Уроку


Скачати 122.76 Kb.
Назва Уроку
Дата 06.03.2016
Розмір 122.76 Kb.
Тип Урок
bibl.com.ua > Географія > Урок


Тема уроку: Індія

Мета уроку: сформувати в учнів загальні уявлення про соціальні й економічні особливості Індії; сприяти розвитку інтелектуального потенціалу учнів у процесі самостійної творчої діяльності, удосконалювати навички аналізувати матеріал, узагальнювати, робити висновки, навички роботи з картографічним матеріалом; виховувати повагу до індійських національних звичаїв.

Основні засоби навчання: політична карта святу, картини, що відображають побут та культуру індійського народу, довідники, хрестоматії.

Терміни і поняття: «Перлина в короні Британської імперії», лідер третього світу, демографічний вибух, демографічна політика, етнічна мозаїка, буддизм, індуїзм, касти, йога, сарі, шахи, карма.

Географічні об’єкти: півострів Індостан, Гімалаї, плоскогір’я Декан, Індо-Гангська низовина, Індійський океан, Бенгальська затока, річки Інд, Ганг, Брахмапутра; міста: Делі, Мумбай, Комкут; промислові центри: Бокаро, Бхілаї, Роуркела (металургія), Ранчі (машинобудування), Шрікарікоті (космодром), Черапунджі, Тадж-Махал.

Основні питання теми:

 1. Культурно-історичні особливості Індії.

 2. Природні умови і ресурси.

 3. Розміщення населення і господарство. Роль Індії в регіоні.

Очікувані результати: знання особливостей економіки Індії. Уміння складати характеристику галузевої структури і спеціалізації господарства країни.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Методи: бесіда, пошуковий, робота з картою, робота в групах.

Щоб пізнати чужу країну, треба відмовитись від звички міряти все на свій аршин. Слід розібратись у системі уявлень, мірил і норм, притаманних певному народові.

В. Овчинніков
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Бліц – опитування»

 1. У чому полягає особливість географічного положення Індії?

 2. Що ви знаєте про історичні особливості розвитку Індії?

 3. Яка форма правління Індії?

 4. До якого типу відтворення належить Індія?

Проблемне запитання.

В Індії є сучасні заводи й електростанції, космічна й атомна техніка. Чому проте характер суспільства залишається до індустріальним?

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

Вступне слово вчителя.

Сьогодні ми поговоримо про країну. Чия найдавніша цивілізація збагатила своїми досягненнями все людство (наприклад десятична система обчислення, знайомі нам арабські цифри насправді були завезені до Європи арабами з Індії. Саме тут уперше з’явилися шахи).

Європейці почали колонізувати Індію ще в XVI ст.. – португальці, голландці, французи, англійці були приваблені її легендарними багатствами.

З середини ХІХ до 1947 р. Індія фактично була сировинним додатком Британської імперії.

Індія – найбільша держава Південної Азії. Це країна контрастів як з точки зору природних умов, так і соціально-економічної ситуації.

Спробуємо поглянути на цю давню країну як безпосередні свідки процесів, що в ній виникають.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Асоціювання

На аркуші паперу, який лежить перед вами, у центрі написано слово «Індія». Запишіть усе, що спадає на думку, пов’язане з Індією. (звучить індійська музика).
Сарі

Танці Гори

Чай Індія Кіно
Прикраси Йоги

Слони

2. Прийом «Картографічна лабораторія»

1) Порівнявши картосхему «Історико-географічні регіони» і політичну карту, назвіть держави, що входять до складу Південної Азії.

2) З якими історико-географічними регіонами межує Південна Азія?

3. Географічне положення, склад території

Площа 3,3 млн. км2 (в п’ять разів більша за площу України) (7 місце в світі)

Населення: 1092 млн. осіб (2 місце в світі)

Столиця: Нью-Делі

Голова держави: президент

Державний устрій: федеративна республіка

Адміністративний поділ: 28 штатів, 7 союзних територій

Республіка Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан, що за формою нагадує трикутник, наче відгороджений від іншої Азії викою стіною Гімалаїв.

На півдні, сході, заході країна омивається Аравійським морем і Бенгальською затокою Індійського океану.

Індія межує з Пакистаном , Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш і М’янмою. Найпротяжнішим є кордон з Китаєм, що проходить головним Гімалайським хребтом

Крім материкової частини до складу Індії входять Лаккадівські (Аравійське море), Андаманські й Нікобарські острови (Бенгальська затока)

Близькими морськими сусідами Індії є острівні держави Шрі-Ланка і Мальдівська Республіка.

Через Індію проходять міжнародні торгові шляхи, що поєднують Азію, Європу, Африку і Австралію. Це, безумовно, сприяє встановленню Індією зовнішньоекономічних зв’язків

Самостійна робота в групах

Робота триватиме 5 – 7 хвилин. За цей час вам необхідно підготувати відповіді на запитання, які є у вас на партах.

Група 1. Природно-ресурсний потенціал

За допомогою карт атласу і тексту підручника (§ 50) дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Індії.

 • Рельєф

 • Мінеральні ресурси

 • Кліматичні ресурси

 • Водні ресурси

 • Рекреаційні ресурси

Розвитку яких галузей господарства сприяє природно-ресурсний потенціал Індії?

 • Рельєф. 80 % території країни зайнято рівнинами і плоскогір’ями (Індо-Гангська низовина і Деканське плоскогір’я). На півночі розташовані пасма Гімалаїв і Каракоруму. Найвищою точкою є гора Нанга-Парбат (8126 м).

 • Корисні копалини – різноманітні і значні. Світове значення мають поклади залізної, марганцевої руд, слюди, бокситів. На шельфі добувають нафту. Є кам’яне вугілля, газ, радіоактивні руди, алмази, кольорові метали, золото, коштовне каміння.

 • Клімат. Клімат переважає субекваторіальний і тропічний мусонний, що обумовлює високі температури (середні температури січня: +15…+ 270С, липня: +28…+ 350С), нерівномірне випадання осадків (90 % опадів випадає влітку). Опади розподіляються дуже нерівномірно – у пустелі Тар – менше ніж 100 мм на рік, у Східних Гімалаях – найвологіше місце на Землі – 12000 мм у Черапунжі.

 • Річки. Найбільші річки: Ганг, Інд, Брахмапутра. Вони ж є судноплавними. Ганг для індійців – священна річка, й омивання в неї є найважливішим ритуалом індуїзму: «Як вогонь поглинає дрова, так Ганг поглинає гріхи». Річки мають величезний гідроенергетичний потенціал, який застосовується на 10 – 15 %.

 • Гранти. Розповсюджені високопродуктивні алювіамні, чорноземоподібні глинисті гранти (регури), що приносять два – три врожаї на рік.

Індія в природному відношенні – одна з найбагатших країн світу. Одна з її назв колоніального періоду – «Перлина в короні Британської імперії».

Група 2. Населення Індії

 • Чисельність населення. Мови.

 • Демографічні особливості.

 • Національний і релігійний склад.

 • Розміщення населення.

 • Трудові ресурси.

Чи існують сьогодні в Індії соціальні і демографічні проблеми?

 • Чисельність населення. Мови. Населення Індії становить 1092 млн. осіб (друге місце в світі після Китаю). Індія займає 2 % площі суші, а її населення становить 16 % населення планети. Індійці розмовляють численними мовами та діалектами. Конституцією Індії офіційно визнано 18 мов. Державною мовою є хінді, в якій використовується давній санскритський алфавіт. Широко послуговуються й англійською мовою (її визнано тимчасово другою державною мовою). Деякі штати мають власні національні мови.

 • Демографічні особливості. Щорічно природний приріст населення перевищує 1,5 % (20 млн. осіб). Для країни характерна висока народжуваність (22 %0, скорочується смертність (8 %). У 1952 р. уряд розпочав програму планування сім’ї, але вона дає незначні результати, в основному через релігійні переконання населення. Середня тривалість життя 64 роки. Відбулося майже повне викорінювання епідемічних хвороб, насамперед чуми, віспи, черевного тифу. Зменшилася дитяча смертність. Населення країни порівняно молоде: 15 % індійців молодші 15 років і лише 4,9 % - старші за 60 років.

Сімейні зв’язки в індійців, як правило, міцні. Традиційно у забезпечений і високих кастах перевага надається великій родині.

 • Національний і регіональний склад. В Індії нараховується 500 різних народностей і племен, що розмовляють на 1652 мовах і діалектах. Понад 9/10 населення становлять: хіндустанці, біхарці, панд жабці, бенгальці, таміли тощо.

Серед народів Індії поширені різні релігійні вірування, обряди, звичаї і традиції. Більшість (82 %) – прихильники індуїзму (індуси). З релігійною системою індуїзму пов’язана кастова система. Індійське суспільство ще й досі поділяється на касти, які зумовлюють статус і заняття людини від її народження. Кастову систему засуджено і заборонено державою, але її освячено релігією індуїзму. Понад 100 млн. осіб належать до найнижчих каст і 50 млн. – до «племен». Індуси вважають священними деяких тварин, насамперед корів і биків породи зебу (убивство корів і вживання у їжу яловичини для них – тяжкий гріх). Тіла померлих родичів палять на погребальних вогнищах.

У країні проживає значна кількість мусульман (12 %), є також християни, буддисти, сіксисти та ін..

В Індії інколи появляється релігійна нетерпимість, яка призводить навіть до кровавих сутичок між мусульманами та індусами.

 • Розміщення населення. Для Індії характерна висока густота населення (330 осіб/км2). На Гангській рівнині до 400 осіб/км2. В Індії існує 30 міст-мільйонерів, що належать до найбільших у світі. Вони утворюють великі міські агломерації (Калькуттську, Мумбайську, Делійську). Великими містами є Мумбай (17 млн. осіб), Калькутта (14 млн. осіб), Нью-Делі (13 млн. осіб). Більше 70 % населення проживає в селах, у більшості яких немає електрики. Багатство і злидні живуть пліч-о-пліч.

Заможні верстви Індії з річним доходом більш ніж 25000 доларів – це понад 150 млн. сімей (4 % населення). За оцінками ООН, 25 % населення (300 млн.. осіб) перебуває за межею бідності, багато людей живе в міських нетрях або взагалі без даху над головою.

Індійські міста дуже шумні. Містом розгулюють корови, кози і навіть мавпи. Звичай відходи стікають стічними канавами, викликаючи страшенний сморід.

 • Трудові ресурси. Індія має значні трудові ресурси (1/3 населення), але переважає некваліфікована робоча сила. В сільському господарстві повністю, або частково зайняті 60 % (2/3 – чоловіки), у промисловості – 17 %, у сфері послуг – 23 %. Безробітних 40 млн. осіб (у селян рівень безробіття досягає 70 %).

Група 3. Господарство Індії

 • Назвіть провідні галузі промисловості, пояснивши географію розміщення їх підприємств.

 • Чим пояснюється сільськогосподарська спеціалізація економіки Індії?

У чому полягає двойственість економіки Індії?

Економіка Індії багатоукладна, економічна відсталість існує поряд із новітніми досягненнями індійської науки і техніки.

За роки незалежності Індія пройшла шлях від відсталої аграрної країни, що ледве забезпечує свої внутрішні потреби у продовольстві. До сучасної аграрно-індустріальної держави з розвинутою промисловістю, торгівлею. З 1977 р. Індія стала ядерною, а з 1980 р. – космічною державою. За рівнем ВНП вона входить до десятки найбільших держав світу, а за ВНД на душу населення займає 102 місце – одна серед найбідніших. Сьогодні Індія – один з лідерів серед країн, що розвиваються. Її господарство дуже суперечливо: незважаючи на те, що в країні швидко прогресує промисловість, домінує все таки сільське господарство, де зайнято близько 70 % населення.

 • Промисловість. Розвиток промисловості зумовив створення в країні багатогалузевого господарчого комплексу, перетворення національного господарства на ефективну і самодостатню систему.

 • Гірничодобувна промисловість видобуває різноманітні корисні копалини (вугілля, нафту, залізну, марганцеву руди, слюду, боксити, тощо).

 • ПЕК. Більшу частину електроенергії виробляють ТЕС (83 %), ГЕС (13 %), діють 5 АЕС (2,5%).

Побудовано 14 НПЗ (переважно в портах: Мумбай, Ченнай).

 • Металургія. Виготовляє сталь, алюміній. Індія посідає 11 місце в світі за виплавкою сталі (Бхілаї, Бокаро).

 • Машинобудування виробляє ткацькі верстати, електротовари, трансформатори, тепловози, вагони, судна, трактори, надзвукові літаки, устаткування (Мумбай, Колкат, Бангалор), автомобілі, радіоелектроніку. Постачання на світовий ринок високоякісних комп’ютерних програм приносить країні прибуток у 4 млрд. доларів.

 • Хімічна промисловість виробляє соду, луги, добрива, штучні волокна, парфуми, побутову хімію, медикаменти. Які успішно експортуються.

 • Легка промисловість. За виробництвом бавовняних тканин країна посідає 1 місце в світі. Експортує вовну, взуття.

 • Алмазна промисловість має кілька світових рекордів: за кількістю алмазів відшліфованих за рік, за їх вагу у каратах, за кількістю зайнятих та обсягами експорту.

 • Харчова промисловість є найдавнішою галуззю. Провідна – виробництво цукор. Експортне значення мають: тютюнова промисловість, обробка горіхів кеш’ю, виробництво рослинної олії.

 • Кустарна промисловість. Ручне виробництво вовни, ручне ткацтво, ручна обробка рису, кустарне виробництво цукру, гончарне виробництво, обробка шкур, виробництво сірників. Зберігають значення художні ремесла (виробництво ювелірних виробів, килимів, шалей, картування по металу, різьблення по дереву, слоновій кістці).

 • Сільське господарство – виробляє 30 % внутрішнього продукту. Половина території Індії розорано, орні землі (1/4 посівних площ) дають 2 – 3 врожаї на рік.

80 % вартості сільськогосподарської продукції припадає на рослинництво. Вирощують рис, пшеницю, просо, квасолю, горох, арахіс, бавовник, джут, тютюн, цитрусові, чай, прянощі тощо

Тваринництво не зважаючи на найбільше у світі поголів’я великої рогатої худоби має специфічний характер. Худобу використовують як тяглову силу.

Індійці вегетаріанці, тому обмежуються розведенням овець, кіз, птиці. У приморських штатах розвинене рибальство.

За кількістю фільмів посідає одне з перших місць у світі. Індійська промисловість, що базується під Бомбеєм, за що названа Боллівудом, щорічно випускає більше фільмів ніж США.

Група 4. Транспорт. Зовнішньоекономічні зв’язок.

 • Які види транспорту мають найбільше значення в Індії?

 • Експорт, імпорт країни. Основні торгівельні партнери.

У яких сферах можлива взаємовигідна співпраця Індії й України?

Індія належить до азійських країн з відносно розвинутим транспортом. Головну роль у внутрішніх перевезеннях відіграють залізниці, за їхньою довжиною країна входить до п’ятірки світових лідерів. Друге місце посідає автомобільний транспорт. Зовнішньо торгівельні перевезення здійснюються морським транспортом. У сільській місцевості зберігається роль гужового і в’ючного транспорту. В місцях зустрічаються рікши, велорікши.

Великий космодром знаходиться у Шріхарікоті.

Індія має зовнішньоекономічні зв’язки з більш як 150-ма країнами світу.

 • Імпорт: машини, обладнання. Сталь, кольорові метали, хімічні добрива, нафта і нафтопродукти.

 • Експорт: джут, чай, рослинні та ефірні масла, шкіра, вироби кустарних промислів, коштовне каміння, залізна, марганцева, хромова руди, тканини, швейні вироби, лікарські препарати, прянощі, комп’ютерні програми.

Найбільші торгові партнери: США, Німеччина, Японія, Велика Британія, Китай, Росія. Ще за часів СРСР Індія була традиційним партнером України. Товарообіг між двома країнами у 2004 р. становив 708,6 млн. дол..

 • Індійська нація розвивається понад 4,5 тис. років. В країні знаходиться чимало міст з великою кількістю історико-культурних пам’яток різних епох, нараховується понад 450 музеїв. Щороку країну відвідують понад 2 млн. туристів, що приносить державі до 3,5 млрд. дол.. прибутків.

V. закріплення нових знань і умінь учнів

Прийом «Мікрофон»

 • Яка кількість населення Індії? (1092 млн. осіб)

 • Коли Індія отримала Незалежність? (1947 р.)

 • Державний устрій Індії? (федеративна республіка)

 • До якого типу належить країна за часткою галузей народного господарства в структурі НВП? (аграрно-індустріальна)

 • Якими мінеральними ресурсами багата Індія? (залізна, марганцева руди, боксити, слюда)

 • Назвіть найбільші міста Індії. (Мумбай, Колката, Делі)

 • Назвіть традиційні галузі промисловості Індії. (сільське господарство, легка промисловість)

 • Назвіть нові галузі промисловості Індії. (нафтопереробна, хімічна, авіаційна, космічна, електронна)

 • Які основні зернові культури Індії? (рис, пшениця, просо, кукурудза)

 • Назвіть основні технічні культури (бавовник, джут)

 • Які країни є найважливішими торгівельними партнерами Індії? (США, Німеччина, Японія, Велика Британія, Китай, Росія)

Метод «Прес»

 • Чому, незважаючи на значні масштаби виробництва. Індію відносять до групи країн, що розвиваються?

VI. Підсумок уроку

Прийом «Роблю висновки»

 • Індія – друга держава світу за кількістю населення.

 • Індія – аграрно-індустріальна країна, що розвивається, за розмірами ВНП належить до числа перших п’ятнадцяти країн світу, однак з рахунку ВНВ на душу населення одна з бідних держав.

 • В Індії є сучасні заводи й електростанції, космічна й атомна техніка, важка індустрія.

 • Проте характер суспільства залишається до індустріальним.

VII. Домашнє завдання

 • Опрацювати § 50.

 • Творче завдання (за бажанням): розробити проект подорожі визначними місцями Індії.Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка