П О С Т А Н О В А від 8 липня 1995 р. N 502 Київ


Скачати 87.37 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 8 липня 1995 р. N 502 Київ
Дата08.04.2013
Розмір87.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 липня 1995 р. N 502
КиївПро створення кримінальної міліції
у справах дітей

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003
N 91 ( 91-2004-п ) від 28.01.2004
N 727 ( 727-2004-п ) від 02.06.2004
N 1729 ( 1729-2004-п ) від 23.12.2004
N 1015 ( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }
{ У назві та тексті Постанови слово "неповнолітніх"
замінено словом "дітей" згідно з Постановою КМ
N 1015 ( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }
Відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити на базі інспекцій у справах дітей Міністерства
внутрішніх справ кримінальну міліцію у справах дітей.

2. Затвердити Положення про кримінальну міліцію у справах
дітей, що додається.

3. Міністерству фінансів і Міністерству внутрішніх справ під
час підготовки пропозицій про уточнення показників Державного
бюджету на 1995 рік передбачити переведення фінансування штатної
чисельності підрозділів кримінальної міліції у справах
дітей з місцевих бюджетів на державний бюджет.

4. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та
Севастополі державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських
Рад відповідно до статті 24 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) надати підрозділам кримінальної міліції у справах
дітей службові приміщення.


Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1995 р. N 502

ПОЛОЖЕННЯ
про кримінальну міліцію у справах дітей{ У назві та тексті Положення слово "неповнолітніх"
в усіх відмінках замінено словом "дітей" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1015 ( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }
1. Кримінальна міліція у справах дітей створюється з метою профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного
віку, і включається до кримінальної міліції системи МВС.

До складу кримінальної міліції у справах дітей входять
Департамент кримінальної міліції у справах дітей МВС, управління,
відділи кримінальної міліції у справах дітей головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення
(групи) кримінальної міліції у справах дітей, їх районних,
міських, лінійних управлінь (відділів), а також органів внутрішніх
справ на закритих об'єктах.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2007-п ) від
08.08.2007 }2. Кримінальна міліція у справах дітей у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним
договором між Верховною Радою України та Президентом України (
1к/95-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим
Положенням, нормативними актами МВС, а також рішеннями місцевих
органів державної виконавчої влади, представницьких органів та
органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх
компетенції.

3. Кримінальна міліція у справах дітей:

проводить роботу, пов'язану із запобіганням правопорушенням
дітей;

виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені дітьми;

здійснює досудову підготовку матеріалів про правопорушення,
вчинені дітьми, проводить дізнання в межах, визначених
кримінально-процесуальним законодавством;

проводить розшук дітей, які залишили сім'ї, навчально-виховні
заклади та спеціальні установи для дітей;

розглядає у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про
правопорушення, вчинені дітьми;

виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень
дітьми, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення,
бере участь у правовому вихованні дітей;

повертає підлітків до місць постійного проживання, навчання
або направляє їх до спеціальних установ для дітей протягом не
більш як восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було
підкинуто або які заблукали чи залишили сім'ю, навчально-виховні
заклади;

веде профілактичний облік дітей:
звільнених з місць позбавлення волі;
засуджених, але стосовно яких виконання вироку про
позбавлення волі відстрочено, а також засуджених умовно або
до виправних робіт;
обвинувачуваних у вчиненні злочинів і не взятих під варту в
період попереднього слідства;
які вчинили злочин, але звільнені від кримінальної
відповідальності у зв'язку із застосуванням заходів
громадського впливу, акта про амністію, до яких застосовано
примусові заходи виховного характеру, а також тих, які
вчинили суспільно небезпечні дії до досягнення віку, з
якого наступає кримінальна відповідальність;
звільнених із спеціальних навчально-виховних закладів;
яким лікувальними закладами встановлений діагноз
"наркоманія";

виявляє дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну
діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво, а також
осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням
порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство,
жорстокість, сексуальну розпусту;

надсилає до відповідних служб у справах дітей відомості про
дітей, які повернулися із загальноосвітніх шкіл та професійних
училищ соціальної реабілітації, вчинили правопорушення, за яке
застосовано заходи громадського впливу або адміністративне
стягнення, вживають спиртні напої або допускають немедичне
вживання наркотичних та одурманюючих засобів, у віці до 16 років
систематично самовільно залишають сім'ю, самовільно залишають
спеціальні навчально-виховні заклади, для взяття їх на облік та
проведення з ними профілактичної роботи, а також інформує
зазначені служби про необхідність застосування до них заходів
впливу або захисту;

надає допомогу органам освіти і охорони здоров'я в підготовці
відповідних документів щодо оформлення особових справ
дітей, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних
училищ соціальної реабілітації;

здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 91
( 91-2004-п ) від 28.01.2004 )

4. Кримінальна міліція у справах дітей має право:

доставляти в органи внутрішніх справ не більш як на три
години дітей, які вчинили адміністративне правопорушення, але не
досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для
встановлення особи, обставин учинення правопорушення та передачі
їх батькам чи особам, які їх замінюють;

проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей,
які є при них, транспортних засобів, які належать правопорушникам
або використовуються ними для вчинення злочинів;

вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими
доказами вчинення правопорушення або використані на шкоду їх
здоров'ю;

складати протоколи про адміністративні правопорушення,
вчинені дітьми, а у передбачених законодавством випадках також про
накладення стягнення на їх батьків (усиновителів) або опікунів
(піклувальників), які не виконують обов'язків щодо виховання та
навчання дітей;

викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів
(піклувальників), а також інших осіб у справах та за іншими
матеріалами про вчинення правопорушення і у разі ухилення без
поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу;

відвідувати дітей правопорушників за місцем їх проживання,
навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками
(усиновителями) або опікунами (піклувальниками), іншими особами,
які мають відношення до справи;

вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську
діяльність;

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього
приміщеннях осіб віком до 14 років, які залишилися без опіки чи
піклування, на період до передачі їх законним представникам або до
влаштування у встановленому порядку, а дітей, які вчинили
правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи
підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх
законним представникам або направлення до
приймальників-розподільників для дітей, але не більш як на вісім
годин, а також тримати в таких приміщеннях за спеціальною
постановою судді чи ухвалою суду дітей, щодо яких порушено справу
про застосування до них примусових заходів виховного характеру, в
разі їх злісної неявки до суду та здійснювати їх привід; ( Абзац
дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 727 ( 727-2004-п ) від 02.06.2004 )

вилучати в невідкладних випадках дітей із сімей, перебування
в яких загрожує життю або здоров'ю дітей та влаштовувати таких
дітей до притулків для дітей до винесення рішення суду;

отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності відомості, необхідні для матеріалів про
вчинення правопорушення, що перебувають у її провадженні;

вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно
від форм власності обов'язкові для розгляду подання про
необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню
правопорушень дітьми;

проводити в порядку провадження дізнання або за дорученням
слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити
та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального
законодавства;

здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом,
гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-,
відеозйомки і звукозаписи, прослуховування телефонних розмов з
метою розкриття злочинів;

проводити фотографування, звукозаписи, кіно- і відеозйомки,
дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину
або за бродяжництво, взяті під варту, обвинувачуються у вчиненні
злочину;

проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб
запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень.

Кримінальна міліція у справах дітей має інші права,
передбачені чинним законодавством.

5. Кримінальна міліція у справах дітей здійснює свою
діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами,
Міносвіти, Мінсім'ямолодьспортом, Мінпраці, МОЗ та їх органами на
місцях, надсилає їм у разі потреби інформацію, пропозиції про
поліпшення роботи щодо здійснення соціального захисту дітей та
профілактики правопорушень серед них, а також про усунення
недоліків у цій роботі.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1015
( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }6. Департамент кримінальної міліції у справах дітей МВС
підпорядковується заступникові Міністра внутрішніх справ -
начальнику кримінальної міліції, а територіальні структурні
підрозділи - безпосередньо начальникам кримінальної міліції
відповідних органів внутрішніх справ. { Абзац перший пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1015 ( 1015-2007-п )
від 08.08.2007 }

Начальник Департаменту кримінальної міліції у справах дітей
МВС призначається Міністром внутрішніх справ в установленому
порядку. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003, N 1015
( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }

Начальники управлінь, відділів кримінальної міліції у справах
дітей головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті
призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками
відповідних управлінь за погодженням з начальником Департаменту
кримінальної міліції у справах дітей МВС. { Абзац третій пункту 6
в редакції Постанови КМ N 1015 ( 1015-2007-п ) від 08.08.2007 }

7. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
кримінальної міліції у справах дітей затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1729
( 1729-2004-п ) від 23.12.2004 )

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 31 березня 1995 р. N 231 Київ

П О С Т А Н О В А від 4 липня 2001 р. N 756 Київ

ПРОЕКТ
Міністрів України від 27 липня 1995 року №555, враховуючи рішення постійних комісій обласної ради з питань екології, раціонального...
ПОСТАНОВА від 4 жовтня 1995 р. N 786 Київ Про Методику розрахунку...
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1846, набрали чинності 25 червня 2008 року 
П О С Т А Н О В А від 9 липня 2008 р. N 606 Київ
Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається
П О С Т А Н О В А від 30 липня 1996 р. N 854 Київ
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
Від 5 серпня 1998 р. N 1238 Київ
Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27...
П О С Т А Н О В А від 27 липня 1998 р. N 1147 Київ
Установити вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 січня 1996 р. № 116 Київ...
На виконання розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 р. № 35 «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою...
Про внесення змін до Порядку накладення штрафів за правопорушення...
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. №244 (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 1998 р., №14,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка