КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА


Скачати 61.09 Kb.
НазваКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
Дата10.09.2013
Розмір61.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

N 1095 від 25 серпня 2004 року

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Мінстрів України

N 1312 від 31.12.2005 року)
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного

оцінювання та моніторингу якості освіти
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (додається).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)

2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення у 2005 році Українського центру оцінювання якості освіти як бюджетної установи і його регіональних підрозділів у мм. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

3. Міністерству освіти і науки:

у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

у 2007-2008 роках - здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1312 від 31.12.2005)

4. Академії педагогічних наук:

здійснювати наукове супроводження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти; (Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)

розробити критерії оцінювання якості освіти;

проводити аналіз моніторингових досліджень і подавати Міністерству освіти і науки інформацію про його результати.

5. Міністерству освіти і науки розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про Український центр оцінювання якості освіти і його регіональні підрозділи.

6. Міністерству освіти і науки разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Івано-Франківською, Львівською, Одеською, Харківською обласними та Київською міською державними адміністраціями забезпечити розміщення Українського центру оцінювання якості освіти і його регіональних підрозділів.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1095
ПОРЯДОК

зовнішнього незалежного оцінювання

та моніторингу якості освіти
(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)
1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості освіти (далі - оцінювання якості освіти) запроваджується з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти, аналізу стану системи освіти та прогнозування її розвитку.
(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)
2. Оцінювання якості освіти здійснюється шляхом:
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, за результатами якого проводиться їх державна підсумкова атестація та конкурсний відбір для навчання у вищих навчальних закладах;
(Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)
участі учнів у міжнародних обстеженнях якості освіти;
збирання, аналізу та поширення інформації щодо соціально-економічних і педагогічних показників, які визначають стан функціонування системи освіти на локальному, регіональному, державному і міжнародному рівні;
підготовки узагальнених аналітичних матеріалів про якість освіти в Україні на різних освітніх рівнях і з різних предметних галузей, визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.
3. МОН встановлює строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і визначає загальну стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення, контролює виконання запланованих заходів.
4. Організаційно-методичне і технологічне забезпечення оцінювання якості освіти здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти і його регіональними підрозділами.
5. Національна система оцінювання якості освіти включає електронні бази даних, які створюються і ведуться згідно із законодавством у сфері інформаційної безпеки, зокрема:
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
відомості щодо педагогічних працівників, які залучаються до зовнішнього незалежного оцінювання;
(Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)
тестових завдань, які використовуються для зовнішнього незалежного оцінювання.
(Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)
6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості та об'єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається сертифікат з його результатами, згідно з яким вноситься відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти про повну загальну середню освіту. Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН.
(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1312 від 31.12.2005)
7. Оцінювання якості освіти здійснюється на засадах конфіденційності. Перелік документів, інформація у яких належить до конфіденційної, визначається МОН за поданням Українського центру оцінювання якості освіти. На ці документи поширюється дія Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515).
8. Загальноосвітні навчальні заклади беруть участь у міжнародних обстеженнях якості освіти, зокрема порівняльних оцінюваннях навчальних досягнень учнів різних вікових груп з різних галузей знань, які проводяться міжнародними організаціями.
9. Для участі у міжнародних обстеженнях якості освіти МОН у порядку, встановленому законодавством, визначає базову установу чи організацію, яка виконує всю необхідну підготовчу роботу і узгоджує свою діяльність з відповідними міжнародними організаціями. За результатами цих обстежень готуються аналітичні матеріали.
10. Моніторинг якості освіти проводиться на основі обстеження об'єктів освітньої діяльності шляхом оцінки певних показників та проведення аналізу результатів визначення стану функціонування освітньої системи, здійснення обґрунтованого прогнозу її розвитку, зокрема:
на локальному рівні - системного аналізу діяльності навчального закладу щодо досягнення поставленої перед ним мети, успішності випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, прогнозування психолого-педагогічних результатів, а також стану функціонування муніципальної системи освіти в цілому та її порівнянних елементів з урахуванням специфіки функціонування кожного суб'єкта освітньої системи, прогнозування діяльності навчальних закладів;
на регіональному рівні - аналізу стану функціонування регіональної системи освіти, її специфіки та завдань інтеграції з урахуванням державної політики в галузі освіти;
на загальнодержавному рівні - аналізу стану функціонування освітньої системи в цілому, визначення перспектив її розвитку, які враховуються у процесі формування державної політики в галузі освіти;
на міжнародному рівні - визначення рівня функціонування освітньої системи в контексті міжнародних стандартів, який враховується у процесі формування державної політики в галузі освіти.
11. МОН враховує результати зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти під час проведення аналізу стану функціонування освітньої системи, визначає перспективні напрями її розвитку та розробляє заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти. Зазначені заходи оприлюднюються в засобах масової інформації, висвітлюються у фахових виданнях для ознайомлення з ними педагогічної громадськості.
(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1312 від 31.12.2005)

Схожі:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
З метою поширення кращого досвіду роботи органів виконавчої влади з громадськістю Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №559
Відповідно до статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 квітня 2011 р. №557
Відповідно до статті 32 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2011 р. №553
Відповідно до статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №548
Відповідно до статей 11, 14 і 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 1999 р. №663
Відповідно до підпункту 8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України п о с т а н...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2011 р. №547
Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про будівельні норми” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
На виконання Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 травня 2013 року № 437...
Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка