АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ


Скачати 144.41 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Дата26.08.2013
Розмір144.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “МЕГАКОМ”

(Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр

аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги № 0761 видано згідно рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 р.

50050 м. Кривий Ріг вул. Косіора буд.19 кв.22. тел. 92-16-35

email-Galina22@cabletv.dp.ua


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ


ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ»

за 2012 рік

м. Кривий Ріг

2013


м. Кривий Ріг 23 січня 2013 р.
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. 1. Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Мегаком» має:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб

- підприємців Серія АВ № 932006;

- свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги № 0761 видане за рішенням АПУ № 98 від 26.01.2001 р., дійсне до 30.11.2015 р.;

- місцезнаходження : 50050 м. Кривий Ріг вул. Косіора буд.19 кв.22;

- телефони : (8 0564) 92-16-35; 8-097-345-30-16;

- код ЄДРПОУ 21933807, код КОАТУУ 1211036300;

Аудиторська перевірка проведена аудитором Мельничук Галиною Богданівною , що має:

- сертифікат аудитора серії А №1105 виданий рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17 лютого 1994 р., дійсний до 17 лютого 2018 р.;

- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ Серія А № 001172 від 09.12.2006р., чинний до 17 лютого 2013 р.

3. Основні відомості про ломбард:

 • Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ»;

- Код за ЄДРПОУ: 37065278;

- Місцезнаходження: 50063, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

вул. Тухачевського, будинок 44 , приміщення 43 ;

- Дата державної реєстрації : 21.04.2010 р. № 1 227 102 0000 011562;

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи в Державній комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України Серії ЛД № 489,

реєстраційний номер № 15102516;

- Дата внесення змін до установчих документів: протокол зборів

учасників товариства, № 12 від 19 квітня 2011 р. щодо змін у

складі засновників, про зменшення розміру та розподіл статутного

капіталу та зміну назви товариства (зареєстровані зміни у Засновницькому

договорі від 26 квітня 2011 р. № 1 227 105 0003 011562. У звітному році

зміни в установчі документи не вносились

- Наявність відокремлених підрозділів:

1). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.13 прим. 21.

Лист №10090/408 від 03.08.2010 р. про внесення інформації про

відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру

фінансових установ ( рішення від 29.07.2010 р. №2038-д);
2). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Олейникова буд. 7 прим.3.

Лист №10090/408 від 03.08.2010 р. про внесення інформації про

відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру

фінансових установ ( рішення від 29.07.2010 р. №2038-д);
3). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг , проспект 200-річчя Кривого Рогу

буд. 12 прим. 17. Лист №10090/408 від 03.08.2010 р. про внесення

інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного

реєстру фінансових установ ( рішення від 29.07.2010 р. №2038-д);
4). Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, МКР Сонячний ,буд 22-А

приміщення 11. Лист №5261/11-8 від 20.11.2012р. про внесення

інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру

фінансових установ ( рішення від 07.11.2012 р. № 2113).

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:
Фінансові послуги ломбарду:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;


Супутні послуги ломбарду:

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та / або

умов договору;

 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на

підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та \або

умов договору в тому числі реалізація прийнятих під заставу ювелірних

та побутових виробів.


 • Чисельність працівників на кінець року 12 чол.

 • Банківські реквізити : КФ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО

305835, Р/р 26502244524980.
4. Умови договору на проведення аудиту:

Договір № 2\2013 від 16 січня 2013 р. між ТОВ Аудиторською фірмою

«Мегаком» та ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ".

Аудиторська перевірка проведена за період діяльності товариства з

01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;

Місце проведення аудиту: 50063, м. Кривий Ріг, вул. Тухачевськго буд. 44

прим. 43.

Перевірка проведена у термін з 16 січня 2013 р. по 23 січня 2013 р.

Дата видачі висновку: 23 січня 2013 р.
5. Опис перевіреної фінансової інформації:

Мета цього аудиту є підтвердження достовірності фінансової звітності

ломбарду за 2012 рік у складі:

- Балансу станом на 31 грудня 2012 року;

- Звіту про фінансові результати за 2012 рік ;

- Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік ;

- Звіту про власний капітал за 2012 рік ;

- Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік .

Перевірка проведена у зв'язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної інформації ломбардом. Тому для аудиту використовуються дані засновницьких документів, внутрішні положення та інструкції, що регулюють господарську діяльність ломбарду, договірна, банківська. касова та інвентаризаційна документації, дані первинного бухгалтерського обліку, реєстри бухгалтерського обліку, річна фінансова звітність.


 1. Відповідальність

Відповідно до приписів частин 2-3 статті 8 Закону України "Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 11 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО відповідальність за достовірність наданих до аудиту документів та за розкриття інформації, несе керівник ломбарду. Відповідальність аудитора поширюється на його думку щодо цих фінансових звітів на основі аудиторської перевірки.
7. Обсяг аудиторської перевірки

Перевірка, а відповідно її планування та проведення, були спрямовані на отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень і відповідають чинним законодавчим та нормативно – правовим актам.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку, чинним протягом періоду перевірки, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Застосовані прийоми та методи дозволяють аудитору зменшити аудиторський ризик та додають впевненості у висловлені думки аудитора щодо фінансової звітності.

Підставою для проведення аудиту є законодавчі акти:

Закони України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”, “Про господарські товариства”, “Про аудиторську діяльність”, "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", “Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ» №170 від 18.12.2003р.

При проведені аудиту аудитором використані міжнародні стандарти аудиту №700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, № 3000 “Завдання з надання впевненості”, №800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення"

Аудиторський висновок складено відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії” затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2005 р. №5224 із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Держкомфінпослуг від 19.10.2006 р. № 6337.


 1. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної звітності

З урахуванням думки аудитора та відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання – залишки на початок періоду" робиться висновок, що початкові залишки на рахунках звітності ломбарду за 2012 рік є достовірними.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ломбарду були повними, відповідали вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці (наказ №1 від 03 січня 2012 р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства"). Облікова політика не змінювалась на протязі звітного року . Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи.  Інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Бухгалтерський облік ведеться з допомогою спеціальної бухгалтерської програми 1С Бухгалтерія. Фіксація основних операцій господарської діяльності по видачі кредитів та отриманню предметів застави а також отримання відсотків та погашення кредитів здійснюється з допомогою прикладної спеціальної програми для ломбардів Pawn Shop.

Використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисячі гривень.

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому, зроблено в бухгалтерському обліку і звітності коректно.

Активи визначені відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку ПСБО №7 “Основні засоби”, ПСБО № 8 «Нематеріальні активи», ПСБО №10 “Дебіторська заборгованість”.

У статті балансу «Нематеріальні активи» відображена вартість об’єктів які віднесені до складу нематеріальних активів: це програмне забезпечення для ведення основної діяльності та електронної звітності. У бухгалтерському обліку відображено згідно ПСБО №8 «Нематеріальні активи» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. Облік їх ведеться по групі : інші нематеріальні активи. Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається об’єкт.

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, що встановлюється товариством при визнання цього об’єкта активом ( при зарахуванні його на баланс).

У звітному році придбані нематеріальні активи за первісною вартістю 2,5 тис. грн. Це програмне .забезпечення Pawn Shop для нового відділення ломбарду. Вибуло програмне забезпечення «Бест звіт» як застаріле, вартістю 0,8 тис. грн.

До складу «Основних засобів» віднесені матеріальні активи товариства, якщо очікується термін їх використання більше одного року і первісна вартість перевищує 2500,00 грн. Активи вартістю менше 2500 грн. з тим же терміном, обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи. Операції з придбання та реалізації основних засобів відображені в обліку правильно, згідно ПСБО №7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об’єкт основних засобів. Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась. Протягом 2012 року Товариством були введені в експлуатацію основні засоби на загальну суму 12,3 тис. грн. Реалізації основних засобів або іншого вибуття у звітному році не було.

У складі «Капітальних інвестицій» на кінець року немає придбаних але не введених в експлуатацію основних засобів.

Аудитором перевірено наявність документів на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Наявність основних засобів та нематеріальних активів підтверджена матеріалами інвентаризації проведеної згідно наказу № 66 від 28.11.2012 р. станом на 01.12.2012 р. Необоротні активи товариства на кінець року становлять за залишковою вартістю в 30,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 р. товариство має:

 • дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, яка виникла по відсоткам, пов’язаним з наданням фінансових кредитів 7,1 тис. грн.;

 • до складу іншої поточної заборгованості входить заборгованість по наданим ломбардом фінансових кредитів 120,3 тис. грн., заборгованість Фонда соціального страхування з тимчасової непрацездатності 5,8 тис. грн., та ін 1,3 тис. грн. Всього 127,4 тис. грн.. Визнання, та оцінка Дебіторської заборгованості відповідає вимогам ПСБУ №10 «Дебіторська заборгованість» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. Нарахування резерву сумнівних боргів не передбачено обліковою політикою. Облік операцій по видачі кредитів під заставу ведеться на рахунку 377.1 “Розрахунки по наданим фінансовим кредитам”, обліковується за первісною вартістю. Аналітичний облік ведеться по кожному заставодавцю в розрізі кожного окремого договору з допомогою спеціальної прикладної програми Pawn Shop. Наявність та рух майна отриманого в заставу відображається в спеціальних відомостях що ведуться з допомогою програмного забезпечення. Облік отриманого у заставу майна проводиться за оціночною вартістю, яка визначається у порядку, визначеному законодавством, та обов'язково відображається у договорі застави та інших документах, що підтверджують факт надання кредиту. Наявність заставленого майна на кінець року підтверджена матеріалами інвентаризації проведеної станом на 01.01.2013 р. згідно наказу №66 від 28.11.2012 р. «Про проведення річної інвентаризації».

До складу грошових коштів увійшли кошти в касах головного офісу та відокремлених підрозділів товариства 14,2 тис. грн. та рахунку в банку 0,1 тис. грн. Облік грошових коштів ведеться у відповідності із законодавством України та вимогами Національного банку України. Документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» , затвердженому постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р.

№ 637, зі змінами та доповненнями. Ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно до вимог «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженої постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 р. В товаристві щомісячно проводяться раптові перевірки каси в структурних підрозділах. Аудитору надано акти інвентаризації грошових коштів в касах структурних підрозділів товариства станом на 03.12.2012 р. До складу інших оборотних активів ввійшли грошові кошти надані під звіт 95,0 тис. грн.
Зобов’язання визначені відповідно до ПСБО №11 “Зобов’язання”. Довгострокових зобов’язань підприємство не має. На кінець року немає заборгованості по кредитах банку. Структура поточних зобов’язань станом на 31.12.2012 р. наступна:

-з бюджетом – 3,7 тис. грн., ( та податку на прибуток ) ;

- із страхування 1,4 тис. грн.;

- з оплати праці 9,7 тис. грн. в т.ч. заборгованість по лікарняним 5,8 тис.

грн.

 • інші поточні зобов'язання – 4,4 тис. грн. ( за рекламні послуги,

членство в Асоціації та комунальні).
Власний капітал товариства станом на 31.12.2012 р. становить 253,7 тис. грн. складається із:

 • статутного капіталу – 300,0 ти. грн.,

 • непокритого збитку звітного та минулих років – 46,3 тис. грн.,

У звітному році зміни до статутного капіталу не вносились.

Показники фінансової звітності про обсяг та склад власного капіталу складені згідно ПСБО 5 «Звіт про власний капітал». Записи в бухгалтерському обліку зроблені своєчасно та правильно.
Облік доходів відповідає вимогам ПСБО №15 “Доходи”. Доходи одержані у звітному році із різних джерел обліковуються на відповідних рахунках. Доходи від основної діяльності склали 372,4 тис. грн в т.ч. від одержаних відсотків за надання кредитів 346,6 тис. грн., від реалізації коштовностей скарбниці НБУ 25,8 тис. грн. Інші операційні доходи складають одержані пені за несвоєчасне повернення грошових коштів від надання кредитів 3,7 тис. грн.

У звітному році підприємство не є платником ПДВ.

Собівартість заставленого майна реалізованого майна склала 22,3 тис. грн. Бухгалтерські проведення обліку реалізації заставленого майна з оприбуткуванням його на балансі зроблені правильно.
Витрати, згідно ПСБО №16 “Витрати”, обліковуються на відповідних рахунках. Витрати складаються із:

- адміністративних витрат – 346,2 тис. грн.,

- витрат на збут 11,4 тис. грн. (рекламні заходи),

- інших операційних витрат 3,4 тис. грн.

До складу інших операційних витрат включено: податок на доходи фізичних осіб, по яких здійснено реалізацію майна.

Податок на прибуток визначений згідно Податкового Кодексу України складає 18,2 тис. грн.

Всі доходи та витрати правильно відображені на статтях “Звіту про фінансові результати”. Фінансовий результат в сумі збитку 25,4 тис. грн. правильно відображений в “Звіті про фінансові результати”. З урахуванням прибутку попередніх років сальдо збитку складає 46,2 тис. грн.

Показники фінансового стану за 2012 рік

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ»

ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ»


«№

п\п

Назва

коефіціента

Формула розрахунку показника

Розрахункове значення на 31.12.2011 р.

1.

Коефіцієнт

абсолютної

ліквідності

Ф1(рядок 220+рядок230+ рядок240)

Ф1 ряд 620

0,74

2.

Коефіцієнт

фінансової

стійкості

Ф1 рядок 380

Ф1 рфдок 6400,93

3.

Коефіцієнт

покриття

зобов’язань

власним капіталом


Ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630)

Ф1 ряд.380

0,07

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (орієнтовне позитивне значення 0,25-0,5) дорівнює 0,74, показує, що ломбард може сплачувати борги негайно грошовими коштами;

- коефіцієнт фінансової стійкості , ( або платоспроможності, або автономії ) ( орієнтовне позитивне значення 0,25-0,5) становить 0,93 , який відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів;

- коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) становить 0,07, який показує суму залучених джерел фінансування, яка припадає на одну грошову одиницю власних коштів. Фактичний показник характеризує високий рівень незалежності ломбарду від залучених коштів;

- коефіцієнт рентабельності активів не розглядається із-за збиткової діяльності за звітний рік.


9. Висновок :

Концептуальною основою фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 998 –Х1У від 19.07.1999 р. із змінами і доповненнями, та Національні стандарти бухгалтерського обліку діючі в Україні на день складання звітності.

Річна звітність за 2012 рік складена відповідно до вимог «Порядку надання фінансової звітності фінансовими компаніями» (розпорядження ДКФП України №27 від 27.01.2004 р.), згідно ПСБО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПСБО №2 «Баланс», ПСБО №3 «Звіт про фінансові результати», ПСБО №4 « Звіт про рух грошових коштів», МСБО №5 «Звіт про власний капітал» перевірена згідно «Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» затверджених листом Міністерства фінансів України від 14.12.2007 р. №1413.

На основі проведеного аудиту встановлено:

 • фінансова звітність дає достовірне і об’єктивне уявлення в усіх суттєвих аспектах про фінансовий стан товариства на 31 грудня 2012 року, результати господарської діяльності за 2012 рік , рух власного капіталу за 2012 рік та рух грошових коштів за 2012 рік згідно із застосованою концептуальною основою фінансової звітності ;

 • фінансова звітність підготовлена згідно Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку і відповідає вимогам чинного законодавства України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Директор АФ «Мегаком»

Аудитор Мельничук Г.Б.

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги №0761 видане за рішенням АПУ...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р
Аудиторський висновок (звіт ) щодо фінансової звітності
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26. 06. 2008р. №191/3 чинне до 26. 06. 2013р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2176 від 26. 01. 2001...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка