Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка3/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

виконання планів виробництва та визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років, і зокрема у звітному періоді; аналіз виконання плану з номенклатури і асортименту, оновлення асортименту, якості продукції, аналіз ритмічності;

Виявлення резервів виробництва і реалізації та розробка заходів щодо їх впровадження.

Аналіз використання основних засобів

Аналіз використання основних засобів передбачає такі дослідження:

  • Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, а саме: аналіз наявності та динамічних змін основних засобів, аналіз структури основних засобів, аналіз технічного стану та руху основних засобів, аналіз 03 за віковою структурою, оцінка рівня забезпеченості підприємства основними засобами.


Таблиця 1

Аналіз наявності, динамічних змін, структури основних засобів

Основні засоби

Наявність на початок зв. року

Надійшло

ППППТТПЫ1Г ппкч/

Вибуло впродовж року

Наявність на кінець зв. року (гр.5 = гр.1+ гр.З

-ГП і\

Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість)

амортизація 03 за ріі

Відхилення

(V)

Дабс

Відносне (приріст), %

У структурі, %

Тис

грн.

ПВ,

%

Тис

грн.

ПВ,

%

На початок зв. року

ЩЬШ кінець зв. року
1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

Будинки, споруди та

передавальні

пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар

Всього ОВФ
100


100у тому числі:

  • активна частина

  • пасивна частина


Аналіз технічного стану та руху основних засобів оцінюють за допомогою коефіцієнта зносу 03 (Кз), коефіцієнта придатності (Кг), коефіцієнта оновлення (Ко) та коефіцієнта вибуття 03 (Кв):

Кз = Зн/ВоЗщ

де Зн - сума зносу (амортизації) 03 з початку їх використання, грн.

Возп - первісна (переоцінена) вартість 03, грн.

Кгж ВоЗми/Возяш 1-Кз.

де Воз^л - залишкова вартість 03 на певну дату, грн.

Ко * Воз„ /Возкп

де Воз„ - вартість 03, що надійшли (введенні в дію) за звітний рік, грн.

Воз„, - вартість 03 на кінець періоду, що аналізується, грн.

де Воз, - вартість 03, які вибули, грн.


Аналіз 03 за віковою структурою
Воз„„ - вартість 03 на початок періоду, грн.


в

с

£

и

Складові ОВЗ

Вікова група, роки, и

Разом

Питома

вага,

%

Середній строк служби Тсер

Мінімально допустимі строки корисного використанні, років Ти

до 5

5-10

>10

3

Будівлі

Споруди


4

Машини та обладнання

ЕОМ

Телефони


5

Транспортні засоби


6

Меблі


Разом

100

-

-

Питома вага, %


100

-

-

-

Таблиця 2


Середній строк служби:
Гар 2) Лі Сі Пі Ы Ы

де ґ,— середина і-го вікового інтервалу: ґ, = /2

и»/я- відповідно верхнє та нижнє значення інтервалу, роки;

Щ- кількість певного виду 03 у відповідній віковій групі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка