Положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, лу на парків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності


Скачати 157.91 Kb.
Назва Положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, лу на парків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
Дата 06.03.2016
Розмір 157.91 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Право > ДокументиДодаток 1

до рішення Здолбунівської

міської ради

від17.12.2014 № 
Положення

про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення

дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
1.Загальнi положення:

1.1. Положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (далі - Положення) розроблено на пiдставi Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна".

1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за окремі елементи благоустрою міста та встановлення ступеню відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати або ухилення вiд неї.

1.3. При розміщенні дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у тимчасове користування можуть надаватися на умовах оренди окремі елементи благоустрою міста суб'єктам підприємницької діяльності.

Елементи об’єктів благоустрою :

-покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

-зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального призначення;

-будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- споруди системи інженерного захисту території;

- комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків,

- розміщених на територіях загального користування та інших об’єктах благоустрою;

- малі архітектурні форми;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Пересувна мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності:

- споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

1.4. Ставки орендної плати за орендовані елементи благоустрою міста для розміщення розміщенні дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності встановлюються даним положенням та за взаємною згодою сторін у договорі оренди.

1.5. Орендодавцем окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності є комунальне підприємство «Здолбунівське».

1.6. Підставою для укладання договору на право тимчасового користування  окремими елементами благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності є розпорядження міського голови для розміщення тимчасових (виїзних) дитячих атракціонів, лугопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності та рішення виконавчого комітету для розміщення сезонних дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності .

1.7. Передача в оренду  окремих елементів благоустрою міста під розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм у місті Здолбунів здійснюється після підписання Договору. У разі розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та малої архітектурної форми на власній, орендованій земельній ділянці СПД лише ставить до відома виконавчий комітет Здолбунівської міської ради.

1.8. Після укладення договору на право тимчасового користування елементами благоустрою міста оформляється акт прийому-передачі  окремого конструктивного елементу благоустрою міста.
2. Визначення розмірів орендованої площі

2.1. Для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності площа орендованого елемента благоустрою визначається, як сума площі горизонтальної проекції пересувного об'єкта і площі прилеглої території не менше одного метра по периметру. 
3. Визначення розмірів орендної плати

3.1. Ставки орендної плати визначаються, виходячи з економічної оцінки території міста.

Територія міста Здолбунів поділяється на двадцять три укрупнені економіко-планувальні зони (відповідно до рішення міської ради від 05.06.2013 року №844 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Здолбунів»), по яких розраховуються ставки орендної плати на окремі елементи благоустрою  при розміщенні дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

3.2. Орендна плата за оренду окремих елементів благоустрою для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності визначається відповідно до Методики розрахунку вартості окремих елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

3.3. Розрахункові ставки орендної плати щорічно на кожний наступний рік визначаються шляхом корегування розміру розрахункової ставки попереднього року на рівень інфляції за цей рік.

3.4. Строк внесення орендної плати визначається в договорі оренди.

3.5. Орендна плата нараховується з моменту укладення договору оренди окремих елементів благоустрою.

3.6. Орендна плата може бути змінена рішенням міської ради та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.7. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню відповідно до діючого законодавства.

3.8. Несплата оренди протягом одного місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди на вимогу орендодавця. При цьому з орендаря стягується заборгована сума орендної плати з урахуванням пені за кожен день прострочення. 
4. Справляння та використання коштів орендної плати

4.1. Укладання договорів оренди для розмiщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на окремих конструктивних елементах благоустрою, справляння орендної плати здійснює комунальне підприємство «Здолбунівське»

4.2. Кошти від орендної плати за окремі елементи благоустрою для розміщення дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності перераховуються на рахунок комунального підприємства «Здолбунівське».

 
Секретар ради В.В. Капітула

Додаток 2
до рішення Здолбунівської

міської ради

від17.12.2014 № 
Методика розрахунку вартості

окремих елементів благоустрою і розміру

орендної плати за розміщення на них дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
1. Методика розроблена з метою визначення розміру орендної плати на розміщення дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на окремих елементах благоустрою, що є в комунальній власності.

2. Оцінка вартості орендованого елемента визначається за формулою:

Вп = Вб × S × Ві (1),

де Вп - вартість орендованого елементу;
Вб - базова вартість одного квадратного метра конструктивного елемента;
S - площа орендованого елемента;
Ві - індекс виду конструктивного елемента.

3. Значення коефіцієнтів Вб, S, Ві:

3.1. Вб -131.87 гривень відповідно до нормативно грошової оцінки земель міста Здолбунів, затвердженої рішенням міської ради від 05.06.2013 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Здолбунів»

3.2. S - визначається відповідно до п.2 Положення про оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

3.3. Орендовані конструктивні елементи поділяються на види:

Таблиця 1Види конструктивних елементів

Індекс Ві

1.

Газони

1

2.

Асфальтовані, бруковані елементи вулично-дорожньої мережі

1.5

4. Річна орендна плата за орендований елемент благоустрою визначається за формулою:

Опл = Вп х Кзон х Кф.вик х Сор (2),

де Вп - вартість орендованого елемента, що визначається за формулою (1);
Кзон - зональний коефіцієнт;
Сор - орендна ставка у відсотках до вартості орендованого елемента.

5. Значення коефіцієнта Сор, Кзон, Кф.вик;

5.1. Сор - орендна ставка складає 12%;

5.2. Кзон- зональний коефіцієнт, тарифів відповідно до пункту 3.1. "Положення про оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Таблиця 2

Планові місця розташування дитячих атракціонів, лунапарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Економіко планувальна зона міста

Коефіцієнт Кзон

Гідпорарк по вулиці Шевченка

V1

1,34

Сквер по вулиці Грушевського

1

2.00

Сквер по вулиці Шкільній

11

1.72

Сквер по вулиці Парковій

111

1.97

Сквер по вулиці Кармелюка

ХV

1.97

Кф.вик- коефіцієнт функціонального використання елемента благоустрою, який становить 2,5 відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Здолбунів.

6.Розмір місячної орендної плати визначається за формулою

Опл.міс. = Опл : 12 (3)

де, Опл. - річна орендна плата
П Р И К Л А Д:

Оцінка вартості елемента- газон:

Вп=ВбхSхВі 131.87хSх2=263,74хS

Орендна плата за рік у гідропарку газон:

Опл = Вп х Кзон х Кф.вик. х Сор 263,74х1.34х2,5х0.12=106.02хS

Орендна плата: за місяць у гідропарку- газон: О пл. = 8.84хS асфальт: О пл. = 11.04х S

Парк по вул. Грушевського: О пл. = 13.18хS 16.48х S

Сквер по вул. Шкільна («Скорпіон»): О пл. = 11.34хS 14,18х S

Сквер по вул. Паркова («Шайба») : О пл. = 12.98хS 16,18х S

Сквер по вул. Кармелюка: О пл..= 12.98хS 16,18х S

Секретар ради В.В. Капітула

Додаток 3

до рішення Здолбунівської міської ради

від 17.12.2014р.  № 
ДОГОВІР № ____


На право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення _________________________________________________

___________________________________________________________________________________"____" ___________ 200___ р.

м. Здолбунів


в особі ____________________ діючого на підставі Положення, надалі - "Орендодавець", та ________ (підприємство, організація, установа, фізична особа-підприємець) в oсобі _____________ діючого на підставі __________ (Cтатуту, положення, свідоцтво про державну реєстрацію)надалі "Орендар", уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Предметом цього договору є надання "Орендодавцем" "Орендареві" права на тимчасове користування окремими елементами благоустрою, на розміщення, _________________________________________________________________________________ надалі "Об'єкт", на умовах оренди на терміни відповідно до виданого дозволу на розміщення дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності в межах м. Здолбунова.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

2.1."Орендодавець" зобов'язується:

2.1.1. Надати в тимчасову оренду елемент благоустрою ________________ (тротуар, газон, тощо) площею _________ квадратних метрів за адресою: __________________________________.

2.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом "Об'єкту" з моменту видачі дозволу і до його закінчення.

2.2. "Орендар” зобов'язується:

2.2.1. Не встановлювати дитячих атракціонів, лунопарків, циркові вистави та пересувні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності без дозволу на їх розміщення.

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати "Орендодавцю" вартість оренди, окремих конструктивних елементів благоустрою за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з "Положенням про оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, лунопарків, циркових вистав та пересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності".
2.2.3. Встановлювати дитячі атракціони, лунопарки, циркові вистави та пересувні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності відповідно до погодженої в установленому порядку форми, без пошкодження елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при під'єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. По закінченню терміну дії дозволу протягом 20 днів проводити їх перереєстрацію в "Орендодавця".

2.2.5. Демонтувати дитячі атракціони, лунопарки, циркові вистави та пересувні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності після закінчення терміну дії дозволу, або цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата за місце не справляється.

2.2.6. Не порушувати чинні Правила торгівлі та Правила благоустрою міста.

2.2.7. В тижневий термін листом повідомити "Орендодавця" про зміну адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.
3. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ.
3.1. Обов'язок внесення орендної плати "Орендарем" виникає з моменту

укладення договору оренду на розміщення­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________

3.2."Орендар" сплачує "Орендодавцеві" плату за користування "Об'єктом"

площею - _____ кв. м. щомісячно до 25 числа поточного місяця в розмірі ____________ грн. за місяць, в т.ч. ПДВ ____________ грн.

3.3. Ставка плати за користування "Об'єктом" та розміри орендованої площі

встановлюються сторонами при укладенні цього договору і не можуть бути

нижчими від розрахункових ставок та розмірів плати визначених пунктом 3.2.

3.4. Розрахунок орендної плати за кожний наступний місяць визначається

шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на

індекс інфляції за поточний місяць. У випадку зміни розрахункових ставок та

розмірів орендованої плати внесення плати "Орендарем" здійснюється у

розмірі нових ставок з дати набрання ними чинності і він зобов'язаний не

пізніше 3-х днів з цієї дати підписати з "Орендодавцем" зміни до договору.

Відсутність або підписання змін "Орендарем" не звільняє його від внесення

плати в розмірі і за ставками згідно даного пункту, в т. ч. за зміненими, які

встановлено цим абзацом. Конкретні розміри орендованої площі встановлюються у графічному додатку при видачі, (перереєстрації) дозволу на розміщення пересувних малих архітектурної форм для здійснення підприємницької діяльності відповідно до "Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на розміщення дитячих атракціонів, лугопарків, циркові вистави nfпересувних малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.1. У випадку прострочення платежів, передбачених в п.3.2. цього договору

"Орендар" сплачує на користь "Орендодавця" пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення згідно з діючим на період законодавством, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку.

4.2. При невідповідності встановленої пересувної малої архітектурної форми

для здійснення підприємницької діяльності погодженому проекту ставка орендної плати збільшується в десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу її демонтажу, або отримання дозволу на розміщення.

4.3. Ризик випадкового пошкодження або знищення об’єктів атракціону,

пересувної малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності або частини несе "Орендар".

4.4. За невиконання вимог п.2.2.3, 2.2.6 "Орендар” несе відповідальність згідно

із чинним законодавством.
5. РЕКЛАМАЦІЇ ТА СПОРИ.
5.1. Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв'язку

з виконанням цього договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

5.2. Якщо спори та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів сторони

мають право звернутися до господарського суду.
6. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Усі зміни та доповнення до цього договору мають однакову з них

юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

6.2. Додатки, не залежно від часу їх оформлення, підписані сторонами: метою

належного виконання цього договору, є його невід'ємною частиною.

6.3. Договір припиняється по закінченню терміну його дії, або розривається

достроково за згодою сторін.

6.4. У разі постійного порушення однією із сторін умов договору інша сторона

вправі звернутися до господарського суду з метою розірвати цей договір в

односторонньому порядку.

6.5. Несплата оренди протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є

підставою для дострокового розірвання цього договору на вимогу

"Орендодавця”.

6.6. Договір, складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну

силу, один примірник зберігається в "Орендодавця", другий у "Орендаря”.

6.7. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому договору є не

чинними.

6.8. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють

достатньою інформацією про орендні відносини.

6.9. Після закінчення терміну дії цього договору подальші взаємовідносини

сторін регулюються укладанням нового договору.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

з __________________ до _____________________
8. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.
8.1. Схема розміщення дитячих атракціонів, лугопарків, циркових вистав пересувної малої архітектурної форми

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

"Орендодавець"

"Орендар"
Назва: _____________

Назва: _____________
Адреса _____________

Адреса _____________
Р/р ________________

Р/р ________________
мфо. _____ зкпо ____

мфо _____ зкпо _____
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _______

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _______
індивідуальний податковий № _______

Індивідуальний податковий № _______
Система оподаткування _______

Система оподаткування _______
Телефон: ____________

Телефон: __________
Підпис: _____________

Підпис: ___________
 

 
М.П

М.П.


Секретар ради В.В. Капітула

Схожі:

Правила розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних...
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009р. №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження...
РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного...
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності” з метою упорядкування розміщення...
Рішенням міської ради від «17»
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
Рішенням сесії міської ради від «17»
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на жовтень 2010 року №
Про погодження місць розташування та розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи
Кременчуцької міської ради Про затвердження Правил розміщення стаціонарних малих архітектурних форм для провадження підприємницької...
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
«Про внесення змін до загальних положень Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на...
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кременчука (далі – Порядок) визначає організаційно-правові засади та механізм розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі та...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на травень 2010 року №
Про погодження місць розташування малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка