Тема Предмет і завдання
Класифікація міжнародних (міждержавних) фінансових організацій за залежно від кола держав що є їх засновниками (учасниками) та від напрямків їх діяльності
177.83 Kb. 1 стр.
читати
ТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2011 року м. Київ 2012рік
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»
144.49 Kb. 1 стр.
читати
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу денної та заочної форми навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А. Ю. Бенько, викладач – Павлоград: ЗПІЕУ. – 2009. – 31с
Методичні рекомендації 0.65 Mb. 6 стр.
читати
Перелік питань для підготовки до написання модульної контрольної роботи №1 з дисципліни «Фінанси» (Теми 13 15) Страхування, страховий ринок
Страховий захист – це … Страховий захист як економічна категорія має такі ознаки (5 ознак): …
47.34 Kb. 1 стр.
читати
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік і аудит”
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к е н
Методичні рекомендації 0.91 Mb. 7 стр.
читати
АУДИТОРСЬКИЙЗВ І Т Щодо фінансової звітності
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1610 від 30. 03. 2001р тел./факс (044)227-19-00
196.64 Kb. 1 стр.
читати
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ
В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку
258.39 Kb. 2 стр.
читати
РОЗДІЛ I. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НОРМАТИВНО-ІНСТРУКЦІЙНИЙ ЗМІСТ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. 6
0.76 Mb. 8 стр.
читати
4 Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу
З функціонального погляду світовий фінансовий ринок — це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал і яка забезпечує акумуляцію та перерозподіл світових фінансових потоків, створюючи умови для безперервності та рентабельності виробництва
244.97 Kb. 1 стр.
читати
РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Можливості використання депозитарних розписок для просування вітчизняних акцій на міжнародний фондовий ринок
69.29 Kb. 1 стр.
читати
ЛУГАНСЬК
К63 Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах. Навч посібник. – Луганськ, 2007. – 54 с
0.52 Mb. 5 стр.
читати
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для бакалаврів напрямів «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми дисципліни «Університетська освіта» для бакалаврів денної та заочної форм навчання. – К.: УДУФМТ, 2008
0.88 Mb. 9 стр.
читати
Система розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємницьких структур і організацій, оптимізації обігу їх грошових коштів є
Економічні відносини з приводу купівлі матеріально-технічних ресурсів, виробництва продукції та її реалізації
99.13 Kb. 1 стр.
читати
1. Теоретичні та організаційні основи
Дисципліна „Фінансовий менеджмент” є основою для підготовки спеціалістів з економіки та орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів управління фінансами суб’єктів господарської діяльності
137.62 Kb. 1 стр.
читати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
156.47 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita