Законами


НазваЗаконами
Сторінка1/5
Дата23.03.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро господарські товариства( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 1577-XII ( 1577-12 ) від 19.09.91, ВВР, 1991, N 49, ст.683 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2692-XII ( 2692-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.662
Декретом


N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94
Законами
N 3709-XII ( 3709-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 11
N 3710-XII ( 3710-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.480
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.93
N 769/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 89
N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213
N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256
N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.397
N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146
N 2916-III ( 2916-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 15, ст.102
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.222
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320
N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 4-рп/2005 ( v004p710-05 ) від 11.05.2005 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2801-IV ( 2801-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.480
N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.88
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 50-51, ст.384
N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -
зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 1873-VI ( 1873-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.137
N 2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25,


ст.263 - зміни застосовуються у

2010 році

N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539
N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564
N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2774-VI ( 2774-17 ) від 03.12.2010, ВВР, 2011, N 22, ст.151
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.445
N 3263-VI ( 3263-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.446
N 3326-VI ( 3326-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.481
N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 46, ст.512
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 1-рп/2013 ( v001p710-13 ) від 05.02.2013 }
{ Роз'яснення: господарські товариства, офіційно

зареєстровані до моменту введення в дію Закону "Про

внесення змін та доповнень до Закону України "Про

господарські товариства" ( 3709-12 ), перереєстрації

не підлягають, відповідно до Постанови ВР N 3711-XII

( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.12 }{ У тексті Закону слова "установчий договір", "збори учасників",
"статутний фонд", "рада товариства (спостережна рада)",
"рада акціонерного товариства (спостережна рада)" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "засновницький
договір", "загальні збори учасників", "статутний (складений)
капітал", "наглядова рада товариства", "наглядова рада
акціонерного товариства" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }{ У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами
"Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств,
правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх
учасників та засновників.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

{ Стаття 1 втратила чинність у частині, що стосується
акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 }


Стаття 1. Господарські товариства

Господарським товариством є юридична особа, статутний
(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
{ Статтю 1 доповнено частиною першою згідно із Законом N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Господарськими товариствами цим Законом визнаються
підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди
юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
{ Частину четверту статті 1 виключено на підставі Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою
діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих
немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та
третейському суді від свого імені. { Частина статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }

Придбання господарським товариством часток (акцій), активів
інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням
вимог законодавства про захист економічної конкуренції. { Статтю 1
доповнено частиною згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від
20.11.2003 }

{ Стаття 2 втратила чинність у частині, що стосується
акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 }


Стаття 2. Найменування товариства

Найменування товариства повинно містити відомості про його
організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші
відомості, передбачені законом.

{ Частина перша статті 2 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010 }Найменування товариства міститься в установчих документах
товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність
товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських
організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно
бути на Україні.

{ Стаття 3 втратила чинність у частині, що стосується
акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 }


Стаття 3. Засновники та учасники товариства

{ Дію частини першої статті 3 зупинено у частині права
державних підприємств бути засновниками або учасниками
господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 }


Засновниками та учасниками товариства можуть бути
підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України.

{ Дію частини другої статті 3 зупинено у частині права
державних підприємств бути засновниками або учасниками
господарських товариств згідно з Декретом N 24-92 від 31.12.92 }


Підприємства, установи та організації, які стали учасниками
товариства, не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні
особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та
учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та
юридичними особами України, крім випадків, встановлених
законодавчими актами України.

Господарське товариство, крім повного і командитного
товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним
учасником. { Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

{ Стаття 4 втратила чинність у частині, що стосується
акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 }


Стаття 4. Установчі документи товариства

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з
додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі
статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору.
Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним
законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 82/95-ВР від 02.03.95, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Установчі документи повинні містити відомості про вид
товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та
учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок
утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу
прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та
порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких
необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін
до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації
товариства. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002 }

Установчі документи повинні також містити відомості,
передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є
підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що
не суперечать законодавству України.

Господарське товариство може створюватися та діяти на
підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

{ Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3262-VI
( 3262-17 ) від 21.04.2011Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі
модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується
усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства,
його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності,
склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного)
капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними
вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі
модельного статуту.

{ Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3262-VI
( 3262-17 ) від 21.04.2011{ Стаття 5 втратила чинність у частині, що стосується
акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008 }


  1   2   3   4   5

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами N 81/95-ВР

Законами

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка