Тема Предмет і завдання


Скачати 177.83 Kb.
НазваТема Предмет і завдання
Дата16.03.2013
Розмір177.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Плани семінарів
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Міжнародні фінансові організації».

Семінарське заняття 1

План:

 1. МФО як складова міжнародних економічних відносин.

 2. Класифікація міжнародних (міждержавних) фінансових організацій за залежно від кола держав що є їх засновниками (учасниками) та від напрямків їх діяльності.

 3. Предмет та завдання курсу.

 4. Завдання вивчення дисципліни.


Література

1. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина VII.

2. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ.1, 16.

3. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / ред. В.В. Круглов – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / ред. Л.Н. Красавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для студ. вузів / С.Я. Боринець. – 5-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

6. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

7. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

9. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

10. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.
Тема 2. Правові основи фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій.

Семінарське заняття 1

План:

 1. Правоздатність міжнародних фінансових організацій.

 2. Міжнародне та фінансове право та національне фінансове право держав-учасниць як складові системи права, що регулюють фінансову діяльність МФО. Базові принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності МФО.

 3. Роль законодавства України з питань бюджету, податків, кредиту, фінансових послуг, фондового ринку та інвестиційної діяльності у регулюванні її правовідносин з МФО.

 4. Повноваження окремих органів управління у відносинах з МФО.Література

 1. Установчі акти міжнародних фінансових організацій.

 2. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина VII.

 3. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 4. Кравчикова Э.С. основы теории права межународных организаций. –М.: МГИМО, 1979 г.

 5. Шибаева Е.А., Поточный М., Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986 г.

 6. Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. – М.: Наука, 1983 г.

 7. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.


Тема 3. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку міжнародної валютної системи.

Семінарське заняття 1

План:

 1. Поняття міжнародної валютної системи. Основні її історичні форми та етапи розвитку.

 2. Роль Джона Кейнса та Гаррі Уайта у створенні Міжнародного валютного фонду. Механізм Бретонвудської міжнародної валютної системи. Смітсонівська угода (1971 р.).

 3. Принципи Ямайської валютної системи.

 4. SDR (Special Drawing Rights, Спеціальні прав запозичення). Механізм функціонування SDR.

 5. Роль IMF у забезпеченні ліквідності платіжних балансів країн.


Література

 1. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина I, Розділи 4, 6; Частина VII.

 2. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ.16.

 3. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / ред. В.В. Круглов – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / ред. Л.Н. Красавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

 5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для студ. вузів / С.Я. Боринець. – 5-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

 6. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 7. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният]: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

 9. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 10. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.Тема 4. Роль міжнародних фінансових організацій у трансграничному русі капіталів.

Семінарське заняття 2

План:

 1. Форми вивозу капіталу: вивіз капіталу у підприємницькій формі, прямі та портфельні інвестиції; вивіз капіталу у формі позичкового капіталу, позики, кредити, розміщення коштів у іноземних банках.

 2. Поняття зовнішньої заборгованості країн. Складові зовнішньої заборгованості.

 3. Поняття зовнішньої платоспроможності країн. Показники зовнішньої заборгованості країн.

 4. Паризький клуб – об’єднання держав-кредиторів.

 5. Лондонський клуб – об’єднання найбільших приватних кредиторів.


Література

 1. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина V, VI та VII.

 2. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 3. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / ред. В.В. Круглов – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / ред. Л.Н. Красавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

 5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для студ. вузів / С.Я. Боринець. – 5-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

 6. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 7. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 8. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

 9. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 10. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.


Тема 5. Міжнародні фінансові організації на ринку капіталів.

Семінарське заняття 2

План:

 1. Особливості сучасного міжнародного ринку капіталів.

 2. Роль МФО на міжнародному ринку капіталів.

 3. Види діяльності МФО на міжнародному ринку капіталів: залучення коштів; розміщення тимчасово вільних коштів.


Література

 1. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина II, розділ 9, 10, 11,12,13; Частина VII.

 2. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ.1, 16.

 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / ред. Л.Н. Красавина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.

 4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник для студ. вузів / С.Я. Боринець. – 5-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 583 с.

 5. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 6. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 7. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

 8. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 9. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.


Тема 6. Державне регулювання проектів міжнародних фінансових організацій в Україні.

Семінарське заняття 2

План:

 1. Повноваження та обов’язки Міністерства економіки та Міністерства фінансів України у ході розробки та реалізації проектів, що фінансуються при підтримці МФО.

 2. Системні та інвестиційні проекти розвитку.

 3. Обов’язки Мінекономіки, Мінфіну, відповідальних виконавців, бенефіціарів у процесі моніторингу проектів, що фінансуються МФО

 4. Поняття міжнародної технічної допомоги (МТД).

 5. Моніторинг проектів (програм) МТД.


Література

 1. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с., Частина Х.

 2. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 3. Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26.11.2008 р.

 4. Порядок прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців. - Наказ Мінекономіки №889 від 19.12.2008 р.

 5. Порядок казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку. - Постанова КМУ №1090 від 5.09.2007 р.

 6. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. - Постановою КМУ від 15.02.2002 р. № 153.

 7. Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств / О.А. Пересада. – К.: Лібра, 2001. – 128 с.

 8. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В.І. Хорошковський // Наукове видання. – К.: Укр. тов-во “Інтелект нації“, 1999. – 196 с.

 9. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 10. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.


Тема 7. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями.

Семінарське заняття 3

План:

 1. Міжнародні фінансові організації, з якими Україна підтримує тісні ділові стосунки.

 2. Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України.

 3. Зовнішній борг України, його структура.

 4. Платоспроможність України.

Література: [28,35,48,58,60,70]
Література

 1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 2. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - Послання Президента України до Верховної Ради України, К., 2002 р.

 3. Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки. - Постанова КМУ від 20.06.2006 р. № 844.

 4. Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. - Постанова КМУ № 1027 від 26 листопада 2008 р.

 5. Аналіз ефективності використання позик міжнародних фінансових організацій на виконання системних та інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України. – Рахункова палата України, Київ 2006, випуск 6.

 6. Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українські підприємств / О.А. Пересада. – К.: Лібра, 2001. – 128 с.

 7. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В.І. Хорошковський // Наукове видання. – К.: Укр. тов-во “Інтелект нації“, 1999. – 196 с.

 8. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 9. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.Тема 8. Діяльність Міжнародного Валютного Фонду.

Семінарське заняття 3

План:

 1. Історія створення Міжнародного Валютного Фонду (International Monetary Fund, IMF).

 2. Кодекс поведінки країн-членів IMF.

 3. Керівні органи IMF, їх повноваження та порядок роботи.

 4. Звичайні та запозичені ресурси IMF.

 5. Механізм надання позик IMF.


Література

 1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 2. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 3. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният]: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 4. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

 5. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В.І. Хорошковський // Наукове видання. – К.: Укр. тов-во “Інтелект нації“, 1999. – 196 с.

 6. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 7. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду: www:imf.org

 8. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.Тема 9 Діяльність Групи Світового Банку.

Семінарське заняття 4

План:

 1. Склад Групи Світового Банку.

 2. Органи управління Світового банку (World Bank, WB), їх функції.

 3. Органи управління Міжнародної Фінансової Корпорації, їх функції.

 4. Організаційна структура Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів, їх функції.

 5. Органи управління Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій, їх функції.

 6. Мета та завдання Міжнародної Асоціації Розвиту (International Development Agency, IDA).


Література

1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

2. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

4. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

5. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: пер. с фр./ М. Пебро; общ. ред. Н.С. Бабинцевой – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 496 с.

6. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В.І. Хорошковський // Наукове видання. – К.: Укр. тов-во “Інтелект нації“, 1999. – 196 с.

7. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

8.Офіційний сайт Світового Банку: www.worldbnank.org .

9. Офіційний сайт Міжнародної Фінансової Корпорації: www.ifc.org .

10. Офіційний сайт Багатостороннього Агентства Гарантування Інвестицій: www.miganet.worldbank.org .

11.Офіційний сайт Міжнародного Центру Врегулювання Інвестиційних Спорів: icsid.worldbank.org .

12. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Розвитку: .

13. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.

Тема 10. Діяльність Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку.

Семінарське заняття 4

План:

 1. Мета та завдання Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (International Bank of Reconstraction and Development, IBRD). Продукти та послугами, що надаються державам-членам з боку IBRD.

 2. Програмні системні позики.

 3. Цикл проектів IBRD, його етапи та документи і процедури, що стосуються кожного з етапів.

 4. Класифікація кредитних продуктів IBRD.

 5. Ризики, що покриваються гарантіями IBRD. Види гарантій, що надаються IBRD.

 6. Строки кредитних продуктів IBRD.

 7. Порядок погашення заборгованості перед IBRD.


Література

 1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 2. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 3. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният]: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 4. Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В.І. Хорошковський // Наукове видання. – К.: Укр. тов-во “Інтелект нації“, 1999. – 196 с.

 5. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 6. Офіційний сайт Світового Банку: www.worldbank.org .

 7. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.Тема 11. Діяльність Міжнародної Фінансової Корпорації.

Семінарське заняття 5

План:

 1. Сутність діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації.

 2. Інструменти фінансування, що пропонуються Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

 3. Індекси Міжнародної Фінансової Корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.

 4. Цикл фінансування проектів.

 5. Технічна допомога Міжнародної Фінансової Корпорації.


Література

1. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

2. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

3. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният]: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

4. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

5.Офіційний сайт Міжнародної Фінансової Корпорації: www.ifc.org

6. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.

Тема 12. Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи.

Семінарське заняття 5

План:

 1. Цілі та завдання Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (European Bank of Reconstruction and Development, EBRD).

 2. Фінансові ресурси EBRD, їх склад та порядок формування: звичайні основні ресурси; ресурси спеціальних фондів.

 3. Умови надання кредитів EBRD. Етапи реалізації проектів EBRD (цикл проекту).

 4. Мета створення Чорноморського Банку Співробітництва та Торгівлі (ЧБСТ) та його функції.

 5. Мета та завдання Європейського Інвестиційного Банку (European Investment bank, EIB).

 6. Види фінансових послуг, що надаються державам-членам EIБ.

 7. Мета та завдання створення Північного Інвестиційного Банку (Nordic Investment Bank, NIB).

 8. Порядок формування фінансових ресурсів NIB.

 9. Види фінансових послуг NIB. Умови надання кредитів та гарантій з боку NIB.


Література

1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ 4.

2. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

3. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

4. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

5. Офіційний сайт Європейського банку Реконструкції і Розвитку: www.ebrd.org .

6. Офіційний сайт Європейського Інвестиійного Банку: www.eib.org .

7.офіційний сайт Північного Інвестиційного Банку: www.nib.int .

8. Офіційний сайт Чорноморського Банку Торгівлі і Розвитку: www.bstdb.org

9. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.

Тема 13. Міжнародні фінансові організації Америки, Африки, Азії та Австралії і Океанії.

Семінарське заняття 6

План:

 1. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Америки.

 2. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Африки.

 3. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Азії та Австралії і Океанії.


Література

 1. Фінанси: Підручник /За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008, Розділ. 4.

 2. Міжнародні організації: навч. посібник / [В.В. Ковалевський та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, З. Кутайні. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 439 с.

 3. Міжнародні організації: навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин; за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 4. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношеният]: учебное пособие / С.Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 816 с.

 5. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 6. Офіційний сайт Міжамериканського Банку Розвитку: www.iadb.org .

 7. Офіційний сайт Карибського Банку Розвитку: www.caribank.org .

 8. Офіційний сайт Центральнроамериканського Банку Економічної Інтеграції: www.bcie.org .

 9. Офіційний сайт Андської Корпорації Розвитку: www.caf.com .

 10. Офіційний сайт Азіатського банку Розвитку: www.adb.org .

 11. Офіційний сайт Ісламського Банку Розвитку: www.isdb.org .

 12. Міжнародні фінансові організації: Підручник /Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А.А. Максименко. – К.: КНЕУ, 2010. -230с.

Схожі:

УРОК ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ, ЗАВДАННЯ і МЕТОДИ НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ Цілі уроку
Цілі уроку: розглянути визначення, предмет і завдання еко­логії як науки; розвивати навички застосування матеріалів інших курсів...
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Тема Предмет і завдання
Роль МФО у забезпеченні ефективного управління рухом фінансових ресурсів у сучасні міжнародній економіці. Соціально-економічне призначення...
1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
З теоретико-пізнавального погляду об'єкт і предмет пізнання — феномени однопорядкові, вони належать до дійсності, що оточує нас,...
Тема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування
Зміст категорій «географічна оболонка», «біосфера», «ноосфера» «природне середовище»
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
Тема 1 Особливості української ментальності
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури»
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються...
Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка