ЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням тендерного комітету від «25» вересня 2009 року Голова тендерного комітету


Скачати 53.06 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням тендерного комітету від «25» вересня 2009 року Голова тендерного комітету
Дата17.08.2013
Розмір53.06 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням тендерного комітету

від «25» вересня 2009 року

Голова тендерного комітету
____________М. М. Павлюк

м.п.


ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів»
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» (далі – Замовник), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Замовника відповідно до цього Порядку.
3. Об'єктом оскарження не може бути:

- зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;

- рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення Замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, до Замовника.

Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

в) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

г) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

г.) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства; д) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

е) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

є) вимоги скарги.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою. У разі, якщо учасник є фізичною особою, то копії документів повинні бути засвідчені підписом учасника-фізичної особи. Якщо учасник-фізична особа має печатку, то копії документів засвідчуються також печаткою учасника-фізичної особи.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк).

Повідомлення передається факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу та учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Замовник передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.
10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.
11. У разі залишення скарги без розгляду Замовник листом повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.
12. Під час розгляду скарги Замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Рішення про розгляд скарги надсилається Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня його прийняття факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

У разі звернення Замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.

Про зупинення перебігу строку розгляду скарги Замовник повідомляє учасника листом. Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається учаснику в п'ятиденний строк.
14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.

При підготовці рішення Замовник має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.

У разі коли учасник не надав в установлений строк додатково витребуваної інформації Замовник розглядає скаргу та приймає рішення в межах отриманої інформації.
15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Замовника. У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до того самого Замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.
16. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття, надсилає факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком, учаснику, який подав скаргу та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).


Схожі:

ВІД "11" грудня 2012 року ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
Замовника, макету звичайної сторінки сайту, верстки макетів веб-сторінок у відповідності до технічного завдання та інтеграцію
ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол засідання тендерного комітету відділу освіти...
Міністерства економіки України від 20. 05. 2009 року №470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет», зареєстрованого...
Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який...
Тендерний комітет група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням...
План діяльності тендерного комітету щодо організації та проведення процедур державних закупівель

Засідання Українського Комітету Управління Програмою ПРООН-ГЕФ екологічного...
...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116  
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ на 2012 рік Відділ освіти виконавчого...
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02. 04. 2012р. N 1; від 19. 04. 2012 р.№3, від 07. 07. 2012 р.№10, від 14....
ЗАТВЕРДЖЕНО
Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг", розпорядження...
ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ
Запрошуємо науковців, яким на момент 14 травня 2009 року ще не виповнилось 35 років, взяти участь у конференції (принаймні один із...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка