Конспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу з теми «Дієслово як частина мови»


НазваКонспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу з теми «Дієслово як частина мови»
Сторінка13/13
Дата07.01.2014
Розмір0.97 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Військова справа > Конспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ДОДАТОККонспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу з теми «Дієслово як частина мови»


З урахуванням теоретичного матеріалу, викладеного в попередніх розділах курсової роботи, виконаємо розробку конспекту уроку з теми «Дієслово як частина мови», в якому використаємо як навчальний матеріал підручника, так і додатковий матеріал. Оскільки цей урок спрямований на узагальнення та систематизування знань, більшість завдань у ньому спрямована на стимулювання практичної роботи учнів, закріплення умінь та навичок розбору дієслова як частини мови тощо.

Тема: Дієслово як частина мови.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Дієслово як частина мови», формувати вміння відбирати, групувати, узагальнювати вивчене;

розвивати імпровізоване мовлення відповідно до ситуації спілкування, а також уміння створювати висловлювання, використовуючи різноманітні засоби виразності мови, навички самостійної роботи з підручником та додатковими матеріалами;

стимулювати й заохочувати дітей до вивчення української мови;

виховувати повагу до рідного слова.

Обладнання: картки з написаними дієсловами; підручник з української мови; картки «лінгвістичні символи»; індивідуальні завдання з допоміжними словами та словосполученнями.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого

Внутрішньо-предметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: прислів’я, фразеологізми, афоризми для виконання завдань в парах.

Культура мовлення і стилістика: використання в усному мовленні різних форм дієслів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя :

Листопад надворі, листопад…

І кружляє листя, засипає сад.

Це дивовижне явище природи

Ви відтворіть, будь ласка, в дієслові.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Що таке дієслово? (Учні дають визначення дієслова)

2. Чи є в цьому вірші дієслова? Назвіть їх. (Учні називають).

3. Як ще можна з допомогою дієслова охарактеризувати листя, листопад? (Учні відповідають: чарує, кружляє, жовтіє, вкриває, прикрашає, розфарбовує, дивує, летить, опадає, засипає тощо)

ІV. Оголошення теми і мети уроку

Слово вчителя: сьогодні на занятті ми з вами згадаємо все, що знаємо про дієслово. Зверніть, будь ласка, увагу на тему заняття (Тема заняття записана на дошці) й запишіть її у зошиті. А тепер скажіть, що ви знаєте про дієслово (Діти відповідають).

Учитель просить дітей дістати схеми, які вони підготували на цей урок «Дієслово як частина мови». Потім пропонує відкрити підручник на сторінці 117 і порівняти інформацію на власних схемах та в схемі підручника. Учні мають самі оцінити свою роботу у дванадцятибальній системі.

Слово вчителя: Діти, сьогодні ми підведемо підсумок у вивченні цієї теми, систематизуємо набуті знання, повторимо правопис дієслів, створимо висловлювання й ще раз переконаємося у тому, яке велике значення дієслова у мовленні.

Увага, у кожного з вас на парті лежить лист самооцінки. Підпишіть його, будь ласка. Пропоную вам зараз оцінити в балах рівень своїх знань з теми «Дієслово» на цей момент. Протягом уроку я буду виставляти вам бали. А ви уважно вестимете підрахунок балів, роблячи позначки на вільному місці листка самооцінки.

V. Повторення, узагальнення та систематизація вивченого

1) Словниковий диктант

Учитель пропонує дітям прослухати пісню «Ой під вишнею, під черешнею» та виписати з неї всі дієслова. Учні виписують дієслова й називають їх. Учитель прикріплює на дошку аркуші, підготовлені заздалегідь, із дієсловами пісні.

СТОЯВ

ПРОСИЛАСЯ

МОЛИЛАСЯ

ПУСТИ

ПОГУЛЯТЬ

НЕ ПІДУ

НЕ ПУЩУ

ПОКИНУТИ

ХОЧЕШ

Учневі, який виписав усі 9 дієслів, учитель зараховує бал.

2) Робота з орфограмами

Робота в парах «Лінгвістичні символи». Кожній парі учнів пропонується обрати зайвий символ серед представлених і пояснити свій вибір.

–имо; -емо; -уть; -ють; -еш; -иш.

не-; б (би); недо-; з-; с-.

–ть; -ться; с’: а]; ц’: а].

Перевірка виконаного завдання.

Учитель відзначає правильні відповіді додатковими балами.

3) Коментований диктант

Учитель дає завдання одному з учнів записати на дошці й прокоментувати такі дієслова:

Неславити, недобачати, нездужати, не втрачати;

розважається, ходиш, бережеш, сядьмо, сфотографував би;

спитала б, ллємо, казатимемо.

4) Додаткові запитання:

Учитель пропонує учням поміркувати над такими питаннями:

- Чим відрізняється правопис дієслів у російській та українській мовах?

- Які існують орфоепічні норми, пов’язані з дієсловами?

5) Фізкультхвилинка

Дії можуть бути різні –

Розумові та фізичні.

Пропоную відпочити,

Вправи деякі зробити.

Учитель читає вірш й пропонує учням відтворити дії, позначені дієсловами:

Ось уже з’явилась бджілка.

Ми на неї подивимося,

У поклоні нахилимося.

Бджілка коло облетіла,

Повернутись захотіла.

Подивись, на зміну їй

Серця вийшли на двобій.

Відхилились, розійшлись,

Посміхнулись, озирнулись

Та й на місце повернулись.

6) Морфологічний розбір

Учитель пропонує учням виконати завдання, що міститься на картці (кожний отримує свою картку, але завдання в ній схожі).

Зразок картки:

Картка № 1.

Завдання. На місці крапок поставте потрібні букви і поясніть їх вживання. Виконайте морфологічний розбір дієслів першого речення.

1. Щоразу розбу…ують уяву хлоців ці палаюч… простори заходу, коли сонце, сідаюч…, вже купа…ться в багряних туманах або сухо догор…є край степу кострищем. 2. Де гай гасає (Той, що греблі рве), коли, вм…раючи, лілеї кл…нять до теплої води голівки в’ялі. 3. А мені, якби не пом…гав мій друг одвічний, мій щирий приятель осінній дощик, прийшлось би згинуть за парою!7) Розвиток зв’язного мовлення. Творча робота.

Слово вчителя: Уявіть, що ви потрапили до чарівного осіннього лісу. Навколо стоять дерева, немов парубки та дівчата, що зібралися на бучне українське весілля. Під ногами шелестить листяний різнокольоровий килим. А в небі курличуть журавлі… Яка неповторна краса! Недарма осінь зачаровувала поетів. «Унылая пора, очей очарованье!» - писав О.С. Пушкін. А які думки виникли у вас під час перебування у казковому осінньому царстві?

Учитель звертає увагу на завдання, що лежать на партах (картини із зображенням осіннього пейзажу). Учні працюють в парах.

Завдання № 1

Складіть і запишіть діалог, в якому ви відтворите враження від побаченого. Використайте подані слова та словосполучення.

Завдання № 2

Напишіть твір-мініатюру за темою: «Цей ліс живий». Використайте дієслова.

Учитель пропонує учням прочитати виконані завдання й прокоментувати їх.

ІV. Підсумки уроку

Слово учителя: діти, уявіть собі, що раптом всі дієслова зникли. Чи зможемо ми так яскраво, як ви це зараз робили, відтворити свої думки і почуття? А скільки рим можна скласти за допомогою дієслів! Спробуйте написати строфи з дієслівними римами.

Рими:

бринів – полонив

поміркую – намалюю

кружляє – лунає

летіли-манили

курличе – кличе

говорили-шепотіли

дзюркотить – веселить

мріє – зеленіє

співатимуть – прохатимуть

V. Домашнє завдання

  1. Творча робота «Рими», скласти якомога більше дієслівних рим, написати строфи.

  2. Скласти запитання до вікторини «Все про дієслово».

  3. Удосконалити написаний у класі діалог чи монолог «В осінньому лісі», «Цей ліс живий», вживши якомога більше дієслів.

Наприкінці наступного заняття, присвяченого вивченню дієприкметника яз особливої форми дієслова (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), можна провести самостійну роботу, яка виявить рівень сформованості знань та умінь з теми «Дієслово як частина мови».

Орієнтовний перелік питань для самостійної роботи

1. Виписати з тексту дієслова.

2. Поставити дієслова у початковій формі.

3. Утворити дійсний, умовний і наказовий способи від наведених дієслів.

4. Визначити вид дієслів.

5. Виписати дієслова разом із залежними від них словами, визначити перехідність чи неперехідність дієслів.

6. До якої дієвідміни належать подані дієслова?

7. Визначити час дієслів.

8. Утворити від наведених дієслів дієслова минулого часу.

9. Поставити два дієслова ( на вибір ) у простій і складеній формі майбутнього часу.

10. Дібрати до поданих дієслів синоніми і антоніми ( 3 на вибір )

11. Зробити морфологічний розбір одного з дієслів.

12. Із двома з дієслів скласти речення, визначити, якими членами речення вони виступають.

Тексти для опрацювання:

1. Люблю весну, та хто її не любить,

Коли життя цвіте, як пишний сад.

І, мов у сні, шепочуть листя губи,

І квіти шлють солодкий аромат (В. Сосюра).

2. І, мабуть, тому кожну мить

бешкетнику-харцизі

їх слово батьківське звучить,

як заповідь у книзі,
цей сплав чудесний, золотий

з ядристих зерен літер:

«Не кидай хліба, він—святий,

не кидай слів на вітер!» (Д. Білоус)
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
Конспект уроку англійської мови у 8 класі Тема: Англійські традиції та свята
Основна частина уроку Check-up Актуалізація опорних знань учнів з вивченої теми
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
План-конспект уроку з математики для групи Е-11 Тема
Тема: Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з математики за 5-9 клас
Уроку : узагальнення й систематизація знань з теми
Учні повинні застосовувати навички читання для пошуку необхідної інформації на англійській мові
Уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру...
Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру вимірювання кутів і дуг. Формування умінь визначати радіанну...
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Тема. Узагальнення знань і вмінь з теми “Дієслово” Мета
Я пропоную вам посміхнутись один до одного, подарувати усмішку і в такому настрої розпочати урок
Конспект уроку з української мови для 10-го класу ( профіль українська філологія )
Запропонований урок з використанням ІКТ сприяє стійкій мотивації учнів до навчання, робить процес набуття знань інтенсивним
Черкаський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка