РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ


Скачати 69.29 Kb.
НазваРИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Дата17.03.2013
Розмір69.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Тема 8. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Теми рефератів:

1. Причини виникнення та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів.

2. Можливості використання депозитарних розписок для просування вітчизняних акцій на міжнародний фондовий ринок.

3. Використання опціонів як інструмента для зниження ризиків інвестиційного портфеля.

4. Загальна характеристика та випуск депозитарних розписок в Україні.

5. Різновиди похідних цінних паперів, пов’язаних з акціями, у світовій та українській практиці.

6. Правила ціноутворення на опціони.

7. Проблеми використання похідних цінних паперів в УкраїніТести

1. До сурогатів цінних паперів відносять:

а) свідоцтва про депонування акцій;

б) білети, що дають право на володіння часткою акцій;

в) депозитрані розписки;

г) всі відповіді правильні.

2. Варант відрізняється від опціону тим, що:

а) варант, як правило, є доповненням до привілейованих акцій, облігацій чи інших боргових зобов'язань, емітованих корпорацією;

б) варанти, на відміну від опціонів, емітуються і розміщуються на ринку самими не корпораціями - емітентами акцій, а уповноваженими фінансовими посередниками;

в) варанти мають значно менші терміни виконання, ніж опціони;

г) всі відповіді правильні.

3. Базовими активами для похідних цінних паперів не можуть бути:

а) процентні ставки; б) фондові індекси;

в) дорогоцінні метали;

г) правильна відповідь відсутня.

4. Оберіть характерні риси форварду та форвардного ринку:

а) базовими виступають тільки певні види активів, які користуються попитом на біржовому ринку і стандартизовані щодо кількості, якості базового активу, дати його поставки;

б) тільки близько 2 % угод закінчуються поставкою;

в) біржові угоди, що забезпечує їх високу ліквідність;

г) дуже обмежений вторинний ринок.

5. Критеріями віднесення фінансового інструменту до групи похідних є:

а) незалежність його ціни від ціни або характеристики базового активу;

б) відповідність обсягу та якості базового активу встановленим стандартам;

в) нестандартні умови виконання зобов'язань за фінансовим інструментом;

г) всі відповіді правильні.

6. Форвардний контракт (форвард) - це:

а) двосторонній контракт, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту;

б) це похідний цінний папір, що засвідчує право його держателя купити, продати чи відмовитися від угоди стосовно цінних паперів (а також товарів, валюти) за обумовлену опціоном ціну і протягом терміну, що ним передбачено;

в) похідний цінний папір, що дає власнику право на купівлю цінних паперів за певною ціною і у встановлений термін; свідоцтво, що видається разом з цінним папером і дає право на додаткові пільги його власнику при придбанні акцій чи боргових цінних паперів;

г) всі відповіді правильні.

7. Похідний цінний папір, що засвідчує право власності інвестора-резидента на певну кількість цінних паперів іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких обліковується в іноземній валюті називається:

а) опціон; б) варант;

в) депозитарна розписка; г) форвард.

8. До переваг опціонних контрактів відносять:

а) можливість вибору під час прийняття рішення про виконання опціону;

б) прибуток покупця опціону не обмежується, як це властиво для інших інструментів хеджування;

в) при використанні опціонів можна найточніше підібрати потрібний тип опціона, його категорію, вид торгівлі, які найповніше задовольняють потреби учасника ринку;

г) всі відповіді правильні.

9. Валютні свопи використовують для таких цілей:

а) залучення коштів за фіксованою ставкою, коли доступ на ринки облігацій неможливий;

б) залучення коштів за ставкою, нижчою від тієї, що склалась на даний момент на ринку облігацій або кредитному ринку;

в) реструктуризація портфеля зобов'язань або активів без залучення нових коштів;

г) правильна відповідь відсутня.

10. До товарних ф’ючерсів відносять:

а) ф’ючерсні контракти на сільгосппродукцію;

б) ф’ючерсні контракти на енергоресурси;

в) ф’ючерсні контракти на метали;

г) всі відповіді правильні.

11. Встановити відповідність

Назва функції

Характеристика

1

Функція хеджування ризиківРозвиток конкуренції на ринку деривативів сприяє швидкому обігу похідних фінансових інструментів та, відповідно, підвищенню ліквідності ринку

2

Інформаційна функціяІнвестор, який має намір придбати базовий актив може оплатити тільки частину його вартості. Залишок буде сплачений по закінченню строку існування ф’ючерса чи опціону

3

Функція відстрочки платежу та поставкиДеривативи полегшують переміщення капіталу на інші території та нові центри господарювання. При виконання цієї функції значну роль відіграє структура учасників ринків та її зміни.

4

Функція переміщення капіталуДеривативи дозволяють сформувати оптимальний інвестиційний портфель, який забезпечує необхідну дохідність при мінімальному ризику. Ця функція виконується за рахунок включення в інвестиційний портфель деривативів для хеджування ризиків сильних коливань ринкових цін на базовий актив

5

Функція ліквідностіДеривативи виконують інтегруючу роль між товарними та фінансовими ринками. Дана функція має місце внаслідок того, що в якості базових активів може виступати фінансові (процентні ставки, індекси) і реальні (товари, акції) активи

6

Спекулятивна функціяДеривативи визначають ринкову ціну базових активів

7

Інтегруюча функціяРинок деривативів сприяє створенню нових деривативів. Щорічно на ринку деривативів виникає багато нових складних ф’ючерсних та опціонних стратегій, які, згодом перетворюються на самостійні гібридні деривативи.

8

Функція створення нових інструментівПричиною виникнення ризиків є процес розвитку глобального ринку капіталів, який включає у себе коливання валютних курсів, цін, відсоткових ставок. Деривативи дозволяють зафіксувати ці елементи та мінімізувати ризики12. Кросворд

1Ф


2О


3Р


4В


5А


6Р


7Д1. вид ф’ючерсного контракту, в основі якого державні й інші цінні папери, або біржові індекси, відсотки за банківськими ставками, а також конвертована валюта і золото.

2. один із видів строкових угод, які можуть укладатися як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.

3. фінансові інструменти біржового чи позабіржового ринку, ціна яких залежить від вартості базових активів, що покладені в їх основу.

4. контракт між двома учасниками на право обміну певною сумою валюти, цінних паперів, процентних платежів на умовах, зафіксованих у договорі

5. вид активу, покладений в основу випуску похідних цінних паперів.

6. похідний цінний папір, що видається разом з базовим цінним папером і дає право на додаткові пільги його власнику при придбанні акцій чи боргових цінних паперів

7. страхування від можливої несприятливої зміни цін на базовий актив на ринку за допомогою проведення операцій на ринку строкових угод


Схожі:

Тема Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Ринок фінансових...
...
ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ПІДХОДИ ДО ЇЇ СУТНОСТІ
Надано характеристику основним ознакам ліквідності ринку: швидкість укладання угоди, обсяг угод, мінімальний ефект впливу на ціни,...
4 Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного...
З функціонального погляду світовий фінансовий ринок — це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал...
Тема: Вікно програми. Меню та панелі інструментів Мета
Електронна таблиця це програма, яку використовують для виконання будь-яких обчислень (математичних, статистичних, фінансових, iн.)...
С. Т. Скибенко РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Укладач: Скибенко С. Т., доцент кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі, к е н
8. РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ > Виникнення, суть та функції ринку
Ринок це об'єктивний факт, який бачить кожний, і що таке ринок, знає кожна домогосподарка, яка йде за покупками
Ф інансова грамотність населення
Вона допомагає зрозуміти ключові фінансові поняття і як використовувати цю інформацію для прийняття рішень про витрати і заощадження,...
Тема уроку. Будова та функції шкіри й похідних шкіри. Лабораторна...
Кроскопічною і мікроскопічною будовою шкіри, основними функціями шкіри й основних її похідних, розвивати допитливість в учнів, розв’язувати...
Тема по програмі
Тема заняття: Робота з головним меню програми Page Maker, вікном та панелями інструментів, палітрою інструментів
Панелі інструментів програми Adobe Photoshop Рис. 1 Блок інструментів
Для вибору одного з них необхідно встановити на ньому вказівник і відпустити кнопку миші. Даний інструмент поміщається в комірку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка