ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


НазваЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сторінка1/16
Дата21.02.2016
Розмір2.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11.06.2014 (протокол №2)

Програма та навчально-методичний комплект матеріалів проекту
ШКІЛЬНА СЛУЖБА ПОРОЗУМІННЯ:

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Укладачі:

Романовська Д.Д., кандидат психологічних наук, завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО

Білик Н.М., аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Чернівці 2014

Передмова

Дані матеріали друкуються з метою навчання спеціалістів шкільних служб психології та соціальної роботи, яке проводиться в рамках психолого-педагогічного проекту «Шкільна служба порозуміння: впровадження медіації у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області». Проект створено педагогами кафедри загальної та соціальної педагогіки (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) та науковцями обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області).

Кінцевим результатом навчання є створення Шкільних служб порозуміння та впровадження в навчально-виховний процес медіації як альтернативної технології вирішення міжучнівських конфліктів.

При укладанні навчальних матеріалів використовувались надбання та досвід Українського центру порозуміння, а особливо їхній посібник «Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження» (автори: Коваль Роман, Горова Альона та ін..); відео Українського центру медіації (м. Київ); навчальний підручник «Медіація» (автори: Б.Леко, Г.Чуйко); Рекомендовані стандарти якості функціонування Шкільних Служб Порозуміння (програм медіації однолітків).

Сподіваємось, добра воля, бажання зробити внесок у виховання дітей та впровадити популярну у світі технологію медіації у навчально-виховний процес школи принесе нам бажаний результат.

Білик Н.М., Романовська Д.Д.

Проект «Шкільна служба порозуміння: впровадження медіації у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи»

(м. Чернівців та області)

Актуальність. Постановка проблеми.

Соціальне середовище школи нагадує нам живий організм, що росте, розвивається і вдосконалюється. Будь-який розвиток дуже часто відбувається в процесі зіткнення суперечностей і не може бути безконфліктним. Прояви конфліктів ми щодня спостерігаємо як у побутовому, так і професійному середовищі. Питання їх вирішення в школі залишається і сьогодні дуже актуальним.

На нашу думку, саме діти підліткового віку (13-15 років) гостро відчувають потребу у допомозі при вирішенні суперечливих питань, однак ця допомога має бути не нав’язливою, а природною, враховуючи специфіку такого віку, оскільки все, що пропонується дорослими сприймається як «вороже» і не обов’язкове. Вважаємо, що цій категорії учнів потрібно більше уваги приділяти формуванню навичок стратегії залагодження конфліктів шляхом співробітництва, тобто конструктивним шляхом. Це сприятиме створенню якісно нових стосунків, нового бачення і підходу до вирішення конфлікту не з позиції сили, а з позиції врахування інтересів обох сторін. Адже, як відомо, у виникненні суперечностей задіяна не лише одна сторона, інакше конфлікту б не було.

Відновний підхід у вирішенні будь-яких суперечностей, зазвичай, демонструє позитивний результат. Поєднання такого підходу і позиції «рівний-рівному» складає основу медіації однолітків.

Нині у загальноосвітній школі до вирішення питання міжучнівського конфлікту найчастіше звертаються лише тоді, коли відбувається його ескалація і здебільшого така ситуація вирішується дорослими практично без участі головних учасників конфлікту – дітей. І що ми маємо? Який приклад поведінки показуємо учням? – хіба те, що вони самі нічого не вирішують, що їхня думка не є важливою. І лише дорослі добре знають, як вийти з такої ситуації. Це формує у дітей безвідповідальність за свою поведінку: або ти понесеш покарання за зроблений вчинок або взагалі не відповідаєш, якщо батьки мають вплив на адміністрацію школи. Таким чином, замість вирішення наявного конфлікту, з’являється прихований конфлікт, який може перерости у т. зв. «образу на весь світ». Тож відновний підхід у вирішенні конфліктних питань передбачає врахування інтересів усіх сторін-учасників, посилення відповідальності за зроблений вчинок та відшкодування нанесених збитків. Це один із способів розв’язання конфліктів.

Медіація (англ. mediation – посередництво) — вид альтернативного врегулювання суперечностей, метод їх вирішення із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант вирішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх задіяних учасників.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них.

Медіація – це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа (медіатор) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася. Особливою рисою медіації є те, що сторони спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та його виконання.

Вирішуючи конфлікт за допомогою медіації, сторони повинні налаштуватися на співробітництво, і це є головним завданням медіатора – спеціально підготовленого посередника у вирішенні конфліктів, який однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення. Важливо зазначити те, що медіатор не має права вирішувати конфлікт за його учасників. Натомість медіатор:

 • допомагає кожному учаснику висловити своє бачення ситуації;

 • стежить за тим, щоб усі учасники почули версію протилежних сторін;

 • визначає, узагальнює і перераховує питання, щодо яких здійснюватимуться переговори;

 • визначає спільні позиції та інтереси сторін.

У сучасному суспільстві все більше українських шкіл впроваджують технологію медіації у освітній процес. Це Одеська, Київська, Вінницька, Харківська, Волинська та ін. області. За, порівняно, недовгий термін діяльності шкільні служби порозуміння (ШСП) (перша почала діяти з 2001 року) мають певні результати та позитивні відгуки.

По-перше, діти, які зорганізовані у таку службу, змінюють ставлення до ситуації конфлікту, набувають навичок конструктивного вирішення конфлікту. По-друге, моральний, психологічний клімат середньої та старшої школи покращується, діти не бояться ситуацій конфлікту і знають як вирішити його з найменшими втратами. По-третє, зменшуються кількість випадків насильства, бійок серед дітей. І найголовніше – учні об’єднуються заради мирного врегулювання конфлікту, показують приклад для однолітків, стають авторитетом, пропагуючи високі людські цінності – чесність, відповідальність, взаємодопомогу, взаєморозуміння, вихованість.

Шкільна служба порозуміння (ШСП) (інша назва – «Шкільна служба розв’язання конфліктів» (ШСРК)) – це команда підготовлених старшокласників-посередників (медіаторів), які допомагають своїм одноліткам розв’язувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи в роботі відновні практики – медіацію однолітків, коло прийняття рішень – працюють над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі. Роботу ШСП організовує координатор, зазвичай – практичний психолог чи соціальний педагог, який пройшов підготовку і володіє знаннями та навичками з організації та керування ШСП.

Медіація як процес проходить за наступним алгоритмом:

  • Тебе уважно вислухають

  • Поставлять запитання, щоб краще зрозуміти ситуацію

  • Поважатимуть твою позицію

  • Не шукатимуть винуватців у конфлікті

  • Не даватимуть зайвих порад

  • Однаково сприятимуть обом сторонам конфлікту

  • Допоможуть сторонам самостійно прийняти справедливе вирішення.

Організація ШСП у школах Чернівецької області також є важливим та доцільним кроком, щоб створити психологічно безпечне середовище для усіх учасників навчально-виховного процесу та формувати в учнівської молоді стратегії конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. Спеціалісти шкільних служб психології та соціальної роботи, виконуючи професійні обов’язки, вирішують конфлікти різних видів. Для ефективного вирішення конфлікту рівня «учень-учень» доцільно впроваджувати у навчально-виховний процес відновний підхід – медіацію однолітків та коло прийняття рішень, які діють за методом «рівний-рівному».

Мета проекту – впровадження технології «медіація» у ЗНЗ області та формування у дітей підліткового віку (13-15 років) конструктивного підходу до вирішення конфлікту через залучення їх до шкільної служби порозуміння.

Завдання проекту:

 1. підготовка координаторів ШСП з числа спеціалістів шкільної служби психології та соціальної роботи ЗНЗ області;

 2. відбір та формування команди учнів-медіаторів для забезпечення функціонування шкільних служб порозуміння;

 3. створення шкільних служб порозуміння;

 4. моніторинг якості організації та функціонування ШСП;

 5. діагностика ефективності діяльності ШСП в ЗНЗ Чернівецької області.

Опис проекту.

Шляхом навчання, координації дій та супервізії діяльності організаторів ШСП впроваджується технологія медіації в освітній процес загальноосвітньої школи в Чернівецькій області.

Етапи реалізації проекту:

І етап – організаційний.

ІІ етап – навчально-теоретичний.

ІІІ етап – діагностичний.

ІV етап – створення ШСП.

V етап – діяльність ШСП.

VІ етап – моніторинг та оцінка.

Термін реалізації проекту: вересень 2014 р. – лютий 2016 р.

Очікувані результати: створені шкільні служби порозуміння, підготовлена команда учнів-медіаторів, запроваджена технологія «медіації» в систему діяльності школи, перевага стратегії співробітництва під час вирішення конфлікту серед дітей віком 13-15 років, які взяли участь у проекті, зменшення проявів девіантної поведінки. Формування конструктивного підходу до вирішення конфлікту, що дасть змогу виховати покоління учнів з навиками толерантної поведінки. Впровадження технології відновного підходу у навчально-виховний процес після закінчення проекту. Тотальне запровадження технології медіації на постійній основі в освітній процес загальноосвітніх шкіл, спеціалісти яких взяли участь у проекті.

Проект є спільним творчим надбанням кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Кількість учасників: 15-20 фахівців шкільних психологічних служб (практичні психологи, соціальні педагоги) базових навчальних закладів міста та області, 250-300 підготовлених учнів-медіаторів, що будуть утворювати шкільну службу порозуміння.

Календарний план роботиетапу

Назва етапу

Кількість учасників

Короткий опис

Термін виконання

Відповідальні

Задіяні ресурси

І

Організаційний
Визначення базових навчальних закладів, відбір учасників проекту

Серпень 2014

Обласний науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (Романовська Д.Д.)
ІІ

Навчально- теоретичний

15-20 осіб

Навчання потенційних координаторів шкільної служби розв’язання конфліктів; моделювання шкільної служби для конкретної школи, спеціаліст якої бере участь у проекті.


Вересень 2014 року

Білик Н.М., Романовська Д.Д.

Приміщення Інституту післядипломної педагогічної освіти, роздаткові матеріали, методичні рекомендації, фліп-чарти, мультимедійні засоби.

ІІІДіагностичний

15-20 осіб

Дослідження стану вирішення конфліктів спеціалістами шкільних служб психології та соціальної роботи, їхню активну участь у цьому процесі шляхом опитування

Вересень 2014 року

Білик Н.М.

Опитувальник (укладач Білик Н.М.)

300 дітей

Визначення стилів поведінки у конфлікті серед дітей 13-15 років з допомогою методики К.Томаса.

Вересень 2014 року

Білик Н.М., спеціалісти служб практичної психології та соціальної роботи школи, які взяли участь у проекті.

Методика дослідження стилю поведінки в конфлікті К. Томаса (адаптація Н.В.Гришиної)

300 дітей

Аналіз виникнення конфліктних ситуацій серед дітей підліткового віку (13-15 років) за допомогою анкети;


Вересень 2014 року

Білик Н.М., спеціалісти служб практичної психології та соціальної роботи школи, які взяли участь у проекті.

Опитувальник (укладач Білик Н.М.)

ІV

Створення шкільних служб порозуміння, підготовка команди (групи) медіаторів

15-20 спеціалістів, 30-40 дітей для інформаційної кампанії, 300 дітей для навчання

Інформаційна презентація для адміністрації школи, спеціалісти якої беруть участь у проекті.

Інформаційна кампанія для пропагування діяльності шкільної служби розв’язання конфліктів, відбір та навчання медіаторів-однолітків (діти віком 13-15 років) для організації служби.

Жовтень 2014 року, перед канікулами та під час канікул

Обласний науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (Романовська Д.Д.) Спеціалісти шкільних служб практичної психології та соціальної роботи Чернівецької області, які беруть участь у проекті.

Приміщення для проведення інформаційної кампанії та навчальних тренінгів, фліп-чарти, мультимедійні засоби, роздатковий матеріал, анкети.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної...
Чернівецької області та з метою висвітлення науково-практичних результатів щодо сучасного стану та напрямів розвитку інноваційної...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної...
ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення обласного огляду-конкурсу...
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів» на базі...
Сахновський О.Є., завідувач кафедри методики викладання базових дисциплін ІППО Чернівецької області, кандидат історичних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка