Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2005. - 210 с

 9. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перер. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 10. Кримінальне право України (Загальна частина): Навч. посібник для студ. юрид. спец, виш, навч. закладів / Хохлова І. В., Шем'яков О. П. Макіївський економіко-гуманітариний ін-т. — Донецьк: Норд-Прес, 2005. — 218 с

 11. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001.

 12. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання третє. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006.

 13. Сучасне кримінальне право України- нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упорядники: А.В. Савченко та ін. - К.: Вид. Паливода А.В., 2005. - 496 с.

 14. Уголовное право Украины: Учебник. Общая часть / [Авторский коллектив: Александров Ю.В., Антипов В.и., Володько Н.В., Дудоров А.А., Клименко В.А., Коробенко В.Н., Мельник ИМ.., Музика А.А., Навроцкий В А., Осадчий В.И., Останин В.А., Приходьмо ТМ., Савченко А.В., Стрельцов ЕЛ., Терещук А.В., Хавронюк Н.И., Чубарев В.Л., Шепелева Н.В.] / Отв. ред.: Я.Ю.Кондатьев. - К: Атика. -2002. - 448 с.

 15. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – К.: Атака, 2009. – 512 с.

 16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006.

 17. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За загальною редакцією Гончаренка В. Г., Андрушка П. П. – Книга 1. Загальна частина. – К.: «Форум», 2005.

 18. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. –
  3-є вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР...
Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальностей 03060101, 03060101
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка