Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка10/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

2. Витрати палива на експлуатацію автомобілів

Найменування показника

Код

рядка

Бензин, Тис літрів

Дизельне паливо, тис літрів

Газ зріджений, тис літрів

Газ

стиснений,

тис.м3

А

Б

1

2

3

4

Усього (сума рядків 902, 905, 907,908, 911)

901

у тому числі: вантажними автомобілями

902

з них газодизельними

903

X
X
пасажирськими автобусами

905

пасажирськими легковими автомобілями

907

спеціальними автомобілями легковими

908

спеціальними автомобілями нелегковими

911

з них газодизельними

912

X
X
Дані наводити з точністю до 0,1

Примітка: ф) розділ 1 гр.1,2,3 - включаючи перевезення на автопричепах.
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПІБ)

телефон: факс: електронна пошта:

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечусться статтею 21 Закону України “Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)

за 20 рік


Подають.

Термін подання

11-03

юридичні особи-підприємства

- зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших
(річна)

відокремлених підрозділів
не пізніше 9 лютого

ЗАТВЕРДЖЕНОпісля звітного року

Наказ Держстггу України

- органу державної статистики за місцезнаходженням
11 12.2012_№ 514Респондент: Найменування:

Місцезнаходження (юридична адреса):

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо.

будинку/корпусу, Лі квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо.

М будинку /корпусу, М квартири /офісу)


Види економічної діяльності (ВЕД)

Код

(розділу,

групи,

підкласу)

заКВЕД

ЗГІДНО 3 додатком ДО

Інструкціїрядка

Наявність

на початок 20 року

(первісна /переоцінена/ вартість)

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

Наявність на кінець

20

року

(гр.2+гр.З-

гр.5)

Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість)

Аморти­зація (знос) основних засобів за рік

Вартість основних засобів, на які

ПОВНІСТЮ

нараховано

амортизацію

(знос)

без урахування індексації та переоцінки звітного року

3

урахуванням індексації та переоцінки звітного року

усього

у т.ч. уведено вдію нових основних засобів

усього

у т.ч. лікві* довано основних засобів

на початок 20 року

на кінець 20 року

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

(сума рядків за ВЕД та ряд. 150,160)
100


у т.ч. за ВЕД:
Із рядка 100:

Т варини

150X

Вартість земельних ділянок

160


X
X


X

X

Крім того

Інвестиційна нерухомість

182


Довгострокові біологічні активи рослинництва

186


Довгострокові біологічні активи тваринництва

188

Найменування показника

рядка

Наявність на кінець року

Усього

А

Б

1

Усього (сумарядків 202 - 217= ряд. 100 гр. 7)

201
Земельні ділянки (ряд. 160 гр. 7)

202
Капітальні витрати на поліпшення земель

203
Будинки, споруди та передавальні пристрої

204
Машини й обладнання

205
Транспортні засоби

206
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

207
Тварини (ряд. 150 гр. 7)

208
Багаторічні насадження

209
Інші основні засоби

210
Бібліотечні фонди

211
Малоцінні необоротні матеріальні активи

212
Тимчасові (нетитульні) споруди

213
Природні ресурси

214
Інвентарна тара

215
Предмети прокату

216
Інші необоротні матеріальні активи

217Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПШ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПШ)

телефон; факс! електронна пошта.


Ідентифікаційний код ЄДРПОУДержавне статистичне спостереження
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка