ПРАВИЛ А утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі


Скачати 287.49 Kb.
НазваПРАВИЛ А утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі
Сторінка1/2
Дата10.04.2013
Розмір287.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2
П Р А В И Л А

утримання та збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК

в м. Нікополі


1. Загальні положення
Правила розроблено з метою утримання та збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК і підтримки його належного технічного стану, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 „Про механізм провадження Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” (зі змінами), Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 „Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Житловим кодексом Української РСР, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”. На виконавчий комітет Нікопольської міської ради покладено обов’язок територіальною громадою щодо збереження житлового фонду в тому числі органи місцевого самоврядування є власниками комунального (неприватизованого) житлового фонду та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках.

Органи місцевого самоврядування повинні виконувати функцію власника і брати участь в утриманні багатоквартирних будинків, у яких є комунальні, житлові та нежитлові приміщення. Правила розроблено для забезпечення якісного надання послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій, в тому числі в яких утворено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – Правил).

Згідно ч.4 ст.4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» основною діяльністю об’єднання є здійснення функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Правила регламентують основні положення щодо утримання конструкцій і частин жилих будинків у належному стані, забезпечення їх задовільного функціонування, своєчасного планово-попереджувального ремонту будинків, благоустрою прибудинкових територій і утримання їх у належному санітарно-технічному стані, збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК та користування приміщеннями жилих будинків.

Правила є обов’язковими для суб’єктів господарювання, які мають у своєму віданні житловий фонд, в т.ч. ОСББ, ЖБК або здійснюють його експлуатацію, та громадян (власників, наймачів, орендарів).

Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради та балансоутримувачі житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК.

Терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у таких значеннях: балансоутримувач будинку, споруди, жилого комплексу або комплексу будинків і споруд (надалі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором із власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом;

балкон – виступаюча з площини стіни фасаду огороджена площадка, що служить для відпочинку влітку;

виконавець послуг - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

власник приміщення, будинку, споруди, жилого комплексу або комплексу будинків і споруд (надалі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, жилим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку;

внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку і регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту;

допоміжні приміщення жилого будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку;

експлуатаційні параметри елементів будинку - це сукупність технічних, санітарно- гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик будинку, які визначають його експлуатаційні якості;

жилий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, визначених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання;

житлово-будівельний кооператив (ЖБК) - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які об’єдналися своїми майновими пайовими внесками для участі в будівництві або реконструкції жилого будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації;

житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта;

кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів у порядку, визначеному законодавством;

норми споживання - кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;

переобладнання - улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів;

перепланування – це перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків;

поточний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне і своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

реконструкція жилого будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень жилого будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог;

ремонт будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення (з можливим поліпшенням) експлуатаційних показників елементів будинку;

спеціалізована організація - юридична особа, що відповідно до законодавства має повноваження надавати (виконувати) ті чи інші послуги (роботи);

споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу;

технічне обслуговування жилих будинків - комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання;

точка розподілу - місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання;

управитель - особа, яка за договором із власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, жилим комплексом або комплексом будинків та споруд (надалі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих і нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, стандартів, порядків та правил, передбачених законодавством.
2. Утримання жилих будинків
Утримання житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК передбачає виконання робіт, передбачених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 „Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд” (зі змінами).

Виконавець послуг зобов’язаний забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно з вимогами законодавства та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів.

Власники житлових будинків, що не належать до комунальної власності (ЖБК, ОСББ, відомства) можуть самостійно визначати виконавця житлово-комунальних послуг з числа суб’єктів господарювання з якими дійшли домовленості про надання таких послуг які відповідають вимогам чинного законодавства, або укладати договори на надання житлово-комунальних послуг. Виконавцем послуг може бути суб’єкт господарювання предметом діяльності якого є надання відповідних житлово-комунальних послуг та який може забезпечити виконання послуг, визначених у ч.2 ст.21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Договір між об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та виконавцем житлово-комунальних послуг вступає в дію з моменту прийняття житлового будинку на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку.

Підприємства та організації, що надають житлово-комунальні послуги, не мають право відмовляти ОСББ в укладанні договорів із ним, як з колективним споживачем, а також окремим споживачам (власникам квартир) в укладанні договорів на ліквідацію аварійних ситуацій. Відсутність передплати не звільняє надавача послуг від усунення аварійної ситуації. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» платні послуги на усунення аварійних ситуацій визначаються відповідним рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради.

Система технічного обслуговування жилих будинків повинна забезпечувати безпечне та безперебійне функціонування будинків, інженерних мереж і обладнання протягом установленого терміну служби будинку.

Технічне обслуговування жилих будинків включає роботи з контролю за його станом, забезпечення справності, налагодження і регулювання інженерних систем тощо. Контроль за технічним станом здійснюється шляхом упровадження системи технічного огляду жилих будинків, яка включає проведення планових та позапланових оглядів.

2.1. Планові огляди житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК.

Планові огляди жилих будинків розподіляються на загальні та профілактичні.

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень

будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного

стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, а також визначення

готовності будинків до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік - навесні та восени.

Основними завданнями загального огляду жилих будинків є:

- визначення обсягу робіт з їх підготовки до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;

- установлення технічного стану жилих будинків, що підлягають відповідно до плану капітальному або поточному ремонту в наступному році;

- уточнення обсягів робіт щодо поточного ремонту будинків, що включені до плану на поточний рік;

- перевірка готовності жилих будинків, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- визначення обсягів та видів ремонтних робіт щодо кожного будинку для врахування під час формування плану на наступний рік або уточнення відповідного плану поточного року.

Загальний огляд здійснюється комісією, до складу якої входять відповідні спеціалісти виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, представники громадських організацій, правління ЖБК та ОСББ. У разі необхідності до складу комісій можуть включатися спеціалісти-експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій.

Профілактичні огляди жилих будинків та їх конструктивних елементів здійснюються відповідними спеціалістами виконавця послуг згідно з встановленою періодичністю.

При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням власниками, наймачами (орендарями) умов договору. У разі необхідності їм згідно з договором рекомендується виконати роботи з ремонту жилих приміщень чи обладнання.

Профілактичне обслуговування будинків є складовою технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів будинків з метою забезпечення їх безперебійної роботи, а також попередження порушень санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будинків, налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв.

Періодичність проведення профілактичного обслуговування елементів житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК та граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей наведено у додатках 1 і 2.

Графіки профілактичного обслуговування елементів жилих будинків та їх результати

записуються у відповідних журналах.

2.2. Позаплановий огляд житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК.

Позапланові огляди передбачають огляд окремих елементів будинку або приміщень після злив, ураганних вітрів, сильних снігопадів, повеней та інших явищ стихійного характеру, що викликають ушкодження окремих елементів будинків, а також у разі аварій на зовнішніх комунікаціях чи при виявленні деформації конструкцій і несправності інженерного обладнання, що порушують умови нормальної експлуатації.

Також, підставою для проведення позапланової перевірки є доручення міського голови, голови постійно діючої комісії по обстеженню стану будинків та споруд в м. Нікополі або скарги чи звернення членів ОСББ про неякісні житлово-комунальні послуги.

Позапланові огляди проводяться комісією або окремими працівниками виконавця послуг у залежності від обсягу та характеру пошкоджень, що виникли.

Виявлені у процесі загального та позапланового огляду несправності і причини, що їх викликали, а також технічний стан елементів жилого будинку записуються в журналі обліку

результатів огляду.

Журнал обліку результатів огляду жилих будинків заводиться виконавцем послуг на будинок чи групу будинків, залежно від кількості поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик.

Відомості, що заносяться до журналу, є вихідними даними для визначення технічного стану елементів будинку та його обладнання.

Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку результатів огляду будинків покладається на майстра (техніка) технічної дільниці.

Узагальнені відомості про технічний стан жилого будинку та проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті будинку.

Виявлені під час оглядів дефекти, деформації конструкцій або обладнання будинків, що можуть призвести до зниження несучої спроможності і стійкості конструкцій або будинків, обвалів чи порушення нормальної роботи обладнання, усуваються виконавцем послуг із залученням, у разі необхідності, спеціалізованої організації.

Виконавець послуг повинен уживати термінових заходів для забезпечення безпеки людей, попередження подальшого розвитку деформацій, а також негайно інформувати про те, що трапилося, власника будинку чи уповноважену ним особу.

На підставі актів оглядів необхідно в місячний термін:

а) скласти перелік (за результатами весняного огляду) заходів і встановити обсяги робіт, необхідних для підготовки будинку та його інженерного обладнання до експлуатації в

наступний осінньо-зимовий період;

б) уточнити обсяги робіт із поточного ремонту (за результатами весняного огляду на поточний рік і осіннього огляду - на наступний рік), а також виявити несправності й ушкодження, усунення яких потребує капітального ремонту;

в) перевірити готовність (за результатами осіннього огляду) кожного будинку до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

2.3. Технічне обслуговування жилих будинків.

Склад робіт із технічного обслуговування жилих будинків і терміни їх виконання відображаються в плані-графіку, що складається виконавцем послуг на тиждень, місяць і рік.

Заявки на несправність інженерного обладнання або конструкцій повинні розглядатися в день їх надходження. У тих випадках, коли для усунення несправностей необхідно тривалий час, потрібно письмово повідомити заявника про прийняті рішення із зазначенням терміну виконання робіт. При цьому термін виконання робіт повторно не продовжується. Неусунення несправностей в установлений термін є невиконанням робіт. Заявки, пов'язані із забезпеченням безпеки проживання, усуваються терміново.

У разі залиття квартир представниками управителя жилого будинку, головою ЖБК,

ОСББ складається відповідний акт (додаток 3).

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації та витрати на виконання цих робіт здійснюються відповідно до законодавства.

Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій є:

- для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь;

- для водопроводу, газопроводу, тепломережі – визначено договором із підприємствами, які надають ці послуги;

- кабель кінцевої муфти при кабельних уводах та прохідні ізолятори при повітряних уводах - муфти належать до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх. У разі, якщо кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому разі належить до внутрішніх мереж.

Порядок утримання газових та електричних внутрішньобудинкових мереж регулюється нормативно-правовими актами з питань регулювання електроенергетики та газопостачання.

2.4. Організація і планування поточного ремонту.

Поточний ремонт повинен проводитися з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію будівлі з моменту завершення її будівництва (капітального ремонту, реконструкції) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт або реконструкцію.

Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що належать до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Організація поточного ремонту жилих будинків повинна проводитися відповідно до нормативно-правових та нормативно-технічних документів щодо цього.

Поточний ремонт здійснюється виконавцем послуг власними силами або із залученням підрядних організацій.

Тривалість поточного ремонту визначається за нормами на кожний вид ремонтних робіт конструкцій та обладнання і обумовлюється у договорі.

Періодичність проведення поточного ремонту за кожним видом будинків, враховуючи їх технічний стан та місцеві умови, визначається власником жилого будинку.

Перелік ремонтних робіт на кожен будинок, включений до річного плану поточного ремонту, розробляється виконавцем послуг або балансоутримувачем.

У будинках, включених до плану капітального ремонту протягом найближчих п'яти років або таких, що підлягають знесенню, поточний ремонт має забезпечити нормативні умови для проживання (підготовка до весняно-літньої і зимової експлуатації, налагодження інженерного обладнання).

2.5. Організація і планування капітального ремонту.

Під час капітального ремонту слід робити комплексне усунення несправностей будинку та обладнання, зміну, відновлення або заміну його на більш довговічне й економічне, поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, здійснення технічно можливої й економічно доцільної модернізації жилих будинків з установленням приладів обліку тепла, води, газу, електроенергії і забезпечення раціонального енергоспоживання.

Рекомендувати головам та керівникам ОСББ, ЖБК створювати резервні (ремонтні) фонди для накопичення необхідних коштів для можливості виконання ремонтних робіт.

Порядок розроблення, обсяг і характер проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт жилих будинків, а також терміни її видачі підрядній організації, порядок проведення та фінансування капітального ремонту жилих будинків повинні визначатися відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних документів.

2.6. Організація технічного обслуговування житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК. що плануються до капітального ремонту.

При технічному обслуговуванні жилих будинків, підготовлених до капітального ремонту з відселенням мешканців, виконавець послуг повинен:

- інформувати мешканців будинку про терміни початку і завершення капітального ремонту;

- забезпечити огородження небезпечних ділянок, охорону і недопущення входу сторонніх осіб у відселені приміщення;

- відключити у відселених квартирах санітарно-технічні, електричні і газові пристрої.

Усі конструкції, що перебувають в аварійному стані, повинні бути забезпечені охоронними пристроями, що попереджають їх обвалення.

За підготовкою об'єкта до капітального ремонту або реконструкції і проведенням робіт на цих об'єктах здійснюється технічний нагляд.

До функцій технічного нагляду входять:

- підготовка об'єктів до ремонту чи реконструкції, включаючи організацію відселення;

- обстеження об'єктів при розробці проектно-кошторисної документації;

- контроль за ходом і якістю розробки проектно-кошторисної документації;

- нагляд за технологічністю, якістю та обсягами виконаних робіт;

- технагляд за постачанням на об'єкти обладнання і матеріально-технічних ресурсів, що входить в обов'язки замовника;

- підготовка об'єктів для здачі приймальним комісіям;

- інші питання, пов'язані з організацією та проведенням капітального ремонту і реконструкції.

2.7. На загальних зборах члени об’єднання визначають відповідальну особу для забезпечення вільного доступу до технологічних мереж. При проходженні мереж через орендовані приміщення орендатор або власник зобов’язаний забезпечити вільний доступ до комунікацій.

2.8. Підготовка житлового фонду до сезонної експлуатації.

Метою підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації є забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог щодо експлуатації приміщень жилих будинків і режимів функціонування інженерного обладнання.

Під час підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період виконавцями послуг виконуються такі роботи:

- усунення несправностей: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також

опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами;

- приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостків, спусків (входів) у підвал та їх віконних приямків;

- забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, машинних відділень ліфтів, справності та утеплення пожежних гідрантів.

Підготовці до зими (проведення гідравлічних випробувань, ремонт, перевірка і налагодження) підлягає весь комплекс пристроїв, що забезпечують безперебійне постачання тепла в квартири.

У період підготовки житлового фонду до роботи в зимових умовах організовується підготовка (відновлення) схем внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, центрального опалення і вентиляції.

За наявності води у підвалах її необхідно відкачати та усунути причину появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі, техпідпіллі).

У приміщеннях, що не опалюються, в період підготовки до зими слід перевірити стан і зробити ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації, центрального опалення і гарячого водопостачання, утеплити протипожежний водопровід.

Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму можна закривати тільки в разі сильних морозів.

Після закінчення опалювального сезону обладнання котелень, теплових мереж і теплових пунктів, усіх систем опалення має бути випробувано гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти повинно бути усунуто, після чого проведено повторні випробування. Випробування теплових мереж проводяться відповідно до встановлених вимог.

У літній період проводяться такі роботи:

а) щодо котелень - ревізія арматури та обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, усунення щілин в обмуруванні котлів і димоходів, підготовка операторів і здійснення завезення палива: твердого - у розрахунку 70% від потреби в опалювальному сезоні, рідкого - за наявності складів, але не менше середньомісячного запасу. Розрахунок потрібної кількості палива слід робити відповідно до чинних нормативно-технічних актів;

б) щодо теплових мереж - промивання систем, ревізія арматури, усунення постійних і періодичних засмічень каналів, відновлення зруйнованої або заміна недостатньої теплової ізоляції труб у камерах, підземних каналах і підвалах (технічних підпіллях);

в) щодо теплових пунктів - ревізія арматури й обладнання (насосів, підігрівників тощо);

г) щодо систем опалення і гарячого водопостачання - ревізія кранів та іншої запірної арматури, розширювачів і повітрозбірників, відновлення зруйнованих або заміна недостатньої теплової ізоляції труб у сходових клітках, підвалах, на горищах і в нішах санітарних вузлів. У разі непрогрівання радіаторів проводиться їх гідропневматичне промивання. По закінченні всіх ремонтних робіт весь комплекс пристроїв із теплопостачання підлягає експлуатаційній наладці під час пробного опалення;

ґ) щодо прибиральної техніки й інвентарю для двірників - перевірка, ремонт, заміна чи придбання;

д) завезення піску для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 м3 на 1 тис. м2 площі, яка прибирається) і солі (з розрахунку не менше 3 - 5 % маси піску) або її замінника;

е) роз'яснення наймачам, орендарям і власникам жилих та нежилих приміщень правил підготовки жилих будинків до зими (установка ущільнювальних прокладок у стулках віконних і дверних прорізів, заміна розбитих стекол тощо);

є) перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння.
  1   2

Схожі:

ПОРЯДОК утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі
На виконавчий комітет Нікопольської міської ради покладено обов’язок територіальною громадою щодо збереження житлового фонду в тому...
«Про затвердження Порядку утримання та збереження житлового фонду,...

Про затвердження договору на управління житловим фондом м. Тернополя...
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги», з метою забезпечення належного утримання...
1 . Визначення   та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується розв’язати...
«Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними  у м. Нікополі»
Рішення, прийняті на засіданні
Про заходи щодо відселення мешканців четвертого під’їзду житлового будинку №24 на вул. Артема у м. Нікополі
Склад наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках...
України, Житловим Кодексом України, законами України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації...
Про приватизацію державного житлового фонду

ПОРЯДОК переведення житлових приміщень (квартир, будинків), що належать...
Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984р. №189, Житлового кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України...
Про розгляд заяви суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи...
Про розгляд заяви суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи щодо виведення квартири з житлового фонду міста
ПРАВИЛ Аутримання домашніх та інших тварин і поводження з ними
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02. 06. 2009 №264 «Про затвердження Методичних рекомендацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка