Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Скачати 486.06 Kb.
НазваДепартамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Сторінка1/3
Дата15.09.2013
Розмір486.06 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3
Департамент освіти і науки молоді та спорту

Чернівецької обласної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чернівці

1.Загальні положення
1.1. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є формою підвищення фахового рівня керівників та педагогічних працівників.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів, наказів МОНМС та інших центральних органів виконавчої влади.
1.3. Передовий педагогічний досвід - творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням актуальних проблем і конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу й особи вчителя.
1.4. Передовий педагогічний досвід характеризується високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, актуальністю, перспективністю, науковою обґрунтованістю, раціональними витратами часу на досягнення високих результатів, дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально-виховного процесу.
1.5. У проце­сі педагогічної діяльності досвід осмислюється, оновлю­ється, спираючись на психолого-педагогічну науку.
1.6. До передового досвіду, який підлягає вивченню, узагальненню та поширенню відносять також форми, методи, прийоми, засоби навчання та виховання, нові системи навчання і виховання або вже відомі на основі їх удосконалення, форми роботи педагогічних колективів, методи управління освітньою діяльністю.
1.7. Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду формується відповідно до методологічного супроводу, що забезпечує можливість впровадження досвіду в педагогічну практику та його розповсюдження з оцінкою наслідків використання.
1.8. Планомірне проведення широкого кола заходів (виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду) здійснюється закладами освіти, районними/міськими управліннями(відділами) освіти, районними/міськими методичними кабінетами, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (далі - ІППОЧО).

2. Мета, завдання і принципи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
2.1. Метою виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне їх упровадження у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників, підготовка вчителів нової генерації, які здатні розробляти і використовувати у навчальному процесі нові технології навчання.
2.2. Основні завдання виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду полягають у стимулюванні інноваційних процесів в управлінні навчальними закладами та сприянні розвитку управлінської та педагогічної майстерності, розвитку педагогічної науки.
2.3. Основними принципами виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду є законність, науковість, гласність, толерантність, комплексність, планомірність, нормативність, безперервність.
3. Основні критерії передового педагогічного досвіду
3.1. Актуальність і перспективність.(Cприяє виконанню завдань, поставлених перед школою урядом, органами освіти; дає можливість пришвидшити вирішення актуальних проблем педагогічної теорії; допомагає у подоланні труднощів, що виникають у роботі).
3.2. Висока результативність і оптимальність.(Підвищення якості знань, умінь та навичок школярів, рівня їх вихованості; сталість одержаних результатів у часі; стабільність результатів в умовах застосування такого досвіду іншими працівниками).
3.3. Наукова достовірність досвіду.(Досягнення високих результатів раціональним шляхом, відповідно до наук - педагогічної та психологічної. Якщо ж досвід вступає у протиріччя з прийнятими положеннями педагогіки, то це потрібно науково обґрунтувати).
3.4. Можливість творчого наслідування. (Виявлення ідеї досвіду, оцінка її з точки зору педагогічної науки, сприйняття і використання іншими педагогами).
3.5. Наявність елементів новизни та оригінальності.(Внесення нового й обов'язково індивідуального, оригінального; те, що не є новим для області, може розглядатися як нове в межах школи, міста, району).
3.6. Стійкість, стабільність досвіду, його тривале функціонування. (Проявляється у стійкій ефективності результатів протягом тривалого часу).
4. Класифікація передового педагогічного досвіду
4.1. Залежно від обґрунтування теми і змісту передовий педагогічний досвід буває:

 • комплексний (об’єднаний);

 • локальний (спеціалізований, однонаправлений);

 • практичний ( теоретико-практичний);

 • емпіричний (теорія, спостереження, індукція, дедукція, перевірка, оцінка).

  1. За рівнем творчої самостійності ППД поділяється на:

 • репродуктивний ( діяльність, яка не має у собі чогось нового, але спрямована на сумлінне виконання своїх професійних обов’язків і є гарним взірцем для тих педагогів, які ще не володіють педагогічною майстерністю);

 • раціоналізаторський (діяльність, пов’язана із творчим використанням відомих форм і методів, спрямована на підвищення ефективності педагогічної праці);

 • новаторський ( діяльність, яка завжди пропонує суттєві зміни у навчально-виховній роботі, має в собі елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності. Такий педагогічний досвід особливо цінний тому, що він прокладає нові шляхи у шкільній практиці та педагогічній науці);

 • дослідницький (базується на експерименті).

  1. За тривалістю виявлення, вивчення, узагальнення і поширення ППД буває:

 • тривалий ( довготривалий - десятки років);

 • середньотривалий (кілька років);

 • короткотривалий (імпульсивний, епізодичний).

  1. За обсягом і рівнем творчої самостійності його автора:

 • система роботи освітнього закладу (управління, відділу освіти, інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, методичного кабінету, навчального закладу);

 • система роботи працівника освітнього закладу (учителя, директора, інспектора-методиста);

 • вирішення важливої педагогічної проблеми в освітньому закладі (моральне виховання школярів);

 • розв’язання важливої педагогічної проблеми у діяльності окремих педагогів (наприклад, система роботи вчителя з економічного виховання);

 • певні форми, методи та прийоми роботи, що використовуються у закладі освіти;

 • форми, методи та прийоми, які використовують окремі педагоги.

  1. За кількістю авторів чи носіїв досвіду ППД може бути:

 • колективний;

 • груповий;

 • індивідуальний. 1. Організація роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду


5.1. Роботу з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД у навчальних закладах організовують директор, заступник директора, методист, вихователь-методист; у районних/міських управліннях/відділах освіти – методист, головний (провідний) спеціаліст; в Інституті післядипломної педагогічної освіти – методист науково-методичного центру (далі НМЦ).


  1. Виявлення, вивчення, узагальнення та затвердження передового педагогічного досвіду включає чотири етапи і складає два роки (додаток 1):


1-й – інформаційно-мотиваційний:

- формулюється тема досвіду, обґрунтовується його актуальність;

- вибираються конкретні шляхи, засоби, методи досягнення високих результатів у процесі навчання та виховання учнів;

- формується робоча група для вивчення досвіду.
2-й – підготовчий:

- проводиться попереднє знайомство з об'єктом досвіду;

- внаслідок попереднього вивчення документації визначаються основні ідеї передового досвіду, уточнюються методи його вивчення.
3-й – основний:

- збирається емпіричний матеріал, вивчаються окремі ланки управлінської діяльності або навчально-виховного процесу, проводяться моніторингові дослідження, діагностика, контрольні заміри (додатки 11-14);

- матеріали класифікують на типовий і випадковий, після цього його систематизують та узагальнюють.

Протягом всього періоду вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду здійснюється його самоаналіз та самокорекція.
4-й – заключний:

- систематизація та узагальнення досвіду визначення провідних ідеї досвіду;

- вироблення методичних рекомендацій щодо розв'язання досліджуваної проблеми;

- дається оцінка перспективності досвіду.
5.3. Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду (у навчальному закладі, РМК/ММК, ІППО) складає один рік та передбачає:

- визначення об’єкта (носія) передового досвіду;

- аналітичну оцінку вихідних матеріалів;

- систематизацію відомостей про передовий досвід та комплектування довідково-інформаційних матеріалів.
5.4. Об’єкт для вивчення передового досвіду вибирається в результаті аналізу даних внутрішньої і зовнішньої інформації.

До внутрішньої інформації відносяться: звітні матеріали про переможців проведених конкурсів, тематичних оглядів і т.д.; відомості про прийоми і методи роботи педагогів-новаторів.

До зовнішньої інформації відносяться: матеріали шкіл передового педагогічного досвіду, семінарів, конференцій; інформаційні, методичні матеріали ІППОЧО.
5.5. Рішення про порядок вивчення та узагальнення ППД конкретного автора (авторів) приймає відповідна кафедра ІППОЧО. Витяг із протоколу засідання кафедри подається в орган управління освітою.
5.6. Узагальнення передового педагогічного досвіду складає один рік (методист НМЦ ІППО систематизує дібраний матеріал в аспекті проблеми ППД, здійснює опис, визначає форму узагальнення. Підготовлені методистом НМЦ матеріали досвіду розглядаються та обговорюються на засіданні відповідної кафедри).
5.6. За поширення передового педагогічного досвіду у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період відповідає кафедра та методисти які рекомендували досвід для затвердження Вченою радою ІППОЧО.
5.7. Поширення передового педагогічного досвіду – це діяльність, спрямована на ознайомлення працівників освітніх закладів із суттю досвіду, обґрунтування доцільності його впровадження, популяризацію передової педагогічної ідеї. При цьому використовуються різні види і форми роботи:

- районні школи передового педагогічного досвіду;

- виступи авторів передового педагогічного досвіду на обласних (міських) науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, «круглих столах», методичних об’єднаннях, курсах підвищення кваліфікації, майстер-класах;

- проведення відкритих педагогічних, методичних рад, методичних об’єднань, уроків, занять, виховних заходів, семінарів тощо;

- публікації у фахових періодичних виданнях, веб-сайті ІППОЧО;

- індивідуальна робота педагогів з матеріалами електронної бібліотеки ППД;

- виставки та експозиції на Всеукраїнських, обласних, районних (міських) конференціях тощо.
6. Інформаційне забезпечення передового педагогічного досвіду
6.1. Результати вивчення та узагальнення ППД оформляються у паперовому та електронному вигляді методистами за фахом НМЦ ІППОЧО і подаються на затвердження Вченою радою:

- титульний лист;

- інформація про автора ППД (додаток 8) з його фото;

- рецензія науковця та методиста ІППОЧО;

- витяг із протоколу засідання відповідної кафедри ІППОЧО про рекомендацію щодо затвердження досвіду Вченою радою ІППОЧО;

- опис ППД і додатки (конспекти уроків, занять, виховних заходів; сценарії змагань, свят, концертів, розваг; фрагменти уроків, занять, виховних заходів, розваг, свят, концертів; дидактичний матеріал; список публікацій у періодичних виданнях; презентації, фото) (додаток 2).
7. Затвердження передового педагогічного досвіду
7.1. За результатами виявлення, вивчення, узагальнення ППД відповідна кафедра порушує клопотання перед Вченою радою ІППОЧО про затвердження конкретного досвіду.
7.2. На основі поданих до розгляду Вченою радою матеріалів про затвердження конкретного передового педагогічного досвіду виноситься рішення про затвердження (незатвердження) та поширення ППД в освітніх закладах Буковини.
7.3. Після отримання позитивного рішення засідання Вченої ради ІППОЧО про затвердження конкретного передового педагогічного досвіду автору (колективу авторів) видається відповідне Свідоцтво (встановленого зразка).

ДОДАТОК 1
ЕТАПИ ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ППД
Перший рік роботи
І. Інформаційно – мотиваційний етап
Завдання: формування позитивних мотивів і потреб освітнього закладу, керівників закладу, педагога до узагальнення передового педагогічного досвіду.
Види та форми роботи:

- визначення мети, об’єкта, предмета вивчення,

- оцінка досвіду відповідно до критеріїв та класифікації,

- обґрунтування теми, актуальності, новизни, перспективності досвіду,

- визначення організаційно-методичної системи роботи автора (авторів),

- винесення рішення про порядок вивчення і узагальнення ППД.
ІІ. Підготовчий етап
Завдання: виявлення педагогічних закономірностей, утілених та використаних у досвіді, допомога керівнику, педагогу (колективу) в осмисленні свого досвіду.
Види та форми роботи:

- теоретична підготовка: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми,

- вивчення особливостей здійснення освітнього процесу автором (колективом) досвіду – відвідування педрад, методичних рад, методичних об’єднань уроків, занять, інших заходів, які розкривають ідеї досвіду,

- відбір та класифікація практичних матеріалів, що відображають суть досвіду,

- визначення рівня раціональності і стабільності результатів педагогічного досвіду.
Другий рік роботи
ІІІ. Основний етап
Завдання: обґрунтування інноваційної передової педагогічної практики автора (колективу).
Види та форми роботи:

- систематизація поданого та дібраного матеріалу в аспекті проблеми;

- опис очікуваних результатів вивчення пропонованої освітньої новації;

- визначення сфери можливого застосування передового педагогічного досвіду у масовій практиці,

- визначення форми узагальнення ППД: доповідь (повідомлення, виступ) на педагогічній раді, засіданні МО, кафедри, Вченої ради ІППО, видання методичних листів, розробок, брошур, збірників, посібників тощо.
ІV. Заключний етап
Завдання: презентація педагогічного досвіду автора (колективу) колегіальному органу (слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкіл передового педагогічного досвіду, членам районного методичного об’єднання, тощо).
Види та форми роботи:

- проведення лекцій, семінарів- практикумів, майстер-класів;

- стендова наочно-демонстраційна популяризація ППД та ін.

ДОДАТОК 2
ОСНОВНІ ВИМОГИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ППД

 

Пакет матеріалів перспективного педагогічного досвіду:


 1. Титульний лист ( додаток 3).

 2. Зміст досвіду ( додаток 4 ).

 3. Виписка з рішення Ради міського/районного методичного кабінета, управління /відділу освіти (чи педради школи).

 4. Анотація досвіду керівника (методиста, заступника директора, вчителя) ( додатки 5,6 )

 5. Методи організаційно-педагогічної діяльності установи освіти (школа, методична служба) щодо поширення перспективного педагогічного досвіду ( додаток 7 ).

 6. Характеристика на автора досвіду (надається адміністрацією навчального закладу) (додаток 8).

 7. Опис досвіду (додаток 9).

 8. Додаток до досвіду роботи.


ДОДАТОК 3


Зразок оформлення титульного листа
Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управлінська діяльність

в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання

З досвіду роботи Захарченко А.В.,

директора ліцею № … м. Чернівці)

Чернівці 2013

ДОДАТОК 4


Зразок змісту

Зміст

І.Вступ

 1. Виписка з рішення Ради міського/районного методичного

кабінета, управління /відділу освіти (чи педради школи)……………………1

 1. Анотація досвіду керівника (вчителя)………………………………………….…………………………..2

 2. Модель організаційно-педагогічної діяльності установи освіти щодо поширення перспективного педагогічного досвіду ………………………….3

4.Характеристика на автора досвіду ………………………………………….4

I. Опис змісту досвіду

 1. Вступ …………………………………………………..1

 2. Технологія досвіду …………………………………………………..2

 3. Результативність досвіду.................................................................................5

 4. Висновки …………………………………………………...7

 5. Список рекомендованої літератури з проблеми........................................... 8

Додаток 1. Модель реалізації педагогічних ідей у системі навчання ............9

Додаток 2. Розробки уроків з теми ...................................................................10

Додаток 3. Розробки заходів .............................................................................19

Додаток 4. Результати діагностики (таблиці, діаграми) ................................ 23

Додаток 5. Творчі роботи учнів ........................................................................26

Додаток 6. Фотоколаж педагогічної діяльності вчителя ................................33
II. Методична робота вчителя


 1. Заходи щодо поширення педагогічних ідей ................................................37

 2. Участь у Всеукраїнських, обласних, міських і шкільних

формах роботи ……........................................................................................42

3. Видавнича діяльність ...... ………………………………………………….47

ДОДАТОК 5

Структура анотації
Тема досвіду:

Автор досвіду:

Адреса досвіду: (назва навчального закладу)

Досвід вивчався в________ роках (указати ким)

Актуальність досвіду. Аргументація необхідності його вивчення і поширення відповідно до загальноосвітніх задач, освітніх потреб області (міста), країни, специфіки навчально-виховного процесу в школі.

Вид досвіду за характером новизни — новаторський чи раціоналізаторський. Виділити властиві тільки автору підходи щодо реалізації змісту навчання, використанню модифікаційних форм і методів, які дають високий результат.

Ведуча педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільше суттєве у досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного процесу, у формуванні навчальної компетентності, вихованні, особистісному розвитку школярів очікуються.

Технологія досвіду. Цей компонент структури узагальненого матеріалу повинний розкривати характерні для педагога форми, методи, прийоми роботи, основні педагогічні чи управлінські операції, способи удосконалення того чи іншого виду діяльності.

Результативність досвіду. Розкрити вплив характерної для вчителя системи організації навчальної діяльності учнів на гармонійний розвиток особистості.

Рекомендована література з проблеми досвіду.

Додатки: дидактичні матеріали, відеозаписи, комп'ютерні дискети і т.і.

ДОДАТОК 6

Зразок анотації
  1   2   3

Схожі:

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
За цих умов соціальна педагогіка, як особлива сфера професійної діяльності, стає значним чинником у системі допомоги широким верствам...
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс (0372) 52-73-36, Е-mail
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка