Перелік питань для підготовки до написання модульної контрольної роботи №1 з дисципліни «Фінанси» (Теми 13 15) Страхування, страховий ринок


Скачати 47.34 Kb.
НазваПерелік питань для підготовки до написання модульної контрольної роботи №1 з дисципліни «Фінанси» (Теми 13 15) Страхування, страховий ринок
Дата16.03.2013
Розмір47.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Перелік питань для підготовки

до написання модульної контрольної роботи №1

з дисципліни «Фінанси» (Теми 13 - 15)
Страхування, страховий ринок

1. Страховий захист – це … Страховий захист як економічна категорія має такі ознаки (5 ознак): …

2. Розрізняють три основні форми організації страхового фонду: 1. …

3. Централізований резервний страховий фонд формується за рахунок … і містить (4 види): …

4. Фонд самострахування формується за рахунок … і використовується на …

5. Страховий фонд страховика …

6. Страхування як економічна категорія – це … Характерними ознаками страхування є (4 ознаки): …

7. Страхування виконує наступні функції (6 функцій): …

8. Об’єктами страхування виступають (3 об’єкти): …

9. До суб’єктів страхування належать (4 суб’єкти) : …

10. У страхуванні виділяють такі загальні принципи його здійснення (5 принципів): …

11. До конкретних принципів здійснення страхування відносять наступні (8 принципів): …

12. Страховий ринок - це … Суб’єктами страхового ринку є: …

13. Страхові посередники – це …

14. Спеціальним державним органом виконавчої влади у сфері страхування є …, яка виконує такі функції (3 осн. функції): …

15. На страховому ринку України працюють … страхових компаній, у тому числі СК "life" – … компанії, СК "non-life" – … компаній.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила 442, у тому числі СК "life" – 64 компанії, СК "non-life" – 378 компаній. Однак, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 92,1% – акумулюють 100 СК "non-Life" (26,5% всіх СК "non-Life") та 95,9% – 20 СК "Life" (31,2% всіх СК "Life").
Фінансовий ринок

16. Фінансовий ринок як економічна категорія – це … Він виконує наступні функції (7 функцій): …

17. За видами фінансових активів фінансовий ринок поділяють на ( 5 сегментів): …

18. За регіональною ознакою фінансовий ринок поділяють на (4 види): …

19. Фінансові інструменти – це … За видами фінансових ринків розрізняють фінансові інструменти (5 видів): …

20. За характером фінансових зобов’язань розрізняють фінансові інструменти: …

21. За рівнем ризику розрізняють фінансові інструменти (4 види): …

22. Учасниками фінансового ринку є …

23. До депозитних фінансових інститутів належать: … До не депозитних - …

24. Фінансовими посередниками на фінансовому ринку є …

25. Інфраструктура фінансового ринку – це …

26. Основними завданнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг є (5 завдань): …

27. Згідно Державного реєстру фінансових установ в Україні працюють … кредитних установ, серед яких кредитних спілок - …, інших кредитних установ - … та юридичних осіб публічного - …

28. Згідно Державного реєстру фінансових установ в Україні працюють … недержавних пенсійних фондів та … фінансових компаній, котрі займаються факторингом, лізингом, ломбардними операціями, операціями з переказу грошових коштів, операціями з обміну валют.
Станом на 31.12.11 у Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 691 кредитну установу, у тому числі про: 613 кредитних спілок; 49 інших кредитних установ; 29 юридичних осіб публічного права.

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

За результатами звітного періоду, як і раніше, більшість кредитних спілок (324) об’єднувала відносно невелику кількість членів – до 1000 осіб. При цьому, достатньо велика кількість кредитних спілок (187) об’єднує від 1000 до 10 000 членів, що ускладнює проведення загальних зборів, які є вищим органом управління кредитних спілок, та прийняття своєчасних управлінських рішень.

Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Фінансова установа - юридична особа публічного права фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги.

Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 96 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 40 адміністраторів НПФ, з яких мають ліцензії з адміністрування НПФ – 33 установи.

Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 251 фінансову компанію, котрі займаються факторингом, лізингом, ломбардними операціями, операціями з переказу грошових коштів, операціями з обміну валют.
Фінансовий менеджмент

29. Фінансовий менеджмент – це ... Метою фінансового менеджменту може бути (8 цілей): …

30. Для досягнення поставленої мети фінансового менеджменту слід вирішити наступні завдання (6 завдань): …

31. Для досягнення поставленої мети фінансового менеджменту приймаються управлінські рішення щодо (7 напрямів): …

32. До основних принципів фінансового менеджменту належать такі (6 принципів): …

33. Функціями суб’єкта (те, з допомогою чого приймаються управлінські рішення) фінансового менеджменту є (5 функцій): …

34. Залежно від об’єкта (те, по відношенню до чого приймаються управлінські рішення) фінансового менеджменту розрізняють такі його функції (7 функцій): …

35. Механізм фінансового менеджменту – це …. У ньому розрізняють наступні рівні (7 рівнів): …

36. Складовою механізму фінансового менеджменту є системи забезпечення (6 систем): …

37. До складу механізму фінансового менеджменту належать такі методи (10 методів): …

38. Важелями як складовими механізму фінансового менеджменту є: … До інструментів фінансового менеджменту належать: …

Схожі:

Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни...
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
Тематика контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги»
Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний аналіз
СТРАХУВАННЯ
Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що...
4. Страховий ринок
Потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі страхування є очевидною як на макро- так і на мікро рівні. Саме тому дисципліну "Страхування"...
Завдання до виконання модульної контрольної роботи №1 з дисципліни...
Створіть програми для розв’язання завдань по варіантах. Критерії оцінювання розв’язання кожного завдання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка