Конспект уроку з української мови для 10-го класу ( профіль українська філологія )


Скачати 143.96 Kb.
НазваКонспект уроку з української мови для 10-го класу ( профіль українська філологія )
Дата09.11.2013
Розмір143.96 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
Циба Оксана Олександрівна
Конспект уроку з української мови для 10-го класу

( профіль – українська філологія )

з використанням ІКТ
Анотація

Запропонований урок з використанням ІКТ сприяє стійкій мотивації учнів до навчання, робить процес набуття знань інтенсивним.

Комп’ютерні технології збільшують частку самостійної роботи учнів, підвищують їх пізнавальну активність при здобутті знань з теми

” Фразеологія. Фразеологічні одиниці ”, дозволяють опрацювати новий матеріал за допомогою створених учнями презентацій-проектів ( програма Power Point ).
Ключові слова: комп’ютерні технології , фразеологія, вільні словосполучення, основні ознаки фразеологічних одиниць, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення, фразеологічні вирази.
Тема. Фразеологія як розділ мовознавства.

Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення
Мета: розвивати вміння аналізувати, прогнозувати, конструювати, знаходити в тексті фразеологізми,

пояснювати їх значення, визначати тип;

створювати власне висловлювання;

поглибити знання школярів про предмет і завдання

фразеології, про основні ознаки фразеологізмів, спільні й відмінні риси фразеологічних одиниць і вільних словосполучень;

виховувати любов до фра­зеологічного багатства української мови.
Обладнання: комп’ютери, мультимедійна презентація, тексти творів художньої літератури; фразеологічний,

тлумачний, діалектологічний словники;

таблиця ” Основні ознаки фразеологізмів”.

Тип уроку: нетрадиційний (урок-лінгвістичне дослідження).
Форми і методи роботи: евристична бесіда, робота в групах,

лінгвістичне усне повідомлення ( проекти ), робота зі схемами, методи: ” Прес ”,” Мозковий штурм ”,

” Ажурна пилка ”, тренувальні вправи, дослідження-спостереження, лінгвістичне дослідження, самостійна робота, пошук- моделювання, лінгвістичне змагання,

гра-пошук ” Про кого це ? ” ,

інтерактивна вправа “ Коло думок ” .

Очікувані результати:

Учні вміють:

 • готувати усні повідомлення на лінгвістичну тему;

 • рецензувати відповідь однокласника;

 • визначати основні ознаки фразеологічних одиниць;

 • знаходити в тексті й пояснювати значення фразеологізмів;

 • підбирати приклади фразеологізмів з літературних творів;

 • працювати із фразеологічними словниками та довідниками;

 • створювати власні висловлювання на запропоновану тему

( підготовка до ЗНО ).
Випереджальне завдання:


 1. розподілення завдань між учнями, які мають брати участь у презентуванні нового матеріалу про типи фразеологізмів;

 2. підготовка одним учнем опорного конспекту про фразеологію як розділ мовознавства за допомогою програми Power Point .


ХІД УРОКУ
Крилате слово – от моя стріла.

Леся Українка
І. Оргчастина ( 1 хв. )

Створення емоційного настрою. Аутотренінг для учнів

Слайд № 2

Я зможу сьогодні добре працювати на уроці!

Я – особистість творча!

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому занятті!
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ( 5 хв. )


 1. Тренувальні вправи ( слайд № 3-5 ) ( групова форма роботи ).

Завдання виконуються усно

І група

- Розподіліть подані слова на групи:

а) загальновживані; б) професійні; в) діалектні.

Мешкати, збільшувати, ґазда, плай, земля, хлібина, тайстра, вулиця, файний, космос, ватра, штрек, шурф, лазер, зустріч, скальпель, біофізика, абревіація, фонема, кабиця, місяць, квартет, соліст, лібрето, сестра, брат, вар’ят, машина, лікар, операція, перцепція, хірург, драма, епос, нічний, щодня, весело, ракета, сарака, ґаздиня, операційна, реанімація, антрацит, на-гора, кубрик, фрахт, яхта, освіта, наука, ампер.

ІІ група

- З’ясуйте за словниками значення виділених слів, складіть із

ними речення .

ІІІ група

  • Проаналізуйте три-чотири слова за схемою ( підручник ,

с. 205 ).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і мети

уроку ( 2 хв. )

Слайд № 6 . “Приваблива мета

Учитель.

Тема нашого уроку записана на моніторах комп’ютерів. Ознайомтеся

з нею докладно. Як ви бачите, сьогодні на уроці ми будемо працювати над

матеріалом про фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення.

Ви будете закріплювати та узагальнювати свої знання за допомогою новітніх комп’ютерних технологій. Цей метод будується на активній діяльності : індивідуальній, парній або груповій. Під час роботи ви будете досліджувати, шукати, виконувати творчі завдання, аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Усе це дасть вам змогу отримати певний результат.

Мета нашого уроку ( слайд № 7 ) - поглибити знання про предмет і завдання фразеології, про основні ознаки фразеологізмів, спільні й відмінні риси фразеологічних одиниць і вільних словосполучень; виявити прогалини в знаннях і зробити відповідну корекцію.
ІV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок ( 15 хв. )
1. Дослідження-спостереження ” Мовознавча студія ”

(слайд № 8-10). Метод “ Мозковий штурм ”

- Прочитайте. Сформулюйте визначення фразеологізмів, наведіть приклади. Як називається розділ науки, що вивчає фразеологізми? На які ознаки фразеологізмів вказано в цих висловлюваннях?

1. Фразеологія – окраса народної мови ( Є.Чак ). 2. Фразеологізми – іскрометні скарби мовної образності – передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит ( В.Ужченко ). 3. Для того щоб дозріла граматична нерозкладність, потрібні віки ( Б.Ларін ). 4. Ці самостійні значення слів, що складають ідіому, поступово настільки ” притерлися ” одне до одного, що тепер і значення свого позбавилися ( В.Колесов ).

( Очікувана відповідь : стійкі словосполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові в готовому вигляді і здатні відтворюватися у свідомості людей, називаються фразеологізмами, або фразеологіч­ними зворотами.. Вони становлять предмет фразеології (від /газів — “ вираз, зворот мови “ і Іо§оз — “ учення “) — учення про значеннєво-цілісні сполуки слів і цілі речення, що функціонують у мові як еквіваленти (рівноцінні від­повідники) слів.

Учитель

За два тижні до сьогоднішнього уроку перед вами було поставлене завдання – самостійно опрацювати додатковий матеріал з

теми ” Фразеологія”.
Результатом вашої роботи стали проекти: ( слайд № 11 )

 1. Основні ознаки фразеологізмів.

 2. Фразеологічні єдності.

 3. Фразеологічні зрощення.

 4. Фразеологічні сполучення.

 5. Фразеологічні вирази.

Я пропоную розпочати роботу з першого проекту.
2. Проект № 1 ( слайд № 12-13 ).

Основні ознаки фразеологізмів ”

1. Цілісність значення, яке постає внаслідок десемантизації окремих слів-складників, метафоризації, переосмислення вільного словосполучення.

2. Фразеологічна відтворюваність.

3. Відносна постійність компонентного складу і структури.

4. Експресивність, яка особливо відчутна при порівнянні фра­зеологізму зі словом.

5. Неможливість уставити в середину виразу якесь слово.

 1. Часткова невмотивованість значення

 2. Дослівна неперекладність іншими мовами.

Наприклад:

Смачні груші – смачні великі груші, смачні великі червонобокі груші

( це вільне словосполучення, яке можна постійно поширювати ) ;

груші на вербі ( щось неможливе – фразеологізм ).
3. Дослідження-пошук ( слайд № 14 ). Метод “ Прес”

- Дослідити подані словосполучення: подумайте, які з поданих сполук можуть ужи­ватися як фразеологічні. Складіть з кількома із них речення.

Каламутити воду, виляти хвостом, сильний вітер, гірка правда, високі пороги, високо літати, червоне яблуко, вовком дивитися, осине гніздо, тиха погода, вкоротити віку, вірний собі, яскра­вий день, проговорити годину, вухо ріже, лисячий хвіст, вов­чий квиток.

Учитель

Тема уроку досить об’ємна, тому для вивчення нового матеріалу про типи фразеологізмів ми з вами використаємо проекти, які підготували ваші однокласники ( цей етап уроку проводиться із застосуванням методу

“ Ажурна пилка “ ) .
4. Проект № 2 ( слайд № 15 -16 ).

Фразеологічні єдності ”

Фразеологічні єдності – семантично неподільні одиниці, але цілісне значення їх певною мірою мотивоване значенням компонентів: тримати камінь за пазухою, ні пари з вуст, кров з молоком, біла ворона, плисти за течією.

У них значення цілого пов’язане з розумінням внутрішнього образного стрижня фрази, потенційного смислу слів. Звуковою формою вони часто збігаються з вільними словосполученнями. Семантичній замкнутості фразеологічних єдностей сприяє наявність контрасту ( з вогню та в полумя ),

паралелізму ( переливати з пустого в порожнє ), римованих співзвуч ( було та загуло, катюзі по заслузі ), каламбурних зіставлень ( рябої кобили сон ).
Проект № 3 ( слайд № 17 -18 ).

Фразеологічні зрощення ”

Фразеологічні зрощення ( або ідіоми ) – немотивовані й неподільні одиниці, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів. Нерозкладність їх викликана або зумовлена чотирма ознаками:

1) наявністю невживаних або відмерлих слів ( у чорта на куличках );

2) наявністю граматичних архаїзмів ( нічтоже сумняшеся );

3) дією експресивної індивідуалізації ( чого доброго );

4) семантичним переродженням, у результаті якого лексичні значення зовсім несуттєві і для розуміння цілого ( сидіти на бобах ).

Фразеологічне зрощення ( бити байдики, точити ляси, зігнутися в три погибелі, собаку з’їсти, притча во язи цех, ось тобі й маєш, дати дуба) позбавлене внутрішньої форми, однорідне зі словом, а значення цілого не виводиться зі значень компонентів. Виступаючи еквівалентом слів, вони підводяться під граматичні категорії як синтаксичне ціле, як своєрідні складні лексичні одиниці.
Проект № 4 ( слайд № 19 -20 ).

Фразеологічні сполучення ”

Фразеологічні сполучення – це фразеологізми, до яких входять слова, з яких одне є вільним, а друге – з так званим зв’язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із значення компонентів. Слово із зв’язаним значенням допускає синонімічну підстановку ( глупа ніч – пізня ніч, малиновий дзвін – милозвучний дзвін ).

Значення слів-компонентів відокремлюються чіткіше; слова з фразеологічно зв’язанимими значеннями поєднуються з обмеженим рядом слів: страх бере, жаль бере, досада бере, але не можна: радість бере.

До фразеологічних сполучень віднесемо: зачепити честь ( самолюбство, гордість, інтереси ), порушити питання ( справу, клопотання ), охопити оком ( поглядом, зором ), похнюпити голову ( носа ).
Проект № 5 ( слайд № 21 ).

Фразеологічні вирази ”

Окрему групу становлять фразеологічні вирази – це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються зі слів з вільним значенням і відтворюються в мові. Це приказки, прислів’я та крилаті вислови: Гірший свій ворог, ніж чужий. Курям на сміх. Украдене щастя ( І.Франко ).

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок ( 17 хв.)
1. Лінгвістичне дослідження ( слайд № 22 ).

- Поясніть значення фразеологізмів. За потреби скористайтеся словником. Складіть 3 речення з поданими фразеологізмами ( усно ).

Бувати в бувальцях; купити кота в мішку;

серед зими льоду не випросиш; не нюхати пороху; жаль бере; вихляти хвостом; вивести на чисту воду; пасти задніх; як у Бога за дверима; хоч з лиця воду пий; яблуку ніде впасти.


 1. Самостійна робота ( слайд № 23-24 ).

- Визначте тип фразеологізмів (фразео­логічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні спо­лучення). Назвіть фразеологічні вирази. З'ясуйте значення кожної фразеологічної одиниці. З одним фразеологізмом побудуйте та запишіть речення.
Залізна п'ята; товкти воду в ступі; через терни до зірок; розкрити карти; І чужому научайтесь, й свого не. цурайтесь; позичити в Сірка очей; іти світ за очі; наріжний камінь; вивести на чисту воду; як Пилип з конопель; передати куті меду; впасти в око; море по коліна; глека розбити; повісити носа; точити ляси; між двох вогнів; дати драпака.


 1. Пошук-моделювання ( слайд № 25-26 ).

- Доповніть початок фразеологізмів, користуючись матеріалами довідки ( усно ).


1. Без труда ...(нема плода).
2. Гора з горою не сходиться, а ...(людина з людиною зійдеться).

3. Працювати не розгинаючи ...(спини).
4. Щоб рибу їсти, треба ...(в воду лізти).
5. Не краса красить, а ...(розум).
6. Діло майстра ...(величає).
7. Не май сто кіп у полі, май ...(друзів доволі).
8. Наука в ліс не веде, а з ...(лісу виводить).
9. Хто знання має, той і ...(мур ламає).


Для довідки:

нема плода, людина з людиною зійдеться; спини; в воду лізти; розум;
величає; друзів доволі; лісу виводить; мур ламає.


 1. Лінгвістичне змагання ( слайд № 27 ).

- Запишіть якнайбільше фразеологічних зворотів зі

словом “ рука “. За потреби скористайтеся словником.

Зразок

Важка рука, чужими руками жар загрібати, мати золоті руки, рука руку миє, тримати в руках, випустити з рук, мати свою руку десь, з легкої руки, взяти себе в руки, набити руку.
5. Гра-пошук Про кого це ?” ( слайд № 28 ).

- Охарактеризуйте людину за поданими фразеологізмами ( усно ).
Як риба у воді; ні се ні те, голий як бубон, хоч картину малюй, хоч до рани прикладай, море по коліна, гострий на язик, без царя в голові,

лихий на язик, майстер першої руки, має плечі за собою, має свою стежку, мішок грошовий.


 1. Евристична бесіда Аукціон знань ( слайд № 29 )

Дайте відповіді на питання:

- Що вивчає фразеологія?

- Які фразеологізми називають фразеологічними зрощеннями?

Наведіть приклади.

- Які фразеологізми називають фразеологічними сполученнями?

Наведіть приклади.

- Які фразеологізми належать до фразеологічних єдностей?

Наведіть приклади.

- Які фразеологічні одиниці називають фразеологічними висло­вами? Наведіть приклади.

VІ. Підбиття підсумку уроку ( 3 хв. )

1. Інтерактивна вправа Коло думок ( слайд 30 ).
Під час вивчення теми я:

 • Дізнався….

 • Зрозумів…

 • Навчився…

 • Найбільший мій успіх – це…

 • Найбільші труднощі я відчув…

 • Я не вмів, а тепер умію…

 • Я змінився…

 • На наступному уроці я хочу… 1. Оцінювання.

 2. Взаємооцінювання.

 3. Корекція підсумків.


VІІ. Актуалізація домашньої навчальної роботи ( 2 хв. )

( слайд № 31-32 )

Вивчити теоретичний матеріал за підручником с. 224-225;

письмове завдання виконується на вибір:

1) виписати з фразеологічного словника в три стовпчики 10 фра­зеологічних єдностей, 10 фразеологічних сполучень і стільки ж фразеологічних зрощень. Поясніть значення кожної фразео­логічної одиниці;

2) напишіть твір-роздум, узявши за тезу один із запропонованих фразеологізмів.

Чорна невдячність. Слово честі. Не кидай слів на вітер.


Список використаних джерел:

( слайд № 33 )

 1. Плющ М.Я.,Тихоша В.І.. Українська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010. – 416 с.

 2. Ужченко В.Д., .Авксентьєв Л.Г.. Посібник. Українська фразеологія. – Х.: Основа., 1990. – 165 с.

 3. .Жовтобрюх В.Д.; Паращич В.В.. Українська мова: навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К: Літера ЛТД, 2012 р. – 136 с.

 4. Крехно Т.І., Волкова І.В., Дишлюк І.М.. Посібник. Українська мова

10 клас. Профільний рівень. Матеріали до уроків. – Х.: Ранок., 2010.

– 482 с.

Схожі:

План-конспект інтегрованого уроку з української літератури та фізики...
Організаційний момент ( 2 хв.) – привітання, перевірка присутніх, рефлексія (Який настрій у вас перед уроком?)
Конспект уроку української мови в 11 класі Тема: Не і ні з різними частинами мови
Обладнання: Узагальнювальна таблиця “Не і ні з різними частинами мови”, опорна схема «Не з дієприкметниками», індивідуальні завдання...
Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
Конспект уроку української мови в 6 класі Тема: Групи прикметників...
Обладнання: Таблиці “Прикметник як частина мови”, “Присвійні прикметники, опорна схема, індивідуальні картки для роботи у парах,...
План конспект уроку Української мови Підготувала та провела Вчитель...
Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, вчитися визначати морфологічні ознаки числівника; розвивати творчі...
Уроку: «Особливості музичної мови»
Анотація до уроку «Особливості музичної мови», для учнів 6 класу з музики, учитель Пасошнікова І. Г
З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Конспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу...
АКЦЕНТУАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРСІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МОРФОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 57
Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської...
Великобританії, визначити характерні риси розвитку економіки держави. Познайомити учнів з населенням країни, її традиціями. Розповісти...
Програма по Стилістиці української мови для 1-го класу заочного сектору...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка