Система розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємницьких структур і організацій, оптимізації обігу їх грошових коштів є


Скачати 99.13 Kb.
НазваСистема розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємницьких структур і організацій, оптимізації обігу їх грошових коштів є
Дата17.03.2013
Розмір99.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Тести 12:

 1. Система розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємницьких структур і організацій, оптимізації обігу їх грошових коштів є:

 1. фінансове управління;

 2. фінансовий менеджмент;*

 3. фінансовий механізм;

 4. управлінський механізм.
 1. Об’єктами фінансового менеджменту є:

 1. економічні відносини з приводу купівлі матеріально-технічних ресурсів, виробництва продукції та її реалізації;

 2. економічні відносини, які визначають розмір і склад власного та позикового капіталу підприємства;

 3. економічні відносини, які опосередковані грошовим обігом, зміною розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства;*

 4. фінансові відносини з приводу купівлі матеріально-технічних ресурсів, комплектуючих виробів, визначення розмірів власного і залученого капіталу та оптимізації його виконання.
 1. Головною метою фінансового менеджменту є:

 1. якнайкраще становище на фінансовому ринку;

 2. максимізація прибутку від усієї діяльності підприємства;

 3. досягнення найкращих фінансових результатів діяльності підприємства;

 4. максимізація добробуту власників капіталу підприємства.*
 1. Серед основних завдань фінансового менеджменту є:

 1. максимізація фінансової стійкості і стабільності фінансових відносин із партнерами;

 2. забезпечення оптимізації фінансових ризиків;

 3. забезпечення мінімізації фінансових ризиків;*

 4. досягнення беззбиткової діяльності підприємства.
 1. Функцією фінансового менеджменту як системи управління є:

 1. розробка фінансової стратегії підприємства;*

 2. управління оборотними активами;

 3. формування фінансової структури капіталу;

 4. управління формуванням власних фінансових ресурсів.
 1. Функцією фінансового менеджменту яки системи управління є:

 1. управління необоротними активами;

 2. формування фінансової структури капіталу;

 3. здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері фінансової діяльності;*

 4. управління залученням позикових фінансових засобів.
 1. Функцією фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством є:

 1. розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень у сфері фінансової діяльності;

 2. здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства;

 3. створення організаційних структур, які забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства;

 4. управління інвестиціями.*
 1. Функцією фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством є:

 1. здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері фінансової діяльності;

 2. здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства;

 3. забезпечення високої фінансової стійкості підприємства;

 4. управління формуванням власних фінансових ресурсів.*
 1. Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «формування активів» передбачає:

 1. підвищення ефективності комплексного використання оборотних активів;

 2. оптимізацію ліквідності для забезпечення постійної платоспроможності підприємства;*

 3. ефективне використання основних засобів підприємства;

 4. аналіз і прогнозування тривалості окремих циклів обороту робочого капіталу.
 1. Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління оборотними активами» передбачає:

 1. виявлення реальної потреби в окремих видах активів і визначення їхньої суми в цілому;

 2. оптимізацію складу активів з позиції ефективності їх комплексного використання;

 3. аналіз і прогнозування тривалості окремих циклів обороту робочого капіталу;*

 4. визначення загальної потреби в капіталі для фінансування сформованих активів підприємства.
 1. Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління необоротними активами» передбачає:

 1. оптимізацію складу активів з позиції ефективності їх комплексного використання;

 2. прискорення обороту окремих видів активів – запасів товарно-матеріальних цінностей, грошових активів, дебіторської заборгованості;

 3. забезпечення ефективного використання основних засобів підприємства;*

 4. визначення потреби у власних фінансових ресурсах для реалізації економічної стратегії підприємства.
 1. Функція фінансового менеджменту (як підсистеми управління підприємством) «управління залученням позикових фінансових засобів» передбачає:

 1. оптимізацію співвідношення короткотермінової і довготермінової заборгованості;*

 2. підвищення ефективності комплексного використання оборотних активів;

 3. виявлення реальної потреби в окремих видах активів і визначення їхньої суми в цілому;

 4. вивчення й аналіз альтернативних джерел формування фінансових ресурсів.
 1. Перший підхід до вияснення суті фінансового механізму полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють:

 1. функціонування системи фінансових відносин підприємства з усіма бізнесовими партнерами;

 2. систему методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства;

 3. систему методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на фінансовий стан та розвиток підприємства;

 4. функціонування безпосередньо фінансів підприємства.*
 1. Складовими фінансового механізму є:

 1. фінансове балансування і фінансове регулювання;

 2. фінансове забезпечення та фінансове регулювання;*

 3. фінансове планування та фінансове бюджетування;

 4. фінансові індикатори та фінансові бюджети.
 1. Фінансове регулювання як компонент фінансового механізму передбачає використання:

 1. самофінансування і кредитування;

 2. безповоротного фінансування і самофінансування;

 3. бюджетування і кредитування;

 4. позичок і субсидій.*
 1. Система фінансових індикаторів включає фінансові:

 1. бюджети, кошториси, показники;

 2. кошториси, баланси, категорії;

 3. категорії, показники, коефіцієнти;*

 4. категорії, коефіцієнти, нормативи.
 1. Фінансові інструменти здійснюють вторинний вплив на фінансовий стан підприємства (збільшуючи його доходи) застосуванням:

 1. податків та відповідних відрахувань;

 2. цільових внесків та податків;

 3. амортизаційних відрахувань та бюджетних позичок;

 4. банківських позичок, бюджетних позичок.*
 1. Забезпечувальна дія фінансового забезпечення проявляється у:

 1. встановленні джерел покриття боргів підприємства;

 2. встановленні джерел фінансування;*

 3. виділенні достатніх коштів для фінансування розвитку підприємства;

 4. забезпеченні потреб підприємства у грошових коштах для виробничих і управлінських потреб.
 1. Найбільш загальне визначення фінансової політики говорить що вона є:

 1. системою стратегічної орієнтації підприємства на забезпечення фінансових потреб і фінансових відносин;

 2. відношення управлінського апарату підприємства до фінансових проблем;

 3. способом організації і використання фінансових відносин;*

 4. формою реалізації цільової функції загальної стратегії фінансового розвитку підприємства в розрізі окремих аспектів фінансової діяльності.
 1. Завданням фінансової політики підприємства є:

 1. максимізація прибутку підприємства;

 2. раціональне використання грошових коштів;

 3. оптимізація співвідношення між власними і позиковими фінансовими ресурсами;

 4. раціональне використання фінансових ресурсів.*
 1. Фінансова політика має такі компоненти:

 1. облікова і контрольна політика;

 2. кредитна і амортизаційна політика;

 3. облікова і кредитна політика;*

 4. дивідендна і стратегічна політика.
 1. Першим етапом процесу реалізації фінансової політики є:

 1. побудова й використання відповідного фінансового механізму;

 2. розробка наукового обґрунтованих цілей функціонування та розвитку фінансів підприємств;*

 3. обґрунтування практичних дій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства;

 4. розробка програми фінансових дій.
 1. Першим завданням фінансового планування на підприємстві є:

 1. дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;

 2. виявлення резервів та мобілізація ресурсів з метою ефективного використання прибутку та інших доходів;

 3. забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування і їх використання;*

 4. дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів.
 1. Форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період – це:

 1. план;

 2. програма;

 3. проект;

 4. бюджет.*
 1. Головним інструментом фінансового планування є:

 1. програмування;

 2. бюджетування;*

 3. проектування;

 4. збалансованість доходів і видатків підприємства.
 1. До основного капіталу підприємства належить:

 1. запаси товарно-матеріальних цінностей;

 2. дебіторська заборгованість;

 3. грошові активи;

 4. довготермінові фінансові вкладення.*
 1. До оборотних активів належить:

 1. нематеріальні активи;

 2. довготермінові фінансові вкладення;

 3. основні засоби;

 4. дебіторська заборгованість.*
 1. Активи – це:

 1. економічні ресурси підприємства у формі належних йому і запозичених цінностей, що використовуються з метою отримання прибутку;

 2. матеріальні ресурси, здатні принести прибутки;

 3. економічні ресурси підприємства у формі належних йому матеріальних цінностей, що використовуються в господарській практиці з метою отримання доходу;*

 4. економічні ресурси підприємства у формі належних йому матеріальних цінностей, що активно використовуються в господарській практиці.
 1. Розрахунок потреби в нематеріальних активах проводиться методом:

 1. оцінки інтелектуальної вартості;

 2. оцінки людського капіталу;

 3. методом прямого рахунку по кожному їх виду;*

 4. методом прямого рахунку за основними (визначальними) ресурсами.
 1. Потреба в запасах товарно-матеріальних цінностей визначається шляхом множення:

 1. одноденної їх витрати на інтервал термінової поставки;

 2. одноденної х потреби на норму запасу в днях;*

 3. величини оптимальної партії на кількість оборотів товарно-матеріальних цінностей в рік;

 4. величина мінімальної партії на кількість оборотів товарно-матеріальних цінностей в рік.
 1. Швидкість обороту виробничих запасів вимірюється відношенням:

 1. прибутку від реалізації продукції до середньої величини активів підприємства;

 2. виручки від реалізації продукції до середньої величини поточних активів підприємства;*

 3. виручки від реалізації продукції до оптимальної середньорічної величини поточних активів підприємства;

 4. доходу від реалізації продукції до середньої величини активів підприємства.
 1. Тривалість одного обороту виробничих запасів (в днях) розраховується відношенням:

 1. кількості днів у кварталі до коефіцієнта завантаження запасів;

 2. кількості днів у році до коефіцієнта оборотності запасів;*

 3. обсягу проданої продукції до середньої тривалості місяця (в днях);

 4. обсягу нагромаджених запасів до коефіцієнта їх оборотності.
 1. Серед інших управління дебіторською заборгованістю підприємства має таку складову:

 1. розробка дебіторської політики;

 2. розробка кредитної політики;*

 3. контроль за фінансовим станом кредиторів;

 4. прийняття рішень про застосування форвардних контрактів.
 1. При управлінні дебіторської заборгованістю не застосовують:

 1. контроль за фінансовим станом дебіторів;

 2. порушення справи про банкрутство;

 3. розробку кредитної політики підприємства;

 4. планування потенційного кола дебіторів і визначення суми їх дебіторської заборгованості.*
 1. Основна мета фінансового менеджменту в процесі управління грошовими активами є:

 1. забезпечення оптимальної платоспроможності підприємства;

 2. забезпечення постійної платоспроможності підприємства;*

 3. досягнення беззбиткової діяльності;

 4. досягнення максимізації прибутку при мінімальних виробничих витратах та оптимізації транспортних і комерційних затрат.
 1. Політика управління грошовими активами, зокрема передбачає:

 1. визначення необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності;

 2. розрахунок оптимальної суми прибутку;

 3. визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності;*

 4. розрахунок потоку платежів з метою зменшення максимальної та середньої потреби в грошових активах.
 1. Умовно фінансову роботу на підприємстві можна згрупувати за такими напрямками:

 1. фінансове балансування (бюджетування), календарне планування, аналітична робота;

 2. стратегічне планування, тактична календарна робота, контрольно-аналітична робота;

 3. фінансове планування, тактично-оперативна робота, контрольно-оперативна робота;

 4. фінансове планування, оперативно-фінансова робота, контрольно-аналітична робота.*
 1. Здійснення оперативної фінансової роботи передбачає:

 1. складання платіжного календаря, розробка касового плану, розрахунок потреби в довготерміновому кредиті;

 2. складання платіжного календаря, розробка касового плану, розрахунок потреби в короткотерміновому кредиті;*

 3. постійний моніторинг фінансового стану підприємства, розрахунок потреби у грошових ресурсах;

 4. діагностика виконання фінансово-економічних показників, управління фінансовими ризиками.
 1. Серед напрямків удосконалення фінансової роботи на підприємстві є:

 1. системний і комплексний аналіз фінансового стану підприємства;

 2. системний і постійний фінансовий аналіз діяльності підприємства;*

 3. впровадження автоматизованої системи управління грошовими потоками;

 4. оптимізацію розподілу виручки і вибір найбільш справедливої дивідендної політики.
 1. На другому рівні фінансової роботи, що здійснюється на підприємстві ставиться наступне завдання:

 1. прийняття фінансових рішень з перспектив розвиту підприємства і поточної діяльності;

 2. залучення джерел довготермінового інвестування діяльності підприємства;

 3. проведення ефективної і комплексної фінансової політики;

 4. здійснення відповідних фінансових розрахунків.*

Схожі:

Податки система обов'язкових платежів, які сплачуються юридичними...
З точки зору економічної теорії це частина фінансових відносин, пов'язана з процесом перерозподілу частини вартості ВВП і формування...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р
Звіт про рух грошових коштів як інформаційна база прийняття стратегічних управлінських рішень
Тема Управління доходами та фінансовими результатами – 2 год. / 4 год
При цьому, враховуючи різні аспекти та горизонти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком,...
1. Предмет і метод фінансового права
Предмет ФП, як галузі публічного права, суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави. – тобто відносини...
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
3. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Вони виступають як економічна та юридична категорії, є інструментом залучення коштів, об'єктом вкладання фінансових ресурсів, мають...
Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та...
Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової...
МЕНЕДЖМЕНТ
Авичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному...
“методи прийняття управлінських рішень” студентами спеціальностей “Менеджмент організацій” та
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка