ЛУГАНСЬК


НазваЛУГАНСЬК
Сторінка1/5
Дата17.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5


О. В. КОМАРОВСЬКИЙ

ФАНДРЕЙЗИНГ
У ПИТАННЯХ, ВІДПОВІДЯХ ТА ЦИТАТАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ДИСЦИПЛІНУ „ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ”


ЛУГАНСЬК

2007

УДК 659.442:336.563

ББК 65.290-2

К63

Комаровський О.В.

К63 Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах. Навч. посібник. – Луганськ, 2007. – 54 с.


Фанрейзинг – відносно новий вид діяльності, який не був раніше притаманним для соціально-економічної реальності нашої країни. Проте, зважаючи на світовий досвід, даний вид діяльності має в Україні значні перспективи. Велика кількість неприбуткових організацій та невирішених соціальних проблем вимагають нових підходів до пошуку необхідних фінансових, матеріальних та людських ресурсів для реалізації актуальних проектів, спрямованих на гармонізацію суспільних відносин, і покращення якості функціонування організацій неприбуткової сфери.

Даний посібник створений з метою роз’яснення сутності, основних принципів, завдань та цілей фандрейзингової діяльності та популяризації фандрейзингу в Україні.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів дисципліни „Паблік рилейшнз” („Зв’язки з громадськістю”) та всіх, хто у своїй діяльності використовує фандрейзинг.
УДК 659.442:336.563

ББК 65.290-2

ЗМІСТ
Пояснювальна записка ........................................................................

Замість передмови ...............................................................................

1. Вступ до фандрейзингу ....................................................................

Що таке фандрейзинг? .........................................................................

Які існують базові напрямки фандрейзингу? ……………………….....

Хто займається фандрейзингом? .......................................................

Які бувають види благодійних фондів? ..............................................

Якими є основні форми фінансування, що здійснюють благодійні фонди? ...............................................................................................

Які бувають грантові програми? .......................................................

Які існують типи грантів? ...................................................................

Яке значення має фандрейзинг у світі? ...........................................

Яку історію та традиції має фандрейзинг? ......................................

Яку частину діяльності неприбуткових організацій складає фандрейзинг? .....................................................................................

2. Фандрейзингова кампанія ..............................................................

Що потрібно для успішної фандрейзингової кампанії? ......................

Які існують вимоги до успішної фандрейзингової кампанії? ..............

Як виглядає процес фандрейзингової кампанії? .................................

Які кампанії називаються щорічними і капітальними? ........................

Які існують відмінності між капітальною та щорічною кампанією? ....

3. Методи фандрейзингу .......................................................................

Які існують методи фандрейзингу? ......................................................

Які бувають типи контрибуцій? .............................................................

4. Мотивація контрибуторів ...................................................................

В чому полягає мотивація контрибуторів? ...........................................

Як обернути перспективних донорів на донорів? ...............................

Що необхідно для прискорення розвитку відносин з перспективним контрибутором? .....................................................................................

5. Управління фандрейзинговою кампанією ........................................

Хто здійснює фандрейзингову кампанію? ...........................................

Якою є сутність роботи фандрейзера? ................................................

Якими характеристиками мають володіти кампайнери? ....................

Чому волонтери беруть участь у проведенні кампанії? .....................

Яким чином необхідно надавати підтримку волонтерам? ..................

Які функції виконує рада директорів кампанії? ....................................

Які функції виконує головний керівник? ................................................

Які переваги надає залучення професійного керуючого?

Яким чином використовуються консультанти у фандрейзинговій кампанії? .................................................................................................

6. Причини невдалого фандрейзингу ...................................................

Які існують помилки у розумінні фандрейзингу? .................................

Які існують основні причини провалу кампаній? .................................

7. Висновки .............................................................................................

8. P.S. ......................................................................................................

9. Словник термінів ...............................................................................

10. Додатки ............................................................................................

Додаток 1 ................................................................................................

Додаток 2 ................................................................................................

Додаток 3 ................................................................................................


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тема „Фандрейзинг” є складовою частиною навчальної програми дисципліни „Паблік рилейшнз” для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 7.020108 „Менеджмент соціокультурної діяльності”, 7.050201 „Менеджмент організацій” тощо.

Матеріал цієї теми викладається в лекційному курсі, а також закріплюється під час практичних занять та за рахунок самостійної роботи студентів - майбутніх менеджерів.

Метою даного посібника є допомогти студентам ясніше зрозуміти сутність і значення фандрейзингу в сучасних соціально-економічних умовах, а також його роль у вирішенні актуальних суспільних проблем.

Незважаючи на відносну новизну цього терміну для середньостатистичного громадянина нашої країни, фандрейзинг, як вид діяльності, спрямованої на залучення коштів або інших ресурсів організацій та приватних осіб для реалізації певних значущих проектів та задоволення нагальних потреб, існує в нашому житті досить давно.

Отже, можна стверджувати, що певна інформація про дії, які містять ознаки фандрейзингу, тією чи іншою мірою присутня в буденній свідомості пересічного українця,

Тому, для актуалізації цієї, набутої раніше інформації, видається за доцільне використовувати популярні літературні джерела.

На думку автора, найбільш яскраві приклади повноцінної фандрейзингової діяльності (майже на професійному рівні) надають загальновідомі літературні твори радянських письменників І. Ільфа та Є. Петрова „Дванадцять стільців” та „Золоте теля” [2].

Саме тому, для кращого сприйняття студентами теми „Фандрейзинг”, в якості прикладів, що розкривають зміст розділів даного посібника, використовуються цитати зазначених творів, які подані мовою оригіналу.

Також у процесі підготовки посібника був використаний підручник

І. В. Альошиної „Паблік рилейшнз для менеджерів” [1].

Матеріал посібника викладений у нетрадиційній формі запитань і відповідей, які стосуються основних аспектів фандрейзингу і загалом розкривають його зміст як специфічного виду діяльності, спрямованої на залучення фінансових, інтелектуальних, часових та інших ресурсів для вирішення певних проблем.

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
- Граждане!.. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая... Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем... Маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы... заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Красиво составлено, - решил Дядьев, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – и дело с концом”.

Кислярский был на седьмом небе. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в тот вечер.

- Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Я приглашаю вас сейчас же делать взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей.

- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо. Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне... Это, кстати, в ваших интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей и больше не приходить ни на какие заседания.

І. Ільф, Є. Петров „Дванадцять стільців”.


1. ВСТУП ДО ФАНДРЕЙЗИНГУ
- Если в стране ходят денежные знаки, значит должны быть люди,

у которых их очень много.

І. Ільф, Є. Петров „Золоте теля”.
Що таке „фандрейзинг”?
Фандрейзинг (англ. – fundraising, від fund – фонд, raising – піднімання. Іноді вживається як „фандрайзинг” ) – збирання коштів індивідів та організацій на реалізацію соціально-значущих (переважним чином) проектів.

Ці проекти можуть бути спрямовані на вирішення наступних проблем:

 • підтримки освіти, як сфери створення суспільного знання;

 • підтримки духовного та культурного середовища суспільства;

 • боротьби з бідністю;

 • пропагування здорового способу життя;

 • подолання насильства, безпритульності, наркоманії та інших соціальних проблем;

 • подолання хвороб століття тощо [1].
!!!

- Но деньги! Много тысяч денег! Где их взять?

- Все учтено могучим ураганом, - сказал О. Бендер, - деньги дадут сборы.

І. Ільф, Є. Петров „Дванадцять стільців”.


Які існують базові напрямки фандрейзингу?
У фандрейзинга є кілька базових напрямків:

- гранти міжнародних благодійних організацій і фондів;

- кошти з місцевого бюджету;

- кошти з інших фондів;

- участь у державних (або регіональних) цільових программах;

- звернення до комерційних компаній, банків;

- збір пожертв[4].
Хто займається фандрейзингом?
Фандрейзингом займаються неприбуткові організації:

 • організації освіти (університети, школи, коледжі);

 • організації охорони здоров’я ( лікарні, госпіталі);

 • організації культури (музеї, театри, бібліотеки, галереї);

 • науково-дослідницькі інститути і лабораторії;

 • релігійні групи;

 • благодійні фонди тощо.


Які бувають види благодійних фондів?
Благодійні фонди поділяються на такі, що виступають суб’єктами фандрейзингу, тобто самі збирають кошти юридичних і фізичних осіб на реалізацію певних суспільно-значущих проектів та самостійно їх фінансують, та на такі, що є об’єктами фандрейзингу, тобто виступають у якості донорів фінансових або інших ресурсів після відповідного звернення до них осіб або організацій, що займаються фандрейзингом.

Благодійні фонди є найпоширенішим джерелом фінансування соціально-значущих проектів. Згідно з даними Центру Європейських Фондів (EFC), у США зареєстровано близько 40 тисяч подібних організацій, в Європі їх кількість коливається від 80 до 100 тисяч.

Існують декілька класифікацій благодійних фондів.

Виходячи з джерел фінансування благодійні фонди поділяються на асоційовані (корпоративні) фонди, які створюються і фінансуються певною комерційною структурою (наприклад IBM Foundation); державні (міждержавні) фонди (донорські організації), які створюються і фінансуються урядом однієї або кількох країн (USAID, TACIS); незалежні (приватні) фонди, які створюються і фінансуються приватною особою або групою осіб, як правило споріднених (MacArthur Foundation, Фонд Віктора Пінчука, Фонд Олени Франчук тощо).

За видами здійснюваної діяльності благодійні фонди поділяються на фонди, що надають гранти – організації, основною метою діяльності яких є організація і проведення програм грантів (Mott Foundation); фонди прямої дії – організації, які отримують фінансування для реалізації власних програм: надання послуг, проведення досліджень, тренінгів тощо (International Foundation for Social Adaptation); фонди, які надають гранти і одночасно реалізують власні програми (Freedom House); фандрейзингові фонди – організації, основною метою діяльності яких є пошук фінансування для реалізації грантових або власних програм. Основна відмінність фандрейзингових фондів полягає в тому, що вони не мають постійних спонсорів (засновників), які забезпечують їх фінансування, а займаються фандрейзингом разом з іншими неприбутковими організаціями.

За географічною ознакою благодійні фонди можна поділити на місцеві фонди – організації, які надають допомогу на певній території (села, міста, району, області тощо); національні фонди – організації, діяльність яких поширюється на всю територію країни; міжнародні фонди - організації, діяльність яких поширюється на територію двох і більше країн.

За сферою інтересів благодійні фонди поділяються на екологічні, фонди розвитку місцевих громад, фонди соціальної адаптації тощо.

За соціальною орієнтацією виділяють фонди, що надають допомогу інвалідам, пенсіонерам, сиротам, жінкам, вченим тощо.

У зв’язку з широким розвитком світової інформаційної мережі Інтернет почали виникати віртуальні фонди – благодійні організації, які здійснюють програми грантів безпосередньо в режимі on-line.
Якими є основні форми фінансування, що здійснюють благодійні фонди?
Основними формами фінансування, що здійснюють благодійні фонди є:

 • грант – благодійний внесок (пожертва), що надається донорською організацією (фондом) для реалізації неприбуткового проекту або програми;

 • безвідсоткова фінансова допомога, що має бути повернута (грант, що повертається), яка надається неприбутковій організації для реалізації проектів, що передбачають отримання прибутків у результаті здійснення діяльності по проекту. Такий вид допомоги передбачає повне або часткове повернення наданого фінансування;

 • оплата послуг – оплата (на договірній основі) послуг, що неприбуткова організація надає донорській організації (проведення семінарів, досліджень тощо).

Найбільш розповсюдженою формою фінансування неприбуткових організацій донорськими організаціями є гранти. Вони надаються в результаті проведення грантових програм – конкурсів, які оголошуються серед неприбуткових організацій.
Які бувають грантові програми?

Грантові програми можуть бути відкритими або закритими. В першому випадку до участі в конкурсі допускаються всі організації, які відповідають певним вимогам донорської організації. До участі в закритих конкурсах допускаються лише ті неприбуткові організації, які відповідають особливим умовам грантової програми.

З точки зору періодичності проведення грантові програми поділяються на:

- разові конкурси – програми грантів, які проводяться благодійними фондами один раз (як правило, вони спрямовані на досягнення певних цілей і завдань);

- циклічні конкурси – програми грантів, які повторюються через певні проміжки часу – один-два рази на рік;

- постійні конкурси – програми грантів, які не мають певних термінів подання заяв на фінансування. Проекти розглядаються протягом їх надходження.
  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Екологічне право // Робоча програма. – Луганськ: Вид-во РВВ ЛДУВС ім Е. О. Дідоренка, 2011. – с
Аудиторська фірма “Мир аудиту”
Луганськ, кв. Степовий, 2/52 Код 30761285 тел: (642) 32-65-38, (50) 694-40-91 e-mail
ІНФОРМАЦІЯ про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Реєстраційний рахунок замовника: 35413041001104, 35417047001104 в ГУ ДКСУ в Луганській обл м. Луганськ МФО 804013
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ПЕДАГОГІКИ Луганськ 2006 Передмова
Одне з провідних місць у цьому процесі належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу “Педагогіка”
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮРАУДИТСЕРВІС» 91055, м. Луганськ, вул. Дзєржинського, буд. 33
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ТРЕЙД КОМПАНІ»»
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції...
Вступ
Осика О. П., Акмаєв А.І., Ахромкін Є. М., Кліяненко Б. Т., Фесенко І. А. Економіка й організація інноваційної діяльності. Навчальний...
Список кандидатів у народні депутати, висунутих з’їздом Народного...
АЛЕКСЕЄВ Сергій Віталійович, директор, ТОВ «Торгово-експортна компанія», м. Луганськ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА Науково-методичний посібник для...
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка