УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ


Скачати 90.52 Kb.
Назва УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Дата 06.03.2016
Розмір 90.52 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Психологія > Документи


УКРАЇНА

Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Грушевського, 1; м. Чернівці, 58010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372) 57-32-84; e-mail: [email protected]

_08.11.2013_____01-31/3930___ На № ____________ від ___________


Начальникам органів управління освітою, молоддю та спортом райдержадміністрацій, міських рад

Про результати засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 23.01.2013 №50 «Про організацію експертизи психологічного та соціально-педагогічного інструментарію» 06.11.2013 відбулося засідання обласної Експертної комісії з експертизи психологічного та соціально-педагогічного інструментарію, який застосовується в навчальних закладах Чернівецької області.

На розгляд Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області було представлено 37 психодіагностичних методик та 12 корекційно-розвивальних програм.

Рішенням засідання Експертної комісії затверджено до використання у роботі з учнями навчальних закладів:

• 36 психодіагностичних методик, поданих працівниками психологічної служби м. Чернівців, Глибоцького, Заставнівського та Сокирянського районів.

• 12 корекційно-розвивальних програм, поданих практичними психологами Заставнівського, Вижницького, Сокирянського, Новоселицького, Кіцманського, Глибоцького районів, м. Чернівців, зокрема методистами центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради та працівником міського благодійного фонду «Нова сім’я».

Надсилаємо протокол засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (додається).

Повідомляємо, що зазначені методики та програми будуть розміщені на офіційних сайтах ДОНМС, ІППОЧО у місячний термін.
Заступник директора Департаменту Л.М. Тарангул
Білянін Г.І.

52733


Додаток

до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

08.11.2013 № 01-31/3930

Протокол № 24

засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО

від 6 листопада 2013 року
Присутні: Романовська Д.Д., Ілащук О.В., Кирилецька Л.В., Марценюк С.Г., Чаплак Я.В., Двіжона О.В., Драпака А.В., Толочко І.М., Гончарова-Чагор А.О., Реус О.А., Пислар О.В., Коса Н.С., Губчин О.Я., Анатійчук М.О.

Відсутні: Міренеску Л.Г.

На розгляд обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО подано:

 1. Фаховий діагностичний інструментарій – 37 методик.

 2. Фаховий корекційно-розвивальний інструментарій – 12 програм.


Рішення обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО ЧО
I. Затвердити та рекомендувати до використання у роботі з дітьми, учнями навчальних закладів наступний фаховий корекційно-розвивальний та психодіагностичний інструментарій:

І.1. Психодіагностичний інструментарій:

І.1.1. Комплект діагностичних методик, поданих практичним психологом Глибоцького центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді – Букатар Н.О.

 1. Анкету «Вивчення основних проблем, які виникають в інструкторів туристських груп під час підготовки та проведення туристсько-краєзнавчих подорожей з учнівською молоддю».

 2. Анкету «Визначення психологічного мікроклімату в колективі дитячої туристської групи та активізації опорних знань щодо основних аспектів туризму і пройденого маршруту».

І.1.2. Комплект діагностичних методик, поданих практичним психологом Кадубовецького ДНЗ Заставнівського району – Ребрик О.Д.

1. Тест-анкету на визначення видів здібностей дитини (Джерело: «Психолог» // Шкільний світ, №23-24, 2005р. – С. 71-73).

2. Тест для батьків Т.Рєпіна (Джерело: Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ/ уклад. Т.І Прищепа – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – С.20).

3. Тест «Вивчення розумового розвитку» А.Біне-Т.Симона (Джерело: «Психолог» // Шкільний світ, №23-24, 2005р.– С.20-26).

І.1.3. Опитувальник, поданий практичним психологом Вітрянського НВК Сокирянського району – Підлубною Л.В.

1. Анкету для діагностики шкільної мотивації (Джерело: О. Ануфрієва, С. Костроміна).

І.1.4. Комплект діагностичних методик, поданих працівниками психологічної служби м.Чернівці: Пашковою О.С., практичним психологом ЗНЗ № 11, Кузь І.Т., практичним психологом Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту.

 1. Методику «Ціль – засіб – результат» (ЦЗР) А.А. Карманова (Джерело: Малкин-Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.– М.: Эксо, 2005.– 992 с.)

 2. Методику визначення схильності до стресу (автори: М.Фрідман, Р. Розенман); (Джерело: Комісарик М.І., Леко Б.А., Чуйко Г.В. Основи психології спорту. Навчальний посібник.– Чернівці: Рута, 2004.– 400с).

 3. Методику «Дослідження схильності до ризику» - автор А.Г. Шмельов; (Джерело: Комісарик М.І., Леко Б.А., Чуйко Г.В. Основи психології спорту. Навчальний посібник.– Чернівці: Рута, 2004.– 400с.).

 4. Методику «Змагальна особистісна тривожність»; (Джерело: Ю.Л. Ханин. Русский вариант шкалы соревновательной личностной тревожности // Стресс и тревога в спорте: Международн.сб.научн. статей/ сост. Ю.Л. Ханин – М.: Физкультура и спорт, 1983.– С. 146-156).

 5. Методику (ОПС) «Визначення ставлення до майбутных змагань» (автор Ю.Л. Ханін); (Джерело: практикум по спортивной психологи / под ред. И.П. Волкова. – СПб.: Питер, 2002.– С. 237 – 241).

 6. Соціально-перцептивна оцінка особистісно-діяльнісних особливостей тренера; (Джерело: Социально-перцептивна оценка личностно-деятельностных особенностей тренера (Ю.Ханин, А.Стамбулов) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально – психологическая діагностика развития личности и малих груп. – М., 2002. С.247-248)).

 7. Методику вивчення суб’єктивного локусу контролю (автори: Є.Ф.Бажин, Є.А. Голикін, Л.М.Еткінд); (Джерело: Практическая психология для менеджеров / Под ред. М.К. Тутушкиной.– М.: Филинъ, 1996. – С.104-109).

 8. Опитувальник «Мотивація успіху та страху невдач»; (Джерело: Малкин-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2005.– 992 с).

 9. Методику «Людина під дощем» (Джерело: Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. Иллюстрированое руководство. – М.:ВЛАДОС- ПРЕСС, 2003. – 160 с.).

 10. Методику «Три дерева» (Джерело: Я.Л. Обухов. «Три дерева», Москва, 2005, 10 с.).

 11. Методику «ЦТО» (Цветовой тест отношений) (Джерело Б.Базыма. Цвет и психика. Монография. Харьков, 2001).

 12. Методику «САН» (Самопочуття, активність, настрій) (Джерело: Райгородський Д.Я. Практическая психодиагностика. – Самара: БАХРАХ, 2001).

І.1.5. Комплект діагностичних методик, поданих методистами центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради: Тарасюк Т.В., Куцак І.М., Гончаровою – Чагор А.О.

 1. Методику «Тест Р. Амтхауера структура інтелекту»; (Джерело: Р. Амтхауэр, Елисеев О.П. Практикум по психологии личности - СПб., 2003. С. 342-370).

 2. Методику «Який я?» О.А. Білобрикіна (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8.– 2013).

 3. Методику «Який я ?» (Джерело: Яценко Т.В. «Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку» Методичний посібник. – Київ. – 2010. – С.29).

 4. Методику дослідження емоційного стану (автор Дорофєєва Є. Т.) (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.8-9).

 5. Методику «Кольоровий тест ставлень» (Джерело: «Психолог довкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.10).

 6. Тест «Розпізнавання емоцій» (автор Череднікова Т.В.) (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.10).

 7. Методику «Вивчення соціальних емоцій» (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.13).

 8. Анкету нервово-психічного розвитку дитини та емоційних особливостей (автор Запорожець А.В.). (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.14).

 9. Методику проведення спостережень з метою вивчення індивідуальних особливостей дитини з емоційними проблемами. (Джерело: «Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника» / Упор.: С.Є. Кулачківська, Т.О. Піроженко. – К.: Світич, 2003. – 40 с.).

 10. Тест-опитувальник «Оцінювання рівня тривожності й схильності дитини до неврозу» (автор Захаров А.). (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.15-16).

 11. Опитувальник батьків, вихователів «Емоційне благополуччя дитини в групі» (автор Любіна Г., Мікулік Л.). (Джерело: «Психолог дошкілля» № 8 (49), серпень 2013. – С.18).

 12. Блок методик для визначення тривожності, агресивності, імпульсивності Лаврентьєва Г., Титаренко Т., (Джерело: «Психолог дошкілля» № 11 (16), 2010, с.31–34).

 13. Методику «Визначення типу темпераменту дитини дошкільного віку». (Джерело: Яценко Т.В. «Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку.» Методичний посібник. – К., 2010. С. 46).

 14. План спостереження за поведінкою дитини в різних ситуаціях з метою визначення типу темпераменту (Джерело: Яценко Т.В. «Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку». – К., 2010. – С.45).

 15. Методику «Дитячий апперцептивний тест (САТ)» (Л. Беллак) (Джерело: «Психолог довкілля» № 6 (47), червень 2013. – С.7).

 16. Індивідуальну психологічну картку учня «групи ризику».

 17. Картку соціально-психологічного супроводу учнів соціально незахищених категорій.

І.1.6. Опитувальник, поданий віце-президентом Чернівецького міського благодійного фонду «Нова сім’я» – А. Шкретою-Шварцман.

 1. Анкету «Оцінка рівня знань з тематики наркоманії та ВІЛ/СНІДу».


I.2. Корекційно-розвивальний інструментарій (тренінгові програми роботи):

 1. Програму «Комплекс занять для вихователів щодо психологічного супроводу педагогічного процесу». Укладач: Никифорук М.Ф., практичний психолог ДНЗ№1 м. Сокиряни.

 2. Програму «Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження обдарованих дітей». Укладач: Тарановська Т.С., практичний психолог Сокирянської гімназії.

 3. Програму «Майстерність спілкування» – психологічний тренінг для учнів, які мають проблеми у спілкуванні. Укладач: Вакараш Д. В., практичний психолог Несвоянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району.

 4. Програму «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку». Укладач: Ребрик О.Д., практичний психолог Кадубовецького ДНЗ Заставнівського району.

 5. Програма тематичних занять для роботи з батьками «Батьки і діти». Укладач: Боднар І.Я., практичний психолог Кельменецького професійного ліцею.

 6. Програму «Сонечко – Дощик – Я» – екопсихологічні заняття з розвитку емоційно-особистісної сфери дітей старшого дошкільного віку з використанням елементів арт-терапії. Укладач: практичний психолог дошкільного навчального закладу № м. Чернівці. Михайлюк І.М.


II. Затвердити до використання у роботі з дітьми, учнями навчальних закладів з умовою врахування рекомендацій експертів. Подати виправлений варіант програм до НМЦ практичної психології і соціальної роботи за підписом методиста РМК/ММК, що відповідає за психологічну службу до 06.12.2013:

 1. Корекційно-розвивальну програму для учнів «Самооцінка та її роль у розвитку особистості». Укладач: Стрільчук О.В., практичний психолог Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (конкретизувати завдання програми та впорядкувати їх до єдиної структури, розкрити актуальність).

 2. Програму «Профілактика виникнення соціальної дезадаптації молодших школярів». Укладач: Каменюк В.В., соціальний педагог Старововчинецького ліцею Глибоцького району (впорядкувати пояснювальну записку, а саме: визначити цільову групу, очікувані результати, а також методи моніторингу і оцінки програми).

 3. Програму «Психолого-педагогічний супровід адаптації молодого педагога до роботи в школі (з досвіду роботи творчої лабораторії працівників психологічної служби Глибоцького району)». Укладач: Цуренко Н.Г., соціальний педагог Глибоцької ЗОШ I-III ступенів (конкретизувати мету і завдання програми, вилучити з практичних занять вправи непсихологічного змісту).

 4. Програму з розвитку особистості молодшого школяра «Розумники і розумниці». Упорядник: Гавришко Н.Ф., практичний психолог Вашковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сокирянського району (доопрацювати пояснювальну записку, а саме: відкорегувати часові рамки занять, а також підібрати і впорядкувати методи моніторингу і оцінки програми).

 5. Програму профілактики емоційного вигорання педагогів «Все в твоїх руках». Упорядник: Семенчук М.В., практичний психолог Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького району (чітко визначити мету і конкретизувати завдання програми, щоб не виходили за межі теми).

 6. Програму з профілактики та корекції девіантної поведінки «Пізнай себе – відкрий себе». Упорядник: Малярчук Т.В., практичний психолог Нижньостановецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (в пояснювальній записці конкретизувати завдання програми, впорядкувати методи моніторингу та оцінки ефективності програми, використовуючи методики (тести), зазначені в програмі).


III. Відхилити:

 1. Лист оцінювання психологічного здоров’я дитини за О.Хухлаєвою в зв’язку з тим, що питання опитувальника побудовані не професійно (по змісту питання не містять повних критеріїв оцінювання психологічного здоров’я дитини, протирічать віковим можливостям (утворенням) дітей раннього віку) та базуються на суб’єктивній думці вчителя (Джерело «Психологічне здоров’я дошкільників», упорядкований Т.І. Прищепа. –Х.: Основа, 2010. – С.11–12). Поданий, практичним психологом Кадубовецького ДНЗ Заставнівського району – Ребрик О.Д.Голова обласної Експертної комісії,

завідувачка НМЦППСР Романовська Д.Д.

Схожі:

УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці, 158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372) 57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту
На виконання плану Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації на 2013 рік та з метою...
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Про затвердження рішень Регіональної експертної ради з ліцензування та атестації освітньої діяльності
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс (0372) 52-73-36, Е-mail
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка