УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ НАКАЗ


Скачати 138.95 Kb.
НазваУКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ НАКАЗ
Дата04.04.2013
Розмір138.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
УКРАЇНА

БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

від 31.08.2012 р. № 143/01-03

смт. Богородчани
Про призначення громадських інспекторів

з охорони дитинства у навчально-

виховних закладах освіти району
           На виконання Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Указів Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою удосконалення організації роботи в навчально-виховних закладах району з питань своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей, які потребують соціального захисту
НАКАЗУЮ:

1. Призначити громадських інспекторів з охорони дитинства в навчально-виховних закладах району на 2012/2013 н.р. до 05 вересня.

2. Затвердити функціональні обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства згідно Положення про громадського інспектора з охорони дитинства у навчально-виховних закладах району (додаток 1).

3. Громадському інспектору з охорони дитинства:

3.1. Керуватися у своїй роботі Положенням про громадського інспектора з охорони дитинства у навчально-виховних закладах.

3.2. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів класних колективів.

3.3. Узагальнювати соціальні паспорти класних колективів в єдиний соціальний паспорт навчально-виховного закладу.

3.4. Формувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3.5. Забезпечувати роботу з дітьми соціально вразливих категорій та дітьми, схильними до скоєння правопорушень.

3.6. Проводити обстеження умов проживання, навчання, працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах з відповідним оформленням актів та особових справ.

3.7. Перевіряти збереження закріпленого житла, майна дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх поглибленим медичним оглядом, безкоштовним харчуванням, шкільною формою, єдиними квитками, користуванням підручниками, охоплення відвідуванням гуртків, секцій тощо.

3.8. Звітувати про виконану роботу перед відділом освіти (раз на рік), на педраді, нараді при директорові, конференції, шкільних методичних об’єднання класних керівників тощо.

4. Громадському інспектору з охорони дитинства, практичному психологу, соціальному педагогу спланувати заходи щодо здійснення психологічного супроводу дітей пільгових категорій, з урахуванням подальшого працевлаштування випускників з числа дітей пільгових категорій.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста відділу освіти О. Близнюк.

 

Начальник відділу освіти                                                Іван Дрогомирецький

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 31.08.2012 р. №143/01-03

ЗАТВЕРДЖУЮ:__________

Начальник відділу освіти - І.М. Дрогомирецький

31.08. 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора з охорони дитинства

навчально-виховних закладів

відділу освіти Богородчанської райдержадміністрації
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – це педагогічний працівник, який має педагогічну освіту і досвід роботи по спеціальності не менше 3 років.

2.У своїй діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:

  • Конституцією України;

  • Конвенцією ООН про права дитини;

  • Законами України;

  • Постановами Верховної Ради України;

  • Указами Президента України;

  • Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;

  • нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

- відповідними розпорядчими документами Головного управління освіти і науки Івано- Франківської облдержадміністрації;

- відповідними розпорядчими документами відділу освіти Богородчанської райдержадміністрації.

  • даним Положенням.

3. Громадські інспектори з охорони дитинства безпосередньо підпорядковані керівнику закладу, працюють під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну та інформаційну допомогу.

4. Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника дошкільного чи загальноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітньому навчальному закладі громадський інспектор з охорони дитинства підпорядкований заступнику директора з виховної роботи.

5. На період відпустки громадського інспектора чи тимчасової непрацездатності його обов’язки покладаються на заступника директора з виховної роботи.

6. У роботі з охорони прав дітей громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, з управлінням у справах сім’ї та молоді, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями, діючими у районі.
ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Громадський інспектор зобов’язаний:

1. У роботі дотримуватися нормативно-правових актів з питань захисту дітей і підлітків відповідно до чинного законодавства.

2. Брати активну участь у виявленні дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, з метою наступного встановлення форм і видів влаштування або надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

3. Терміново інформувати відділ освіти про виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування чи дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Здійснювати облік дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з неблагополучних сімей, дітей девіантної поведінки, дітей з кризових сімей, дітей у яких батьки інваліди, дітей загиблих військовозобов’язаних, працівників внутрішніх справ, шахтарів, журналістів, дітей у яких батьки є трудовими мігрантами та ін.

5.Своєчасно оформляти:

- особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- документи на влаштування дітей в державні дитячі установи (у межах визначених діючим законодавством повноважень);

- документи на дітей для надання безкоштовного харчування, для придбання шкільної форми, надання матеріальної допомоги, поїздок, подарунків, надання путівок для оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах.

6. У разі необхідності:

  • клопотати перед районною комісією з питань захисту дітей про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей;

  • приймати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків.

7. Координувати роботу класних керівників (вихователів) щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів (груп), підготовки необхідної інформації, документів, проводити консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.

8.Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) з питань охорони прав та інтересів дитини.

9. Проводити первинні та контрольні обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2-чі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання, дітей інших пільгових категорій, які є в закладі з метою надання їм необхідної допомоги.

10. Вести акти обстежень житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з узагальненням огляду утримання дітей даної категорії (двічі на рік) .

11. Організовувати роботу щодо соціального захисту дітей, зокрема, пільгового контингенту.

12. Вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів.

13. Здійснювати облік працевлаштування випускників 9,11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, в тому числі – дітей девіантної поведінки та з неблагополучних сімей.

15. Контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства.

16. Складати звітну інформацію про проведену роботу за навчальний рік перед відділом освіти ( раз на рік до 10 травня). Узагальнювати інформацію про проведену роботу на нарадах при керівникові, на методичних об’єднаннях класних керівників, на батьківських зборах, конференціях.

ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

МАЄ ПРАВО

1. Отримувати документи, подавати заяви, скарги, клопотання, пов’язані із захистом та охороною прав дітей.

2. Відвідувати сім’ї, обстежувати житлово-побутові умови та складати акти обстеження, проводити опитування батьків, інших осіб з питань дотримання особистих та майнових прав і інтересів дітей та підлітків.

3. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) та дітьми з питань прав дитини.

4. При порушенні прав дитини звертатися з заявами до відділу освіти.

5. Виступати в суді при розгляді справ пов’язаних з вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів, при позбавленні батьківських прав осіб, які не піклуються про своїх дітей.
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

1. Громадський інспектор планує свою роботу на рік, затверджує план роботи керівник навчально-виховного закладу.

2. Громадський інспектор раз на рік звітує перед відділом освіти (статистичний та аналітичний звіти) та перед колективом відповідного навчально-виховного закладу про проведену роботу щодо соціального захисту, охорони прав та інтересів дітей та підлітків.
ЗАОХОЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Для громадських інспекторів з охорони дитинства застосовуються такі види заохочення:

1.Оголошення подяки.

2.Нагородження грамотою.

3.Виплата грошової премії тощо.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх навчальних закладів – це спеціаліст з соціальної та виховної діяльності, який здійснює в навчальному закладі обов’язки з захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей пільгових категорій.

У свої діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:

Конституцією України;

Конвенцією ООН про права дитини;

Законами України;

Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

Указами Президента України;

нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

відповідними розпорядчими документами Головного управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації;

відповідними розпорядчими документами відділу освіти Богородчанської райдержадміністрації.

Громадський інспектор з охорони дитинства працює під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну та інформаційну допомогу.

Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітньому навчальному закладі громадський інспектор з охорони дитинства підпорядкований заступнику директора з виховної роботи.

На період відпустки громадського інспектора чи тимчасової непрацездатності його обов’язки покладаються на заступника директора з виховної роботи.

У своїй роботі громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім»ї та молоді, з відділом у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, органами охорони здоров»я та іншими державними та громадськими організаціями місцевого рівня.
ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА
Громадський інспектор зобов’язаний:

1. У роботі дотримуватися нормативно-правових актів з питань захисту дітей і

підлітків відповідно до чинного законодавства.

2. Брати активну участь у виявленні дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, з метою наступного встановлення форм і видів влаштування або надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

3. Терміново, у встановленому порядку, повідомляти про виявлених дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Своєчасно виявляти та повідомляти про сім»ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вести внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. Організовувати підтримку членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей.

5. Здійснювати захист дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого й жорстокого поводження з ними. Проводити відповідні заходи щодо попередження жорстокого поводження, надавати невідкладну допомогу дітям, які потерпіли від жорсткості та насильства.

6. Здійснювати облік дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних сімей, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з неблагополучних сімей, дітей девіантної поведінки, дітей, які проживають в сім»ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей загиблих військовослужбовців, працівників внутрішніх справ, шахтарів, журналістів, дітей у яких батьки є трудовими мігрантами та ін.

7. Своєчасно оформляти:

- особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- документи на влаштування дітей в державні дитячі установи (у межах визначених діючим законодавством повноважень);

- документи для надання безкоштовного харчування, придбання шкільної форми, надання матеріальної допомоги, поїздок, подарунків, надання путівок для оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах.

8. У разі необхідності:

клопотати перед районною комісією з питань захисту прав дітей про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей;

приймати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків.

9. Координувати роботу класних керівників (вихователів) щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів (груп), підготовки необхідної інформації, документів, проводити консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.

10. Надавати консультативну допомогу щодо призначення та виплати матеріальної допомоги на дітей пільгових категорій.

11. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) з питань охорони прав та інтересів дитини.

12. Проводити первинні та контрольні обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2-чі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання, дітей інших пільгових категорій, які є в закладі з метою надання їм необхідної допомоги.

13. Надавати відділу освіти копії актів обстежень житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з узагальненням огляду утримання дітей даної категорії (двічі на рік) .

14.Організовувати роботу щодо соціального захисту дітей, зокрема, пільгового контингенту.

15. Вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів.

16. Здійснювати облік працевлаштування випускників 9, 11-х класів з числа дітей-сиріт та позбавлення батьківського піклування.

16. Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, в тому числі – дітей девіантної поведінки та з неблагополучних сімей.

17. Контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства.

18. Складати звітну інформацію про проведену роботу перед відділом освіти щоквартально. Узагальнювати інформацію про проведену роботу на нарадах при керівникові, на методичних об’єднаннях класних керівників, на батьківських зборах, конференціях.
ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР МАЄ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА МАЄ ПРАВО

1. Отримувати документи, подавати заяви, скарги, клопотання, пов’язані із захистом та охороною прав дітей.

2. Відвідувати сім’ї, обстежувати житлово-побутові умови та складати акти обстеження, проводити опитування батьків, інших осіб з питань дотримання особистих та майнових прав і інтересів дітей та підлітків.

3. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) та дітьми з питань прав дитини.

4. При порушенні прав дитини звертатися з заявами до відділу освіти.

5. Виступати в суді при розгляді справ пов’язаних з вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів, при позбавленні батьківських прав осіб, які не піклуються про своїх дітей.
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРАЗ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

1.Громадський інспектор планує свою роботу на рік (півроку, квартал, місяць), погоджує план роботи з відділом освіти.

2.Громадський інспектор щоквартально звітує перед відділом освіти (статистичний та аналітичний звіти) та перед колективом відповідного навчального закладу про проведену роботу щодо соціального захисту, охорони прав та інтересів дітей та підлітків.

Для громадських інспекторів з охорони дитинства застосовуються такі види заохочення:

1.Оголошення подяки.

2.Нагородження грамотою.

3.Виплата грошової премії тощо.

Схожі:

УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Директорам загальноосвітніх навчальних закладів Богородчанського району забезпечити
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови серед учнів 8-11 класів. 
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури серед учнів 7-11 класів. 
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Правил проведення І- ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Провести у квітні – жовтні 2012 року І (районний) етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Франківській області 01. 10. 2012 р за №42/139, з метою визначення призерів і переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області, затверджених наказом головного управління...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології серед учнів 11 класів.  Шкільна та районна учнівські олімпіади пройшли...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка