ПОЛОЖЕНН Я про відділ містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради


Скачати 64.66 Kb.
НазваПОЛОЖЕНН Я про відділ містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Дата01.04.2013
Розмір64.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток до рішення міської ради

від «06» липня 2012 р.

№ 52-21/VІ

П О Л О Ж Е Н Н Япро відділ містобудівного кадастру

управління містобудування та архітектури

Нікопольської міської ради


 1. Загальні положення

  1. Відділ містобудівного кадастру (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління містобудування та архітектури.

  2. Відділ підпорядковується міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків, начальнику управління містобудування та архітектури, є підзвітним і підконтрольним міській раді.

  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншими керівними документами та вимогами до містобудівного кадастру, рішеннями Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

  4. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з депутатськими комісіями міської ради, управліннями та відділами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями, трудовими колективами, громадськими організаціями та окремими громадянами.


2. Основні завдання відділу

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у створенні та веденні містобудівного кадастру, в тому числі містобудівного моніторингу на території міста, із залученням науково-дослідних і проектних організацій.

  1. Визначення завдань моніторингу об’єктів;

  2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

  3. Введення в роботу єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів.

  4. Участь у підготовці та поданні планів щодо створення та фінансування містобудівного кадастру та звітів виконавчому комітету та міській раді про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності.

  5. Введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.


3. Повноваження відділу

3.1. Відділ містобудівного кадастру здійснює:

 • інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на території м. Нікополя на підставі наявних геоінформаційних ресурсів;

 • операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;

 • контроль стану кадастрової інформації;

 • операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації;

 • операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;

 • операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;

 • операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом;

 • операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів в межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;

 • розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру міста;

 • операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;

 • попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків;

 • підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта.

3.2. Ведення містобудівного кадастру здійснюється шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

3.3. Здійснює інші повноваження:

 • розглядає у випадках, передбачених законодавством, пропозиції щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу), приватизації та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, подає до виконавчого комітету, міській раді інформацію з цих питань;

 • забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, юридичних осіб та інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

 • готує матеріали щодо проведення нарад, семінарів з питань, що належать до його компетенції;

 • здійснює регулювання діяльності з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та зовнішньої реклами на території міста;

 • виконує інші функції, які передбачені чинним законодавством і відносяться до повноважень управління містобудування та архітектури.


4. Права відділу

4.1. Відділ містобудівного кадастру має право:

 • отримувати в установленому порядку від органів державної влади, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних;

 • отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру;

 • відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру;
 • вносити до управління містобудування та архітектури або разом з ним до виконавчого комітету та міської ради міста пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

 • передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного кадастру вищого рівня.

4.2. Збір вихідної інформації та моніторинг її зміни регулюється нормативними документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що визначають перелік та склад вихідних документів, які підлягають реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі, періодичність збору та оновлення інформації, вимог до картографо-геодезичної, проектно-графічної, цифрової та текстової інформації відповідно до її виду і об'єктів містобудівного кадастру.

4.3. Відділ містобудівного кадастру несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.


 1. Заключні положення

5.1. Штатний розпис затверджується міським головою. Фонд оплати праці затверджується в межах фонду оплати праці працівників виконавчих органів.

5.2. Фінансування діяльності відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

5.3. Відділ забезпечується приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв'язком та програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, діловодства.

5.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.5. Відділ містобудівного кадастру не є юридичною особою.

5.6. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається безоплатно


Начальник управління

містобудування та архітектури С.М.Токар

Положення підготовлено управлінням містобудування та архітектури Нікопольської міської ради

Начальник управління

містобудування та архітектури С.М. Токар

Завізували:
Секретар міської ради М.А. Метер
Голова постійної комісії міської ради

з питань законності, правопорядку,

захисту прав споживачів

та мобілізаційної роботи А.В. Приймак
Голова постійної комісії міської ради

з питань містобудування, землекористування

і охорони навколишнього середовища О.М. Рибаков

Заступник міського голови О.А. Чернишов

Керучий справами виконкому І.В. Харченко

Начальник юридичного відділу Д.В. Вінтоняк

Схожі:

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури...
Створити Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради чисельністю 2 штатних...
ПОЛОЖЕНН Я
Відділ архітектурного планування та забудови міста (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління...
ПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Управління містобудування та архітектури (далі Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради та спеціально уповноваженим...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Язані зі створенням управління містобудування та архітектури, а також видатки на навчання спеціалістів у сфері державних закупівель,...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно з «Положенням про відділ з питань спорту та туризму Нікопольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 23....
ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання рішення районної ради від 08. 11. 2012...
«Районну цільову Програму містобудівного кадастру Коломийського району на 2013 2017 роки», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
Відділ підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, є правонаступником всіх прав та обов’язків відділу фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка