1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Фінанси і кредит” спец. «Фінанси» ден та заоч форми навчання / М-во освіти і науки України, Донец нац ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф фінансів; Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Т. В. Челишева;– Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 42с
1.04 Mb. 8 стр.
читати
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 4 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки», пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
108.39 Kb. 1 стр.
читати
5 Модуль Завдання та рекомендації з вивчення модуля
Вступ
2.93 Mb. 27 стр.
читати
Гриценчук О. О. Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів // Початкова школа. 2002. №10. С. 47-49. ПОЧАТКОВА ШКОЛА В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ
Гриценчук О. О. Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів // Початкова школа. 2002. №10. – С. 47-49
87.27 Kb. 1 стр.
читати
5. Вексельний обіг та формування портфеля цінних паперів 5. Вексельний обіг та формування портфеля цінних паперів
Женевській конвенції, а додаткові умови для їх обігу в Україні Законом про обіг векселів. У разі видачі векселя як засобу платежу відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем
129.52 Kb. 1 стр.
читати
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006року №3480-15
АБ за №000425 від 24. 04. 2007 року (строк дії до 30. 11. 2015 року), сертифікат аудитора серії А за №005703, виданий Аудиторською палатою Ткаченко Ользі Миколаївні 29. 04. 2004 року (подовжений рішенням №200/2 від 26. 03. 2009 р до 29. 04. 2014 р.))
Закон 85.86 Kb. 1 стр.
читати
ВСТУП 7
Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду управління фінансовим лізингом
94.61 Kb. 1 стр.
читати
1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
2.28 Mb. 13 стр.
читати
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за галуззю знань «Економіка і підприємництво»
Автори: Яріш О. В., доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, к е н
Навчально-методичний посібник 2.39 Mb. 15 стр.
читати
ФАБУЛА 21 липня 2010 року Відкрите акціонерне товариство «Національна аграрна компанія Украгролізинг» (Лізингодавець)
Лізингоодержувачем, а останній сплачує за це лізингові платежі на умовах договору. По закінченні строку договору фінансового лізингу лізингоодержувач має право набути право власності на предмет лізингу за умови належного виконання зобов’язань за договором
17.21 Kb. 1 стр.
читати
Системи підтримки ухвалення рішень
Великоформатна торгівля і компанії електронної комерції (B2C, B2B) з'явилися першими замовниками на DSS-систем. Основними завданнями, що вирішуються в даному секторі, є
40.04 Kb. 1 стр.
читати
Доц. Решетник Н.І. Питання до екзамену з курсу «Фінанси, гроші та кредит» для студентів ІІІ курсу ЕПФ
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
24.89 Kb. 1 стр.
читати
3. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Вони виступають як економічна та юридична категорії, є інструментом залучення коштів, об'єктом вкладання фінансових ресурсів, мають вільний характер переходу від одного власника до іншого, не обмежені в обігу, поділяються на два великих класи основні і похідні
218.92 Kb. 1 стр.
читати
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій, тенденцій розвитку в сфері освіти та наближає управлінський аспект щодо принципів програмно-цільового забезпечення фінансування галузі
36.37 Kb. 1 стр.
читати
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, М ОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
12.28 Kb. 1 стр.
читати

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita