«Золотий ключик – 2006» 8 – 9 класи


Скачати 50.31 Kb.
Назва «Золотий ключик – 2006» 8 – 9 класи
Дата 06.03.2016
Розмір 50.31 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
«Золотий ключик – 2006» 8 – 9 класи

Перша частина завдань

1. На фізкультурному параді спортсмени спочатку вишикувалися так, що кількість спортсменів у кожній шерензі співпала з кількістю шеренг, а потім перешикувалися так, що кількість шеренг збільшилась на п'ять. На скільки зменшилась кількість спортсменів у кожній шерензі?

А. 4 Б. 5 В. 6 Г.7

2. Приватний підприємець купив партію товару і продав її з прибутком у 10 тисяч грн. На отримані гроші він купив іншу партію товару і продав його за попередніми цінами. При цьому прибуток склав 30 тисяч грн. На скільки процентів збільшився капітал підприємця?

А. 800% Б. 700% В. 500% Г. 600%

3. Сашко хоче на дискетах ємністю 1,4 мегабайт (Мб) записати 5 файлів по 1,1 Мб, 0,5 Мб,

0,4 Мб, 0,6 Мб і 0,9 Мб відповідно. Яку найменшу кількість дискет йому необхідно придбати для цього? А. 5 Б. 4 В. З Г. 2,5

4. Дано квадрат ABCD. Скільки існує точок М у його площині, для яких трикутники ABM, ВСМ, CDM, ADM рівнобедрені? А. І Б. 5 В. 9 Г. 13

5. У легкоатлетичній секції 10 спортсменів. Скількома способами з них можна відібрати трьох для участі в естафеті 3x100 м, якщо один із спортсменів не може бігти на першому етапі, а другий має обов'язково взяти участь в естафеті? А. 225 Б. 200 В. 216 Г.234

6. Андрій бігає швидше від Віті, але повільніше від Жені. Вони одночасно побігли по круговій доріжці з одного місця в одному напрямку і бігли доти, поки не опинилися в одному місці. За цей час Женя обігнав Вітю 13 разів. Скільки всього обгонів було за цей час?

А. 23 Б. 24 В.25 Г.26

7. Двоє друзів Вова і Гриць грають у наступну гру. Береться кістка доміно і підраховується сума очок на обох частинах цієї кістки. Вони домовилися, що якщо сума очок буде парною, то переможцем буде Вова, якщо непарною - Гриць. Кому умови гри вигідніші?

А. Вові Б. Грицю В. Умови справедливі Г. Визначити неможливо

8. Скількома способами шість шахістів із клубу «Данко», серед яких є два майстри спорту, можуть розділитися на дві команди по 3 спортсмени в кожній для гри між собою так, щоб у кожній був майстер спорту? А. 6 Б. 8 В. 9 Г. 12

9. Прямокутник A1 B1 C1D1 отримано із прямокутника ABCD паралельним перенесенням, причому, жодні три з восьми вершин не лежать на одній прямій. Яка найбільша кількість попарно нерівних паралелограмів, у яких дві вершини слугують вершинами першого прямокутника, а дві інші - вершинами другого, може утворитися при цьому?

А. 12 Б. 10 В. 8 Г. 6

10. Два пішоходи одночасно вийшли з пунктів А і В, відстань між якими 15 км. Рухаючись у напрямку до пункту С, що не лежить між А і В, зі швидкостями 5 і 7 км/год., вони через якийсь час зустрілися в пункті С. Їхня подорож не могла тривати ...

А. 65 хв. Б. 100 хв. В. 240 хв. Г. 300 хв.

11. Сергій вирішив плисти по ріці на плоті з пункту А в пункт В. Щоб спланувати подорож, він добув наступну інформацію: теплохід з А в В пливе 2,5 год., а з В в А - 3 год. Скільки часу буде плисти Сергій? А. 45 год. Б. 5,5 год. В. 24 год. Г. 30 год.

12. Оператор мобільного зв'язку пропонує своїм абонентам укласти угоду на рік на один з двох пакетів. Пакет «Балакун» передбачає щомісячну абонентну плату в розмірі 30 грн. і ще 0,5 грн. за кожну хвилину розмови. Пакет «Базіка» передбачає тільки щохвилинну оплату розмов у розмірі 2,5 грн. за хвилину. Яке з тверджень є правильним?

A. Пакет «Балакун» вигідніший від пакета «Базіка», якщо кожен місяць ви користуєтеся мобільним зв'язком у середньому 10 хвилин.

Б. Не має значення, який пакет вибрати, тому що ви користуєтесь мобільним зв'язком не більш, ніж 15 хвилин щомісячно.

B. Пакет «Базіка» вигідніший від пакета «Балакун», якщо протягом року ви передбачаєте один місяць не користуватися мобільним зв'язком, а в інші місяці час розмов не буде перевищувати 15 хвилин щомісячно.

Г. Пакет «Балакун» вигідніший від пакета «Базіка», тому що протягом року на кожен місяць з 20 хвилинами розмов у середньому припадає два місяці по 10 хвилин розмов у середньому в кожному.

13. Скільки обертів за добу «робить» бісектриса кута між годинниковою і хвилинною стрілками?

А. 11 Б. 12 В. 22 Г. 24

14. Трикутна сітка з ланками однакової довжини зроблена зі шнура, що може горіти. Вогонь поширюється по шнуру рівномірно з однією і тією самою швидкістю. Які ланки згорять останніми, якщо запалити сітку в точці Q?

А. ВС і CD Б. AB і AF B. DE і BF Г. AB, AF, BC, CD, DE і BF

15. Залізничне сполучення між містами А і В здійснюється через проміжну станцію С по прямолінійних залізницях АС і ВС, що перетинаються під прямим кутом. На скільки процентів максимально може скоротити шлях з А в В побудова прямолінійної залізниці, що зв'язує ці міста? (Вкажіть найближче число з наведених).

А. 100% Б. 60% В. 40% Г.30%
Друга частина завдань

1. Точки А, В, С є вершинами нерівнобедреного прямокутного трикутника. Скількома способами можна поставити на площині точку D так, щоб множина точок {А, В, С, D} мала:

а) центр симетрії; б) вісь симетрії?

2. Петрик написав три листи і підписав адреси на трьох конвертах. Потім, не дивлячись, навмання вклав листи в ці конверти.

1) Скільки листів може виявитися у своїх конвертах? Вкажіть усі варіанти.

2) Порівняйте шанси для появи кожної з цієї кількості збігів.

3) Проведіть дослід з випадковим сполученням трьох пар предметів 50 разів і підрахуйте, скільки разів відбулася кожна з передбачених кількостей збігів.

4) Чи узгоджуються ці результати з висновками, отриманими до проведення дослідів?

3. За допомогою грального кубика можна справедливо випадковим чином вибрати одного чергового з 6 кандидатів. Чи можуть у випадку відсутності кубика його замінити чотири кульки, занумеровані числами 0, 1, 2, 4? Якщо це так, то як це зробити?

4. З декількох аеродромів, усі відстані між якими різні, злітає по одному літаку, і кожен летить на найближчий до нього аеродром. Доведіть, що на будь-якому аеродромі приземлиться не більш ніж п'ять літаків.

5. У центрі більярдного столу, що має форму правильного трикутника, розташована більярдна куля. У яку точку одного з бортів слід її спрямувати, щоб вона

а) після відображення від одного борту, а потім від другого пройшла через центр столу;

б) після відображення від одного борту, а потім від другого, почім знову від першого знову пройшла через центр столу;

в) після відображення від одного борту, а потім від другого і, нарешті, від третього пройшла через центр столу.

6. Шестеро друзів живуть уздовж деякого шосе, прокладеного в лісі. Розташування їхніх будинків показано на рисунку. У якому місці вздовж шосе треба зібратися, щоб загальна відстань, яку їм доведеться проїхати, була мінімальною?7. Скількома способами можна представити число у вигляді суми трьох різних дробів виду (порядок доданків несуттєвий)?

8. Є кубик і шість "хрестів", вирізаних з папера (див. рис). Площа кожної паперової фігури дорівнює площі однієї грані кубика. Чи можна цими шматками паперу цілком обклеїти поверхню кубика?
9. Доведіть, що за допомогою циркуля і лінійки можна поділити кут у р° на р рівних частин, якщо р - натуральне число, не кратне 3 і 5.

Схожі:

«Золотий ключик – 2006» 8 – 9 класи
На фізкультурному параді спортсмени спочатку вишикувалися так, що кількість спортсменів у кожній шерензі співпала з кількістю шеренг,...
Особистісне зростання вчителя – золотий ключик успіху освітнього округу
Методична робота в Городнявському освітньому окрузі спрямована не тільки на підвищення професійної майстерності кожного вчителя,...
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму...
Василій Великий. Гомілії/Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Л. Н. Добровольська
К.: Початкова школа, 2006; Навчальні програми (система Ельконіна-Давидова): 1-4 класи. Харків: Центр психології і методики розвивального...
Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних металів
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J. P. Migne, 1857—66). —
Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV— V ст.; №14). — Переклад...
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка