Конспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу з теми «Дієслово як частина мови»


НазваКонспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу з теми «Дієслово як частина мови»
Сторінка3/13
Дата07.01.2014
Розмір0.97 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Військова справа > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.2. Категоріальні характеристики частин мови


Кожна окрема одиниця мови, хоч би до якого мовного рівня вона не належала, має свою індивідуальну функцію у структурі мовленнєвого ряду і здатність відтворюватись у різних мовленнєвих рядах. Повторювана у різноманітних актах мовлення, одна і та ж з погляду матеріального вираження мовна одиниця, зберігаючи свою індивідуальність, може виявляти функціональні ознаки, властиві іншим одиницям, взаємодіяти з ними. Найвиразніше така взаємодія виявляється на словотворчому та граматичному рівнях, з якими тісно пов’язується проблема морфологічної структури слова та проблема поділу слів на окремі лексико-граматичні класи (частини мови). Традиційна класифікація частин мови, що бере початок ще від античних граматистів, дає можливість будь-яку словоформу чи окрему лексему підвести під відповідну рубрику.

Учені дотримуються думки про те, що проблема класифікації слів за частинами мови є передусім проблемою класифікації їхніх форм. Незаперечним є той факт, що кожна частина мови має у своєму складі, з одного боку, слова, що становлять її ядро, основу, оскільки виступають як такі, що належать лише до даного класу, і з другого,— до неї входять слова, які можуть належати й іншим класам. Здатність матеріальної лексеми виступати у складі різних класів є передусім наслідком вияву її граматичних ознак у різних мовленнєвих рядах, наслідком певної системи відношень між цими класами.

Розуміння семантики слова, особливостей його морфологічної структури, можливостей словозміни та сполучуваності з іншими словами, чітке розрізнення виконуваних словом синтаксичних функцій у реченні ось ті чинники, які сприяють правильному визначенню категоріального статусу слова (словоформи) у кожному окремому випадку функціонування. Граматичні розбіжності у системі частин мови, історично зумовлені розбіжностями їх синтаксичних функцій, реалізуються, як відомо, у словозміні та категоріальному вираженні (наявності чітко окреслених граматичних категорій у межах певних лексико-граматичних класів та їхніх розрядів). Взаємодія окремих класів слів, яка супроводжується появою в них нової граматичної якості, нових словотворчих можливостей і семантичних зрушень, створює необхідні умови для переходу слів з однієї частини мови в іншу.

Історія вивчення формування і розвитку функцій незмінних частин мови переконливо доводить, що переважна більшість складових одиниць цих класів виникла на ґрунті самостійних повнозначних словоформ: одні виникли ще в доісторичну епоху, інші документовані ранніми писемними джерелами, ще інші виникли у новій українській мові. Взаємодію незмінних слів, перехідні явища між ними можна спостерігати вже за найдавнішими східнослов’янськими граматиками кінця XVI – середини XVII ст. (граматиками Л. Зизанія 1596 p., Μ. Смотрицького 1619 p., І. Ужевича 1643 і 1645 pp. та ін.). Хоча вже на той час службові слова мали відмінні функціональні риси, найчастіше вони ототожнювалися з іншим класом незмінних слів – прислівниками, повнозначною частиною мови, сформованою як окремий лексико-граматичний клас у ранню історичну епоху розвитку мови. Пізніше О.М.Пєшковський образно назвав прислівники «звалищем», у якому знаходили місце ті незмінні одиниці, які вченим не вдавалося чітко диференціювати та підвести під певний лексико-граматичний клас.

Науково-теоретичне осмислення процесу взаємодії і переходу в системі незмінних частин мови чи не вперше в українському мовознавстві простежується у працях О.О.Потебні. Щоправда, спостереження вченого мали переважно спорадичний характер і порушувалися у зв’язку з розв’язанням інших граматичних проблем. Проте можна з упевненістю стверджувати, що, починаючи від О.О.Потебні, думка про функціонально-граматичну і семантично-структурну спорідненість деяких слів у межах різних класів, про можливості їхнього взаємопроникнення все більше привертає увагу дослідників і знаходить, зокрема, плідне вираження у працях таких відомих мовознавців, як О.М.Пєшковський, Л.В.Щерба, B.B. Виноградов та ін. [10].

Отже, вивченням перехідних явищ в системі частин мови займалося багато мовознавців і їх праці внесли величезний внесок у вивчення рідної мови.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
Конспект уроку англійської мови у 8 класі Тема: Англійські традиції та свята
Основна частина уроку Check-up Актуалізація опорних знань учнів з вивченої теми
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
План-конспект уроку з математики для групи Е-11 Тема
Тема: Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з математики за 5-9 клас
Уроку : узагальнення й систематизація знань з теми
Учні повинні застосовувати навички читання для пошуку необхідної інформації на англійській мові
Уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру...
Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру вимірювання кутів і дуг. Формування умінь визначати радіанну...
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Тема. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово” Мета
Я пропоную вам посміхнутись один до одного, подарувати усмішку і в такому настрої розпочати урок
Конспект уроку з української мови для 10-го класу ( профіль українська філологія )
Запропонований урок з використанням ІКТ сприяє стійкій мотивації учнів до навчання, робить процес набуття знань інтенсивним
Черкаський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка