П РОГРАМ А


Скачати 420.92 Kb.
НазваП РОГРАМ А
Сторінка1/4
Дата03.04.2013
Розмір420.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


ПРОЕКТ


П Р О Г Р А М А


підтримки малого підприємництва

в місті Глухові на 2013-2014 роки

Глухів – 2012 р.


Зміст


Вступ


3

Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки


4-5

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті. Головна мета Програми і очікувані результати


6-9

Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності


9-10

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва


10-12

Цільові програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки


12-13

Формування сприятливого соціального середовища для функціонування підприємництва


14Напрями діяльності та заходи Програми

14-24


Вступ
Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та розвиватися. Мале підприємництво є найбільш масовою, динамічною та гнучкою формою організації підприємства.

Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва, є:

- енергійний розвиток сектора малого підприємництва може бути одним з джерел реструктуризації економіки;

- розвиток малого підприємництва сприяє поступовому створенню широкого прошарку власників, що самостійно забезпечують власний добробут та гідний рівень життя;

- заняття малим бізнесом дозволяє найбільш повною мірою розкрити внутрішній потенціал особистості;

- сектор малого підприємництва має великий потенціал для створення нових робочих місць, сприяє зниженню рівня безробіття та соціальної напруги;

- масовий розвиток малого підприємництва сприяє зміні суспільної психології та життєвих орієнтирів основної маси населення.

Реалізація державної політики розвитку малого підприємництва відбувається шляхом впровадження Програми підтримки розвитку малого підприємництва (далі – Програма).

В основу Програми покладені основні положення законів України "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Програма сформована на підставі пропозицій управлінь та відділів міської ради, громадських об'єднань підприємців з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва.

Програма є складовою частиною програми соціально – економічного розвитку та логічним продовженням програми попереднього періоду з урахуванням аналізу результатів її виконання.

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та коштів виконавців.

Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 – 2014 наведена в додатку 1.

Додаток 1
ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми підтримки малого підприємництва

  1. в місті Глухові на 2013 -2014 роки


з/п

Загальна характеристика міста

1.

Площа території (тис. км2) -0,02

Кількість населення (тис. чол.) –34,6

Специфіка - промислово-сільськогосподарська

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –2,0

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення Глухівської міської ради № ___ від_______2012 р.

3.

Головний замовник Програми
Головний розробник Програми

Співрозробники


Глухівська міська рада
Відділ з питань торгівлі та підтримки підприємництва Глухівської міської ради

Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради, Глухівський міськрайцентр зайнятості

4.

Мета Програми


Створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу шляхом:

- ефективної реалізації державної регуляторної політики;

- фінансової підтримки реалізації інвестиційних проектів малого підприємництва;

- покращання інформаційного забезпечення розвитку малого підприємництва;

- формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

(прогноз)

Очікувані результати

1. Кількість діючих малих підприємств (одиниць)

Кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

56

57

16

17

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

753

800

3. Чисельність підприємців – фізичних осіб

(тис. осіб)

1849

2000

4. Питома вага реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) у загальних обсягах реалізованої продукції в місті (%)

45,9

48

5. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):- інформаційно-консультативні установи

6

7

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013-2014 роки

7.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, тис. грн.

2013 рік

2014

556,5

616,5

в тому числі кошти міського бюджету

17,0

17,0

8.

Основні джерела фінансування

Міський бюджет

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Інші джерела

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ з питань торгівлі та підтримки підприємництва міської ради та управління соціально-економічного розвитку міської ради.

Виконавчий комітет міської ради щоквартально звітує перед Головним управлінням економіки облдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює Глухівська міська рада.  1. аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті.

Головна мета програми і очікувані результати.
Програма підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013-2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України від 22 березня 2012 року 4618-IV «Про державну підтримку малого підприємництва», від 21 грудня 2000 року № 2157 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та відповідає основним параметрам методичних рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо формування і реалізації програм розвитку малого підприємництва.

Програма є більш деталізованою складовою частиною виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Глухів та бюджету міста на відповідні роки та Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва з урахуванням аналізу результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду.

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи органів місцевого самоврядування, громадськості, ділових та наукових кіл міста Глухів і Сумської області щодо створення системи підтримки і сприяння розвитку малого підприємництва в місті.

  1   2   3   4

Схожі:

487 П РОГРАМ А
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки
П РОГРАМ А підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011-2012 роки
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті на 2011-2012 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка